Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny älgförvaltning. Sjösättning av den nya älgförvaltningen Informationsmöte för allmänhet/jägare/markägare 1: Ny älgförvaltning – vad innebär det ?Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny älgförvaltning. Sjösättning av den nya älgförvaltningen Informationsmöte för allmänhet/jägare/markägare 1: Ny älgförvaltning – vad innebär det ?Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Ny älgförvaltning

2 Sjösättning av den nya älgförvaltningen Informationsmöte för allmänhet/jägare/markägare 1: Ny älgförvaltning – vad innebär det ?Länsstyrelsen 1 h Förändring, förenkling, förbättring ? Inventering Dataportal för förvaltning 2: Presentation av älgförvaltningsgruppen Älgförvaltningsgruppen 30 min Paus 30 min 3: Ny lagstiftning och föreskrifter Länsstyrelsen 30 min Nyheter och skillnader av betydelse 4: Bildande av älgskötselområden – Hur gör man ?Jägareförbundet 1 h Teckningslista Älgskötselplan Organisation och stadgar 5: Avslutande frågor och diskussionSamtliga 30 min

3 Bakgrund •Baseras på Maria Norrfalks utredning •Regeringens proposition 2009/10:239 Älgförvaltningen •Riksdagen beslutade 1 december 2010 att ett nytt älgförvaltningssystem ska införas i Sverige fr.o.m. älgjakten 2012.

4 Varför nytt system? •Minska skador på skog och i trafik •Dagens system komplicerat •Svårt att få helhetssyn •Svårt för länsstyrelser att styra jaktuttaget

5 Målsättningen med det nya systemet •Ekosystembaserad lokal älgförvaltning •Lokala beslut som tar hänsyn till hela systemet, även människorna som berörs •Livskraftig älgstam i balans med foder •Produktionsbaserad •Adaptiv

6 Vad behövs för att nå målen? •Kunskap •Inventeringar av olika slag •Förändring av jaktområden •Lokal förankring •En fungerande förvaltningsnivå •Utpekade ansvarsområden

7 Arbetsfördelning •Naturvårdsverket - Mallar planer, föreskrifter, IT-system •Skogsstyrelsen - Inventering (foder), betesskador, biologisk mångfald, riktlinjer skyddsjakt •SLU - Utbildning adaptiv förvaltning, inventeringsmetoder, rovdjur vs älg •LST / VFD - Genomförandet, drift, registrering + tilldelning Övergripande ansvaret!

8 Grunden för älgjakt •2 typer av jaktområden: Älgskötselområden (minst 10 vuxna älgar) Licensområden (Areal = minst en älgkalv) •Oregistrerad mark (kalvjakt under kort tid)

9 Nästa nivå •Älgförvaltningsområden Ska i huvudsak omfatta en egen avgränsad Älgstam

10 Nästa nivå ÄFO

11

12 Syfte med ÄFO •Överblick (hänsyn resurssystem, beakta allmänna intressen) •Bättre styrning (balans betesresurs) Problematik med vandringsälgar •Möjlighet till kostnadseffektiv inventering (Nödvändig i adaptiv förvaltning)

13 Älgförvaltningsgrupper •Samordning inom området: inventeringar, utbildningar, statistik •Samråd med ingående älgskötselområden •Förvaltningsplan för älgförvaltningsområdet •Förslag till tilldelning licensområden •Granskning av älgskötselplaner •Årlig måluppföljning och ev. revidering av planer •Måluppföljning under jaktperioden i syfte att fånga upp kraftiga avvikelser

14 Länsstyrelsen / Viltförvaltningsdelegationen •Beslutande organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet •15 Ledamöter representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet utsedda enligt förordningen om viltförvaltningsdelegationer

15 Länsstyrelsen / Viltförvaltningsdelegationen •Övergripande ansvar •Länsplan och inriktning •Fastställande av: älgförvaltningsområden, jakttider för älg, planer för älgförvaltningsområdena, arealkrav för tilldelning m.m •Uppföljning av arbetet

16 Övergripande ansvar Regionalt ansvar Lokalt ansvar / Viltförvaltningsdelegationen

17 Adaptiv förvaltning

18 Inventering SLU - Inventeringsmetoder •Manualer framtagna •4 basmetoder (Avskjutning, älgobs, spillning, kalvvikt) •4 utökade metoder (Flyg, Ålder+reproduktion från skjutet material, Hälsostatus älg, Genetisk) •VFD väljer – ledord rutinmässigt, kostnadseffektivt

19 Inventering Skogsstyrelsen - Inventeringsmetoder •Fodertillgång – skogsstyrelsen har testat en modell Utgångspunkt avverkad areal, Satellitbild av plant och ungskog, fältkalibrering. Beräkningar vart 5e år. SKOBI – Skoglig betesinventering Verktygslåda för ÄFO (Äbin, foderprognoser m.m.) Riktlinjer skyddsjakt – skjutet på framtiden

