Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rainer Hertel, 15 maj 2013 rainer.hertel@gavlenet.se Hotet mot fröet Den agrokemiska industrin, EU:s lagstiftning och vad det innebär för traditionella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rainer Hertel, 15 maj 2013 rainer.hertel@gavlenet.se Hotet mot fröet Den agrokemiska industrin, EU:s lagstiftning och vad det innebär för traditionella."— Presentationens avskrift:

1 Rainer Hertel, 15 maj 2013 rainer.hertel@gavlenet.se
Hotet mot fröet Den agrokemiska industrin, EU:s lagstiftning och vad det innebär för traditionella frön Rainer Hertel, 15 maj 2013

2 Globalt finns det ca 7000 fröfirmor
Globalt finns det ca 7000 fröfirmor. Av dessa behärskar de 10 största 75% av världsmarknaden men än så länge produceras 70 % av världens mat av bönder som nyttjar traditionellt utsäde

3

4

5

6 Det slutliga förslaget - 6 maj 2013
Innehåll Förklarande sammanfattning (8 sidor) Förslaget i förhållande till gällande regelverk – ersätter nuvarande 12 direktiv med en enda förordning (14 sidor) Del I: Allmänna förslag – Omfattning-Undantag-Definitioner-Fri spridning (2 sidor) Del II: Professionella operatörer (2 sidor) Del III: Växtförökningsmaterial annat än skoglig förökningsmaterial – behandlar villkor för produktion och tillhandahållande av förökningsmaterial (46 sidor) Del IV: Skoglig förökningsmaterial (16 sidor) Del V: Procedurbestämmelser (2 sidor) Del VI: Slutliga bestämmelser – inrättande av en övervakande europeisk myndighet för växtsorter (3 sidor) Bilagor I – XIV (54 sidor)

7 Lagstiftningsprocessen i EU

8

9 Omfattning och undantag
Scope This Regulation lays down rules on: (a) the production, with a view to making available on the market, of plant reproductive material; and (b) the making available on the market of plant reproductive material. Exclusions This Regulation shall not apply to plant reproductive material: intended solely for testing or scientific purposes; (b) intended solely for breeding purposes; (c) intended solely for, and maintained by, gene banks, organisations and networks of conservation of genetic resources, or persons belonging to those organisations or Networks. (d) exchanged in kind between persons other than professional operators. Definitions (5) ‘making available on the market’ means the holding for the purpose of sale within the Union, including offering for sale or for any other form of transfer, and the sale, distribution, import into, and export out of, the Union and other forms of transfer, whether free of charge or not. (6) 'professional operator' means any natural or legal person carrying out, as a profession, at least one of the following activities with regard to plant reproductive material: (a) producing; (b) breeding; (c) maintaining; (d) providing services; (e) preserving, including storing; and (f) making available on the market.

10 Nischen Article 36 Derogations from registration requirements in the case of niche market plant reproductive material 1. Article 14(1) shall not apply to plant reproductive material where all of the following conditions are fulfilled: (a) it is made available on the market in small quantities by persons other than professional operators, or by professional operators employing no more than ten persons and whose annual turnover or balance sheet total does not exceed EUR 2 million; (b) it is labelled with the indication 'niche market material'. Article 14(1): Plant reproductive material may be produced and made available on the market only if it belongs to a variety registered in a national variety register referred to in Article 51 or in the Union variety register referred to in Article 52. Nischmaterial får endast tillhandahållas i små portioner och endast till slutanvän- dare. Det får endast marknadsföras som ”Standardutsäde”

11 Old traditional varieties
Concerning old varieties, such as conservation varieties (including landraces), or so called 'amateur varieties', less stringent requirements should continue to be laid down in view of promoting their on farm conservation and use as currently regulated under the Directives 2008/62/EC and 2009/145/EC. The varieties will continue to be registered, however, on the basis of an 'officially recognised description' which shall be recognised – but not produced – by the competent authorities. For that description DUS examination is no longer obligatory. The officially recognised description shall only describe the specific characteristics of the plants and parts of plants which are representative for the variety concerned and make the variety identifiable, including the region of origin. This description can be based on an old official description of the variety, description produced at the time by e.g. a scientific, academic body or organisation. The accuracy of its content could be supported by previous official inspections, unofficial examinations or knowledge gained from practical experience during cultivation, reproduction and use. The current quantitative restrictions are abolished. The users are informed about the material by a label indicating that this variety is identified by an officially recognised description and the region of origin. Plant reproductive material belonging to those varieties should only be made available on the market as standard material.

12 Problem? Förslaget går utsädesindustrins ärende. Traditionellt utsäde hänvisas till undan-tagsregler För många ”Delegated acts” som ger osäkerhet om den slutgiltiga utformningen Kraven på registrering, dokumentation och förpackning är betungande och kostsam-ma för traditionella och udda sorter som riskerar att försvinna från marknaden

13 Hur borde det vara? Förslaget borde endast gälla industrisorter.
Traditionella öppenpollinerade sorter som inte omfattas av immateriella rättigheter bor-de exkluderas ur förslaget. De har fungerat i hundratals år och borde lämnas ifred för åtgärder som anses behövas för helt andra typer av utsäde och odlingsmetoder.

14 Vad göra? Uppmärksamma massmedia vad som är på gång
Skriva till ministrar och EU-parlamentarier Underteckna petitioner eller starta egen https://www.openpetition.de/petition/online/den-dyrkede-biodiversitet-er-truet-vedtag-ikke-eu-frlovgivning-der-er-til-gavn-for-frindustrien#googtrans%28de|da%29 htttp//www.freievielfalt.at Demonstrera?


Ladda ner ppt "Rainer Hertel, 15 maj 2013 rainer.hertel@gavlenet.se Hotet mot fröet Den agrokemiska industrin, EU:s lagstiftning och vad det innebär för traditionella."

Liknande presentationer


Google-annonser