Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oppositionen i Hedemora

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oppositionen i Hedemora"— Presentationens avskrift:

1 Oppositionen i Hedemora
RESULTATET Marknadsundersökning ang. Näringslivsfrågor i Hedemora Kommun utförd av Oppositionen i Hedemora CP/FP/KD/M

2 Fråga 1a

3 Fråga 1b (snittbetyg: 4,7)

4 Fråga 2a

5 Fråga 2b (snittbetyg: 2,8)

6 Fråga 3

7 Fråga 4 Vad har du för behov av förbättring för att ditt företag ska kunna blomstra i Hedemora? (Med blomstra så menar vi helheten, anställa fler, öka omsättningen osv) Välj max 3 alternativ. A. Sänkt kommunalskatt B. Snabbare handläggning C. Ökad kunskap om företagande hos kommunala tjänstemän D. Ökad kunskap om företagande hos Hedemora Näringsliv AB E. Ökad kunskap om företagande hos politiker i Hedemora F. Mera kontakt med Hedemoras politiker G. Att Hedemora kommun har bättre kontroll på sin ekonomi H. Att låta fler privata företag driva kommunal verksamhet I. Fler nyetableringar J. Bättre marknadsföring av kommuen K. Planläggning av attraktiva industriområden och affärsmark plus att färdigställa den L. Upphandlingarna inom kommunen M. Skolan N. Arbeta med drogförebyggande frågor / motverka kriminalitet O. Attraktiva boenden P. Vården och omsorgen Q. Lokaler R. Infrastruktur S. Kollektivtrafik

8

9

10 Fråga 5 Vad är viktigast för dig att en Näringslivsenhet jobbar med
Fråga 5 Vad är viktigast för dig att en Näringslivsenhet jobbar med? (välj max 2 alternativ)

11

12 Fråga 6

13 Fråga 7

14 Fråga 8

15 Fråga 9

16 A. Fatta långsiktiga strategiska beslut B. Förenkla regelverk
Fråga 10 Vad är viktigt för dig att politikerna ska göra, för ett gott företagsklimat? (Max 2 alternativ) A. Fatta långsiktiga strategiska beslut B. Förenkla regelverk C. Träffa så många företagare som möjligt D. Ställa krav på snabbare handläggning E. Ha ordning och reda på Hedemoras ekonomi F. Mer utbildning och större förståelse för företagande G. Förbättra infrastrukturen H. Förbättra kommunikationen I. Ställa högre krav på tjänstemännen J. Att bjuda in företagare till kommunfullmäktige

17

18

19 Övriga synpunkter (43st)
Viktigt att se över de anställda i kommunen och Hedemora Näringsliv så rätt person är på rätt plats och att de som inte uppfyller de mål man har med tjänsten får hjälp att söka nytt jobb. Vi måste rycka upp oss ur den negativa trend som vi befinner oss i Vi har inga kunder inom kommunen, och är kanske inte så representativa för småföretag. Varför rasera en fungerande organisation som Hedemora Näringsliv, som tagit mycket tid och resurser att bygga upp? För att istället återta näringslivsfrågorna i kommunal regi, vilket med största sannolikhet kommer att fungera sämre?? Tycker att kommunen skall stötta de företag som finns i stället för att försöka starta nya. Tycker att kommunen kan försöka upphandla med företag i Kommunen istället för att gynna företag utanför kommunen. Tycker att kommunen har lång handläggningstid vad gäller tex. Bygglov. Har aldrig blivit inbjudna till Hedemora Näringslivs träffar. Tack för att ni kämpar på ! svårt att få tag på människor i kommunen, planera bättre. Politiker bör i högre mån hörsamma privata företagres behov och synpunkter. Hda Näringsliv bör drivas av företagskunniga icke politiker med bidrag från kommun och företag. Företag, etablearade och tillkommande, bör i högre grad involveras i kommunala arbetsmarknadsfrågor.

