Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala medier – en fortsättning Jonas Andersson, Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap Sociala medier och idealen om transparens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala medier – en fortsättning Jonas Andersson, Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap Sociala medier och idealen om transparens."— Presentationens avskrift:

1 Sociala medier – en fortsättning Jonas Andersson, Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap jonas.andersson@sh.se Sociala medier och idealen om transparens och informell kommunikation

2 ”spindelnät””fisknät”

3 uppdragsgivarekommunikatör publik Var vaksam på myterna! (Samtidigt finns myterna där av en orsak.) Syfta mot att skapa gemenskaper. Notera vikten av informell kommunikation.

4

5 Ger de nya sociala medierna nya förutsättningar? Den sociala nätverkslogiken… - bloggar - mikrobloggar (Twitter) - sociala communities (Facebook, fan-nätverk etc) - användardrivna fototjänster (Flickr) - användardrivna videotjänster (YouTube) …men internet har alltid varit socialt! - hemsidor - IRC (chat) - sociala communities (MUD, MMORPG) •Mindre formella strukturer •Mindre möjlighet till total överblick eller kontroll •…samtidigt bättre möjlighet till att spåra och mäta enstaka frågor •Mer transparens?

6 1.Informell kommunikation 2.Interaktion och roller 3.Nyheter som sociala objekt 4.Hur de olika sociala medierna innebär olika förutsättningar

7 ► Sker utanför de föreskrivna ramarna/reglerna ► Är avhängigt individernas självintresse, är ad hoc-mässigt ► Är betydelsefull för deltagarna, utgör ett informationsutbyte ► Gällde länge endast personliga möten, men sker nu på nätet ► Den nya tekniken innebär en ny kontext! SÄNDAREMOTTAGARE Rituellt perspektiv (James Carey) Informell kommunikation Rogers & Agarwala-Rogers (1976), Kraut et al. (2002)

8 ”fildelare” ”bloggare” ”mediekonsument” ”väljare” ”spridare” ”medkommunikatör” ”snyltare” ”spelare” ”omedveten hjälpare” formelltinformellt Arbetsdelning, tilldelning av roller: •Spontant, ”från nedan”? •Påkallat, ”från ovan”? Interaktion och roller Erving Goffman (1959)

9 ► Finns det en uttalad strategi? Finns det en samstämmighet? Behöver man ha samstämmighet? Uppmuntrar man anställda att falla in och ut ur roller på en mer informell basis? ► Varför ser vi informell kommunikation som ett ideal? Kan det inte ofta vara mer effektivt med mer formell kommunikation? formelltinformellt Arbetsdelning, tilldelning av roller: •Spontant, ”från nedan”? •Påkallat, ”från ovan”? Interaktion och roller

10 Jyri Engeström, IT-entreprenör: ► De medier som klarar att skapa sociala objekt (utifrån t.ex. artiklar, sånger eller videor) blir mer värda än medier som konsumeras och glöms bort utan återkoppling. ► Nyheter som folk pratar om och själva vidarebefordrar blir alltså mer relevanta än de nyheter som inte skapar samma diskussioner i de sociala medierna. Nyheter som sociala objekt Mattias Östmar, PR-strateg: 1. Är det emotionellt engagerande? 2. Hotar, bekräftar eller spelar det ingen roll för din världsåskådning? 3. Får det mottagaren att fundera på alternativ och upplösning?

11 Få bidrar aktivt – det stora flertalet är konsumenter snarare än producenter. Nyheter som sociala objekt

12 ”the long tail” (Chris Anderson) 1000 500 250 100 50 tweets antal personer Nyheter som sociala objekt

13 ► Hög grad av intresseväckande innehåll (komplexitet snarare än redundans) ► Hög grad av person-till-person-interaktivitet (Kan jag fråga angående nyheten och få svar?) ► Hög grad av möjlighet att lägga till egen ”metadata” (egna kommentarer och bilagor) ► Hög grad av statushöjning för användaren att vidarebefordra nyheten (exklusivitet / åtråvärd information, emotionellt engagerande, eller moraliskt beundransvärd) Nyheter som sociala objekt

14 De olika sociala medierna innebär olika förutsättningar!

15 Samla Dela Inspirera Svara Lyssna Utmaningarna när vi kommunicerar strategiskt Ser vi till att utnyttja mediernas förutsättningar? Ger vi möjlighet att samla, dela, inspirera, svara och lyssna? Kanaliserar vi användarnas olika roller på ett vettigt sätt?

16 Utmaningarna när vi kommunicerar strategiskt Ser vi till att utnyttja mediernas förutsättningar? Ger vi möjlighet att samla, dela, inspirera, svara och lyssna? Kanaliserar vi användarnas olika roller på ett vettigt sätt? En balans mellan redundant och komplex kommunikation?

17 entropiredundans ansikte mot ansikte telefon e-post personliga dokument (brev, PM) opersonliga skrivna dokument numeriska dokument (Daft & Lengel, 1980- t)

18 entropiredundans Exempel på gränssnitt:

19 entropiredundans”Galleria-internet” ? ”spotifiering” ?

20 entropiredundans myllret - värdet på de enstaka bitarna går mot noll portalen - värdet på infrastrukturen går mot enorma summor Varian & Shapiro ”Information rules” (1998) ”Galleria-internet” ? ”spotifiering” ?

21

22 Tack för mig! Jonas Andersson, Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap jonas.andersson@sh.se


Ladda ner ppt "Sociala medier – en fortsättning Jonas Andersson, Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap Sociala medier och idealen om transparens."

Liknande presentationer


Google-annonser