Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Österbottens Byar rf.. Byaombud  På nationell nivå finns Byaverksamheten i Finland r.f (SYTY) - ordförande Eero Uusitalo - nationellt byaverksamhetsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Österbottens Byar rf.. Byaombud  På nationell nivå finns Byaverksamheten i Finland r.f (SYTY) - ordförande Eero Uusitalo - nationellt byaverksamhetsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Österbottens Byar rf.

2 Byaombud  På nationell nivå finns Byaverksamheten i Finland r.f (SYTY) - ordförande Eero Uusitalo - nationellt byaverksamhetsprogram  19 byasammanslutningar på regional nivå - regionalt byaverksamhetsprogram, alla har byaombud  Vår region, Svenska Österbottens Byar r.f.

3 Eero Uusitalo Professor •Republikens president har 25.11 beviljat landsbygdsrådet Eero Uusitalo professorstitel för hans banbrytande och framgångsrika arbete till fromma för den finländska landsbygdspolitiken. •Uusitalo har under åren 1985-2005 på ett betydande sätt påverkat det landsbygdspolitiska systemet, aktionsgruppsarbetet, byaverksamheten och utvecklingen av fältets forskningsarbete i Finland. •Bakom ansökan om professorstiteln åt Uusitalo står jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet, Åbo universitet, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) och Svenska studieförbundet rf.

4 Hela organisationen Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) Regionala bysammanslutningar Kommunvisa bysammanslutningar Byförening/byaråd

5 På bynivå •I Finland 2300 registrerade byföreningar –byplaner - plan över byns utveckling –utvecklingsprojekt •I Svenska Österbotten ca 100 aktiva byar –ca 60 byplaner –61 medlemmar i SÖB •Bysamarbete inom den egna kommunen! –Någonting att tänka på!.

6 Ulf Grindgärds (Henriksdal) ordförande Allan Nyholm (Perus) vice ordf. Alf Burman (Koskö) ordinarie Bjarne Blomfeldt (Sundom) ordinarie Carita Söderbacka (Kortjärvi) ordinarie Katharine Svenfelt (Pedersöre byar) ordinarie Anna-Lena af Hällström (Lappfjärd) Volter Högback (Bergö Öråd) Fjalar Fors (Jeppo byaråd) Karin Dahlström (Björkö byaråd) Nina Plogman (Nedervetil) Stig-Göran Forsman (Nederpurmo) Fakta om SÖB  Grundades 1999  Styrelsen

7 Fakta om SÖB  I Svenska Österbotten ca 100 aktiva byar  SÖB har 61 betalande medlems byar  16 st byar har egen byportal via SÖB  ca 60 byplaner Kansliet finns i Dynamohuset i Närpes

8 SÖB:s verksamhetsområde Följande Kommuner ingår: Karleby Kronoby Larsmo Pedersöre Jakobstad Nykarleby Oravais Vörå Maxmo Korsholm Vasa Malax Korsnäs Närpes Kaskö Kristinestad

9 Kansli •Dynamohuset i Närpes •Byombud: Katarina Westerlund –Katarina Westerlund har magisterexamen med miljö- och hälsoskydd som huvudämne vid Umeå Universitet. Hon är aktiv i Taklax uf:s styrelse. Katarina är bosatt i Taklax, Korsnäs. Hon blev invald i Korsnäs kommunfullmäktige vid senaste kommunalval.

10 SÖB:syfte •Ett gemensamt organ för byföreningar/byaråd i svenska Österbotten •Hjälpa byföreningarna i deras arbete med utvecklingsarbete –den gemensamma plattformen •Föra byarnas talan

11 Medel •Rådgivning - t.ex. byaplanering •Byportalverktyg för medlemsbyar –www.byar.fi •Skapa arenor för erfarenhetsutbyte –möten –seminarier, temakvällar •Ge inspiration –utse Årets by i Svenska Österbotten

12 Verksamhetsstöd från staten 19 byasammanslutningar + Svensk Byaservice –2004 fick SÖB 6.400 € –2005 12.800 € –2006 16.400 €

13 Bli medlem!!!! •För att Svenska Österbottens Byar skall bli kraftfullt … bli medlem NU! •EN REGISTRERAD BYAFÖRENING I VARJE BY!!!!!I ÖSTERBOTTEN •Målet för 2006 - 70 medlemsbyar ( 2005 –60, 2004 –50) •Medlemsavgift endast 30 euro •Medlemsansökan: –Kontakta byombudet

