Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Rotary i framtiden Distriktskonferens - D2250 Stavanger den 19 sept. 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Rotary i framtiden Distriktskonferens - D2250 Stavanger den 19 sept. 2010."— Presentationens avskrift:

1 1 Rotary i framtiden Distriktskonferens - D2250 Stavanger den 19 sept. 2010

2 Distriktet 2340 2010-08-14 Lennart Svensson

3 Rotary 1983 Örebro-Wadköping RK Lennart Svensson Rotaract RYLA RU AG

4 Klubbarna RI Distrikten Rotarys struktur

5 Klubbarna

6 Vad står vi inför?

7 Människors behov är ju i regel en spegel av tiden samhällsanda Samhällets utveckling ändras och därmed också skälen för människor att engagera sig i en ideell organisation  Har ideella organisationer överhuvudtaget en framtid?  Hur måste de utvecklas för att behålla sin attraktionskraft på människor?  Idag finns ett större utbud av fritidssysselsättningar att välja bland och högre förväntningar på livet än hos tidigare generationer?

8 Död 5. Professiona- lisering 1. Behov 2. Bildande 3. Vision 4. Expansion 6. Förvaltning Stagnation 7. Förnyelse Organisationers utveckling

9 ?

10 Åldersfördelning - D2340 baserad på uppgifter ClubOnWeb 11 mars 2010 Procent kvinnor - män Ålder

11 • Hög medelålder • Mestadels män • Otillgängligt • Svårt bli medlem • Traditionsbundet • Gemenskap • Välgörenhet • Möjliggörare • Kompetensutvecklare • Nätverksbyggande Sociala medier Vi uppfattas så härYngre uppskattar

12

13  Rörelser som erbjuder en snabb feedback på sitt engagemang  Rörelser vars engagemang ger resultat först i flera led senare  Medlemmarna upplever att det inte finns en närhet till resultatet har svårare att attrahera människor. Vilken typ av rörelser har haft framgång? Vilka har haft det svårare? Utvecklingstendenser

14 Föreningar i framtiden  idrottsföreningar  föreningar för mänskliga rättigheter  biståndsorganisationer  kulturföreningar  miljöorganisationer AttraktivaMindre attraktiva  politiska och fackliga organisationer  elevråd  organiserad civil olydnad  scouter och religiösa eller andliga grupper

15 Strategisk plan

16 Oklar måluppfattning Klar måluppfattning Våra planer sviker oss eftersom de saknar mål. När en man inte vet vilken hamn han seglar mot, är ingen vind den rätta. Seneca ( 4 fKr - 65 eKr)

17  Skapar en gemensam vision om framtiden  Anger den långsiktiga färdriktningen  Anger målen  Optimerar användningen av resurser Vad karaktäriserar en strategisk plan? Ett levande instrument som

18 Vision Verklighet Vansinne Barriärbrytande Komfortzon Understimulerande

19 Strategisk planering Lagrådet i april 2010

20 Strategisk plan 2010-13 Mission We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders Nätverket! Vad skall nätverket åstadkomma?

21 Strategisk plan 2010-13

22 Focus and increase humanitarian service Support and strengthen clubs Enhance public image and awareness Three priorities

23 Strategisk plan 2010-13

24 VISION The service organization of choice with dynamic, action-oriented clubs whose contributions improve lives in communities worldwide Vad skall vi åstadkomma? Med vad? Hur vill vi uppfattas?

