Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAP Best Practices Baseline Package V1.604 för Sverige Nyheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAP Best Practices Baseline Package V1.604 för Sverige Nyheter"— Presentationens avskrift:

1 SAP Best Practices Baseline Package V1.604 för Sverige Nyheter

2 Kort översikt över nyheterna
SAP ERP Release relaterade förbättringar Baserad på SAP ERP Enhancement Package 4 Användning av uppdaterade NWBC: Ny design Bättre prestanda 4-lagers användarnavigering Användning av nya POWER-listor Nya SAP Best Practices roller Verktyg och aktiveringsrelaterade förbättringar Reducerad aktiveringstid Utökad personaliseringsförmåga (företagsövergripande) Scenariorelaterade och innehållsförändringar Ändring av scenariot för Self Service Procurement i nya SAP Best Practices versionen A tool that enables partners to select, personalize and activate SAP Best Practices scenarios in an SAP system, thereby reducing the time and cost of implementation. In addition partners can create own business content using this tool as an development and deployment platform. The implementation assistant includes documentation about configuration settings and installation steps as well as the instructions for automatically or manually implementing best-practice functionality.

3 SAP Best Practices är baserad på SAP Enhancement Package 4
Installation av ny funktionalitet separerad från aktivering via Switch Framework Inledning SAP enhancement packages levereras som delta transporter till SAP ERP 6.0 Selektiv Installation Varje SAP Enhancement Package innehåller nya versioner av befintliga mjukvarukomponenter Du uppdaterar bara programvarukomponenter som är relaterade till de funktioner du vill använda Efter installationen: Inga gränssnitt eller processer förändras förrän en företagsfunktion är aktiverad Inga konsekvenser på den underliggande NetWeaver plattformen, dock kräver SAP Enhancement Package definierade ERP support package Selektiv Aktivering Nya funktioner måste uttryckligen bli påslagna för att bli aktiva i systemet. Om det är aktiverat; Förändringar är förutsägbara, bara välbeskrivna förändringar i de aktiverade områdena Testerna är förenklade med mallar, finns för varje verksamhetsprocess Valfritt Enhancement Packages Selektiv uppdatering - exempel ü Support Packages Obligatorisk

4 Användning av uppdaterade NWBC
Ny design Bättre prestanda 4-lagers användarnavigering Planeras att finnas tillgänglig Q2/2010: NW 7.01 SPS06 kommer att innehålla uppdaterade NWBC för ERP EhP4

5 SAP Best Practices Baseline Package: POWER-listor som används
Namn på roll Singelroll Namn på POWER-lista (Beskrivn. av applikations-ID) Applications-ID Type* Används i BB Ny för EhP4 Leverantörsreskontra bokförare SAP_NBPR_AP_CLERK-S Faktura MM-INVOICE 163, 193, 199, 208, 209, 212 X Leverantörer (Hemsida) KYKOP-FIN-FI-VENDORITEMS 158 Leverantörsreskontra chef SAP_NBPR_AP_CLERK-M Faktura lista KYKOP-P2P-INVOICES 132 Beställningar (Hemsida) KYKOP-OPS-FI-PO-W Kundreskontra bokförare SAP_NBPR_AR_CLERK-S Kunddetaljposter KYKOP-FIN-FI-CUSTOMERITEMS 157 Kundreskontra chef SAP_NBPR_AR_CLERK-M Kunder hemsida KYKOP-OPS-FI-CUSTOMERS 108, 157, Kreditöversikt (hemsida) KYKOP-CRC-LIST-CUSTOMERS 132, Anläggning bokförare SAP_NBPR_ASSET-S Anläggningar (hemsida) KYKOP-FIN-FI-ASSETLIST 162 Internorder (hemsida) KYKOP-FIN-CO-INTORDER 155.12 Faktureringsadministratör SAP_NBPR_BILLING-S Arbetslista fakturering CREATE_COMPLAINTS_COMP 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 141, 147, 148, 201, 203, 204, 205, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 212, 217 Arbetslista för resursrelaterade fakturor O2C-ENGAGE-POWL-WBS 195, 196 Kreditöversikt (Hemsida) 132, 203 Konstruktör SAP_NBPR_ENGINEER-S Materiallista (Hemsida) /KYK/ISQ_MM60 Underhålla ändringsnummer KYKOP-OPS-PP-CHANGE-NUMBER 210 Företagscontroller SAP_NBPR_CONTROLLER-M Aktiviteter (hemsida) KYKOP-FIN-CO-ACTTYPE 176 Ekonomichef SAP_NBPR_FINACC-M Lista med återkommande dokument (Hemsida) KYKOP-FIN-FI-RECU_ENTRY_DOC 156 HB bokförare SAP_NBPR_FINACC-S Huvudbokskontolista (Hemsida) KYKOP-FIN-FI-GL_ACC_LIST Visa HB-kontopositioner KYK-FIN-FI-GLITEMS Underhållsarbetare SAP_NBPR_MAINTENANCE-S Arbetslista för serviceorder (Hemsida) OPS-SERVICEPROV-SERVICE_ORDERS 193 Produktionsplanerare SAP_NBPR_PRODPLANNER-S Underhåll produktionsorder (Hemsida) KYKOP-OPS-PP-PRODUCTION-ORDER 132, 151, 181 Underhålla planerade order (Hemsida) KYKOP-OPS-PP-PLANNED-ORDER 132, 145, 146, 148