14 Nuvarande medlemmar •Bennäs Byaråd •Bergö Öråd •Bertby hembygdsförening •Björkö Byaråd •Blaxnäs bya & fiskargille •Bosund Byalag •Brännkärr-Bast byaråd •Byagårdsföreningen i Toby •Dagsmark Ungdomsförening •Djupsund-Lövsund-Teugmo Byaråd •Finby Byaförening •Henriksdals Byaförening •Hirvlax Byaråd •Härkmeri Byaråd •Jeppo Byaråd •Jeussen Byaråd •Jussila Byaförening •Kaitsor byaråd •Karleby UF •Karvat Byaförening •Katternö byagårdsförening •KBC-Byaförening •Kiisk byahemsförening •Kimo byaråd •Kolam Byahemsförening •Komossa byaråd •Kortjärvi Byagårdsförening •Koskö bys samfällighet •Kronvik Byaförening •Lappfjärds Byaförening •Linnusperä – ventus •Långö byagille •Markby byakassa •Molpe Byaråd •Monäs Byaråd •Munsala Byaråd •Mäkipää Byaråd •Monäs byaråd •Nederpurmo Byaråd •Nedervetil byaförening •Nedre Korplax Byaråd •Norra Pörtom Allaktivitetsförening •Nyby byaråd •Oxkangar Byaråd •Pensala Byaråd •Perus Byaförening •Påras byaråd •Rangsby Byaråd •Rejpelt Hembygdsförening •Rökiö Biblioteksförening •Sideby byaförening •Småbönders Byaråd •Solf Byaråd •Sundom Bygdeförening •Särkimo Brudsund Byaråd •Södra Vallgrund byaråd •Taklax UF •Tjärlax byagårdsförening •Tålamods Byaråd •Yttermarkgillet •Övermark Byaråd •Övre Nederlappfors Byaråd

15 Styrelseordförande Ulf Grindgärds Henriksdal Storlidvägen 31 64460 Härkmeri GSM 044- 320 6566 Email: ulf.grindgards@henriksdalnet.fi Byaombud Katarina Westerlund Företagshuset Dynamo Närpesvägen 2 64200 Närpes GSM 050-3132769 Email: katarina.westerlund@osterbotten.fi KONTAKTUPPGIFTER www.byar.fi

16 »En gemensam portal för Svenska Österbottens byar »Varje medlemsby kan skapa en egen ’Byportal’ »Startade som ett Pilotprojekt med 13 byar med stöd från POMO+ »Portalen drivs av Mios Publish™, ett kraftfullt Innehållshanteringssystem »Byarna har egna domännamn; www.bynamn.fi

17 »Funktionen för att uppdatera sidorna är mycket enkel och görs direkt i webbläsaren. Du behöver INTE installera något särskilt program »Personer utan större datorvana kan delta i arbetet »Byns administratör har fullständig kontroll över sidor, användare och publicering »Byn kan fritt bygga eget innehåll, egna bilder m.m.

18 Engångsavgift En uppläggnings- kostnad på 170 euro. Registrering av eget domainnamn tillkommer (ca 55€) Driftskostnad 10 euro/månad. Tillgång till verktyget och lagring av byportalen på gemensam server Kravet att man är medlem i SÖB. Medlemsavgift för 2006 är 30 €

19 1)Bli medlem i SÖB om du inte redan är medlem. 2)Lämna in en beställning till SÖB:s kansli i Närpes 3)En grundmall levereras av Mios Solutions, en arbetssite. På www.byar.fi finns en övningsportal!

20 Byportalen www.byar.fi

21 Stor bykonferens hölls i februari 2005

22 Bykonferens II, Västerbotten 18-20 nov 2005 Umeå & Hällnäs & Lycksele -Kontaktnätet i Umeå -Hantverkshuset -200 byar med fiber i Ume -Besök i byn Rödåsel -Gamla sanatoriet, Hällnäs -SÖB konferens Robinsson Kent, Björngrottan -Robinsson Kent, Björngrottan -Hotell Lappland, Lycksele - Avgift 80 euro/pers - Sista anmälningsdagen 31.10

23 SÖB:s projekt, båda ansökta via POMO+ BYPLAN 2005, Utbyte-Samverkan •Eva Nordling, projektledare •Få byar att skriva en byaplan, eller uppdatera en redan gjord plan •Nytt projekt från i höst •Hitta nya faktorer för utveckling av landsbygden. •Samarbete mellan byar och projekt


Ladda ner ppt "Svenska Österbottens Byar rf.. Byaombud  På nationell nivå finns Byaverksamheten i Finland r.f (SYTY) - ordförande Eero Uusitalo - nationellt byaverksamhetsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser