Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The information contained in this document is Volvo Aero Corporation Proprietary Information and it shall not – either in its original or in any modified.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The information contained in this document is Volvo Aero Corporation Proprietary Information and it shall not – either in its original or in any modified."— Presentationens avskrift:

1 The information contained in this document is Volvo Aero Corporation Proprietary Information and it shall not – either in its original or in any modified form, in whole or in part – be reproduced, disclosed to a third party, or used for any purpose other than that for which it is supplied, without the written consent of Volvo Aero Corporation. Any infringement of these conditions will be liable to legal action. Logistikoptimering för kostnadseffektivt underhåll eller Opportunistisk underhållsplanering

2 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Bakgrund Underhåll av flygmotorer är dyrt:  reservdelar kan kosta i storleksordningen 2 Mkr  totalkostnad för underhåll av jetmotor ~ 15-30 Mkr  hyra för reservmotor: 15 kkr/dygn  Ledtid underhåll av motor: 30 -100 dagar Hur mycket ska man göra?

3 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Minimera flygtimkostnad Vad styr: Struktur och livslängder Opportunistiskt underhåll: Vid varje underhållstillfälle är det möjligt att utföra mera underhåll än vad som är absolut nödvändigt! → totalt färre underhållstillfällen → totalt lägre kostnad Opportunistiskt underhåll: Vid varje underhållstillfälle är det möjligt att utföra mera underhåll än vad som är absolut nödvändigt! → totalt färre underhållstillfällen → totalt lägre kostnad

4 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Uh-tillfälle Tid Livslängder: Matcha för att senarelägga nästa uh-tillfälle Komponenter 0 ? ?

5 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Modul AModul BModul.. Livslängden slut Strukturen: Utnyttja tillfället effektivt… kostnad tid

6 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Lager (nya o beg delar) Komponentdata - förväntad livslängd - kostnad - tillgänglighet Strukturdata - motsvarar åtgärd - kostnad - resurser - följdoperationer... Modul AModul BModul.. Projektidé: Optimerad åtgärdsbestämning Randvillkor - myndighetskrav - kundkrav - logistikkrav Luftvärdighet kräver åtgärd

7 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Projektets historik •Finansierat genom NFFP3, NFFP3+, NFFP4 •Initiativ och projektledare på VAC, Dr Torgny Almgren •2001–2005 Lic Niclas Andréasson (Chalmers) •Utveckling av grundmodell, litteraturöversikt, jämförelser av metoder •Handledare vid Chalmers Prof Michael Patriksson & Doc Ann-Brith Strömberg •Licentiatexamen i maj 2004, tjänstledig från juni 2005, lämnat projektet i augusti 2006 pga annan verksamhet •Gemensam styrgrupp med V4403, Lic Johan Svensson •2006 Doc Ann-Brith Strömberg (FCC) •Implementering i Excel av verktyg för uh-planering åt VAC •2006–2008 Dr Myrna Palmgren, Doc A-B Strömberg, Prof M. Patriksson •Vidareutveckling av modeller och metoder •2007 Examensarbete + modellutveckling Doc Ann-Brith Strömberg, • Moduloptimering vid RM12 uh

8 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 •Ta fram en metodik som genererar bra utbytesscheman för komponenter i flygmotorer •Beakta: •Livslängdsbegränsade och ”on condition”-komponenter •Fast kostnad då en motor/modul tas in till verkstaden •Arbetskostnader för att frigöra motormoduler och komponenter i dessa •Utnyttja lager av begagnade delar •Minimera total flygtimkostnad under kontraktsperioden – ”helhetsåtagande” Projektets syfte

9 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 •För varje komponent i modulen: •Kostnad för en ny komponent •Livslängd hos en ny komponent •Återstående livslängd hos nuvarande komponent i motorn •Kontraktsperioden indelas i tidsperioder (à n Fh) •Underhåll i början av varje tidsperiod (diskretisering) •Fix kostnad per underhållstillfälle Niclas Andréassons doktorandprojekt Metodik: En matematisk optimeringsmodell för hela kontraktsperioden/livslängden

10 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Definition av variabler JaNejJaNej Underhåll motorn vid tid t ? Byt ut komponent? En matematisk optimeringsmodell för underhållsplanering

11 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Matematisk grundmodell: en modul, N delar, T tidssteg

12 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Reservdelskostnader ↔ fixa underhållskostnader d = fix kostnad per uh-tillfälle Optimala underhållsplaner vid olika nivåer på fixa kostnader

13 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Jämförelse mellan befintlig metod och optimering •En motormodul med 10 delar •Endast livslängdsbegränsade delar  Värdering enligt VAC-modell  Optimering Antal utbyten av delar

