Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomsnitt 31, ,7% fler utlokaliserade

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomsnitt 31, ,7% fler utlokaliserade"— Presentationens avskrift:

1

2 Genomsnitt 31,3 49,7% fler utlokaliserade

3 Genomsnitt 29 65,7% fler överbeläggningar
Genomsnitt 97, ,8% färre lediga platser

4 Genomsnitt 63 1% färre elektiva patienter

5 Akutmottagning Data från PASIS när så är möjligt annars från Akutliggaren Baslinjen omfattar 12 veckor

6 Genomsnitt antal besök 218,6
Genomsnitt inlagda 58,0 Bas 55 16% fler besök till läkare 5% fler inlagda Genomsnitt antal besök 159,5 Genomsnitt inlagda 43,2 Bas 45 7% fler besök till läkare 4% färre inlagda

7 Genomsnitt 27% inlagda

8 Genomsnitt 27%

9 Genomsnitt 21,6 besök Genomsnitt 13,9 besök

10 Genomsnitt 52 minuter 1:a veckan 1 timme 4 minuter 2:a veckan 41 minuter

11 Genomsnittstid 41 minuter 18% kortare genomsnittstid
1:a veckan 47 minuter 2:a veckan 34 minuter

12 Genomsnitt 1 timme 35 minuter 13,5% kortare genomsnittstid
1:a veckan 1 timme 45 minuter 2:a veckan 1 timme 28 minuter % kortare genomsnittstid

13 Genomsnitt 1 timme 50 minuter 15% kortare genomsnittstid
1:a veckan 2 timmar 2 minuter 2:a veckan 1 timme 39 minuter % kortare genomsnittstid

14 Genomsnitt 3 timmar 17 minuter 11% kortare genomsnittstid
1:a veckan 3 timmar 32 minuter 2:a veckan 3 timmar 1 minut ,5% kortare genomsnittstid

15 Genomsnitt 3 timmar 11 minuter 20% kortare genomsnittstid
1:a veckan 3 timmar 32 minuter 2:a veckan 2 timmar 49 minuter % kortare genomsnittstid

16 Genomsnitt 71% Bas 67% 1:a veckan 70% 2:a veckan 72%

17 Genomsnitt 59% Bas 54% 1:a veckan 56% 2:a veckan 61%

18 Gerk stängt periodvis

19 Kava, Neurologavd och Onkologavd stängda periodvis

20

21

22

23

24 Vårdplaner Totalt 1454 patienter inlagda
946 vårdplaner inkomna och inmatade, 65% 296 innehåller samtliga 4 ledtider Vårdplanen är generellt mycket bra ifylld

25 Baserat på 175 vårdplaner som har innehållit samtliga mätpunkter

26 Baserat på 121 vårdplaner som har innehållit samtliga mätpunkter

27

28 Medelvårdtider

29 Genomsnitt 3,4 vårddagar Bas 4,28 Minskning med 20,5%
Baseras på inskrivna patienter under perioden på akutmottagningen och inlagda på någon akutsomatisk avdelning. (2 patienter ej utskrivna ) Genomsnitt 3,4 vårddagar Bas 4,28 Minskning med 20,5%

30 Genomsnitt 3,5 vårddagar Bas 4,62 Minskning med 24,2%
Baseras på inskrivna patienter under perioden på akutmottagningen och inlagda på någon akutsomatisk avdelning. (1 patienter ej utskrivna ) Genomsnitt 3,5 vårddagar Bas 4,62 Minskning med 24,2%

31 Avvikelser Diskussion om patient lämpar sig för inläggning 13 st
Väntetid till röntgen/CT 16 st Plats finns ej 49 st Utlokaliserad 8 st Ordinationer ej utförda på akutmottagning 14 st Annan avvikelse 66 st Problem att få tag i läkare/sjuksköterska 20 st

32 Sammanfattning Malmö 16% fler läkarbesök 5% fler inlagda
Lund 7% fler läkarbesök 4% färre inlagda Ledtiderna på akutmottagningarna, både i Malmö och Lund, har sjunkit. Ledtiderna var lägre 2:a veckan än 1:a Uppdraget att frigöra vårdplatser blev i stort sett fullgjort Vårdplanernas första sida har fyllts i bra, däremot baksidan som skulle ge vissa ledtider har inte fungerat Medelvårdtiden i Malmö sjönk med ca 28% Medelvårdtiden i Lund sjönk med ca 33% Färre disponibla vårdplatser. Ca 50 st periodvis. Elektiva patienter i samma omfattning som jämförelseperiod

33 Vårdplan upprättad – Beslut om inläggning 516 st
Vårdplan upprättad – Anvisad plats 544 st Anvisad plats – Ankom avdelning 580 Vårdplan upprättad – Ankom till avdelning 654 st

34 Avvikelser Väntetid på transport
Remiss för CT-buk ca kl 02 får först tid till RIG kl 07.30! Kirjour ringer stg läkare, får ny tid kl 5:20 Pznodil ordinerat på akuten feber ej givet på akuten dropp odinerar - ej givet på akuten Odlingar ej tagna -ordinerade från akuten TNT som var ordinerat ej taget på akuten Efter 10 min på AVA får vi besked arr pat skall till lung/121248 gav rapport till avd 16:20 pga arbete med annan patient. Extremitet SM Pat rapporterad till avd 23:20. RTG tid 01:30. Ska dricka kontrast från kl. 23:30. Transport dröjer. Pat får dricka G:2a på akuten. Kl 01:00 fortfarande ingen transport. Pat får gå via RTG till avd. Kunde ej anmäla pat pga att Vpk var upptagen 12:55 Fick ej rapport på pat innan pat kom. Platsbrist på inf-kliniken, därav AVA. Frågat om ok att lägga på med-klinik -> nej enl. info-konsult <30 min. Regel ej uppnått. Pat åker på CT nacke, sen upp till AKVA 3. CT kl 19:00. Ingen direkt avvikelse. Endast fördröjning. Kärl Läkare ej på avdeningen Akuten saknade lista med nman på ansvarig läkare - mottagare av rapport Överrapportering fungerade inte mellan AVA-läkare -> SSk. SSk fick inget namn på pat. Eller plan eller vart han skulle hämtas vilket defenitivt födröjde vårdflödet. Vid förfrågan om pat kan komma till avd. har de ej fått info om att pat. Ska komma. Beh. Or. Ej kvar då Plats fanns på avd. 14 men ej personal för att ta emot pat på avd. Pat åkte till avd kl 14:40 Tna kl 12:30 är 21. Tna nr. 2 ej taget på akuten Var välkommen till avd kommer till avd Ankomsttid ej ifyllt av mottagande ssk. Tiden fylldes av dagens personal. Tiden är uppskattad med hjälp an patienten samt Ola. Patienten skrevs in i Melior Kard jaren svarar ej på sek nr. Rygg SM. problem att få tag på ? Fick ej komma till avdeningen förrän efter klockan 10!!! Extern med pat! Först plats på ort 4 sedan kan de inte ta emot utan pat hänvisas till ort 1 Rygg SM

