Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdprocess kolorektal cancer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdprocess kolorektal cancer"— Presentationens avskrift:

1 Vårdprocess kolorektal cancer

2 Problemidentifiering
Lång utredningstid hos kirurg/patolog/radiolog Brist på kontaktsjuk-sköterskor och svårt att organisera över klinikgränser Kontinuitet Linjeorganisation Ingen tid för förbättringsarbete Svårt att få med alla på tåget Okunskap om rehabiliteringsåtgärder Dålig uppföljning och utvärdering av de förändringar man gör Avsaknad av mandat Patientperspektivet saknas i vardagen, besluten fattas inte efter patientens behov

3 Med- och motkrafter Med Mot Cancerstrategin
Patientperspektiv/medverkan Engagerade sjuksköterskor Andras goda exempel Befintliga kontaktnät Vilja att bryta gamla strukturer Meningsfullhet med förändring Teamarbete Mot Resurser/ekonomi Revirtänkande Brist på tilltro/uppgivenhet Stark linjeorganisation Brist på tid för avstämning Skepsis mot patientmedverkan Okunskap om cancerrehabilitering Rädsla för förändring

4 Hur går vi vidare… Definiera arbetsgrupper sjukhus och/eller landstingsövergripande Förankring i klinikledning och lokala RCC-råd Ta lärdom av andras lyckade exempel t ex ta bort interna remisser gemensam kontaktsjuksköterska för kirurg och onkologi Lyssna in patientens önskemål ???


Ladda ner ppt "Vårdprocess kolorektal cancer"

Liknande presentationer


Google-annonser