Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slutrapport Upphandling VGR Personal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slutrapport Upphandling VGR Personal"— Presentationens avskrift:

1 Slutrapport Upphandling VGR Personal 081218
AmbuAlarm Upphandling, VGR-Organisation och RAKEL Versionsdatum : Projektledare: Bengt Asplén Medicinsk rådgivare: Robert Sinclair Ansvarig Inköp: Magnus Gamberg AmbuAlarm /BA-08

2 Möten med tänkbara leverantörer
Projektet Tidplan Arbetsgrupper Upphandl. Drift/Kompetens Upphandl. Teknik/RAKEL Arbetsgrupp VGR Organisation Möten med tänkbara leverantörer Studiebesök Annons Del 1 Annons Del 2 Avtal Klart Studiebesök Kravspec. klar Förhandling 1 Info HSU Förhandling 2 Förhandling 3 Anbudstid Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec AmbuAlarm /BA-08

3 Upphandlingen Steg 1, Intresseanmälan
Steg 1, Intresseanmälan från 7 företag Falck Ambulans AB (med underleverantör TC Connect AB) Locus AS (I allians med AMK Oslo,Ullevål) Ortivus AB Ulfabgruppen Holding AB (med underleverantör SAAB Performit AB) SOS Alarm Sverige AB Samres AB Datametrix AB AmbuAlarm /BA-08

4 Samres AB tackade nej och drog sig ur upphandlingen.
Inbjudan till steg 2 Vi inbjöd 5 företag att gå vidare till steg 2: Falck Ambulans AB Locus AS Ulfabgruppen Holding AB SOS Alarm Sverige AB Samres AB Dessa företag fick nu se Kravspec nr1 Samres AB tackade nej och drog sig ur upphandlingen. AmbuAlarm /BA-08

5 Upphandlingen Förhandling 1
Vi genomförde förhandlingen med fyra företag under en dag vardera. Falck Ambulans AB Locus AS Ulfabgruppen Holding AB SOS Alarm Sverige AB Inga priser. Bara förslag till lösningar! (En vecka efter denna förhandling skickades kravspec 2 ut. NU vill vi ha in priser!) Falck Ambulans AB drog sig ur anbudsgivningen beroende på att de köpt Ulfabgruppen Holding AB. De valde då att gå vidare med endast ett av anbuden. AmbuAlarm /BA-08

6 Upphandlingen Förhandling 2
Vi genomförde förhandlingsomgången med tre företag under en halv dag vardera. Locus AS (AMK Ullevål) Ulfabgruppen Holding AB (Saab Performit) SOS Alarm Sverige AB (Nu tillsammans med TC-Connect) Nu har vi även priserna. Varje post granskas och diskuteras. AmbuAlarm /BA-08

7 ”Befintliga medel” 2008: 29.840 tkr 2009: 30.810 tkr 2010: 31.426 tkr
Nuvarande Avtalskostnader: 2008: tkr 2009: tkr 2010: tkr (De nya anbuden avser 2010-års nivå) AmbuAlarm /BA-08

8 Med nya funktioner och högre kvalitet:
Egna beräkningar Förväntad prisnivå: Med nya funktioner och högre kvalitet: tkr (+AmbuAlarm) Nuvarande Avtal: tkr AmbuAlarm /BA-08

9 Anbud 1 46.090 tkr = 49.290 tkr Ulfabgruppen AB + AmbuAlarm + 57%
Nuvarande Avtal: tkr AmbuAlarm /BA-08

10 Anbud 2 42.364 tkr = 45.564 tkr Locus AS + AmbuAlarm + 45% 31.426 tkr
Nuvarande Avtal: tkr AmbuAlarm /BA-08

11 Anbud 3 29.222 tkr !! = 32.422 tkr SOS-Alarm AB + AmbuAlarm + 3%
Nuvarande Avtal: 2008: tkr 2009: tkr 2010: tkr tkr !! + AmbuAlarm = tkr + 3% AmbuAlarm /BA-08

