Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slutrapport Upphandling VGR Personal 081218 AmbuAlarm Upphandling, VGR-Organisation och RAKEL Versionsdatum : 081218 Projektledare: Bengt Asplén 070-3276930.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slutrapport Upphandling VGR Personal 081218 AmbuAlarm Upphandling, VGR-Organisation och RAKEL Versionsdatum : 081218 Projektledare: Bengt Asplén 070-3276930."— Presentationens avskrift:

1

2 Slutrapport Upphandling VGR Personal 081218 AmbuAlarm Upphandling, VGR-Organisation och RAKEL Versionsdatum : 081218 Projektledare: Bengt Asplén 070-3276930 bengt.asplen@vgregion.se Ansvarig Inköp: Magnus Gamberg 0500-495774 magnus.gamberg@vgregion.se Medicinsk rådgivare: Robert Sinclair 073-6601500 robert.sinclair@vgregion.se AmbuAlarm /BA-08

3 JuliAugSeptJuniMajAprilMarsFeb Anbudstid Info HSU Annons Del 1 Studiebesök Möten med tänkbara leverantörer Kravspec. klar Arbetsgrupp • VGR Organisation Arbetsgrupp • VGR Organisation DecNovOkt Avtal Klart Arbetsgrupper • Upphandl. Drift/Kompetens • Upphandl. Teknik/RAKEL Arbetsgrupper • Upphandl. Drift/Kompetens • Upphandl. Teknik/RAKEL Förhandling 1 Annons Del 2 Förhandling 2 Förhandling 3 Studiebesök AmbuAlarm /BA-08 Projektet TidplanTidplan

4 Steg 1, Intresseanmälan AmbuAlarm /BA-08 Upphandlingen •Steg 1, Intresseanmälan från 7 företag •Falck Ambulans AB (med underleverantör TC Connect AB) •Locus AS (I allians med AMK Oslo,Ullevål) •Ortivus AB •Ulfabgruppen Holding AB (med underleverantör SAAB Performit AB) •SOS Alarm Sverige AB •Samres AB •Datametrix AB •Steg 1, Intresseanmälan från 7 företag •Falck Ambulans AB (med underleverantör TC Connect AB) •Locus AS (I allians med AMK Oslo,Ullevål) •Ortivus AB •Ulfabgruppen Holding AB (med underleverantör SAAB Performit AB) •SOS Alarm Sverige AB •Samres AB •Datametrix AB

5 Inbjudan till steg 2 AmbuAlarm /BA-08 Upphandlingen •Vi inbjöd 5 företag att gå vidare till steg 2: •Falck Ambulans AB •Locus AS •Ulfabgruppen Holding AB •SOS Alarm Sverige AB •Samres AB •Vi inbjöd 5 företag att gå vidare till steg 2: •Falck Ambulans AB •Locus AS •Ulfabgruppen Holding AB •SOS Alarm Sverige AB •Samres AB Samres AB tackade nej och drog sig ur upphandlingen. Dessa företag fick nu se Kravspec nr1

6 Förhandling 1 AmbuAlarm /BA-08 Upphandlingen Vi genomförde förhandlingen med fyra företag under en dag vardera. •Falck Ambulans AB •Locus AS •Ulfabgruppen Holding AB •SOS Alarm Sverige AB Vi genomförde förhandlingen med fyra företag under en dag vardera. •Falck Ambulans AB •Locus AS •Ulfabgruppen Holding AB •SOS Alarm Sverige AB •Falck Ambulans AB drog sig ur anbudsgivningen beroende på att de köpt Ulfabgruppen Holding AB. De valde då att gå vidare med endast ett av anbuden. Inga priser. Bara förslag till lösningar! (En vecka efter denna förhandling skickades kravspec 2 ut. NU vill vi ha in priser!)

7 Förhandling 2 AmbuAlarm /BA-08 Upphandlingen Vi genomförde förhandlingsomgången med tre företag under en halv dag vardera. •Locus AS (AMK Ullevål) •Ulfabgruppen Holding AB (Saab Performit) •SOS Alarm Sverige AB (Nu tillsammans med TC-Connect) Vi genomförde förhandlingsomgången med tre företag under en halv dag vardera. •Locus AS (AMK Ullevål) •Ulfabgruppen Holding AB (Saab Performit) •SOS Alarm Sverige AB (Nu tillsammans med TC-Connect) Nu har vi även priserna. Varje post granskas och diskuteras.

