Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alf Hector Erik Ryrlind

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alf Hector Erik Ryrlind"— Presentationens avskrift:

1 Alf Hector Erik Ryrlind
E-rekvisition Alf Hector Erik Ryrlind

2 Basfakta om arbetsförmedlingen
Betalar ut ca 80 miljarder per år Inköp förvaltningsmedel ca 1,5 miljarder Antal anställda ca Antal beställare , attestanter Antal förmedlingar ca 350, ca 750 levransadresser Antal fakturor ca varav ca avser förvaltningsmedel

3 Leverantörer och fakturavolymer
Aktiva leverantörer ca 5 000 Vi borde ha ca avtalsleverantörer Vi borde ansluta ca 200 avtalsleverantörer varje år till olika typer av e-handel I dag, 9 katalogleverantörer Orderlösa- /periodiska, 17 leverantörer antal abonnemang 3 500, totalt fakturor från 2008 Målet är att ha 80% e-fakturor och 20% skannade fakturor I jan ca 44% e-fakturor och 66% skannade fakturor, jan-april i genomsnitt 40%

4 Volymer 2013 Antal fakturor EDI SVE Papper Totalt Jan 4 549 3 302
9 965 17 816 Feb 3 168 3 770 9 859 16 797 Mar 2 353 3 828 11 686 17 867 Apr 2 734 3 745 10 311 16 790 Summa 12 804 14 645 41 821 69 270 Andel EDI SVE Andel E Papper Totalt Jan 26% 19% 44% 56% 100% Feb 22% 41% 59% Mar 13% 21% 35% 65% Apr 16% 39% 61% Summa 18% 40% 60%

5 Arbetsförmedlingens e-handelsprojekt (INKA)
Startade 2007, förstudie PoC* 2008 Avrop av beställningsportal och växelfunktion GLN**-nummer, anpassning Felicia, SFTP Anpassning av Raindance för behörighetshantering Pilot dec 2008 till mars 2009, kontorsmateriel och el Leverantörsanslutning, stödsystem EdiOnet Anpassning Raindance, tummen upp artiklar E-rekvisition och popupp texter Pilot i Lund Utbilningsportal, ca 800 beställare och 400 chefer Direktupphandling, stöd för anslutning av leverantörer Utrullning under hösten 2012 till kärnverksamheten och centrala avdelningar Proof of concept ** Global location number

6 Bakgrund E- rekvisition
Central inköpsfunktion, försörjer kontoren med produkter Kontoren har begränsad budget för egna inköp, vanligen kaffebröd mm Vill inte använda ”Organisationskatalogen” Skulle vara enklare att använda, men uppfylla förordningen med attest Skulle främst användas för inköp < 1000 kr Kontoren skulle kunna beställa vi systemet, trots att leverantören inte var ansluten Skulle kunna användas för hämtköp, mail, telefon

7 Hur har det funkat Bra! Volymerna nästa lika stor som för anslutna katalogleverantörer Används för alla typer av inköp även över > kr, både för avtals- och icke avtalsleverantörer Statistik och uppföljning per produktkoder

8

9 3 630 31 589 År månad Normal Rekvisition Totalsumma 2012-01 799
998 1 026 883 7 1 005 831 36 867 622 15 637 675 53 728 1 037 188 1 225 1 078 321 1 399 1 192 362 1 554 668 466 1 134 967 373 1 340 861 500 1 361 810 617 1 427 777 692 1 469 År 2012 10 807 1 448 12 255 År 2103 3 415 2 182 5 597 Totalt från start 27 959 3 630 31 589

10 Volymer

11 Krav på e-handel för myndigheter
Bilaga 3:1 Krav på e-handel för myndigheter Handlingsplan för eFörvaltning* E-faktura Svefaktura E-handel E-upphandling Stora myndigheter ska e-handla från 2013 Övriga myndigheter från 2014 Statens Serviscenter** från juni 2013 * Handlingsplan för eFörvaltning – nya grunder för it-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning (Fi 2008/491OFA/SF) ** Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38), ca 25 myndigheter och besparingspotential på ca 33%

12 Krav på myndigheternas E-handeln enligt förordningsförslag
Bilaga 3:2 Krav på myndigheternas E-handeln enligt förordningsförslag Myndigheterna ska Använda ett IT-stöd med arbetsflöde för att stödja, beställnings-, leverans- och fakturaprocesserna Stegen att Söka produkt och skapa beställning Kontera, godkänna och attestera beställning Hantera orderändring, leveransavisering Bekräfta leverans Hantera faktura Följa upp faktura Attest innan ordern kommuniceras med leverantör


Ladda ner ppt "Alf Hector Erik Ryrlind"

Liknande presentationer


Google-annonser