12 Samtliga bud 46.090 tkr = 49.290 tkr 42.364 tkr = 45.564 tkr
+ AmbuAlarm = tkr Ulfabgruppen AB Nuvarande Avtal: 2008: tkr 2009: tkr 2010: tkr tkr + AmbuAlarm = tkr Locus AS tkr !! + AmbuAlarm = tkr SOS-Alarm AB AmbuAlarm /BA-08

13 Nyheter i avtalet! Redan 1/1 2009 startar AmbuAlarm-enheten upp.
AmbuAlarm ”äger” avtalet, och kommer att se till att alla delar uppfylls, samt att fungera som länk mellan SOS-Alarm och sjukhusgrupperna. AmbuAlarm kommer att ligga under PKMC som en fristående verksamhet, med en egen chef. AmbuAlarm /BA-08

14 Nyheter 2 RAKEL införs för alla ambulanser 1/9 –09.
Nya radioapparater (326st) ingår i avtalet, fabrikatet blir EADS och installationen görs hemma på respektive ambulansstation. Ett ”RAKEL-råd” inrättas omedelbart, för att planera införandet i VGR. Egna regioninstruktörer har redan utbildats. AmbuAlarm /BA-08

15 Nyheter 3 Reservcentral I AmbuAlarms lokaler, i direkt anslutning till PKMC, byggs en reservcentral upp, med minst 3 kompletta operatörsplatser. Centralen bemannas i skarp drift dag/v, och kan användas vid stabsarbete vid allvarliga händelser. AmbuAlarm /BA-08

16 Lokala ledningsplatser
Nyheter 4 Lokala ledningsplatser 3 st lokala operatörsplatser placeras i ambulanssjukvårdens lokaler i Skövde, Borås och Uddevalla. Kan fungera som extra operatörsplats eller ”nöddirigering” vid kris. Kan även dirigera ”egna” enheter vid lokal olycka. AmbuAlarm /BA-08

17 Nyheter 5 Personal i centralen Endast 2 personalkategorier: Ssk och Resurskoordinator. Ssk gör alla prioriteringar. AmbuAlarm skall samverka för att få till stånd rotationstjänst mellan Ambulans och SOS. Vi siktar på att 30% av personalen i centralen växlar mot ambulans/sjukhus. AmbuAlarm /BA-08

18 Belastningsbarometrar
Nyheter 6 Belastningsbarometrar Ett Web-baserat verktyg införs så att både SOS och VGR (Chefer och staber) i realtid kan utläsa aktuell belastning på alla VGR´s resurser. AmbuAlarm /BA-08

19 Nyheter 7 Incitament På 10 områden finns sk. Incitament, där SOS får böta om det går dåligt, och får bonuspengar om det går bra. Ex: SOS måste prioritera och larma ut en ambulans inom 60 sek på t.ex trafikolycka. I 90% av fallen= OK. 88%=Böter, 92%=Bonus. AmbuAlarm /BA-08

20 Navigationsutrustning
Nyheter 8 Navigationsutrustning I avtalet finns en option, ett fritt val för alla stationer, att välja till navigationspaket. En kraftfull fordonsdator och stor bildskärm. Systemet fungerar som en ”leasing” där en årlig avgift inkluderar allt (kartor, support osv) Priset är ca kr/amb/år. Merlot Mobile system AmbuAlarm /BA-08

21 Nu jobbar vi tillsammans!
Summering Nu jobbar vi tillsammans! Vi har nu chansen att bygga något mycket bra inför framtiden! Avtalet ger en fin stomme för oss att forma prioritering och dirigeringstjänsten till det vi önskat i många år! Tack för allt stöd, alla tips och allt engagemang från er alla. Hoppas att ni fortsätter att hjälpa AmbuAlarm att sjösätta alla funktioner under nästa år! / Bengt A , Magnus G. och Robert S AmbuAlarm /BA-08


Ladda ner ppt "Slutrapport Upphandling VGR Personal"

Liknande presentationer


Google-annonser