Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Österbottens Byar rf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Österbottens Byar rf."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Österbottens Byar rf.
Presentation av föreningens aktiviteter Katarina Westerlund byaombud

2 Byaombud På nationell nivå finns Byaverksamheten i Finland r.f (SYTY)
- ordförande Eero Uusitalo - nationellt byaverksamhetsprogram 19 byasammanslutningar på regional nivå - regionalt byaverksamhetsprogram, alla har byaombud Vår region, Svenska Österbottens Byar r.f.

3 Eero Uusitalo Professor
Republikens president har beviljat landsbygdsrådet Eero Uusitalo professorstitel för hans banbrytande och framgångsrika arbete till fromma för den finländska landsbygdspolitiken. Uusitalo har under åren på ett betydande sätt påverkat det landsbygdspolitiska systemet, aktionsgruppsarbetet, byaverksamheten och utvecklingen av fältets forskningsarbete i Finland. Bakom ansökan om professorstiteln åt Uusitalo står jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet, Åbo universitet, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) och Svenska studieförbundet rf.

4 Hela organisationen Byaverksamhet i Finland rf (SYTY)
Regionala bysammanslutningar Kommunvisa bysammanslutningar Byförening/byaråd

5 På bynivå I Finland 2300 registrerade byföreningar
byplaner - plan över byns utveckling utvecklingsprojekt I Svenska Österbotten ca 100 aktiva byar ca 60 byplaner 61 medlemmar i SÖB Bysamarbete inom den egna kommunen! Någonting att tänka på!.

6 Fakta om SÖB Grundades 1999 Styrelsen
Ulf Grindgärds (Henriksdal) ordförande Allan Nyholm (Perus) vice ordf. Alf Burman (Koskö) ordinarie Bjarne Blomfeldt (Sundom) ordinarie Carita Söderbacka (Kortjärvi) ordinarie Katharine Svenfelt (Pedersöre byar) ordinarie Anna-Lena af Hällström (Lappfjärd) Volter Högback (Bergö Öråd) Fjalar Fors (Jeppo byaråd) Karin Dahlström (Björkö byaråd) Nina Plogman (Nedervetil) Stig-Göran Forsman (Nederpurmo)

7 Fakta om SÖB Kansliet finns i Dynamohuset i Närpes
I Svenska Österbotten ca 100 aktiva byar SÖB har 61 betalande medlems byar 16 st byar har egen byportal via SÖB ca 60 byplaner Kansliet finns i Dynamohuset i Närpes

8 SÖB:s verksamhetsområde
Karleby Kronoby Larsmo Pedersöre Jakobstad Nykarleby Oravais Vörå Maxmo Korsholm Vasa Malax Korsnäs Närpes Kaskö Kristinestad Följande Kommuner ingår:

9 Kansli Dynamohuset i Närpes Byombud: Katarina Westerlund
Katarina Westerlund har magisterexamen med miljö- och hälsoskydd som huvudämne vid Umeå Universitet. Hon är aktiv i Taklax uf:s styrelse. Katarina är bosatt i Taklax, Korsnäs. Hon blev invald i Korsnäs kommunfullmäktige vid senaste kommunalval.

10 SÖB:syfte Ett gemensamt organ för byföreningar/byaråd i svenska Österbotten Hjälpa byföreningarna i deras arbete med utvecklingsarbete den gemensamma plattformen Föra byarnas talan

11 Medel Rådgivning - t.ex. byaplanering Byportalverktyg för medlemsbyar
Skapa arenor för erfarenhetsutbyte möten seminarier, temakvällar Ge inspiration utse Årets by i Svenska Österbotten

12 Verksamhetsstöd från staten
   19 byasammanslutningar Svensk Byaservice 2004 fick SÖB €

13 Bli medlem!!!! För att Svenska Österbottens Byar skall bli kraftfullt … bli medlem NU! EN REGISTRERAD BYAFÖRENING I VARJE BY!!!!!I ÖSTERBOTTEN Målet för medlemsbyar ( 2005 –60, –50) Medlemsavgift endast 30 euro Medlemsansökan: Kontakta byombudet

