Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIN BIL SÖDERTÄLJE RESERVDELAR (företagets nav) DIN BIL SÖDERTÄLJE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIN BIL SÖDERTÄLJE RESERVDELAR (företagets nav) DIN BIL SÖDERTÄLJE."— Presentationens avskrift:

1 DIN BIL SÖDERTÄLJE RESERVDELAR (företagets nav) DIN BIL SÖDERTÄLJE

2 Deltagare Tobias Sjöbäck Audi Malmö

3 DIN BIL SÖDERTÄLJE Deltagare Tobias Sjöbäck Audi Malmö Patrik Nilsson VW Kristianstad

4 DIN BIL SÖDERTÄLJE Deltagare Tobias Sjöbäck Audi Malmö Hans Matsson Bilmetro Ludvika Patrik Nilsson VW Kristianstad

5 DIN BIL SÖDERTÄLJE Deltagare Tobias Sjöbäck Audi Malmö Ola Karlsson VW Malmö Hans Matsson Bilmetro Ludvika Patrik Nilsson VW Kristianstad

6 DIN BIL SÖDERTÄLJE Deltagare Tobias Sjöbäck Audi Malmö Ola Karlsson VW Malmö Håkan Pettersson Skoda Malmö Hans Matsson Bilmetro Ludvika Patrik Nilsson VW Kristianstad

7 DIN BIL SÖDERTÄLJE RESERVDELAR •Höga returkostnader •Outnyttjade lagerytor •Hög personalomsättning DIN BIL SÖDERTÄLJE

8 RESERVDELAR •Höga returkostnader BAKGRUND 2006 DIN BIL SÖDERTÄLJE

9 RESERVDELAR •Höga returkostnader BAKGRUND 2006 •Vid analys av bokslut 2006 upptäckte vi höga kostnader på konto 4251 (returer) DIN BIL SÖDERTÄLJE

10 RESERVDELAR •Höga returkostnader BAKGRUND 2006 •Vid analys av bokslut 2006 upptäckte vi höga kostnader på konto 4251 (returer) •Returkostnad 2006 = 244 000 DIN BIL SÖDERTÄLJE

11 RESERVDELAR •Höga returkostnader BAKGRUND 2006 •Vid analys av bokslut 2006 upptäckte vi höga kostnader på konto 4251 (returer) •Returkostnad 2006 = 244 000 •11.6% av inköpskostnaderna i retur DIN BIL SÖDERTÄLJE

12 Hur stor del av nettoinköp returneras till VSG. DIN BIL SÖDERTÄLJE

13 RESERVDELAR •Troliga orsaker •Hanteras beställningar på rätt sätt? •Är målet hög omsättningshastighet? •Är det rätt kostnader på konto 4251 (returer)? DIN BIL SÖDERTÄLJE

14 Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Noggrannhet vid reservdelsbeställning (CSS) –Se till att personalen har fått möjlighet till rätt kompetens för att beställa hem rätt del. –Kräv rätt och kompletta uppgifter från kundmottagningen –Aktiv felsökning vid första besök

15 DIN BIL SÖDERTÄLJE Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Ökad kostnadsmedvetenhet –Se till att berörd personal är medveten om vilka kostnader som gäller för returer. –Förklara för personalen vilka kostnader och besvär som våra kunder får vid felbeställning.

16 DIN BIL SÖDERTÄLJE Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Kontroll av påfyllnadssortiment –Arbeta aktivt med kontroll och justering av påfyllnadsförslaget från VGS.

17 DIN BIL SÖDERTÄLJE Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Kontroll av detaljrapport –Bevaka konto 4251 med hjälp av X-ors detaljrapport.

18 DIN BIL SÖDERTÄLJE RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor DIN BIL SÖDERTÄLJE

19 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor •Trångt men mycket luft DIN BIL SÖDERTÄLJE

20 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor •Trångt men mycket luft •Däck och plåt på golvet DIN BIL SÖDERTÄLJE

21 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor •Trångt men mycket luft •Däck och plåt på golvet •Platsbrist DIN BIL SÖDERTÄLJE

22 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor •Trångt men mycket luft •Däck och plåt på golvet •Platsbrist •Dålig ordning DIN BIL SÖDERTÄLJE

