Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk preoperativ journal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk preoperativ journal"— Presentationens avskrift:

1 Elektronisk preoperativ journal
Sven-Egron Thörn, ANIVA kliniken USÖ Henrik Öhrström, ANIVA-kliniken USÖ

2 Hälsodeklaration på webben
Bakgrund Vad har hänt sedan 2004? Vad har vi idag? Enkätundersökning Problem - Möjligheter

3 Privatpersoners användning av datorer och Internet
SCB - uppdrag från EU:s statistikorgan Eurostat och Näringsdepartamentet Årliga undersökningar sedan 2000 Telefonintervjuer 11 april – 19 juni 2005 16-74 år folkbokförda i Sverige 3873 personer svarade SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

4 SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

5 SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

6 SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

7 SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

8 SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

9 SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

10 Nya lagar ger effektivare IT-användning i sjukvården
Nationellt IT-samarbete för en bättre vård “Med bättre IT-användning kan svensk hälso- och sjukvård utvecklas. Trots Sveriges högteknologiska vård är det svårt - ibland omöjligt - att med hjälp av IT utbyta information mellan olika vårdgivare om en enskild patient. Organisatoriska hinder får inte ligga i vägen för en bra IT-struktur i vården.” Ylva Johansson, Vård- och äldreomsorgsminister Dagens Nyheter 10 mars 2006

11 Strategin innehåller flera byggstenar
Informationen behöver följa patienten Användarvänliga IT-stöd Lättillgänlig information för patienter Dagens Nyheter 10 mars 2006

12 Ylva Johansson, Vård- och äldreomsorgsminister
“Svensk vård är bra. Den kan bli bättre om vi på bästa sätt använder de verktyg som IT ger oss.” Ylva Johansson, Vård- och äldreomsorgsminister

13 Modern Hälsodeklaration
Den preoperativa bedömningen på väg in i Dataåldern. Utgå från papper och lägg till de möjligheter som ges när man använder dator. Ny dynamik i sättet att ställa frågor och vilka frågor som är rimliga att ställa. Många olika frågor anestesi/omvårdnad/kirurgi kan ställas samtidigt och svaren kan sedan sorteras så man får ta del av det som är intressant och slipper resten.

14 Vad har hänt sedan sist? Projektstart ca 2,5 år sedan.
Initialt programmeringsarbete utfört av dataavdelningen lokalt. Resultat: fungerande enkät, bra kvalitet, MEN!

15 Amatörer pratar taktik - Proffs ägnar sig åt logistik
Bristande förståelse för patientflödesproblematiken Slut på pengar Ridå??

16 Vårdutvecklingsavdelningen till räddning
Kommersiellt program för enkäter redan inköpt EsMaker från Entergate Har fungerande Logistisk hantering!! Datalagring i standardformat XML Sekretess mm redan inbyggt. Sjukhuset har en licens = inga pengaproblem

17 Bonus! Alert utvecklingsavdelning på Entergate Bryr sig om feedback
I praktiken skräddarsyr delar av programmet efter våra önskemål och behov.

18

19

20

21

22 Utvärdering av hälsodeklarationsenkäten
Antal 367 personer Kvinnor 68% Män 32% Ålder år Medel 48.4 år – Median 50.0 år Urval Landstingets lista Privata listor

23 Har du blivit opererad tidigare?
Svarsalternativ Svar % A Nej 99 27,0% B Ja 268 73,0% Summa 367 100%

24 Har du frågor inför operation / narkos?
Svarsalternativ Svar % A Nej 225 61,3% B Ja 142 38,7% Summa 367 100%

25 Önskar du tala med en operatör innan operationsdagen?
Svarsalternativ Svar % A Nej 114 31,1% B Ja 253 68,9% Summa 367 100%

26 Önskar du tala med narkosläkare innan operationsdagen?
Svarsalternativ Svar % A Nej 174 47,4% B Ja 193 52,6% Summa 367 100%

27 Hur var det att fylla i formuläret?
Svarsalternativ Svar % A 1 - Mycket svårt 2 0,5% B 2 0% C 3 1 0,3% D 4 E 5 F 6 G 7 16 4,4% H 8 33 9,0% I 9 70 19,1% J 10 - Mycket lätt 242 65,9% Summa 367 100% Medelvärde 9,4 Median 10