35 Väntetid på transport Plats fanns ej på medicinavd. Går till IVA efter 15 min. MEWS 8. Hypoton. Totalt onödig inläggning på AVA Ingen inskrivningsanteckning från akuten Läkemedel ej givna - ssk på lunch. ASA, Kardiologen önskar ej inläggning på kardiologisk avdelning och får därför läggas på AVA Patient legat på akuten i 7 timmar läggs in på AVA för tropninserie som skulle tagits kl 15:00 detta tas kl 19:00. Beslut kl 20:30 att patient kan läggas in på Ort Avd Lägger på AVA ca 3h Värdplan ifulld av ssk. Läkare upptagen När vpk är inter i samband så allt står stilla Extern medicin pnt. Pat isolerad p.g.a misstanke om calici. Kommer upp till avdelningen utan hjälp. SPO 296% på rumsluft. Ter sig opåverkad. Temp 37,1. Går sedan ut och flyttar bilen från parkeringshuset. Mår väl Vårdplan ej ifylld fr. akutmott SSk ifrågasatte varför patient inte kunde ligga på Lung 1 eftersom plats fanns där Läggs in på AVA pga platsbrist på ort. Fick vänta på AVA som ska hämta från övervaket >30 min -Akutkort ej ordentligt ifyllt Väntetid på transport >30min Läggs på AVA alt brist på platser på infektions kliniken Svårt att få tag på plats, inga enheter vare sig på med. Eller inf. Hamnat på AVA pga platsbrist inf.klin, ej tillgång till enkelrum på medecinavdelningen. Ej behov av AVA-vård. Pat uppkommen till avd utan att ssk fått rapport. Var välkommen men gick via vtg pga låg bemanning på MAVA. Underlättade för oss. Vårdplanen ej korrekt ifylld. från akuten Pat kom utan att det var okejat ifrån MAVA. Hade inget ID-band. Andra TNT ej taget. patienten rapporterad 14:23. Ringt och printat 15:07 samt 15:37. Patienten kommer till avd 16:00. Väntat 50 min på avdelning i PASIS var ankomstiden på avdelningen registrerad till kl 22.15, men det gick ej att ändra till 22:45, då hon verkligen kom! Ingen läkemedelslista färdig ännu kl 23:14. Pat frågar efter sitt långverkande insulin. Glukos är taget, tiden ej angiven. I aktuellt ruta står det att pat sökt akut pga förvirring för 2dag. Åter hem. Anhöriga hittat pat på golvet, feber+ yrsel. I ruta för fallriskfråga är det ifyllt nej?? Har sökt kirjow men står på op. Pat söker för 3:e gång mkt.ont. Kan ej gå hem. Pat ej varit hjärtövervakad på akuten

36 Tropanin ej taget, trots att pat varit på akuten 5h efter att tropanin nr.1 tagits.
Fick vänta pga att annan pat med vak-behov skulle åka iväg med ambulans innan pat kunde komma in till MAVA. Mottagande ssk har ifyllt pat ankomst. AVA visste inte att patient var rapporterad HIA jour accepterar pat. Till HIA kl 22:02 men pga rapport på avd får vi inte rapportera pat förrän 22:30 Punkt 19 ej ifyllt an anledning Vårdplan en inscanad från akuten Pat. Fått vätskedrivande på akuten ingen KAD. Ej heller fått den omvårdnad pat var i behov av. Kommer in till MAVA helt ner kissad och blodig om händerna. Att inte hinna med omvårdnaden för att man skall ha ett flöde är för sorgligt och orsakar onödigt lidande för pat. I rapport fått info om att plaxix och Anxtra givits på akuten I m som i rapporten säger giva är det mtl platsbrist på MAVA varför patienten läggs in på HIA Celotaxim ej givet på akuten vilket skulle överrapporteras vis ankomsten till MAVA Patienten kom till oss 30/1 på natten 01:00 men vårdplatspappret kom med posten på f.m fanns inte med någon förklistrad adressetikett Inget kuvert medskickat. TNT prov som ordinerades ej taget Odlingar blod,urin, nazofamnx ej tagna, trott vi fått rapport om det / Ebba Saknas b-gl kontroll Pat anlände till oss nerbajsad. Vårdplan ej inscannad i journalen Ej ifyllt. Oklart när pat anlände till avd- lappen mtkdes i pärmen dagar efter inskrivning nl - pat (avd 25) Efter rapport toll avd tog det flera timmar att få komma dit Svar Detta pga hjärtstopp som leder till dödsfall anhöriga på avdelningen / Ej HLR-bedömd detta vårdtillfälle- Ej ub analgetika nots kontaktorsak flanksmärta ofullständig anamnes från akutläkare Inget för franke rat kuvert vår egen buk tog över när han kommit eftersom han tillhör onkologen Ej HLR bedömd Vet ej varför så långt mellan läkarrapport och ankomst till avd. Kuvert saknas Får rapport av läkare kl 16:00, Akuten hau skrivit att pat anvisats plats på MAVA kl 15:30 vilket ju inte kan stämma riktigt. Pat fick komma in ca 20 min senare /139174 Väntar på plats med 1  Fort fara nof Väntar 17:30. MED 5 sitter i rond får ej rapport Ej via sambandscentralen Ej gått via sambandscentralen!! Pat inringad till MAVA 18:00. kom 19:00 Pat anländer utan munskydd. Vaktmästare utan handskar. (ej informerad om kräksjuka) Pat varit på sjukhus sedan 15-tiden. Ej fått antiemetika, ej fått någon vätska. Hinner ej skriva vårdplan

