Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att kommunicera Svenska kyrkan Marianne Ejdersten Launikari, enhetschef Kyrkokansliet Lars Gunnar Frisk, informatör Ålidhems församling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att kommunicera Svenska kyrkan Marianne Ejdersten Launikari, enhetschef Kyrkokansliet Lars Gunnar Frisk, informatör Ålidhems församling."— Presentationens avskrift:

1 Att kommunicera Svenska kyrkan Marianne Ejdersten Launikari, enhetschef Kyrkokansliet Lars Gunnar Frisk, informatör Ålidhems församling

2 2 Svenska kyrkans möjligheter • Ca 1800 församlingar • 13 stift • 22 000 anställda • 45 000 förtroendevalda • 10 000 ombud • Ca 250 informatörer

3 3 Informationsavdelningens uppdrag Avdelningens uppdrag är att övergripande ansvara för information och insamling för Svenska kyrkans nationella och internationella verksamhet

4 4

5 5 Uppdrag I kyrkoordningen nämns gemensam information som ett av den nationella nivåns särskilda uppdrag. I arbetet ingår att: Tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och verksamhet för en bred allmänhet Tydligare visa vad Svenska kyrkan som trossamfund står för och utför i sitt arbete Utarbeta en informationsplanering och kommunikationspolicy för Svenska kyrkan

6 6 Utmaningar

7 7 Intresset för andlighet ökar

8 8 Mediebruset ökar Det blir allt viktigare för Svenska kyrkan att kommunicera Källa: Aftonbladet

9 9 Samtidigt får vi människor allt svårare att ta emot och sålla information Från 500 till 3.000 kommersiella budskap per dag sedan 70-talet* Måste sålla… Källa: *Resumé, 2007

10 10 I första hand engagerar man sig i det som är nära KulturelltTidGeografiskt Lokala nyheter är det som läsarna av dagstidningar - oavsett kön och ålder - är allra mest intresserade av att läsa om

11 11 Svenska kyrkan har 7 miljoner medlemmar och möter 85% av dem varje år

12 12 Svenskar flyttar och rör sig mer och mer - mellan olika församlingar i Sverige och i världen Varje år flyttar 1,2 miljoner människor i Sverige 2/3 av dessa byter församling

13 13 Svenskarnas kännedom om Svenska kyrkan

14 14 År 2004 hade vi c:a 4000 avsändare – ofta förstår man inte att det är Svenska kyrkan som ligger bakom ???

15 15 Motiv för medlemskap – tre dimensioner  Stödja kyrkans internationella hjälparbete  Stödja kyrkans sociala arbete  Andra människor behöver Svenska kyrkan  Vill ta hänsyn till äldre släktingar  Lever i Sverige  Fortsätta familjetraditionen att vara medlem  Mina barn kan behöva Svenska kyrkan  Är kristen  Livet ska få en andlig dimension  Få del av annan kyrklig verksamhet IdealismTraditionTro Källa: Medlem 2004

16 16 Skäl till utträde – 5 i topp • Kvinnoprästmotstånd • Kyrkoavgiften • Tar sällan del av aktiviteter • Känner ingen samhörighet • Delar ej kyrkans tro Källa: Medlem 2004

17 17 Svenska kyrkan = den trygga famnen ”Den där sociala biten som samhället inte klarar av fullt ut” ”Kyrkan bör tillgodose de utsattas och ensammas behov” ”Att prästen finns nära till hands om jag behöver den, någon som ställer upp” ”Att lyssna på människor är viktigt för det är ett själavårdande uppgift” Källa: United Minds, kvalitativ studie

18 18 Människor förstår inte vad vi säger ”Det kyrkliga språket är ju väldigt specifikt, fikonspråk. Säger de att de är våra medmänniskor måste de visa det”. ”De måste prata samma språk som oss, kanske inte hänvisa till alla evangelier om personen de pratar med inte kan allt”. ”De skulle vara lite mer mänskliga, släppa lite på den strikta jargongen”. Källa: United Minds, kvalitativ studie

19 19 När och hur skall vi finnas tillgängliga? ”De ska ju finnas där om du vill ha hjälp, när som helst” ”Jag tror på att präster ska vara öppna för samtal på andra ställen, exempelvis hänga i barer utan att dricka och vara öppna för värderingsdiskussioner” ”Mitt i samhället tror jag, men folk är så jäktade och har så lite tid. Men ut på Coop! Folk måste ju ändå gå och köpa mat” Källa: United Minds, kvalitativ studie

20 20 Den onda kyrkan • Stor byråkrati • Interna stridigheter • Konservativ • Defensiv • ”Konstiga” åsikter • Missunnsamhet • Mobbning • Strikt och sträng Den goda kyrkan • Trygghet • Tradition • Kompetens • Närhet • Lugn • Stabilitet • Soppkök Den negativa bilden försvårar att ta till sig det goda Källa: United Minds, kvalitativ studie

21 21 Svenskarnas skäl för medlemsskap En del av svenskheten Ritualer Dop, konfirmation, vigsel, begravning Plats Byggnad, rymd, kulturyttring, musik mm Socialt ansvar Diakoni nationellt och internationellt Källa: Professor Anders Bäckström

22 22 Svenska kyrkans internationella uppdrag •Internationell diakoni och kyrkosamverkan •Svensk församlings- verksamhet

23 23 På väg mot kraftfullare kommunikation

24 24 Uppfattningen av vår avsändare = summan av alla intryck Kampanjer Visuellt uttryck Ledarskap Lokaler Webbplats Intern kommunikation Media Internationellt samarbete Församlingsblad Församlingsarbete Ombud Utskick Finanser Medarbetare Organisation Kollekt Predikotursannonsering