14 Nuvarande medlemmar Bennäs Byaråd Markby byakassa Bergö Öråd
Bertby hembygdsförening Björkö Byaråd Blaxnäs bya & fiskargille Bosund Byalag Brännkärr-Bast byaråd Byagårdsföreningen i Toby Dagsmark Ungdomsförening Djupsund-Lövsund-Teugmo Byaråd Finby Byaförening Henriksdals Byaförening Hirvlax Byaråd Härkmeri Byaråd Jeppo Byaråd Jeussen Byaråd Jussila Byaförening Kaitsor byaråd Karleby UF Karvat Byaförening Katternö byagårdsförening   KBC-Byaförening Kiisk byahemsförening Kimo byaråd Kolam Byahemsförening Komossa byaråd Kortjärvi Byagårdsförening Koskö bys samfällighet Kronvik Byaförening Lappfjärds Byaförening Linnusperä – ventus Långö byagille Markby byakassa Molpe Byaråd Monäs Byaråd Munsala Byaråd Mäkipää Byaråd Monäs byaråd Nederpurmo Byaråd Nedervetil byaförening Nedre Korplax Byaråd Norra Pörtom Allaktivitetsförening Nyby byaråd Oxkangar Byaråd Pensala Byaråd Perus Byaförening Påras byaråd Rangsby Byaråd Rejpelt Hembygdsförening Rökiö Biblioteksförening Sideby byaförening Småbönders Byaråd Solf Byaråd Sundom Bygdeförening Särkimo Brudsund Byaråd Södra Vallgrund byaråd Taklax UF Tjärlax byagårdsförening Tålamods Byaråd Yttermarkgillet Övermark Byaråd Övre Nederlappfors Byaråd

15 KONTAKTUPPGIFTER Styrelseordförande
Ulf Grindgärds Henriksdal Storlidvägen 31 64460 Härkmeri GSM Byaombud Katarina Westerlund Företagshuset Dynamo Närpesvägen Närpes GSM

16 Byportalen En gemensam portal för Svenska Österbottens byar
               En gemensam portal för Svenska Österbottens byar Varje medlemsby kan skapa en egen ’Byportal’ Startade som ett Pilotprojekt med 13 byar med stöd från POMO+ Portalen drivs av Mios Publish™, ett kraftfullt Innehållshanteringssystem Byarna har egna domännamn;

17 arbetet med byportalen
Alla i byn kan delta i arbetet med byportalen Funktionen för att uppdatera sidorna är mycket enkel och görs direkt i webbläsaren. Du behöver INTE installera något särskilt program Personer utan större datorvana kan delta i arbetet Byns administratör har fullständig kontroll över sidor, användare och publicering Byn kan fritt bygga eget innehåll, egna bilder m.m.               

18 Vad kostar det? Kravet att man är medlem i SÖB. Medlemsavgift för 2006 är 30 €                Engångsavgift En uppläggnings-kostnad på 170 euro. Registrering av eget domainnamn tillkommer (ca 55€) Driftskostnad 10 euro/månad. Tillgång till verktyget och lagring av byportalen på gemensam server

19 Så här skaffar du verktyget
till DIN by                Bli medlem i SÖB om du inte redan är medlem. Lämna in en beställning till SÖB:s kansli i Närpes En grundmall levereras av Mios Solutions, en arbetssite. På finns en övningsportal!

20 Byportalen               

21 Stor bykonferens hölls i februari 2005

22 Bykonferens II, Västerbotten
18-20 nov 2005 Umeå & Hällnäs & Lycksele -Kontaktnätet i Umeå -Hantverkshuset -200 byar med fiber i Ume -Besök i byn Rödåsel -Gamla sanatoriet, Hällnäs -SÖB konferens -Robinsson Kent, Björngrottan -Hotell Lappland, Lycksele - Avgift 80 euro/pers - Sista anmälningsdagen 31.10

23 SÖB:s projekt, båda ansökta via POMO+ BYPLAN 2005, Utbyte-Samverkan
Nytt projekt från i höst Hitta nya faktorer för utveckling av landsbygden. Samarbete mellan byar och projekt Eva Nordling, projektledare Få byar att skriva en byaplan, eller uppdatera en redan gjord plan


Ladda ner ppt "Svenska Österbottens Byar rf."

Liknande presentationer


Google-annonser