Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslutsdialog 2013-03-06. Munkbo AB 2012 Antal bostäder513 Antal m² bostäder31 433 Antal m² lokaler2 935 Bokfört värde, kr/m²4 184 Ø hyra, bostäder,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslutsdialog 2013-03-06. Munkbo AB 2012 Antal bostäder513 Antal m² bostäder31 433 Antal m² lokaler2 935 Bokfört värde, kr/m²4 184 Ø hyra, bostäder,"— Presentationens avskrift:

1 Bokslutsdialog

2 Munkbo AB 2012 Antal bostäder513 Antal m² bostäder Antal m² lokaler2 935 Bokfört värde, kr/m²4 184 Ø hyra, bostäder, kr/m²857 Underhållskostnad, kr/m²109 Låneskuld, kr/m²3 783

3 Resultaträkning Budget Intäkter Driftkostnader Underhåll Fastighhetsavgift Avskrivningar Finansiellt netto Uppskjuten skatt Resultat

4 Intäkter Budget Bostäder, brutto Bostäder, bortfall Bostäder, netto Lokaler, brutto Lokaler, bortfall Lokaler, netto Garage & p-plats, brutto Garage & p-platser, bortfall Garage & p-platser, netto Övriga intäkter Tot. förvaltningsintäkter Hyreshöjning 2012: 2,64% 1 mars

5 Driftkostnader Budget Fastighetsskötsel & städ Uppvärmning Vatten El Administration Försäkringar Renhållning HGF Marknadsföring Kundförluster Kabel-TV Övrigt Tot. driftskostnader Ökning: 2,5%

6 Driftkostnader Jämförelse

7 Årsredovisning 2012 Nyckeltal

8 Kommande projekt Bostadsområdet Jonsäng 143 lägenheter i 7 huskroppar, byggda 1963 – 69, måste renoveras inom ca 5 år. Bolaget har upprättat en förstudie och beräknad kostnad för renovering är, beroende på ambitionsnivå, 45 – 70 mkr d.v.s – kr per m².

9 Kommande projekt Nyproduktion av 20 – 25 lägenheter Bolaget håller på att upphandla ett s.k. punkthus med 20 – 25 lägenheter i Centrum, produktionskostnad beräknas till ca 30 mkr. Kalkyl Upphandling Utvärdering Beställning Informationsmöte Beslut om upphandling Kalkyl Beslut om beställning, Munkbo Beslut om investering & borgen, KF


Ladda ner ppt "Bokslutsdialog 2013-03-06. Munkbo AB 2012 Antal bostäder513 Antal m² bostäder31 433 Antal m² lokaler2 935 Bokfört värde, kr/m²4 184 Ø hyra, bostäder,"

Liknande presentationer


Google-annonser