Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Allmänt genomförande  Bemanning  Samverkansformer  Kommunikation  Tidplan  Vision.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Allmänt genomförande  Bemanning  Samverkansformer  Kommunikation  Tidplan  Vision."— Presentationens avskrift:

1  Allmänt genomförande  Bemanning  Samverkansformer  Kommunikation  Tidplan  Vision

2 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 2 Produktionsstruktur Meddelande Hallsberg Rosersberg Årsta 2013-2014 2011 - 20122015 – 2018 Malmö Göteborg Alvesta Norrland

3 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 3 Vi ska bygga 3 nya terminaler ! I världsklass! Effektivt !

4 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 4 Genomförandets fem grundpelare Väl genomförd kommunikation Gott ledarskap och tydlig styrning Gott ledarskap och tydlig styrning Noggrann planering och förberedelser Lära & lära ut baserat på fakta och erfarenheter Hög kvalitet i fokus Hög kvalitet i fokus

5 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 5 Resan tillsammans Hålla oss på spåret Lugnt och metodiskt Balanserat och raskt Koordinerat och i samspel Målmedvetet och säkert

6 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 6 Hallsberg och Rosersberg avgörande

7 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 7 Organisation - Produktionsstruktur Meddelande Styrgrupp Produktionsstruktur Meddelande Regionalt Genomförandeprojekt Örebro Genomförandeprojekt Terminalstruktur Rosersberg Regional styrgrupp Byggprojekt Hallsberg Byggprojekt Rosersberg Lokaler & Fastigheter Produktionsstruktur Meddelande Central projektorganisation för styrning, koordinering och uppföljning av genomförandet av ny produktionsstruktur inom Meddelande Regional styrgrupp Ett Regionalt Genomförandeprojekt i varje region En Regional styrgrupp i varje region Styrgrupp Fastighetsfrågor - Kartan

8 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 8 Koncept Stora Koncept Små Koncept Klump Koncept ODR Lådhantering Lastbärarkoncept Produktionsstruktur Meddelande - Central Organisation för att hantera den stegvisa övergången från utvecklings- till genomförandeprojekt Kartan Hallsberg Rosersberg Koncept Utdelning Samordning av utvecklingsprojekten inkl. teknik Koordinering övrig utveckling Koordinering övrigt genomförande Samordning av projekterings- underlag (volymer, flöden, Simulering och layouter PKG Processenheten, Utveckling och Teknik, Produktionsutveckling Projektledning inkl. ekonomi och kommunikation PLG Referensgrupp Miljö Samordning av HR-frågor IT = Utvecklingsfas = Genomförandefas Koncept Manuell hantering Styrning, koordinering och uppföljning av genomförandet Samordning och stöd i IT-frågor BIS PSM-grupp Referensgrupp Marknad

9 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 9 Genomförandeprojekt Terminalstruktur Rosersberg Projektgrupp Samordnings- grupp PL Rosersberg Produktions- struktur Region Uppsala Region Sth Nord Region Sth Syd Stockholm Nord UppsalaStockholm Syd Kund & Kommun- ikation Te/Uh Lokaler Prod- Upplägg Flöde Program Trp Process Ekonomi Org & bemaning Koordn- ering Strålfors Omställning till koncept Udelning Projektadm. HR Anna Annerberg Dan Bingestam Lisbet Karlsson Arne Jungbeck ?? Hans Jonsson Anna Annerberg Avvaktar ekonomi Avvaktar projektadm Kommer kommunikation Kommunikation

10 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 10 Resan Rosersberg - grov översikt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anläggning Rosersberg Installationer Drift Strålfors ? Förberedande bygge Processbeskrivning inkl kundpåverkan ”Förverkliga synergier” Gränssnitt Strålfors Bygge Genom- förande

11 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 11 Q1-Q2 2011 Januari Februari Mars April Maj Juni Gränssnittsarbete Strålfors Förberedande WS Projektorganisation Internkommunikation blogga Förutsättningar Pslomställning? Grov tidplan Detaljerad tidplan Uppstart Projektgrupp Internkommunikation aktuellt Kommunikationsplan Förberedande arbete Framtida processdesign ebrev Grov Resursplanering Bemanning projektgrupp Gemensamt arbete Hallsberg Internkommunikation Presentation Plan för internkommunikation 3 reg Annonsering 26/1 Byggförberedelse Mötesplan samordngrp Arbetsform projekt - linje Projektkontrakt Genomförande Rosersberg Delprojekt uppdrag Delprojekt bemanning

12 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 12 Q3-Q4 2011 Juli Augusti September Oktober November December Detaljerad tidplan Strålfors Stopptider Gränssnitt Strålfors Gränssnittsarbete Strålfors Internkommunikation blogga Uppstart regionala projekt Beskr arbetsmoment Internkommunikation aktuellt INflödesprofil Genomförande Rosersberg Kravprofiler

13 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 13 Q1-Q2 2012 Januari Februari Mars April Maj Juni Avtalsarbete Strålfors Meddelande Beställning rikstrp Internkommunikation blogga Produktionsupplägg klart Internkommunikation aktuellt Genomförande Rosersberg Beslut organisation Utbildningsupplägg

14 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 14 Q3-Q4 2012 Juli Augusti September Oktober November December Internkommunikation blogga Internkommunikation aktuellt Genomförande Rosersberg Rekrytering TC Påbörja rekrytering Simulera helheten Utbildningar påbörjas

15 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 15 Q1-Q2 2013 Januari Februari Mars April Maj Juni Planera koordinering driftstart Strålfors - Meddelande Internkommunikation blogga Internkommunikation aktuellt Genomförande Rosersberg Inst LGLP Inst 2 SFM Inst 2 FSU Inst 2 CFC Inst 3 ISM Inst IPL Inst KSM Värdegrund

16 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 16 Q3-Q4 2013 Juli Augusti September Oktober November December Internkommunikation blogga Internkommunikation aktuellt Genomförande Rosersberg Inst LGLP Inst 2 SFM Inst 2 BSA Inst 2 CFC Inst 3 ISM Inst IPL Inst KSM Inst ALA/ALO/LTP Inst ODR Tågnavet 2013-10-15 Klump/16-19,62 från Tba 16-19,62 från Års Avlastning för Årsta Tomteboda 31/12 12 m/36 m

17 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 17 Q1-Q2 2014 Januari Februari Mars April Maj Juni Internkommunikation blogga Internkommunikation aktuellt Genomförande Rosersberg Volymflytt 15/4 78-79 från Ups 15/6 77, 80-81 från Ups 15/6 74-76 från Ups Avlastning för Årsta

18 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 18 Q3-Q4 2014 Juli Augusti September Oktober November December Internkommunikation blogga Internkommunikation aktuellt Genomförande Rosersberg Uppsala 31/8 24 m/60 m

19 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 19

20 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 20

21 2010-11-08 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård Sid 21


Ladda ner ppt " Allmänt genomförande  Bemanning  Samverkansformer  Kommunikation  Tidplan  Vision."

Liknande presentationer


Google-annonser