37 Gick till röntgen 12:00. kom till IVA 13:00.
Akutläkare och SSK upptagen 1 timme på röntgen för att subsescialiteterna ej kan bestämma sig vem som ska vara pal. Pat hamnade sedan på IVA. Vårdplan skriven i efterhand. Den här blanketten slösar tid och "stjäl" från behövande patienter som köar Vaför dröjde CT+ Ankomst till NeuroOBS Väntetid på transport Lång väntetid >4h på vårdplats Akva inte ifyllt ankomst Ssk kan ej rapporetera. Är upptagen Inget  svarskuvär följde med. Kan inte heller se att vårdplan är scannad/ Elinor Danielsson Pat. Kom som larm och lades på team3 eftersom läkaren ville se provsvaren. Jag undrade om hon skulle gå hem? Det skulle hon inte. Då ljög hon och sa att det ej fanns plats på ava, vilket det gjorde! Ska isoleras, ej rapporterat. Väntetid på transport. kontakt med SIB jour i Lund för ev. intervention (vilket inte gick p.g.a. att radiologer för intervention saknas i Lund söndag+ kvällstid!!!! Fått plats på avd så småningom. Väntar på ledigt rum. Extremitet sm. Ej fått pvk på akuten, och då ej heller fått ordinerat analgtina och attimentina ivsom var ordinerat på akuten Detta får göras på akute På inf angivet att dropp glmon 5% s 21:55 När pat. Kom till avd. 22:30 var droppet sket! Prenr med posmal på akutmottagn m ev avvikande. De ingr att någa tillbaka, men här ej avsig- Inget dropp satt på patienten när han kommer till avd. Med Fanke på att pat. Kommer inför en glblöda bortse detta gjots Pat- ska gripas innan avgång från akuten Pat. Går direkt från akuten till rtg akut . Kommer till avd 2 timmar efter att muntli rapport givits Ordinerat seloken ej givet på akut.mott får ges på AVA Ringde id 21:05 Sjuksköterska kunde ej ta rapport. Skulle ringa om B minvter tillbaka Ringde kl 21:20 kunde inte ta rappory Njur 23 som har pcaj vägran ta emot pat. Pga rummet jacnm Lift Ingen kännedom om pat. Har mikterat på akuten, ssk på akuten visste inte något om det Misst EP Pat kommer till AVA utan neufon ordinerad dropp Inget kuvert medsickat igen. Ingen rapport om varför pat fågt så lång tid på sig att komma till avdelningen. IME patient en optind patient att ta upp en njur plats. Ingen tydlig plan. Enl jounalant i meteor skull pat. Utredas innan and. Docl oklart med plats sora problem vill ankomma


Ladda ner ppt "Genomsnitt 31, ,7% fler utlokaliserade"

Liknande presentationer


Google-annonser