Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Elektronisk preoperativ journal Sven-Egron Thörn, ANIVA kliniken USÖ

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Elektronisk preoperativ journal Sven-Egron Thörn, ANIVA kliniken USÖ"— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Elektronisk preoperativ journal Sven-Egron Thörn, ANIVA kliniken USÖ sven-egron.thorn@orebroll.se Henrik Öhrström, ANIVA-kliniken USÖ henrik.ohrstrom@orebroll.se

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Hälsodeklaration på webben  Bakgrund  Vad har hänt sedan 2004?  Vad har vi idag?  Enkätundersökning  Problem - Möjligheter

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Privatpersoners användning av datorer och Internet  SCB - uppdrag från EU:s statistikorgan Eurostat och Näringsdepartamentet  Årliga undersökningar sedan 2000  Telefonintervjuer  11 april – 19 juni 2005  16-74 år folkbokförda i Sverige  3873 personer svarade SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Nya lagar ger effektivare IT-användning i sjukvården Nationellt IT-samarbete för en bättre vård “Med bättre IT-användning kan svensk hälso- och sjukvård utvecklas. Trots Sveriges högteknologiska vård är det svårt - ibland omöjligt - att med hjälp av IT utbyta information mellan olika vårdgivare om en enskild patient. Organisatoriska hinder får inte ligga i vägen för en bra IT-struktur i vården.” Ylva Johansson, Vård- och äldreomsorgsminister Dagens Nyheter 10 mars 2006

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Strategin innehåller flera byggstenar  Informationen behöver följa patienten  Användarvänliga IT-stöd  Lättillgänlig information för patienter Dagens Nyheter 10 mars 2006

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström “Svensk vård är bra. Den kan bli bättre om vi på bästa sätt använder de verktyg som IT ger oss.” Ylva Johansson, Vård- och äldreomsorgsminister

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Modern Hälsodeklaration  Den preoperativa bedömningen på väg in i Dataåldern.  Utgå från papper och lägg till de möjligheter som ges när man använder dator.  Ny dynamik i sättet att ställa frågor och vilka frågor som är rimliga att ställa.  Många olika frågor anestesi/omvårdnad/kirurgi kan ställas samtidigt och svaren kan sedan sorteras så man får ta del av det som är intressant och slipper resten.

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Vad har hänt sedan sist?  Projektstart ca 2,5 år sedan.  Initialt programmeringsarbete utfört av dataavdelningen lokalt.  Resultat: fungerande enkät, bra kvalitet,  MEN!

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Amatörer pratar taktik - Proffs ägnar sig åt logistik  Bristande förståelse för patientflödesproblematiken  Slut på pengar  Ridå??

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Vårdutvecklingsavdelningen till räddning  Kommersiellt program för enkäter redan inköpt  EsMaker från Entergate  Har fungerande Logistisk hantering!!  Datalagring i standardformat XML  Sekretess mm redan inbyggt.  Sjukhuset har en licens = inga pengaproblem

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Bonus!  Alert utvecklingsavdelning på Entergate  Bryr sig om feedback  I praktiken skräddarsyr delar av programmet efter våra önskemål och behov.

18 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström www.esmaker.com

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström

21 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström

22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Utvärdering av hälsodeklarationsenkäten  Antal 367 personer  Kvinnor 68% Män 32%  Ålder 17-87 år  Medel 48.4 år – Median 50.0 år  Urval  Landstingets e-maillista  Privata e-maillistor

23 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Har du blivit opererad tidigare? SvarsalternativSvar% A Nej9927,0% B Ja26873,0% Summa367100%

24 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Har du frågor inför operation / narkos? SvarsalternativSvar% A Nej22561,3% B Ja14238,7% Summa367100%

25 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Önskar du tala med en operatör innan operationsdagen? SvarsalternativSvar% A Nej11431,1% B Ja25368,9% Summa367100%

26 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Önskar du tala med narkosläkare innan operationsdagen? SvarsalternativSvar% A Nej17447,4% B Ja19352,6% Summa367100%

27 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Hur var det att fylla i formuläret? SvarsalternativSvar% A 1 - Mycket svårt20,5% B 200% C 310,3% D 400% E 510,3% F 620,5% G 7164,4% H 8339,0% I 97019,1% J 10 - Mycket lätt24265,9% Summa367100% Medelvärde 9,4 Median 10

