Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff Skolchefer 6-7 april 2011 Luleå. Nyheter inom utbildningsområdet Nationella nyheter; • Skolreformer • Öppna jämförelser • Satsning på matematik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff Skolchefer 6-7 april 2011 Luleå. Nyheter inom utbildningsområdet Nationella nyheter; • Skolreformer • Öppna jämförelser • Satsning på matematik."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff Skolchefer 6-7 april 2011 Luleå

2 Nyheter inom utbildningsområdet Nationella nyheter; • Skolreformer • Öppna jämförelser • Satsning på matematik •HPV cancervaccinering • Ny generaldirektör för Skolverket • Barngrupper i förskolan • Tillstånd att starta friskola • Straff för skolor som inte hindrar mobbning • Ökat skydd för barn med skyddad identitet • Legitimation för lärare och förskollärare

3 Nyheter inom utbildningsområdet Ny skollag Den nya skollagen Vägledning om nya skollagen Lärarlegitimation Legitimation för lärare och förskollärare Förskola Läroplan för förskolan (Reviderad 2010) Förtydligad läroplan för förskolan: information och nyheter Allmän förskola även för treåringar (fr.o.m 1 juli 2010) Dansarutbildning Dansarutbildningen (Fr.o.m 1 februari 2011 gäller nya bestämmelser)

4 Nyheter inom utbildningsområdet Grundskola Nya läroplaner (fr.o.m läsåret 2011/12) Ny betygsskala (fr.o.m 2011/2012) Betyg från årskurs 6 från höstterminen 2012 Gymnasieskola Gy 2011 (fr.o.m läsåret 2011/12) Ny betygsskala (Träder i kraft 2011/2012) Spetsutbildningar (Försöksverksamhet, omfattar utbildningar som startar 2009-2014) Lärlingsutbildning (Försöksverksamhet pågår, slutredovisning 1 nov 2011) Vuxenutbildning Frågor och svar om vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning (fr.o.m 1 juli 2012) Sfi-bonus

5 Får vi bättre resultat i skolan om vi jämför oss med andra – SKL presenterar Öppna jämförelser för Grundskolan 2011. Rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2011 jämför alla kommuners resultat i grundskolan där man kan konstatera att de kommuner som visar på stora förbättringar bland annat har: •tydligare fokus på elevernas kunskapsutveckling i det dagliga skolarbetet •mer samarbete mellan lärarna •höga förväntningar på såväl elever som på skolans personal •systematisk uppföljning av elevernas resultat

6 Får vi bättre resultat i skolan om vi jämför oss med andra – SKL presenterar Öppna jämförelser för Grundskolan 2011. – Skolan brottas med problem, men det finns också en stark positiv utveckling. Nya undervisningsmetoder, ett ökat intresse för skolforskning, det nya läraravtalet och goda exempel på styrning och ledning av skolan ger mig stort hopp säger Håkan Sörman, VD på Sveriges kommuner och landsting. SKL:s matematiksatsning startar i dagarna med målet att Sveriges grundskolelever ska ligga i tio i topp inom OECD år 2015. Idag ligger vi på 20:e plats av 34 länder.

7 Hur ser det då ut i Norrbottens kommuner; Andelen där eleverna uppnått målen i samtliga ämnen i årskurs 9 så toppar Arvidsjaur rankingen av Norrbottens kommuner – en 4:e plats i riket. För kommunerna Arjeplog, Kalix och Älvsbyn så har man en stor utmaning i att förbättra resultaten. Andelen där eleverna är behöriga till gymnasieskolan så toppar åter Arvidsjaur listan med att samtliga elever i årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolan. Andel elever som uppnått minst Godkänt på ämnesprov i matematik årskurs 9 så toppar Överkalix rankingen för Norrbottenskommunerna. Andel elever som uppnått minst Godkänt på ämnesprov i Engelska årskurs 9 så toppar återigen Överkalix kommun rankingen som 1:a i Sverige. Andel elever som uppnått minst Godkänt i Svenska årskurs 9 toppas av Arvidsjaur och Överkalix kommuner som rankas 1:a i Sverige. http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/framgangsrika-mattekommuner-i-oppna-jamforelser http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/framgangsrika-mattekommuner-i-oppna-jamforelser