6 SAP Best Practices Baseline Package: POWER-listor som används
Namn på roll Singelroll Namn på POWER-lista (Beskrivn. av applikations-ID) Applications-ID Type* Används i BB Ny för EhP4 Produktionsansvarig SAP_NBPR_PRODPLANNER-M Underhålla återrapportering KYKOP-OPS-PP-CONFIRMATION 148, 151 Kapacitetsöversikt (Hemsida) OPS-PRSP-POWL-CMO 146, 222 X Återrapporteringslista (Hemsida) OPS-PRSP-POWL-CONF 148, 151, 222 Försenade försäljningsorder (Hemsida) OPS-PRSP-POWL-DELAY 147, 222 Täckningsöversikt (Hemsida OPS-PRSP-POWL-DSUP 149, 222 Arbetslista OPS-PRSP-POWL-WL 145, 150, 222 Inköpare SAP_NBPR_PURCHASER-S ILokal leverantörsinformation (Hemsida) KYKOP-OPS-MM-VENDOR 132 Inköpsdokument OPS-BUYER-POWL-PURDOC-13 128, 130, 133, 134, 163, Skapa och bearbeta beställningsanmodan MMPUR_UI_PR_APP s 133 Inköpschef SAP_NBPR_PURCHASER-M Kundkockpit KYKOP-P2P-REL-PO 107, 114, 115, 129, 130, 133, 138, 163 Försäljningsadministratör SAP_NBPR_SALESPERSON-S O2C_CUST_COCKPIT_ETI_COMP 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 148, 194, 195, 196, 204, 205 CUST_COCKPIT_COMP 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 148, 204, 205 Hantering av försäljningsdokument LO_OIF_MAIN_APP Order (Hemsida) KYKOP-OPS-SD-ORDERS 107, 109, 110, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 132, 148, 194, 195, 198, 201, 203, 205 Offerter (hemsida) KYKOP-OPS-LE-QUOTATIONS 112, 148, 200 Reklammationer (Hemsida) KYKOP-SLS-COMPLAINTS 111

7 SAP Best Practices Baseline Package: POWER-listor som används
Namn på roll Singelroll Namn på POWER-lista (Beskrivn. av applikations-ID) Applications-ID Type* Används i BB Ny för EhP4 Service anställd SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S Tjänsteregistreringsdokument (POWL) MM-SERVICES 129, 209, 212 X Arbetslista för serviceorder (Hemsida) OPS-SERVICEPROV-SERVICE_ORDERS 199, 212 Arbetslista för resursrelaterade fakturor O2C-ENGAGE-POWL-WBS 198, 212 Verkstadsspecialist SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S Underhåll produktionsorder KYKOP-OPS-PP-PRODUCTION-ORDER 145, 202 Strategisk planerare SAP_NBPR_STRATPLANNER-S Långsiktig planering hemsida KYKOP-OPS-PP-LONG-TERM-PLNG 144 Lagerhandläggare SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Godsmottagning MM-MAT-DOC 107, 115, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 150, 193, 199, 208 Orderuppfyllande arbetslista O2C-SALESREP-FULFILL 109, 110, 111, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 134, 141, 147, 201, 203, 205, 217 * s = förenklad transaktion, tomt fält = POWER-lista

