Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänt genomförande Bemanning Samverkansformer Kommunikation Tidplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänt genomförande Bemanning Samverkansformer Kommunikation Tidplan"— Presentationens avskrift:

1 Allmänt genomförande Bemanning Samverkansformer Kommunikation Tidplan Vision

2 Produktionsstruktur Meddelande
2015 – 2018 Malmö Hallsberg Göteborg Rosersberg Alvesta Årsta Norrland PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

3 Vi ska bygga 3 nya terminaler !
I världsklass! Effektivt ! PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

4 Genomförandets fem grundpelare
Väl genomförd kommunikation Gott ledarskap och tydlig styrning Noggrann planering och förberedelser Lära & lära ut baserat på fakta och erfarenheter Hög kvalitet i fokus PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

5 Resan tillsammans Målmedvetet och säkert Lugnt och metodiskt
Koordinerat och i samspel Balanserat och raskt Hålla oss på spåret PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

6 Hallsberg och Rosersberg avgörande
PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

7 Organisation - Produktionsstruktur Meddelande
Styrgrupp Produktionsstruktur Meddelande Regionalt Genomförandeprojekt Örebro Genomförandeprojekt Terminalstruktur Rosersberg Regional styrgrupp Byggprojekt Hallsberg Byggprojekt Rosersberg Lokaler & Fastigheter Central projektorganisation för styrning, koordinering och uppföljning av genomförandet av ny produktionsstruktur inom Meddelande Ett Regionalt Genomförandeprojekt i varje region En Regional i varje region Fastighetsfrågor - Kartan PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

8 Produktionsstruktur Meddelande
- Central Organisation för att hantera den stegvisa övergången från utvecklings- till genomförandeprojekt PLG PKG Projektledning inkl. ekonomi och kommunikation Koordinering övrigt genomförande Hallsberg Kartan Rosersberg Referensgrupp Miljö Koncept Stora Koncept Små Samordning av projekterings- underlag (volymer, flöden, Simulering och layouter Samordning och stöd i IT-frågor BIS PSM-grupp Styrning, koordinering och uppföljning av genomförandet Samordning av HR-frågor Samordning av utvecklingsprojekten inkl. teknik Koncept Klump Koncept Utdelning Koncept Manuell hantering Referensgrupp Marknad Koncept ODR IT Lådhantering Lastbärarkoncept Koordinering övrig utveckling Processenheten, Utveckling och Teknik, Produktionsutveckling = Utvecklingsfas = Genomförandefas PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

9 Produktions- struktur Omställning till koncept Udelning
Genomförandeprojekt Terminalstruktur Rosersberg Anna Annerberg Dan Bingestam Lisbet Karlsson Arne Jungbeck ?? Hans Jonsson Avvaktar ekonomi Avvaktar projektadm Kommer kommunikation Produktions- struktur Region Uppsala Samordnings- grupp Region Sth Nord PL Rosersberg Region Sth Syd Ekonomi HR Projektgrupp Projektadm. Kommunikation Stockholm Nord Uppsala Stockholm Syd Koordn- ering Strålfors Kund & Kommun- ikation Te/Uh Lokaler Prod- Upplägg Flöde Program Trp Process Org & bemaning Omställning till koncept Udelning PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

10 Resan Rosersberg - grov översikt
Bygge Förberedande bygge Anläggning Rosersberg Drift Installationer Genom- förande Strålfors Processbeskrivning inkl kundpåverkan ”Förverkliga synergier” Gränssnitt Strålfors ? PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

11 Genomförande Rosersberg
Q1-Q2 2011 Januari Februari Mars April Maj Juni Byggförberedelse Annonsering 26/1 Förberedande arbete Projektorganisation Delprojekt uppdrag Bemanning projektgrupp Delprojekt bemanning Grov Resursplanering Projektkontrakt Grov tidplan Detaljerad tidplan Arbetsform projekt - linje Uppstart Projektgrupp Mötesplan samordngrp Förberedande WS Kommunikationsplan Internkommunikation aktuellt Internkommunikation blogga Internkommunikation Presentation Plan för internkommunikation 3 reg Gemensamt arbete Hallsberg Förutsättningar Pslomställning? Gränssnittsarbete Strålfors Framtida processdesign ebrev PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

12 Genomförande Rosersberg
Q3-Q4 2011 Juli Augusti September Oktober November December Uppstart regionala projekt Kravprofiler Beskr arbetsmoment INflödesprofil Internkommunikation aktuellt Internkommunikation blogga Gränssnittsarbete Strålfors Stopptider Gränssnitt Strålfors Detaljerad tidplan Strålfors PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

13 Genomförande Rosersberg
Q1-Q2 2012 Januari Februari Mars April Maj Juni Produktionsupplägg klart Beställning rikstrp Beslut organisation Utbildningsupplägg Internkommunikation blogga Internkommunikation aktuellt Avtalsarbete Strålfors Meddelande PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

14 Genomförande Rosersberg
Q3-Q4 2012 Juli Augusti September Oktober November December Rekrytering TC Påbörja rekrytering Simulera helheten Utbildningar påbörjas Internkommunikation blogga Internkommunikation aktuellt PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

15 Genomförande Rosersberg
Q1-Q2 2013 Januari Februari Mars April Maj Juni Inst LGLP Inst 2 SFM Inst 2 FSU Inst 2 CFC Inst 3 ISM Värdegrund Inst IPL Inst KSM Internkommunikation blogga Internkommunikation aktuellt Planera koordinering driftstart Strålfors - Meddelande PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

16 Genomförande Rosersberg
Q3-Q4 2013 Juli Augusti September Oktober November December Inst LGLP Inst 2 SFM Inst 2 BSA Inst 2 CFC Inst 3 ISM Inst 3 ISM Inst IPL Inst KSM Inst ALA/ALO/LTP Inst ODR Inst ODR Internkommunikation blogga Internkommunikation aktuellt Klump/16-19,62 från Tba Tomteboda 16-19,62 från Års 31/12 12 m/36 m Avlastning för Årsta Tågnavet PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

17 Genomförande Rosersberg
Q1-Q2 2014 Januari Februari Mars April Maj Juni Internkommunikation blogga Internkommunikation aktuellt 78-79 från Ups 15/4 77, från Ups 15/6 Avlastning för Årsta 74-76 från Ups Volymflytt 15/6 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

18 Genomförande Rosersberg
Q3-Q4 2014 Juli Augusti September Oktober November December Internkommunikation blogga Internkommunikation aktuellt Uppsala 31/8 24 m/60 m PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

19 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

20 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård

21 PSM Genomförandestrategi, Lars Willgård


Ladda ner ppt "Allmänt genomförande Bemanning Samverkansformer Kommunikation Tidplan"

Liknande presentationer


Google-annonser