Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitaliserade industriella produkter Katrin Jonsson Inst för Informatik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitaliserade industriella produkter Katrin Jonsson Inst för Informatik."— Presentationens avskrift:

1 Digitaliserade industriella produkter Katrin Jonsson Inst för Informatik

2 Intro •Doktorand 2003-2010 •Sammanläggningsavhandling

3 Digitaliserade produkter •Computing anytime, anyplace & anywhere •Ubiquitous computing •Inbäddad och mobil teknik •Fånga upp information som inte var möjlig tidigare

4 MacGregor Cranes •Världsledande tillverkare av fartygskranar •En av sex divisioner i MacGregor group •Huvudkontor i Örnsköldsvik •Servicekontor runt om i världen

5 MacGregor Cranes •Viktig intäktskälla, men dålig processöverblick •Servicekontor runt om i världen – men expertisen finns i Örnsköldsvik –Support via e-post, telefon och fax –Servicetekniker skickas till fartyg –Inspektionsavtal

6 Forts MacGregor Cranes •Hård priskonkurrens - lokala företag ofta billigare. •Svårt att ta betalt för kompetens - kunderna ringer in och mailar för gratis support •Få serviceavtal - för många ”brandkårsutryckningar”. •Dyrt att skicka ut servicetekniker till fartygen.

7 forts

8 Hägglunds Drives •Hydraulmotorer & aggregat •80% av motorerna exporteras •Finns representerade i mer än 20 länder •Servicekontrakt, systemdiagnostik, förebyggande underhåll & akuta reparationer

9 Fjärrdiagnostiklösning •Förhoppningar vid start: –Att inte behöva skicka ut personal varje gång ett fel inträffar –Att kunna fjärrövervaka varningar och larm samt trender. –Att inkludera funktionerna i ett serviceavtal. –Möjliggöra försäljning av en funktion istället för en produkt. –Produkt feedback. Vanligtvis får företaget bara veta när en produkt går dåligt, med fjärrövervakning kan man få information om faktisk användning. Den informationen är värdefull vid utprovning av nya produkter och vid produktutveckling.

10 Tekniklösning forts.. •Målet var att kunna: –Beräkna återstående livslängd –Få tidiga varningar & larm –Få realtidsvärden –Se trender Varvtal 4 1 ) 1h =1 h från livslängd 2 ) 1h = 50 h från livslängd 3 ) 1h = 500 h från livslängd 4 ) 1h = 5000 h från livslängd Temp 3 1 Tryck 2

11 MCC •Monitoring control center •Fokus på tjänster inom underhåll för process industrin

12 Organisering med fjärrdiagnostik

13 Digitala produkter i industriföretag •Vad betyder tekniken för dessa företag? –Förbättra befintliga processer (garantier, service, reservdelar) –Nya tjänster –Nya eftermarknadsaffärer (nya serviceavtal) –Förflyttning i värdekedjan, hitta sätt att ta betalt för sin kompetens •Hur sker utvecklingen? –Tillverkaren (OEM) utvecklar själv –Speciella mjukvaruföretag som saknar kunskap om den specifika branschen –Företag som försöker placera sig mellan tillverkaren och kunden

14 Digitala produkter i industriföretag •Utmaningar (Problem) –Kostnader / Standardisering –Informationsbehov –Unik / Generell: kan man dra slutsats A givet B överallt. –Ansvar –Samarbetsbehov: ska varje OEM ha ett eget system? –Hur sälja? Produkt / tjänst –Många aktörer på marknaden

15 Artikel 1: Technologies for value creation: An exploration of remote diagnostics systems in the manufacturing industry •Bygger på teori om värdeskapande system där processen och värdeerbjudandet är i fokus Teknik en bas för värdeskapande, involvera kunderna, nya affärer

16 Artikel 4: The embedded panopticon: Visibility issues of remote diagnostics surveillance •Digitala produkter från ett övervakningsperspektiv •Panopticon, synligt vakttorn som får fångar att bete sig som att de konstant är övervakade •Digitaliserade produkter erbjuder nya osynliga former för övervakning •Jmf mellan “synliga” former av övervakning och “osynliga” •The embedded panopticon

17 Artikel 5: Turn to the material: Remote diagnostics systems and new forms of boundary-spanning •Information över organisatoriska gränser (boundary-spanning) •I vissa org finns boundary-spanners (tex omvärldsbevakare) •Hur påverkar fjärrdiagnostik boundary-spanning? •Jmf före och efter med fokus på vilka gränser fösvann, uppstod eller förstärktes?

18 Före fjärrdiagnostik •Gränser mellan tekniker, mellan anläggningar, mellan tekniker och R&D

19 Med fjärrdiagnostik •Use pattern boundary –Kontinuerlig översyn av hur produkten används och fungerar •Divisional boundaies –Möjlighet att samla kunskap om fler anläggningar på ett ställe •Contextual boundary –Få info om produkter i dess kontext

20 Med fjärrdiagnostik •Local-remote maintenance group boundary –Lokalt misstroende mot fjärrövervakning •Cognitive boundary –Begränsad bild av produkterna

21 Effekter •Tidigare var boundary-spanning manuell i denna kontext, nu spelar tekniken en avgörande roll •Tekniken förändrar ”objects of work” för teknikerna. Från hands-on till att arbeta med information •Boundary-spanning går från att vara icke-organiserad och beroende av enskilda individer till att bli organiserad med fokus på ”global knowledge”. Dock förändras inte mycket lokalt. •Gränser definierades tidigare av social relationer, nu definieras de av data access •Boundary-spanning övergår till en socio-teknisk aktivitet

22 The Architecture and Materiality of IT-enabled Services: An Investigation into Appropriation of Remote Diagnostics Technology


Ladda ner ppt "Digitaliserade industriella produkter Katrin Jonsson Inst för Informatik."

Liknande presentationer


Google-annonser