20 • Näringslivsbolaget funkar bra, byggnads/hälsa/miljö kontoret fungerar bra. Skolan är mkt ojämn i kvalitet. Hedemora Energi har ofta mkt låg performance. Ändra där det är problem. Ändra aldrig det som fungerar bra. • näringslivet bör utvecklad, var tydligare för 5 år sedan och tycker dom blivit difusa. • när bygg max ville etablera sig bestreds det av annan då det blev konkurens, då har inte kommunen fullföljt sitt uppdrag då en privat person fått bestämma. • Marknadför oss som en levande stad, få hit flera turister • Man har ju kört en näringslivsenhet i egen regi tidigare, det gick väl sådär.... • Lite sunt förnuft inom kommunen vore inte helt fel • kommunen behöver bättra på sig med en närmare relation med företagarna • Kasta inte bort den kompetens, samlade kunskapsbank och framför allt det privata engagemang som finns i HNAB till förmån för några sparade tjänstemän på i kommunhuset! Tyvärr besitter inte någon våra kommunala tjänstemän den kompetens som finns i HNAB. • Jag var på Ikeas etableringsmöte i Borlänge idag, där hade dom bjudit in folk ifrån kalmar som fått Ikea. Dom berättade om hur mycket Ikea betytt för dom. Vi i hedemora borde göra samma sak för att förstå hur stort detta är även för hedemora. bjuda in köpmän,företagare,politiker,tjänstemän.

21 • Jag tror ni får svaårt att analysera och dra slutsatser på vissa frågor
• Jag tror att det är viktigt att våra politiker och tjänstemän på chefsnivå som verkar i Hedemora också bor här. Annars får de inte samma känsla för Hedemora och viljan att göra ett bra jobb. • Jag har fått ett fantastiskt gott bemötande från Hedemora Näringsliv som ny företagare, goda råd och tips, nyhetsutskick mm. Företagsluncherna är mycket givande och stimulerande. De som arbetar på H.Näringsliv kan sin sak, är serviceminded och lättsamma att ha att göra med. Självklart vill vi att de ska få fortsätta att hjälpa och stödja företagarna. • I dagsläget är man som jord/skogsägare i den situationen att man måste ta vissa frågor med kommunen och andra med egna melemsföretag och HNB. Vi kontakt med kommunens handläggaer i landsbygdsfrågor och landsbygdens infrastrutur är man myckeet dåligt insatt i vad detta innebär men ändå har man ansvar för dessa frågor.

22 •. Hedemora Näringslivsbolag har på ett utmärkt sätt fungerat som
• Hedemora Näringslivsbolag har på ett utmärkt sätt fungerat som bollplank för planer, bistått med kvalificerad rådgivning och inspirerande utbildningstillfällen. De utför helt enkelt ett fantastiskt bra och professionellt jobb för att stimulera och utveckla vårt lokla företagande. Har väldigt svårt att tänka mig att alla med företagsidéer vill publicera dessa i offentlig handling från första kontakt, och kan inte föreställa mig hur motsvande verksamhet skulle kunna skötas effektivare under kommunens tak. Tråkigt att kommunalrådet tydligen inte inser vilka otroligt drivande och kompetenta företagare vi har i Hedemora och vilken tillgång de är för bygden. Jag tror inte att kommunen skulle kunna dra in alla dessa EU pengar som nu satsas på alla företagen i kommunen i form av utbildning m.m. Vi som betalar serviceavgifter får otroligt mycket för pengarna som vi inte skulle få om vi har denna funktion i kommunens regi. Tycker kommunen arbetar mot oss företagare i denna fråga och fårstår inte hur kommunalrådet kan tro att kommunen ska kunna dra runt detta till en billigare peng och utan oss servicebetalande. • Hedemora Näringsliv behövs men måste bli mera aktiva, synas mera utåt och ordna t ex nätverksträffar. De måste "kliva fram" och tala om att Hedemora är en fantastisk bra kommun att starta företag i. • Hda bör satsa betydligt mer på turismen. Campingplats som är i toppklass (lockar gäster av sig själv). Publika arrangemang som t.ex "TT-l oppsjubiléum" tidsmässigt kring "Classic car week" kan locka storpublik till Hedemora "Motorstaden"!!! Uppmana-stötta olika arrangörer/krogar etc. att arrangera och locka in tillfälligt kapital till bygden.