25 Personlighet, profil, sätt på vilket någon eller något framstår för allmänheten Image Profil, framtoning, ansikte utåt. Den bild av sig själv, företag eller produkt, som man vill visa upp inför andra. =

26 Medlemmar Kunskap Image Projekt Publicitet Kommunikation  Facebook  LinkedIn  YouTube  Flickr  Twitter

27 För fred behövs vatten, säg nej till slöseri

28 Rotaryklubbarna i Örebro

29

30 Den 7 febr 2010

31

32 Några reflektioner

33  I dagsläget står vi inför stora utmaningar  Engagemanget och entusiasmen bland människorna finns kvar, men ser annorlunda ut och tar sig andra uttryck Några reflektioner  Generellt sett har människors förväntningar på livet ökat kraftigt under de senaste decennierna

34  Den så kallade ”möjlighetsexplosionen” gör att vi förväntar oss allt mer av de aktiviteter vi väljer att lägga vår tid på  Aktiviteten skall ge oss någon form av upplevelse Några reflektioner, forts

35 Vision 2020 Alla tio DG i Sverige och Lettland har enats om Vision 2020

36 Rotary är ett vitalt, välsett och attraktivt yrkesnätverk, som gör humanitära insatser och verkar för fred VISION 2020 1. Polio är utrotat 2. Rotary är en attraktiv mötesplats för yrkesverk samma 3. Rotary är mer synligt i samhället 4. Minskad intern byråkrati 5. Flexibla arbets- och mötesformer 6. Ingen analfabetism i åldersgruppen 10 - 15 år Vårt nästa stora globala projekt! Mål

37 1. Polio är utrotat Förklaring till målet  Alla svenska klubbar stöttar PolioPlus-kampanjen aktivt för att matcha Bill & Melinda Gates´ Foundations donation på 2,5 miljarder SEK.  I Sverige behöver Rotary samla in 35 miljoner SEK (ca 1200 SEK/ medlem) fram till 2012.  Rotarys mål i hela världen är 1,5 miljarder SEK. Medel för genomförandet  Samtliga svenska klubbar är aktiva i insamlingskampanjer.  Samverkan mellan klubbar och distrikt behövs

38 2. Rotary är en attraktiv mötesplats för yrkesverksamma Förklaring till målet  Sänka genomsnittsåldern från 61 år till 55 år  Nya medlemmar i 30 - 40-årsåldern Medel för genomförandet  Medvetna kampanjer riktade särskilt till unga människor så att Rotary blir starkt förankrat i samhället med medlemmar av båda könen, olika yrken, åldrar och etnicitet.  Ta tillvara kontaktnät som utvecklats i Rotarys ungdoms- och stipendieverksamhet.  Utveckla RYLA och marknadsför ”social networking”.  Extern utåtriktad webbplats för unga och anpassad i tiden

39 3. Rotary är mer synligt i samhället Förklaring till målet Rotarys projekt och verksamheter får klart ökad massmedial uppmärksamhet Medel för genomförandet  Öppenhet och professionell attityd gentemot lokala och nationella medier.  Utbildningsinsatser gentemot informations- och PR-ansvariga på klubb- och distriktsnivå.  ”Bättre paketering av våra produkter”.  Projektredovisning genom samverkan ger massmedial uppmärksamhet.  Samverkan i kampanjer  Skapa kanaler för insamlingsmedel till Rotary Foundation

40 4. Minskad intern byråkrati Förklaring till målet  Den interna byråkratin inom Rotary inklusive kommunikationen mellan klubbar, distrikt och RI är effektiviserad.  Medlems- och klubbinformation är integrerad i RI:s system. Effekten blir att fler projekt kan genomföras.  ”Future Vision Plan” inom Rotary Foundation integreras i effektiviseringsarbetet.  Handläggningstiderna förkortas. Medel för genomförandet  Föreslå förbättrade rutiner inom Rotary International och Rotary Foundation på högsta nivå.  Utnyttja modern teknik för snabbare kommunikation och effektivare beslut.

41 5. Flexibla arbets- och mötesformer Förklaring till målet  Den datoriserade medlems- och klubbinformationen är utvecklad, vilket skapar nya plattformar för enkel kommunikation mellan medlemmarna  Nya former för klubbmöten är anpassade för en ny rotarygeneration Medel för genomförandet  Distrikten gemensamt verkar aktivt för en dialog med RI om IT- integrationsfrågorna  Gemensam utbildningsplan med tillhörande utbildningsmaterial utarbetas  Nya mötesformer prövas i klubbarna

42 6. Ingen analfabetism i åldersgruppen 10 - 15 år Vårt nästa stora globala projek7 Förklaring till målet  Rotarys nästa stora satsning efter PolioPlus har målet att utplåna analfabetismen.  Ett stort globalt projekt inriktas i första hand på åldersgruppen 10 – 15 år. Medel för genomförandet  De svenska distrikten är pådrivande i det globala projektet.  Satsning på modern pedagogik.  IT är ett betydande inslag i form av e-learning m.m.