14 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Jämförelse av metoderna med stokastiska simuleringar •En motormodul med 10 delar •Del 1, 4, 5, 6, 9, 10 är OC-delar (Weibull) •Medelvärden från 200 scenarier Antal utbyten av delar  Befintlig  Optimering Del nr1456910 β224466

15 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Jämförelse av metoderna forts. •En motormodul med 10 delar •Del 1, 4, 5, 6, 9, 10 är OC-delar Medelvärden från 200 scenarier per β-uppsättning  Befintlig  Optimering β-värdenDel nr Sim #1456910Stok spridning 1666666liten 2444444medel 3222222stor 4224466blandad Antal uh-tillfällen Total kostnad

16 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Slutsats från simuleringar + Optimering  alltid bäst plan map kostnad (10-30% besparing) Jämfört även med ”ålderspolicy” (byt del äldre än åldersgräns, optimera åldersgränser) ”ingen metod” (byt trasig del ”nu”, ej opportunistiskt) + Optimeringsmodellen bäst även här + Optimering  betydligt färre underhållstillfällen + Kan utvidgas till mer generella problemställningar – Kräver speciella programvaror & implem. av matematiska metoder + Lösningstid typiskt några CPU-sekunder (en modul)

17 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Utvidgning av modellen Utnyttja ett lager av begagnade delar •För varje del i motorn finns ett lager av begagnade delar vid tid 0 (vid pågående underhållstillfälle): •Kostnader för begagnade delar •Livslängder hos begagnade delar Nya variabler: JaNej Underhåll motorn vid tid 0? JaNej Byt ut komponent? nybeg 1 beg 2 beg n Byt mot......

18 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Så här långt Niclas Andréassons arbete...

19 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 FCC har utvecklat (i ett projekt direkt mot VAC) •Ett prototypverktyg för optimering och beslutsstöd vid uh-planering •För en motormodul och ett lager av nya och begagnade (vid tid 0) delar •Implementerat i Excel för inmatning och presentation av resultat •Med Xpress-MP som optimeringslösare Modul som skall underhållas Matematisk modell Lager av nya och begagnade delar Optimeringslösare Optimalt underhållsschema

20 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Ett optimalt underhållsschema för sju komponenter i en modul Låt aktuell del sitta kvar i motorn Byt mot begagnad del vid tid 0 Byt mot ny del vid tid 0 Byt mot ny del Livslängden hos aktuell del slut Livslängd kvar efter planeringsperiodens slut Planeringsperiodens slut Planeringsperiodens start Livslängd hos del slut Underhållstillfällen Byt mot ny del innan livslängden är slut

21 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Fortsättning av forskningsprojektet från augusti 2006 •Finansierat av NFFP4 (och NFFP3+) •Tre disputerade forskare i stället för en doktorand •Tre huvudspår •Utvidgning av den matematiska modellen (hel motor samt arbetskostnader) •Alternativa formuleringar och lösningsansatser •Studier av strukturen hos den matematiska grundmodellen •Tester med relevanta data samt utvärdering

22 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 •Flera moduler  en hel motor •Arbetskostnader för att frigöra moduler •Arbetskostnader för att frigöra komponenter i moduler Komp- ressor Fläkt Bränn- kammare HT LT EBK Vxl Utvidgning av den matematiska modellen

23 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Hel motor inkl. arbetskostnader…

24 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Optimering över separata moduler (15 tillfällen, 91 byten) Optimering över hela motorn (6 tillfällen, 94 byten, 12 % lägre kostnader) 1 2 3 4 5 6 7 Separata moduler Hela motorn Underhållsplaner bör optimeras för hela motorn

25 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Variation av den fasta kostnaden

26 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Stöd vid val av produktutvecklingsprojekt…

27 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Potential med livslängds- förlängning

28 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Fortsatt arbete - ringar på vattnet •2008 - Stokastisk underhållsoptimering (vindkraft), Doktorand Adam Wojciechowski Finansiering: Energimyndigheten •2010 Examensarbeten för att ta fram matematiska algoritmer för snabbare lösningstider, handledare Doc Ann-Brith Strömberg •2010 - Tillämpa idéerna på järnvägsunderhåll, Doktorand Emil Gustavsson Finansiering: Charmec

29 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Frågor?

30 10110 Utg. 4 Volvo Aero Corporation Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. Torgny Almgren, 2008-04-02 10110 Utg. 10 Torgny Almgren och Karin Thörnblad 2010-10-18 Flygteknik 2010 Thank You for your attention and welcome to


Ladda ner ppt "The information contained in this document is Volvo Aero Corporation Proprietary Information and it shall not – either in its original or in any modified."

Liknande presentationer


Google-annonser