28 Är det svårt att förstå frågorna?
Svarsalternativ Svar % A 1 - Mycket svårt 2 0,5% B 2 0% C 3 D 4 E 5 F 6 G 7 10 2,7% H 8 32 8,7% I 9 82 22,3% J 10 - Mycket lätt 237 64,6% Summa 367 100% Medelvärde 9,41 Median

29 Upplever du frågorna som relevanta?
Svarsalternativ Svar % A Nej 3 0,8% B Ja 362 99,2% Summa 365 100%

30 Är ordningen på frågorna och strukturen på formuläret bra?
Svarsalternativ Svar % A Nej 15 4,1% B Ja 351 95,9% Summa 366 100%

31 Skulle du vilja få möjlighet att fylla i en sådan här datoriserad blankett hemifrån?
Svarsalternativ Svar % A Nej 33 9,0% B Ja 334 91,0% Summa 367 100%

32 Skulle du vilja använda ett sådant här system om du skulle bli opererad på nytt?
Svarsalternativ Svar % A Nej 21 5,7% B Ja 346 94,3% Summa 367 100%

33 Skulle du vilja få patientinformation om din operation via webben?
Svarsalternativ Svar % A Nej 76 20,7% B Ja 291 79,3% Summa 367 100%

34 Hur van är du vid att använda datorer?
Svarsalternativ Svar % A 1 - Mycket ovan 4 1,1% B 2 2 0,5% C 3 8 2,2% D 4 7 1,9% E 5 30 8,2% F 6 21 5,7% G 7 33 9,0% H 8 91 24,8% I 9 43 11,7% J 10 - Mycket van 128 34,9% Summa 367 100% Medelvärde 8,07 Median

35 Har du fyllt i enkäter via dator eller på nätet tidigare?
Svarsalternativ Svar % A Nej 77 21,0% B Ja 290 79,0% Summa 367 100%

36 Arbetar du eller utbildar du dig inom sjukvården?
Svarsalternativ Svar % A Nej 70 19,1% B Ja 297 80,9% Summa 367 100%

37 Har du varit patient och fått fylla i liknande blanketter på papper?
Svarsalternativ Svar % A Nej 210 57,2% B Ja 157 42,8% Summa 367 100%

38 Har du lätt att få tillgång till internet / webb?
Svarsalternativ Svar % A Ja hemma 324 49,8% B Ja på jobbet/skolan 307 47,2% C Ja övriga möjligheter (ex internet café eller bekanta) 17 2,6% D Nej svårt att få privat tillgång till dator 3 0,5% E Nej dålig tillgång till internet/webb 0% Summa 651 100%

39 Är frågorna relevanta Saknar: Förtydligande:
Psykiska sjukdomar, alkohol- och tablettmissbruk Ärftliga sjukdomar Utlandsvistelse sista 6 månader - vård utomlands (MRSA) Piercing Strukturerad tabell för läkemedel, styrka, dos mm Nervskador, parestesier vid tidigare op Förtydligande: Ork Val av bedövningar / narkos Överkänslighet: gummi, latex Mer skrivutrymme för egna funderingar Möjlighet till samtal med läkare

40 Är ordningen på frågorna och strukturen på formuläret
Mata vidare vid ja/nej markering Många klickande för att byta sida Storleken på texten är för liten i skrivrutor Saknar förklarande rutor Män och menstruation ej relevant Vilken uppgift har narkosläkare vid operation jmf med kirurg?

41 Några andra synpunkter
“Dina svar påverkar din operation” Hjärt-/kärlsjukdomar i släkten Viktigt att inte se hur många sidor det är Fixa dagens datum automatiskt Beräkna ålder direkt Fri text för andra funderingar Negativa erfarenheter från tidigare anestesier Vem ska man vända sig till om man inte förstår en fråga? Hur är det med sekretessen? HD får ej ersätta den personliga kontakten. Räknas högt BT som hjärtsjukdom?

42 Problem - Möjligheter Integrera Hälsodeklarationsenkäten i datajournalen Lagring av data – Entergate eller Lokalt Gränssnitt för hämtning av patientdata Säkerhetskoder och inloggning Personal Patienter Viktning av data – ”Scoring” av funktionsstatus och risk Integrera annan information i Hälsodeklarationen Patientinformation Filmer Recept mm

43


Ladda ner ppt "Elektronisk preoperativ journal"

Liknande presentationer


Google-annonser