23 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor •Trångt men mycket luft •Däck och plåt på golvet •Platsbrist •Dålig ordning •Skaderisk DIN BIL SÖDERTÄLJE

24 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor DIN BIL SÖDERTÄLJE

25 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor DIN BIL SÖDERTÄLJE

26 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor DIN BIL SÖDERTÄLJE

27 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor DIN BIL SÖDERTÄLJE

28 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor DIN BIL SÖDERTÄLJE

29 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor •Här är vi på rätt väg…… DIN BIL SÖDERTÄLJE

30 RESERVDELAR •Outnyttjade lagerytor DIN BIL SÖDERTÄLJE

31 Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Skaffa ytterligare däckställ –Köp in möjligheter till däckförvaring för ca. 20 bilar då ni ej har ert däckhotell på gården. –Utnyttja höjden och spar på det viset ca. 30 kvm. DIN BIL SÖDERTÄLJE

32 Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Komprimera gångar mellan lagerhyllor –För att få in så mycket artiklar som möjligt i hyllplan tycker vi att ni ska komprimera ytan mellan lagerhyllorna på lågfrekvent. –Målet bör vara att arbetsgolvet är HELT rent från reservdelar, då detta är en skaderisk både för personal och reservdel. DIN BIL SÖDERTÄLJE

33 Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Utnyttja tomma hyllplan som är lättillgängliga –Se till att det finns högfrekventa artiklar i de tomma hyllorna som finns strax innanför butiksdörren. –Detta spar tid för butikspersonalen och gör dessa mer tillgängliga för kunderna. –Automaster tillåter flera lagerplatser. DIN BIL SÖDERTÄLJE

34 Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Skaffa en annan plats för pappersarkiv –Då detta är den mest centrala platsen på ert lager bör den ytan utnyttjas till annat än pappersarkiv. –Skaderisk. DIN BIL SÖDERTÄLJE

35 RESERVDELAR •Hög personalomsättning DIN BIL SÖDERTÄLJE • Personalenkät skickad 21 januari • Uppföljande telefonintervju 2 dagar senare • Svar från samtliga medarbetare • Helt anonymt - borgar för ärlighet

36 DIN BIL SÖDERTÄLJE RESERVDELAR •Hög personalomsättning •Nu Janne Nilsson….så här tycker din personal DIN BIL SÖDERTÄLJE

37 1. Hur trivs du på din arbetsplats? DIN BIL SÖDERTÄLJE

38 2. Känner du att du har rätt arbetsuppgifter? DIN BIL SÖDERTÄLJE

39 3. Hur tycker du att samarbetet fungerar inom din egen avdelning? DIN BIL SÖDERTÄLJE

40 4. Hur fungerar samarbetet mellan er och andra avdelningar? DIN BIL SÖDERTÄLJE

41 5. Har du erbjudits PU-samtal inom de senaste 12 månaderna? DIN BIL SÖDERTÄLJE

42 6. Har du genomfört eller erbjudits någon utbildning de senaste 12 månaderna? DIN BIL SÖDERTÄLJE

43 7. Är du nöjd med mötesfrekvensen på din avdelning? DIN BIL SÖDERTÄLJE

44 8. Känner du att du får rätt och tillräckligt med information från din chef? DIN BIL SÖDERTÄLJE

45 9. Personalomsättningen har varit hög på din avdelning. Har du någon uppfattning om varför ?

46 DIN BIL SÖDERTÄLJE 9. Personalomsättningen har varit hög på din avdelning. Har du någon uppfattning om varför ? •Mycket stress

47 DIN BIL SÖDERTÄLJE 9. Personalomsättningen har varit hög på din avdelning. Har du någon uppfattning om varför ? •Mycket stress •Dålig lön

48 DIN BIL SÖDERTÄLJE 9. Personalomsättningen har varit hög på din avdelning. Har du någon uppfattning om varför ? •Mycket stress •Dålig lön •Högt tempo (dom pallar inte med)

49 DIN BIL SÖDERTÄLJE 9. Personalomsättningen har varit hög på din avdelning. Har du någon uppfattning om varför ? •Mycket stress •Dålig lön •Högt tempo (dom pallar inte med) •Bättre lön och arbetstider hos andra