23 • Har tagit del av förslaget från kommunalråd som jag ser som helt befängt. Att den som har mest anmärkningar i sin organisation skall leda arbetet. • Har fått ett otroligt bra bemötande hos Hedemora Näringsliv. • Göra kommunen attraktivare.. • få bort myglet vid vissa upphandlingar • Ett fristående bolag som Hedemora Näringsliv kan arbeta på ett mer obyråkratiskt sätt än en kommun, vilket underlättar väldigt för företagaren. • Eftersom jag bedriver ett företag som tillhandahåller, skyltar, bilreklam, arbetskläder med profilering, så är det konstigt att vissa kommunala bolag inte ens hör av sig för offerter innom dessa områden! det borde vara praxis för kommunala bolag att i första hand handla sina varor och rjänster eftersom kommunen "gärna" vill ha in sina skatter!!!! • Det vore inte bra att ta bort Hedemora näringsliv då de besitter en stor kompetens, är initiativrik och har utvecklat på ett mycket positivt sätt insatserna för företgarna i Hedemora samt är lyhörda för företagarnas önskemål. Att Hedemora kommun övertar det i egen regi kommer att innebära en stort förlust avseende kunskap och kompetens och inga beparingar. Det är bättre att jobba för att hedemora Näringsliv och Hedemora kommun kan vara en komplement till varandra där företagande i Hedemora står i fokus.

24 • Det var svårt att svar på vissa frågor om Näringslivsbolagets vara eller icke vara eftersom jag inte vet hur alternativet kommer att se ut. Hur skulle det se ut om kommunen själv tog hand om dessa frågor? Vem/vilka personer skulle göra det? Hur ser det ut i andra kommuner där det inte finns ett näringslivsbolag? Jag hoppas att näringslivsfrågor får en fortsatt hög prioritering i kommunen. I nuvarande form helst, om det är ekonomiskt försvarbart. Är säker på att Näringslivsbolaget gör mycket mer för företgandet i kommunen än politiker vet. En tydligare kommunikation och redovisning som visar vad deras arbete leder till borde öppna ögonen på beslutsfattande politiker. Om näringslivet blomstrar kommer kommunen också att göra det eftersom företagande i mångt och mycket är drivkraften i många delar av kommunen. Tack! • Det Känns som hedemra kommun inte förstår hur viktigt det är att företagare trivs här. För att kommunen ska växa och bli starkare, måste företagen vilja vara kvar, och det måste vilja komma nya företag. • Det borde vara naturligt att ett fristående bolag sköter utvecklingen av företagandet i kommunen.

25 • Den stora frågan är om Hedemora Kommun har somnat in för all framtid eller om det bara är tillfälligtvis.Med den stora satsning Boliden med flera gör i kommunen så får man undra vad politiker och dess tjänstemän gör för att hjälpa till. Tillfället som detta utgör kommer nog inte att komma tillbaka inom översiktlig framtid. Gör plats och hjälp till att bygga ett riktigt hotell i Hedemora • bättre utbildning, mer praktik • Bättre infart till Hedemora. • Bra att ni gör den här undersökningen!! Tror att om kommunen ska sköta Näringslivsbolaget så blir det en rörig soppa!!! • Behåll näringslivsbolaget som ett fristående AB • Alla tjänster som kommunen är i behov av måste kunna erbjudas dom lokala företagen. I form av upphandling eller beställning • Alla arrangemang jag varit på arrangerade av Näringslivsbolaget har varit proffsiga och intressanta


Ladda ner ppt "Oppositionen i Hedemora"

Liknande presentationer


Google-annonser