Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdprocess kolorektal cancer. Problemidentifiering • Lång utredningstid hos kirurg/patolog/radiolog • Brist på kontaktsjuk- sköterskor och svårt att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdprocess kolorektal cancer. Problemidentifiering • Lång utredningstid hos kirurg/patolog/radiolog • Brist på kontaktsjuk- sköterskor och svårt att."— Presentationens avskrift:

1 Vårdprocess kolorektal cancer

2 Problemidentifiering • Lång utredningstid hos kirurg/patolog/radiolog • Brist på kontaktsjuk- sköterskor och svårt att organisera över klinikgränser • Kontinuitet • Linjeorganisation • Ingen tid för förbättringsarbete • Svårt att få med alla på tåget • Okunskap om rehabiliteringsåtgärder • Dålig uppföljning och utvärdering av de förändringar man gör • Avsaknad av mandat • Patientperspektivet saknas i vardagen, besluten fattas inte efter patientens behov

3 Med- och motkrafter • Med – Cancerstrategin – Patientperspektiv/medverkan – Engagerade sjuksköterskor – Andras goda exempel – Befintliga kontaktnät – Vilja att bryta gamla strukturer – Meningsfullhet med förändring – Teamarbete • Mot – Resurser/ekonomi – Revirtänkande – Brist på tilltro/uppgivenhet – Stark linjeorganisation – Brist på tid för avstämning – Skepsis mot patientmedverkan – Okunskap om cancerrehabilitering – Rädsla för förändring

4 Hur går vi vidare… • Definiera arbetsgrupper sjukhus och/eller landstingsövergripande • Förankring i klinikledning och lokala RCC-råd • Ta lärdom av andras lyckade exempel • t ex ta bort interna remisser • gemensam kontaktsjuksköterska för kirurg och onkologi • Lyssna in patientens önskemål • ???


Ladda ner ppt "Vårdprocess kolorektal cancer. Problemidentifiering • Lång utredningstid hos kirurg/patolog/radiolog • Brist på kontaktsjuk- sköterskor och svårt att."

Liknande presentationer


Google-annonser