20 Kunskap SLU - Utbildning •Utbildningspaketet klart, uppdateras kontinuerligt •Skall ges till LST personal, VFD och ÄFG – Tillgänglig för alla • www.slu.se/algforvaltningwww.slu.se/algforvaltning

21

22

23 Dataportal för förvaltning Naturvårdsverket - IT-stöd IT-plattform – ett verktyg för att genomföra adaptiv förvaltning med samlade faktaunderlag för förvaltningen •Förstudie genomförd •Syftet med IT-plattformen är samla all fakta som behövs för älgförvaltningen på ett ställe och effektivisera rapportering och administration. •Webbportal med data ur olika system •Lättare att rapportera fällda älgar, älgobs m.m •Basfunktioner i drift Augusti 2012 •Klart förvaltningsverktyg september 2013

24 Älgförvaltningsgrupperna Anders Pettersson, NVHenrik Engman, MMichael Karlsson, SÖ Anders SkumCarl-Einar CarstedtAnders Holma Fredrik LundmarkDan RönnkvistHåkan Gunnarsson Rolf ErikssonPeter OmmaInger Edlund Rune TovetjärnUlf E NilssonMats Lögdström Henrik EngmanAnders PetterssonHenrik Engman Urban Ekskär, SVLars Johansson, NÖ Karl-Gunnar KarlssonConny Sandström Karl-Johan OttossonDesiree Olofsson Michael GavelinKent Granlund Nils-Göran BaerMartin Lundgren Patrik UlanderÖsten Eriksson Beslut fattat den 4 januari 2012, 3 markägarintresset och 3 för jaktintresset Ordförande är en markägarrepresentant, Utsedda för 3 år

25 Älgförvaltningsgrupperna 21 november start: areal krav, förvaltningsplan Januari – lagstiftning/föreskrifter träder i kraft – ÄFO slås fast – ÄFG ledamöter blir formellt tillsatta 4 januari föreslagna arealkrav lämnas till Länsstyrelsen

26 Arealkrav licensområden •Produktionsbaserad Antalet älgar som skjuts inom ett område skall motsvara det antal som marken klarar av att producera Biologiskt möjligt och önskvärt att fälla en årskalv/år

27 Vad händer sen? •Information förmedlas till områden som kan komma att avregistreras svarstid till 10 februari •16 februari VFD möte – Arealkrav fastställs •  Avregistreringar sker, omregistrering sker Automatisk omregistrering till nytt licensområde utan avgift för områden som uppfyller arealkraven (Sista ansökningsdatum 31 januari)

28 Vad händer sen? •Senast den sista juni alt. 31 december 2012 ska älgförvaltningsplan vara klar •Älgskötselplaner – ska anpassas till älgförvaltningsplanen senast den 31 december 2013

29 Frågor på detta avsnitt?

30 Arealkrav för licensområde •100 ha Robertsfors och Skellefteå kommun utom Kalvträsk och Jörns församling •150 ha Norsjö kommun, Kalvträsk och Jörn församling, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommun •300 ha Lycksele kommun •400 ha Storuman, Sorsele och Åsele kommun •500 ha Vilhelmina, Dorotea och Malå kommun

31 Ny lagstiftning och föreskrifter •Nyheter och förändringar av betydelse •Fällavgift både kalv och vuxna •Rapportering av fälld älg inom 14 dagar •Betala fällavgifter senast 14 dagar efter jakttidens slut

32 Ny lagstiftning och föreskrifter Ansökningsavgift för registrering eller ändring av jaktområde 2300 kr •Ingen avgift för licensområden att gå med i ÄSO •Ansökan om ÄSO skall innehålla Skötselplan, redovisning av fastigheter, godkännande från jakträttshavare

33 Ny lagstiftning och föreskrifter •ÄSO får avvika från sin plan med 10% •Älgskötselplanen tas fram i samråd med ÄFG (Skriftlig tillstyrkan) •ÄSO skall ha årliga samråd med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreingar (protokoll)

34 Ny lagstiftning och föreskrifter Fällavgift för kalv bör högst utgöra 1/3 av avgiften för vuxen Fällavgift betalas av den som tillgodogör sig fälld älg Älg avräknas från det område där den påskjutits Vem har rätt till fälld älg?

35 Ny lagstiftning och föreskrifter Licensområden får tilldelning från länsstyrelsen men efter förslag från älgförvaltningsgruppen Första tilldelningen är alltid älgkalv Årskalv får fällas istället för vuxet djur

36 Ny lagstiftning och föreskrifter Jaktledarens ansvar – informera om vikten att delta i inventeringar och rapportera älgobs i datasystemet

37 Frågor på detta avsnitt? Tack för att ni lyssnat! Uppmaning: Rapportera 2011/12 års jaktresultat så snabbt ni bara kan!


Ladda ner ppt "Ny älgförvaltning. Sjösättning av den nya älgförvaltningen Informationsmöte för allmänhet/jägare/markägare 1: Ny älgförvaltning – vad innebär det ?Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser