Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Programverket. En offentlig innovation. Bakgrund •En ny utvecklingsmodell för program- vara har växt fram under de senaste åren –Open Source -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Programverket. En offentlig innovation. Bakgrund •En ny utvecklingsmodell för program- vara har växt fram under de senaste åren –Open Source -"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Programverket. En offentlig innovation

2 Bakgrund •En ny utvecklingsmodell för program- vara har växt fram under de senaste åren –Open Source - Öppen Programvara •Programvara utvecklas via elektroniska projektplatser på Internet –Projekten utvecklar programvara av hög kvalitet under kostnadseffektiva former och strikta regler –Öppen programvara används idag i stora företag och organisationer. Strategier kring ökad imlementering har fattats av regeringar och delatsregeringar Svenska Programverket. Med öppen programvara menas programvara där källkoden är tillgänglig, och programvara kan användas, förändras, förbättras, kopieras och distribueras av den som så önskar.

3 Svensk Projektplats •Genom att etablera en svenska projektplats kan svenska projekt, primärt avsedda för offentlig förvaltning, utvecklas och förvaltas –Dels genom utveckling av nya produkter –Dels genom att lägga in befintliga produkter •Rätt utvecklad och lanserad skulle projektplasen kunna skapa avsevärda besparingar och samordningseffekter •Adressen ”svenskaprogramverket.se” / ”svp.se” eller ”programverket.net” skulle kunna utgöra den svenska projektplatsen Svenska Programverket.

4 Svenska Programverket •Utvecklas med utgångspunkt från på den största projektplatsen idag: Sourceforge.net •Bygger på väl etablerade verktyg för utveckling och förvaltning •Sourceforge som sådan är inte längre Open Surce •Utvecklarna av Sourceforge har i stället skapat GForge vilken – modifierad - kan utgöra basen för Svenska Programverket Svenska Programverket.

5 Tänkbar organisatorisk modell? •Styrgrupp etableras som beslutar i viktiga frågor •Operativa frågor – Etablering av nytt projket/produkt (fritt/godkänande) – Löpande innehållsprodukion av förstasida (webredaktör ) •Resp. produkt/projekt följer etablerat ramverk för hur Programverket ska fungera. Detta för att garantera fundamenta kring användbarhet och förvaltingsprocess •Modell för underhåll, utveckling och förvaltning beslutas inom varje produkt/projekt som har sin egen organsation Svenska Programverket. projektS per

6 Svenska Programverket. Styrgrupp – Svenska Programverket Löpande drift av plattformen samt operativa frågor Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Projekt 7 Projekt n Tänkbar organisatorisk modell?

7 Att notera? •Alla typer av Programvaror kan utvecklas på Programverket – Inom alla systemområden – Oberoende av teknologisk plattform • (Dock med beaktande av licensavtal och intellektuella rättigheter) •Möjlighet för privata bolag att lägga ut öppna produkter och tillhandahålla tjänster (PPP)? Svenska Programverket. projektS per

8 ᄃ ᄃᄃ ᄃ Välkommen till Svenska Programverket Projektplats för offentlig Öppen Programvara på svenska Svenska Programverket drivs av Svenska Kommun och Landsting och Carelink Nyheter Pajala Kommun sparar 2MSEK genom att implemetera... [Läs mera] Nytt röntgesystemvnu på programverket... [Läsmera] Malmö Stad väljer Compiere som nytt ekonomisystem [Läs mera] Ny 24-timmarssystem för barnomsorg nu klart [Läs mera] Programvaror Sök: Sök per kategori Kontorsstöd Verksamhetsyst - Sjukvård - Skola - Äldrevård - Personal - Soc. tjänstt 24-timmarstjänst Adm. utveckling Systemprogram Övrigt Svenska Programverket är detta är en markeringstext som inte är avsedd för något annat ändamål än at fungera som utfyllnad. Här ska i stälet finnas en kort introduktion till sajten som väcker intresse och uppmanar besökaren att leta vidare. Så här fungerar Svenska Programverket Att starta ett projektKontakta oss! www.programvetket.net

9 ᄃ Välkommen till Svenska Programverket Projektplats för offentlig Öppen Programvara på svenska Svenska Programverket drivs av Svenska Kommun och Landsting och Carelink www.programvetket.net

10 Nästa Steg? Förstuide: Svenska Programverket •Rapport som omfattar komplett beslutsunderlag –Teknisk uppbyggnad, Komponenter och funktioner –Allmängiltiga utecklings- och projektprinciper: Ramverk för utveckling och förvaltning –Avgränsningar –Tillämpliga Liceniseringsformer •Nya produkter •Befintliga produkter –Projekt- och försvaltningsorganisation –Etableringsprojekt programverket.net •Omfattning •Pris •Implementering •Förvaltning –Konsekvensanalys •Förstuiden omfattar 10 dagars arbete Svenska Programverket.


Ladda ner ppt "Svenska Programverket. En offentlig innovation. Bakgrund •En ny utvecklingsmodell för program- vara har växt fram under de senaste åren –Open Source -"

Liknande presentationer


Google-annonser