8 2008: 29.840 tkr 2009: 30.810 tkr 2010: 31.426 tkr Nuvarande Avtalskostnader: AmbuAlarm /BA-08 ”Befintliga medel” (De nya anbuden avser 2010-års nivå)

9 Nuvarande Avtal: 31.426 tkr Förväntad prisnivå: AmbuAlarm /BA-08 Egna beräkningar Med nya funktioner och högre kvalitet: 44.000 tkr (+AmbuAlarm)

10 46.090 tkr + AmbuAlarm = 49.290 tkr Ulfabgruppen AB AmbuAlarm /BA-08 Anbud 1 Nuvarande Avtal: 31.426 tkr + 57%

11 42.364 tkr + AmbuAlarm = 45.564 tkr Locus AS AmbuAlarm /BA-08 Anbud 2 Nuvarande Avtal: 31.426 tkr + 45%

12 29.222 tkr !! + AmbuAlarm = 32.422 tkr SOS-Alarm AB AmbuAlarm /BA-08 Anbud 3 Nuvarande Avtal: 2008: 29.840 tkr 2009: 30.810 tkr 2010: 31.426 tkr + 3%

13 29.222 tkr !! + AmbuAlarm = 32.422 tkr SOS-Alarm AB AmbuAlarm /BA-08 Samtliga bud Nuvarande Avtal: 2008: 29.840 tkr 2009: 30.810 tkr 2010: 31.426 tkr 42.364 tkr + AmbuAlarm = 45.564 tkr 46.090 tkr + AmbuAlarm = 49.290 tkr Ulfabgruppen AB Locus AS

14 Redan 1/1 2009 startar AmbuAlarm-enheten upp. AmbuAlarm ”äger” avtalet, och kommer att se till att alla delar uppfylls, samt att fungera som länk mellan SOS-Alarm och sjukhusgrupperna. AmbuAlarm kommer att ligga under PKMC som en fristående verksamhet, med en egen chef. AmbuAlarm-enhetenAmbuAlarm-enheten AmbuAlarm /BA-08 Nyheter i avtalet!

15 RAKEL införs för alla ambulanser 1/9 –09. Nya radioapparater (326st) ingår i avtalet, fabrikatet blir EADS och installationen görs hemma på respektive ambulansstation. Ett ”RAKEL-råd” inrättas omedelbart, för att planera införandet i VGR. Egna regioninstruktörer har redan utbildats. RAKELRAKEL AmbuAlarm /BA-08 Nyheter 2

16 I AmbuAlarms lokaler, i direkt anslutning till PKMC, byggs en reservcentral upp, med minst 3 kompletta operatörsplatser. Centralen bemannas i skarp drift 1 dag/v, och kan användas vid stabsarbete vid allvarliga händelser. ReservcentralReservcentral AmbuAlarm /BA-08 Nyheter 3

17 3 st lokala operatörsplatser placeras i ambulanssjukvårdens lokaler i Skövde, Borås och Uddevalla. Kan fungera som extra operatörsplats eller ”nöddirigering” vid kris. Kan även dirigera ”egna” enheter vid lokal olycka. Lokala ledningsplatser AmbuAlarm /BA-08 Nyheter 4

18 Endast 2 personalkategorier: Ssk och Resurskoordinator. Ssk gör alla prioriteringar. AmbuAlarm skall samverka för att få till stånd rotationstjänst mellan Ambulans och SOS. Vi siktar på att 30% av personalen i centralen växlar mot ambulans/sjukhus. Personal i centralen AmbuAlarm /BA-08 Nyheter 5

19 Ett Web-baserat verktyg införs så att både SOS och VGR (Chefer och staber) i realtid kan utläsa aktuell belastning på alla VGR´s resurser. BelastningsbarometrarBelastningsbarometrar AmbuAlarm /BA-08 Nyheter 6

20 På 10 områden finns sk. Incitament, där SOS får böta om det går dåligt, och får bonuspengar om det går bra. IncitamentIncitament AmbuAlarm /BA-08 Nyheter 7 Ex: SOS måste prioritera och larma ut en ambulans inom 60 sek på t.ex trafikolycka. I 90% av fallen= OK. 88%=Böter, 92%=Bonus.

21 I avtalet finns en option, ett fritt val för alla stationer, att välja till navigationspaket. En kraftfull fordonsdator och stor bildskärm. Systemet fungerar som en ”leasing” där en årlig avgift inkluderar allt (kartor, support osv) Priset är ca 17.800 kr/amb/år. NavigationsutrustningNavigationsutrustning AmbuAlarm /BA-08 Nyheter 8 Merlot Mobile system

22 Vi har nu chansen att bygga något mycket bra inför framtiden! Avtalet ger en fin stomme för oss att forma prioritering och dirigeringstjänsten till det vi önskat i många år! Nu jobbar vi tillsammans! AmbuAlarm /BA-08 Summering Tack för allt stöd, alla tips och allt engagemang från er alla. Hoppas att ni fortsätter att hjälpa AmbuAlarm att sjösätta alla funktioner under nästa år! / Bengt A, Magnus G. och Robert S


Ladda ner ppt "Slutrapport Upphandling VGR Personal 081218 AmbuAlarm Upphandling, VGR-Organisation och RAKEL Versionsdatum : 081218 Projektledare: Bengt Asplén 070-3276930."

Liknande presentationer


Google-annonser