8 Ny mattesatsning ska lyfta eleverna – Om fem år ska svenska elevers matematikkunskaper ligga i topp. Det handlar om ungdomarnas framtid och Sveriges konkurrenskraft. Nu krävs hårt jobb från kommuner och skolor. Därför kör vi igång denna utmaning, säger Håkan Sörman, VD på SKL. – Fokus ligger på att sprida metoder som fungerar. Det är lika lite fel på eleverna som man kan säga att det är fel på patienterna när man diskuterar sjukvård, säger Håkan Sörman. Målen är: › Sverige ska vara bland de tio bästa OECD-länderna i matematik i PISA 2015 (resultaten redovisas 2016). › Andelen elever som når den lägsta nivån ska halveras från 22 procent. › Andelen elever som når de högsta nivåerna ska öka från 11 procent. http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/framgangsrika-mattekommuner-i-oppna-jamforelser http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/framgangsrika-mattekommuner-i-oppna-jamforelser

9 HPV - Cancervaccinering dröjer Redan ifjol skulle det ske. Alla flickor födda 1999 skulle vaccineras mot livmoderhalscancer. Men vaccineringen har fortfarande inte inletts och nu dröjer det ytterligare innan så sker. Ett vinnande vaccin utsågs i fi upphandlingen i form av Cervarix från Glaxo Smithkline. Men många miljoner ligger i potten och konkurrenten Sanofi Pasteur MSD, som vill sälja sitt eget vaccin Gardasil överklagade beslutet. Gardasil är dyrare, men har fördelen att det även skyddar mot kondylom. Kammarrätten i Stockholm har nu underkänt upphandlingen eftersom ramavtalet sträckte sig över för lång tid. Därför måste upphandlingen göras om. Följden blir att tiotusentals flickor i Sverige får vänta på sin vaccinering. Tanken är då att vaccinera alla tjejer i årskurs 5 och 6. Varje person får tre sprutor fördelat över sex månader. Vaccinet är helt gratis för den enskilda. Landstingen står för vaccinet och kommunerna bekostar arbetstiden för skolsköterskorna.

10 •Anna Ekström ny generaldirektör för Skolverket Regeringen har utsett Anna Ekström till ny generaldirektör för Statens Skolverk. Ekström är i dag ordförande för Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco, och tillträder sin nya tjänst den 23 maj. •Allt fler stora barngrupper i förskolan Idag finns över 4 800 grupper i förskolan med 21 eller fler barn. Det motsvarar nästan en femtedel av barngrupperna på landets förskolor. Antalet stora grupper har ökat jämfört med året innan och även de riktigt stora småbarnsgrupperna blir allt fler. Det visar ny statistik från Skolverket. Hur ser det ut i Norrbotten? Enligt statistiken så har Norrbotten 5,0 inskrivna barn per årsarbetare inom förskoleverksamheten, för riket är siffran 5,4 barn. http://www.skolverket.se/sb/d/4387/a/24509;jsessionid=822AAA2E05D83F344D81B0D484A87FB2 http://www.skolverket.se/sb/d/4387/a/24509;jsessionid=822AAA2E05D83F344D81B0D484A87FB2

11 •Färre får tillstånd att starta fristående skola Färre sökande har fått tillstånd att starta fristående skola höstterminen 2011, jämfört med året innan. Ohållbara elevprognoser och tuffare konkurrens om eleverna ligger bakom de flesta avslagen. http://www.skolinspektionen.se/sv/Om- oss/Press/Pressmeddelanden/Farre-far-tillstand-att-starta-fristaende-skola/ http://www.skolinspektionen.se/sv/Om- oss/Press/Pressmeddelanden/Farre-far-tillstand-att-starta-fristaende-skola/

12 Elevutveckling i Norrbottens Grundskola och Gymnasieskola år 2000-2009 År Grundskola År Gymnasieskola KommunFristående Kommun/landsting Fristående 200030 42233820009 4510 200130 25736220019 43850 200229 81134720029 67076 200329 05236220039 89789 200427 911505200410 031176 200526 653567200510 360264 200625 056903200610 631353 200723 5651 287200710 787398 200822 2751 628200810 619457 2009 21 2711 767200910 204546

13 •Debattartikel: "Skolor som inte hindrar mobbning bör straffas" Debattartikel av Barn- och Elevombudet Lars Arrhenius i Dagens Samhälle. Skolor måste förebygga och visa nolltolerans mot mobbning. Annars blir det fråga om kännbara skadestånd, skriver Barn- och Elevombudet Lars Arrhenius vid Skolinspektionen http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Debattartiklar/Skolor-som-inte-hindrar-mobbning-bor-straffas-/ http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Debattartiklar/Skolor-som-inte-hindrar-mobbning-bor-straffas-/ •Ökad beredskap krävs när allt fler barn får skyddad identitet Omkring 4800 barn och ungdomar lever idag med skyddade personuppgifter och de blir allt fler för varje år. När skolan ska ta emot elever som lever under hot krävs beredskap och kunskap eftersom även små fel kan få ödesdigra konsekvenser. Skolverket har därför tagit fram ett material med konkreta råd till skolorna. Vid Samverkanskonferensen den 19-20 oktober avser Kommunförbundet att ta upp information kring frågan under en av programpunkterna.

14 •Legitimation för lärare och förskollärare Regeringen har lagt ett förslag om lärarlegitimation och den 2 mars 2011 fattade Riksdagen beslut om att lärarlegitimation ska införas. Skolverket har fått regeringens uppdrag att förbereda och organisera arbetet med att legitimera lärare och förskollärare. Utbildningsdepartementet arbetar nu med att färdigställa den förordning som kommer att klargöra vad som krävs för bli behörig att undervisa i ämnen och årskurser. http://www.skolverket.se/sb/d/4283/a/22735 http://www.skolverket.se/sb/d/4283/a/22735 Vad innebär legitimation Villkorlig rätt att utöva ett yrke eller använda en titel Skydd och trygghet för den enskilde Speciella egenskaper och kompetens Akademisk examen Möjlighet att återkalla God sed

15 Regionala utmaningar i framtiden •Hantera samtliga skolreformer d v s planera och genomföra nya skolsystem samtidigt som gamla system fasas ut, vilket kräver ett gott och framtidsinriktat ledarskap inom utbildningsområdet, en stor förståelse för de dubbla processerna, tillfälligt ökade kostnader inom området och en noggrann kartläggning av behörigheten inom lärarkåren för att leva upp till framtida legitimationskrav.

16 Regionala utmaningar i framtiden •Anpassa utbildningsorganisationen inom kommunen och i samverkan med andra kommuner vilket kräver bra beslutsunderlag, en god dialog mellan kommuner som vill samverka och nytänkande kring såväl lokaler som de pedagogiska lösningarna. •Utveckling av prognosunderlag för att stärka utbildningssektorns roll som goda genomförare av kompetensutveckling i relation till individers och näringslivets behov

17 Frågeställningar •Kommande legitimationskrav för lärare kräver behörighetskartläggning av samtlig pedagogisk personal – kan ske både lokalt och regionalt för ett bredare perspektiv och en tryggare bild av kompetensförsörjningen i Norrbotten. Samverkansprojekt? •Norrbottens framtida skolorganisation kräver anpassning till bl.a. nya reformer och elevunderlag – vilken del i det primärkommunala utbildningsuppdraget kan hanteras i större samverkanskonstellationer? •Vem har rätt prognos av utbildningsbehovet och vem styr utbildningsuppdraget i Norrbotten? Kan vi samverka bättre mellan berörda regionala och kommunala aktörer?

18 Gymnasiesärskoleutredningen och Skolverkets inspektion av särskolan 11 maj 2011 Nordkalottens konferens i Luleå Eva Wallberg har på regeringens uppdrag utrett den framtida gymnasiesärskolan. Hon presenterar sin utredning "Öka valfriheten i gymnasiesärskolan". Kommunernas utredningar och handläggning inför mottagande i särskolan har brister och är inte rättsäker. Det visade Skolinspektionens granskning av 30 kommuner 2010. Gunnar Olausson från Skolinspektionen presenterar resultatet från de genomförda inspektionerna. http://www.bd.komforb.se/kalendarium/kalendariearkiv/gymnasiesarskoleutredningenochskolverketsinspektionavsars kolan.5.f3cbb6312e5d13410080003514.html http://www.bd.komforb.se/kalendarium/kalendariearkiv/gymnasiesarskoleutredningenochskolverketsinspektionavsars kolan.5.f3cbb6312e5d13410080003514.html Skollagen – förvaltningslagen – kommunallagen 27 maj 2011 Nordkalotten konferens i Luleå Skollagens nya regler om skolledningen, dvs. skolenheter, fler beslut till rektor, titelskydd, möjlighet och begränsningar i delegation kräver en översyn i kommunerna av sina delegationsordningar. Den nya skollagen leder också till att kompetensen om dess relation till kommunallagen och förvaltningslagen behöver förstärkas. Jonas Hedström, jurist på Skolinspektionen föreläser och reder ut våra frågor. http://www.bd.komforb.se/kalendarium/kalendariearkiv/skollagenkommunallagenforvaltningslagen.5.30d262d512eb48 eb39480005380.html http://www.bd.komforb.se/kalendarium/kalendariearkiv/skollagenkommunallagenforvaltningslagen.5.30d262d512eb48 eb39480005380.html AKTUELL SKOLPOLITIK - 25-26 augusti i Medlefors Skellefteå


Ladda ner ppt "Nätverksträff Skolchefer 6-7 april 2011 Luleå. Nyheter inom utbildningsområdet Nationella nyheter; • Skolreformer • Öppna jämförelser • Satsning på matematik."

Liknande presentationer


Google-annonser