8 Nya SAP Best Practices roller
Rollnamn Tekniskt rollnamn Leverantörsreskontra chef SAP_NBPR_AP_CLERK-M Leverantörsreskontra bokförare SAP_NBPR_AP_CLERK-S Kundreskontra chef SAP_NBPR_AR_CLERK-M Kundreskontra bokförare SAP_NBPR_AR_CLERK-S Kundreskontra konto -endast FI SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S Anläggning bokförare SAP_NBPR_ASSET-S Bank bokförare SAP_NBPR_BANKACC-S Faktureringsadministratör SAP_NBPR_BILLING-S Företagscontroller SAP_NBPR_CONTROLLER-M Tulltjänsteman SAP_NBPR_CUSTOMSAGENT-S Ekonomichef (Tyskland) SAP_NBPR_DE_FINACC-M Anställd (Specialist) SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Konstruktör SAP_NBPR_ENGINEER-S Ekonomichef SAP_NBPR_FINACC-M HB bokförare SAP_NBPR_FINACC-S IT administratör (Specialist) SAP_NBPR_IT_ADMIN-S Underhållsarbetare SAP_NBPR_MAINTENANCE-S Controller för produktionskostnader SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S Produktionsansvarig SAP_NBPR_PRODPLANNER-M Produktionsplanerare SAP_NBPR_PRODPLANNER-S Projektledare SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M Inköpsadministratör SAP_NBPR_PURCHASER-K Inköpschef SAP_NBPR_PURCHASER-M Inköpare SAP_NBPR_PURCHASER-S Kvalitetsspecialist SAP_NBPR_QUALMGR-S Försäljningschef SAP_NBPR_SALESPERSON-M Försäljningsadministratör SAP_NBPR_SALESPERSON-S Tjänsteleverantör SAP_NBPR_SERVAGENT-S Service anställd SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S Verkstadsspecialist SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S Strategisk planerare SAP_NBPR_STRATPLANNER-S Reseadministratör SAP_NBPR_TRAVEL-S Treasurer SAP_NBPR_TREASURER-S Lagerhandläggare SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Lagerchef SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M Roller som levereras med SAP Best Practices ger specifika användarmenyer för demo eller referenssyfte. Dessa är bara ett krav om du använder det uppdaterade SAP NetWeaver Business Client gränssnittet, och är avsedda för demo eller utvärderingsanvändning. De nya SAP Best Practices rollerna är skapade enligt namnstandarden SAP_NBPR_* Rollerna levereras via en teknisk SAP Best Practices Add-On tillsammans med alla andra SAP Best Practices tekniska objekt.

9 Nyhet Enablement Kit för SAP NetWeaver Business Client
Nya Enablement Kit för SAP NetWeaver Business Client – V1.30: Versionen är anpassad till standard SAP Best Practices version: V1.30 refererar till att detta är den första versionen av Enablement Kit för SAP NWBC 3.0. Enablement kit består av: Instruktioner för användning av POWER-listor, rapporter och roller Utvecklingsinstruktioner för POWER-listor Översikt av befintliga POWER-listor och rapporter Guidad instruktion för en snabb prototyp (se Guidad tur i menyn)

10 Verktyg och aktiveringsrelaterade förbättringar
Reducerar aktiveringstid Utökad personaliseringsförmåga (företagsövergripande) i Solution Builder

11 SAP Best Practices Solution Builder: Förbättrad Grafisk Omfattning
Design känd från Solution Configurator för SAP Business All-in-One Förbättrad editor för applikationsområden Scenarierna i en lösning är dynamiskt storleksordnade och organierade i en mappliknande vy Applikationsområden definieras i editorn för applikationsområde.

12 Scenariorelaterade och Innehållsförändringar: Ny SAP Best Practices Version för SRM
Ändring av scenariot för Self Service Procurement i nya SAP Best Practices versionen för Supplier Relationship Management (SRM). SAP Best Practices for Supplier Relationship Management (SRM) är tillgänglig från mars 2010. SAP Best Practices version för SRM kommer att innehålla ytterligare nya scenarion. Den totala aktiveringstiden kommer att minska till följd av ökadade automatiserade aktiveringssteg.

13 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Ladda ner ppt "SAP Best Practices Baseline Package V1.604 för Sverige Nyheter"

Liknande presentationer


Google-annonser