50 DIN BIL SÖDERTÄLJE 9. Personalomsättningen har varit hög på din avdelning. Har du någon uppfattning om varför ? •Mycket stress •Dålig lön •Högt tempo (dom pallar inte med) •Bättre lön och arbetstider hos andra •Vill prova något annat

51 DIN BIL SÖDERTÄLJE 9. Personalomsättningen har varit hög på din avdelning. Har du någon uppfattning om varför ? •Mycket stress •Dålig lön •Högt tempo (dom pallar inte med) •Bättre lön och arbetstider hos andra •Vill prova något annat •Ung personal

52 DIN BIL SÖDERTÄLJE 9. Personalomsättningen har varit hög på din avdelning. Har du någon uppfattning om varför ? •Mycket stress •Dålig lön •Högt tempo (dom pallar inte med) •Bättre lön och arbetstider hos andra •Vill prova något annat •Ung personal •Fel kompetens

53 DIN BIL SÖDERTÄLJE 9. Personalomsättningen har varit hög på din avdelning. Har du någon uppfattning om varför ? •Mycket stress •Dålig lön •Högt tempo (dom pallar inte med) •Bättre lön och arbetstider hos andra •Vill prova något annat •Ung personal •Fel kompetens •Dom flesta som slutat har jobbat mot verkstaden och där är trivseln problemet

54 DIN BIL SÖDERTÄLJE 9. Personalomsättningen har varit hög på din avdelning. Har du någon uppfattning om varför ? •Mycket stress •Dålig lön •Högt tempo (dom pallar inte med) •Bättre lön och arbetstider hos andra •Vill prova något annat •Ung personal •Fel kompetens •Dom flesta som slutat har jobbat mot verkstaden och där är trivseln problemet •Vet ej

55 DIN BIL SÖDERTÄLJE Våra slutsatser och förslag till åtgärder

56 DIN BIL SÖDERTÄLJE Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Individuell utbildningsplan för ökad lojalitet

57 DIN BIL SÖDERTÄLJE Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Individuell utbildningsplan för ökad lojalitet •Upprätta tydliga arbetsbeskrivningar

58 DIN BIL SÖDERTÄLJE Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Individuell utbildningsplan för ökad lojalitet •Upprätta tydliga arbetsbeskrivningar •Tydliga ansvarsområden

59 DIN BIL SÖDERTÄLJE Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Individuell utbildningsplan för ökad lojalitet •Upprätta tydliga arbetsbeskrivningar •Tydliga ansvarsområden •Upprätta en lista på mjuka värden hos Din Bil –Exempel: Bonus, utbildningsmöjligheter, hobbykvällar, friskvård, rabatt på bilar m.m, ev.fritidshus, möjlighet till karriär i ett större företag.

60 DIN BIL SÖDERTÄLJE Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Individuell utbildningsplan för ökad lojalitet •Upprätta tydliga arbetsbeskrivningar •Tydliga ansvarsområden •Upprätta en lista på mjuka värden hos Din Bil –Exempel: Bonus, utbildningsmöjligheter, hobbykvällar, friskvård, rabatt på bilar m.m, ev.fritidshus, möjlighet till karriär i ett större företag. •Gör en SWOT-analys på egen avdelning

61 DIN BIL SÖDERTÄLJE Våra slutsatser och förslag till åtgärder •Individuell utbildningsplan för ökad lojalitet •Upprätta tydliga arbetsbeskrivningar •Tydliga ansvarsområden •Upprätta en lista på mjuka värden hos Din Bil –Exempel: Bonus, utbildningsmöjligheter, hobbykvällar, friskvård, rabatt på bilar m.m, ev.fritidshus, möjlighet till karriär i ett större företag. •Gör en SWOT-analys på egen avdelning –Styrkor, svagheter, möjligheter och hot. •Fortsätt jobba för ökad trivsel och gemenskap

62 DIN BIL SÖDERTÄLJE SAMMANFATTNING •Höga returkostnader –Noggrannhet –Kostnadsmedvetenhet •Outnyttjade lagerytor –Utnyttja volym i rummet bättre –Närhet till högfrekvent •Hög personalomsättning –Delegera ansvar –Mjuka värden DIN BIL SÖDERTÄLJE


Ladda ner ppt "DIN BIL SÖDERTÄLJE RESERVDELAR (företagets nav) DIN BIL SÖDERTÄLJE."

Liknande presentationer


Google-annonser