Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslutsdialog 2013-03-06. Munkbo AB 2012 Antal bostäder513 Antal m² bostäder31 433 Antal m² lokaler2 935 Bokfört värde, kr/m²4 184 Ø hyra, bostäder,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslutsdialog 2013-03-06. Munkbo AB 2012 Antal bostäder513 Antal m² bostäder31 433 Antal m² lokaler2 935 Bokfört värde, kr/m²4 184 Ø hyra, bostäder,"— Presentationens avskrift:

1 Bokslutsdialog 2013-03-06

2 Munkbo AB 2012 Antal bostäder513 Antal m² bostäder31 433 Antal m² lokaler2 935 Bokfört värde, kr/m²4 184 Ø hyra, bostäder, kr/m²857 Underhållskostnad, kr/m²109 Låneskuld, kr/m²3 783

3 Resultaträkning 2012 20122011Budget Intäkter29 587 74128 585 90330 108 166 Driftkostnader-16 946 967-16 528 700-16 801 256 Underhåll-3 755 554-4 480 440-4 500 000 Fastighhetsavgift-779 304-802 089-805 285 Avskrivningar-3 096 025-3 053 697-2 952 418 Finansiellt netto-4 115 908-4 079 293-4 456 000 Uppskjuten skatt-471 100-469 843-464 531 Resultat422 883-828 159128 677

4 Intäkter 20122011Budget Bostäder, brutto26 943 76026 418 14928 010 564 Bostäder, bortfall-537 648-1 082 557-980 370 Bostäder, netto26 406 11225 335 59227 030 194 Lokaler, brutto2 573 2312 465 6342 537 230 Lokaler, bortfall-124 726-58 946-63 431 Lokaler, netto2 448 5052 406 6882 473 799 Garage & p-plats, brutto285 791254 352261 791 Garage & p-platser, bortfall-22 670-301-2 618 Garage & p-platser, netto263 121254 051259 173 Övriga intäkter470 003589 572345 000 Tot. förvaltningsintäkter29 587 74128 585 90330 108 166 Hyreshöjning 2012: 2,64% 1 mars

5 Driftkostnader 20122011Budget Fastighetsskötsel & städ-4 541 284-4 436 092-4 385 373 Uppvärmning-4 726 266-4 599 590-4 858 183 Vatten-1 886 281-1 994 825-2 010 276 El-1 146 879-1 155 707-1 131 994 Administration-2 409 996-2 316 572-2 301 932 Försäkringar-266 007-248 805-257 500 Renhållning-896 034-899 418-908 641 HGF-172 646-147 562-170 916 Marknadsföring-108 942-168 628-95 750 Kundförluster-224 434-120 634-185 000 Kabel-TV-404 318-377 238-435 690 Övrigt-163 881-63 629-60 000 Tot. driftskostnader-16 946 967-16 528 700-16 801 256 Ökning: 2,5%

6 Driftkostnader Jämförelse

7 Årsredovisning 2012 Nyckeltal

8 Kommande projekt Bostadsområdet Jonsäng 143 lägenheter i 7 huskroppar, byggda 1963 – 69, måste renoveras inom ca 5 år. Bolaget har upprättat en förstudie och beräknad kostnad för renovering är, beroende på ambitionsnivå, 45 – 70 mkr d.v.s. 5 300 – 8 200 kr per m².

9 Kommande projekt Nyproduktion av 20 – 25 lägenheter Bolaget håller på att upphandla ett s.k. punkthus med 20 – 25 lägenheter i Centrum, produktionskostnad beräknas till ca 30 mkr. Kalkyl Upphandling Utvärdering Beställning Informationsmöte Beslut om upphandling Kalkyl Beslut om beställning, Munkbo Beslut om investering & borgen, KF


Ladda ner ppt "Bokslutsdialog 2013-03-06. Munkbo AB 2012 Antal bostäder513 Antal m² bostäder31 433 Antal m² lokaler2 935 Bokfört värde, kr/m²4 184 Ø hyra, bostäder,"

Liknande presentationer


Google-annonser