28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Är det svårt att förstå frågorna? SvarsalternativSvar% A 1 - Mycket svårt20,5% B 200% C 300% D 420,5% E 520,5% F 600% G 7102,7% H 8328,7% I 98222,3% J 10 - Mycket lätt23764,6% Summa367100% Medelvärde 9,41 Median 10

29 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Upplever du frågorna som relevanta? SvarsalternativSvar% A Nej30,8% B Ja36299,2% Summa365100%

30 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Är ordningen på frågorna och strukturen på formuläret bra? SvarsalternativSvar% A Nej154,1% B Ja35195,9% Summa366100%

31 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Skulle du vilja få möjlighet att fylla i en sådan här datoriserad blankett hemifrån? SvarsalternativSvar% A Nej339,0% B Ja33491,0% Summa367100%

32 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Skulle du vilja använda ett sådant här system om du skulle bli opererad på nytt? SvarsalternativSvar% A Nej215,7% B Ja34694,3% Summa367100%

33 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Skulle du vilja få patientinformation om din operation via webben? SvarsalternativSvar% A Nej7620,7% B Ja29179,3% Summa367100%

34 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Hur van är du vid att använda datorer? SvarsalternativSvar% A 1 - Mycket ovan41,1% B 220,5% C 382,2% D 471,9% E 5308,2% F 6215,7% G 7339,0% H 89124,8% I 94311,7% J 10 - Mycket van12834,9% Summa367100% Medelvärde 8,07 Median 8

35 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Har du fyllt i enkäter via dator eller på nätet tidigare? SvarsalternativSvar% A Nej7721,0% B Ja29079,0% Summa367100%

36 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Arbetar du eller utbildar du dig inom sjukvården? SvarsalternativSvar% A Nej7019,1% B Ja29780,9% Summa367100%

37 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Har du varit patient och fått fylla i liknande blanketter på papper? SvarsalternativSvar% A Nej21057,2% B Ja15742,8% Summa367100%

38 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Har du lätt att få tillgång till internet / webb? SvarsalternativSvar% A Ja hemma32449,8% B Ja på jobbet/skolan30747,2% C Ja övriga möjligheter (ex internet café eller bekanta) 172,6% D Nej svårt att få privat tillgång till dator 30,5% E Nej dålig tillgång till internet/webb 00% Summa651100%

39 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Är frågorna relevanta  Saknar:  Psykiska sjukdomar, alkohol- och tablettmissbruk  Ärftliga sjukdomar  Utlandsvistelse sista 6 månader - vård utomlands (MRSA)  Piercing  Strukturerad tabell för läkemedel, styrka, dos mm  Nervskador, parestesier vid tidigare op  Förtydligande:  Ork  Val av bedövningar / narkos  Överkänslighet: gummi, latex  Mer skrivutrymme för egna funderingar  Möjlighet till samtal med läkare

40 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Är ordningen på frågorna och strukturen på formuläret  Mata vidare vid ja/nej markering  Många klickande för att byta sida  Storleken på texten är för liten i skrivrutor  Saknar förklarande rutor  Män och menstruation ej relevant  Vilken uppgift har narkosläkare vid operation jmf med kirurg?

41 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Några andra synpunkter  “Dina svar påverkar din operation”  Hjärt-/kärlsjukdomar i släkten  Viktigt att inte se hur många sidor det är  Fixa dagens datum automatiskt  Beräkna ålder direkt  Fri text för andra funderingar  Negativa erfarenheter från tidigare anestesier  Vem ska man vända sig till om man inte förstår en fråga?  Hur är det med sekretessen?  HD får ej ersätta den personliga kontakten.  Räknas högt BT som hjärtsjukdom?

42 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Problem - Möjligheter  Integrera Hälsodeklarationsenkäten i datajournalen  Lagring av data – Entergate eller Lokalt  Gränssnitt för hämtning av patientdata  Säkerhetskoder och inloggning  Personal  Patienter  Viktning av data – ”Scoring” av funktionsstatus och risk  Integrera annan information i Hälsodeklarationen  Patientinformation  Filmer  Recept mm

43 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström www.bwfmysurgery.org/questionnaire1.asp


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sven-Egron Thörn / Henrik Öhrström Elektronisk preoperativ journal Sven-Egron Thörn, ANIVA kliniken USÖ"

Liknande presentationer


Google-annonser