25 25 Svenska kyrkan har en tydlig kommunikationsvision ”En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”

26 26 Våra kärnvärden är delar av Svenska kyrkans kommunikationslöfte NärvaroÖppenhetHopp Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud Svenska kyrkan vill ge möjlighet till eftertanke, tro och engagemang Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka buren av tillit, livsmod och hopp

27 27 Vår kommunikation ska stärka bilden av Svenska kyrkan - Kommunikationen ska genomsyras av närvaro, öppenhet och hopp Närvaro Öppenhet Hopp Kyrkliga handlingar Möten Annonser Webb Ideellt engagemang Samarbeten

28 28 Guds närvaro i världen föregår allt annat. Det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Kyrkans uppdrag är att ge rum för den närvaron i livets alla skeden. Svenska kyrkan vill vara en följeslagare både i vardagen och vid gudstjänster och högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan vill erbjuda möjligheter till stöd, eftertanke, engagemang och tro. Svenska kyrkan vill vara nära glädjen och nära sorgen, nära livets Gud. Svenska kyrkan finns i hela Sverige med sina församlingar och sina kyrkor, och är en del av den världsvida kyrkan. Närvaro

29 29

30 30 Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till henne. Troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem - Svenska kyrkan vill vara öppen för alla. Svenska kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel. Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud och med den som tydligast låter oss ana vem Gud är, Jesus Kristus. Svenska kyrkan vill vara en lyhörd kyrka som vågar vara ärlig kring trons villkor i samtiden. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många olika sätt att ta ansvar för sin tro. Öppenhet

31 31 Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder. Varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra till att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Kyrkan vill ge rum för den tillit som gör det möjligt att orka leva och det hopp som kan bära genom tillkortakommanden, sorg och död. Det innersta i Svenska kyrkan är tron på Gud, en kärleksfull Fader, en levande och närvarande Kristus och en helig, livgivande Ande. Den tron är en gåva som skapas i mötet mellan människor och den Gud som i varje ögonblick vill befria, förändra och skapa - på nytt. Hopp

32 32

33 33 Avsändarstruktur Svenska kyrkan har ett gemensamt kommunikationslöfte för hela sin verksamhet. Målbilden är en gemensam avsändare: Svenska kyrkan. Allt som ryms inom kommunikationslöftet för Svenska kyrkan bör ha Svenska kyrkan som avsändare. Vi har en tydlig strategi att minska antalet avsändare och på så sätt tillsammans bygga bilden av Svenska kyrkan på ett så effektivt sätt som möjligt. Överföringsstrategier kommer att utarbetas. Ovanstående stöds av gällande grafiska riktlinjer och styrdokument för Svenska kyrkans kommunikation. Dokumenten är bindande för nationell nivå och erbjuds övriga nivåer.

34 34 Visuell strategi LogotypFärger Den gula färgen Liknar guld och symboliserar det eviga ljuset, Guds härlighet och makt Guld används istället för gult vid tryck på t ex metall. Den röda färgen Elden, blodet och kärlekens färg. Rött kan även vara “Guds färg”, Guds kärlek Kristi Segerkrona Symbolen för evigt liv, hämtad från boken De heliga tecknens hemlighet symboler och attribut av Frithiof Dahlby. Sattes på den korsfäste och döde Kristus för att visa världen att han segrat. Ordmärket Typsnittet kommunicerar öppenhet och upplevs som nutida. Ett modernt och tydligt ordmärke ger ett starkt uttryck för närvaro.

35 35 Avsändarstruktur visuellt

36 36 Foldrar och broschyrer

37 37 Antal lokala logotyper beställda • Totalt i landet= 1052

38 38 Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan - Vi lyfter fram det internationella perspektivet i all vår verksamhet Vänstift och vänförsamlingar

39 39 Vi bryr oss om de vi kommunicerar med - Vi ska ha hög kunskap om hur människor lever och vill kommunicera idag och imorgon

40 40 Svenska kyrkan ska ha en hög tillgänglighet - Vi behöver öka tillgängligheten i hela vår verksamhet

41 41 Ökad synlighet i telefonkatalogen

42 42 Predikotursannonsering förr ”Jag såg att ni har börjat annonsera…” (Församlingsmedlem i Ronneby) Predikoturerna har fått nytt utseende

43 43 Vi vill finnas i allmänna medier • Tidningar • TV • Radio • Webben

44 44 Vår kommunikation är tydlig, konsekvent och kontinuerlig - Vi ska öka Svenska kyrkans förmåga att planera, genomföra och utvärdera kommunikation

45 45 Medlemskommunikation med fokus på församlingsnära kommunikation, webb och ökad närvaro i andra nya medier

46 46 En av våra största styrkor är vår starka lokala närvaro • genom våra lokala församlingar • genom våra anställda, frivilliga och förtroendevalda • genom lokal kommunikation

47 47 Varje del kan utnyttja allt det vi gör tillsammans

48 Möte Norra Kretsen måndag 14 april 2008 Bikupa • Hur få alla att vilja sträva mot samma mål och använda de kommunikationsstöd och verktyg som erbjuds? • Har Svenska kyrkan lyckats i att förmedla organisationens mål i den visuella delen av kommunikationsplattformen?


Ladda ner ppt "Att kommunicera Svenska kyrkan Marianne Ejdersten Launikari, enhetschef Kyrkokansliet Lars Gunnar Frisk, informatör Ålidhems församling."

Liknande presentationer


Google-annonser