43 Största hotet mot Rotary är? Medlemmarna själva och vår organisation Vi har Rotary i våra händer!!

44

45

46 Julkampanj 2009 Polovaccin 200 doser Gör världen lite bättre, köp dina julklappar på unicef.se Lös dina sista julklappsinköp inom loppet av några minuter Polovaccin 48 doser

47 Vår vision - en bättre värld PostkodLotteriet  Öppen, riksomfattande och verksam i Sverige  Etablerad och känd  Verkar på ett trovärdigt sätt inom sitt område  Är medlem i FRII och innehar ett s.k. 90-konto

48 Samarbete ger ökad styrka och större engagemang Ensam är stark

49 Vi måste vara stolta och tillsammans arbeta hårt för att anpassa Rotary till framtiden

50 The most pathetic person in the world is someone who has sight, but has no vision. Den mest patetiska personen i världen är den som har insikt men inga visioner. föddes den 27 juni 1880 och dog den 1 juni 1968 - amerikansk författare och föreläsare, helt blind och döv vid två års ålder. Helen Keller

51 Vision without action is a dream Action without vision is simply passing the time Action with Vision is making a positive difference

52 Tack för mig!

53

54 Hur kommer Rotary att se ut om 10 år? Gruppdiskussion jan 2009 med de tillträdande distriktsguvernörerna baserad på RI:s strategiska plan 2007-10

55  Medlemsantalet växer betydligt kanske upp till två miljoner  Medlemmarna blir yngre och mera mångfaldiga  Kvinnor utgöra hälften av medlemsantalet  Den första kvinnan varit RI-president  Rotary måste hjälpa till att utrota polio senast år 2019. Hur kommer Rotary att se ut om 10 år? Gruppdiskussion jan 2009 med de tillträdande distriktsguvernörerna baserad på RI:s strategiska plan 2007-10

56  Locka till sig yngre medlemmar genom nya mötesformer  Fortsatt fokus på områdena vatten, hälsa och hunger samt läs- och skrivkunnighet  Rotarys höga etiska standarder borde genomsyra alla samhällets aspekter  Mer engagemang i världsfreden - göra mer känt för sitt arbete för att förbättra miljön Hur kommer Rotary att se ut om 10 år? fortsättning Gruppdiskussion jan 2009 med de tillträdande distriktsguvernörerna baserad på RI:s strategiska plan 2007-10

57  Förbättra Rotarys globala offentliga image  Få Rotary att bli känt som det bästa networking- alternativet för företag  Ta emot fler klubbar med nya generationer  Tillåta familjemedlemskap  Öka samarbetet med världsregeringar, när det gäller humanitära mål  Få se Rotary vinna Nobels fredspris Hur kommer Rotary att se ut om 10 år? fortsättning Gruppdiskussion jan 2009 med de tillträdande distriktsguvernörerna baserad på RI:s strategiska plan 2007-10

58

59 Alice har just har träffat Cheshirekatten, som hon frågar om vägen Ur Alice i Underlandet, Lewis Carroll Det beror på vart du ska, svarade katten. Det vet jag inte, sa Alice. Ja, då kan det kvitta vilken väg du går, svarade katten snabbt.”

60 Varje gång jag har förberett en drabbning har jag tvingats att erkänna att planer är lönlösa – men planeringen är oundgänglig Dwight D. Eisenhower

61

62 Vad kan Rotary erbjuda?


Ladda ner ppt "1 Rotary i framtiden Distriktskonferens - D2250 Stavanger den 19 sept. 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser