Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Låntagarbeställningar i LIBRIS Britt Sagnert Kungl. biblioteket, LIBRIS-avdelningen LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Låntagarbeställningar i LIBRIS Britt Sagnert Kungl. biblioteket, LIBRIS-avdelningen LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Låntagarbeställningar i LIBRIS Britt Sagnert Kungl. biblioteket, LIBRIS-avdelningen LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

2 Projekt Låntagarbeställningar – hur och för vem? •LIBRIS webbfjärrlån och LIBRIS webbsök är utgångspunkten •LIBRIS fjärrlånerutin –start 1988 –MEMO 1988-1993 –egenutvecklat system 1993- –biblioteksdatabas 1993- –lånecentraler och länsbibliotek 1995- –LIBRIS webbfjärrlån 1997- –Windowsklient 2001- LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

3 LIBRIS fjärrlån idag •ca 1 450 bibliotek beställer fjärrlån via LIBRIS –forskningsbibliotek, folkbibliotek, specialbibliotek, bibliotek vid myndigheter, företag, sjukhus, muséer etc –varav drygt 230 bibliotek i Danmark, Finland och Norge •ca 330 bibliotek har utlåneservice via LIBRIS –forskningsbibliotek, lånecentraler, länsbibliotek –varav ca 55 bibliotek i Danmark, Finland och Norge •drygt 500 000 fjärrlånebeställningar/år via LIBRIS fjärrlån LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

4 Statistik 1999-2003 - ivägsända beställningar • 1999 2000 2001 2002 •Beställda fjärrlån 580 924 570 779 536 897 510 633 (-1,8 %) (-6,3 %) (-5,1%) varav •folkbibliotek 101 309 116 766 127 412 140 652 (13,2%) (9,1%) (10,4%) •andel beställningar från folkbibliotek (2002): 28 % _________ •2003 (t.o.m. oktober) •Beställda fjärrlån392 050 varav folkbibliotek123 742 (32 %)

5 • 1999 2000 20012002 •Antal fjärrlån 580 924 570 799 536 897 510 633 varav •kopior 274 921 261 833227 114186 228 (47 %) (45 %)(42 %) (36%) lån 306 003 308 896 309 783324 405 (53 %) (55 %) (58 %) (64%) ____________ •2003 (t.o.m. oktober) :392 050 beställningar varav kopior 115 249 (29 %) lån 276 801 (71 %) Statistik 1999-2003 - kopia eller lån?

6 Statistik 1998-2003 - LF eller Webb? • 1998 1999 2000 •Beställningar via LF 435 660 398 674 338 717 (83 %) (69 %) (59 %) •Beställningar i webbmiljö 89 367 182 250 232 062 (17 %) (31 %) (41 %) 2001 20022003 (t.o.m. okt.) •Beställningar via LF 258 101 218 728154 349 (48 %) (43%) (39%) •Beställningar i webbmiljö 278 796 291 905237 701 (52 %) (57%) (61%)

7 LIBRIS webbsök •start våren 1997 •tre sökformulär som tillgodoser olika användargrupper (expert – allmänhet): –formulär för enkel sökning (knappt 50%) –utökad sökning (drygt 40 %) –boolesk sökning (ca 1 %) •antal sökningar/dag: drygt 50 000 LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

8 LIBRIS webbsök •Vem använder webbsök? –IP-adresser (10 dagar i oktober 2003): –universitets- och högskolebibliotek 52% –kommuner och län 13% –privata operatörer 25% •Hur används webbsök? (september 2003) –titel (ord i titel) 38 % –valfria sökord 28 % –författare (medarb) 27 %

9 Projekt Låntagarbeställningar

10

11 Låntagarbeställningar (user-initiated/unmediated ILL) - omvärlden •Låntagarbeställningar (user-initiated, unmediated interlibrary loans) – aktuellt tema på 8th IFLA Interlending and Document Supply International Conference, Canberra •Mary Jackson (ur föredraget Future of interlending): –såväl mediated som unmediated ILL finns kvar om fem år –låntagare och bibliotekarier deltar aktivt i beställningsprocessen –låntagarna kommer att förvänta sig allt bättre service som är snabb, utan kostnad och utan restriktioner –user-initiated ILL är ett sätt att erbjuda denna service –boklånen förväntas öka ytterligare medan artikelbeställningarna blir färre LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

12 Låntagarbeställningar (user-initiated/unmediated ILL) - omvärlden •rapport från ARLs (American Research Libraries) senaste utredning angående fjärrlån: 2002 Assessing ILL/DD Services Study – preliminära resultat •inkluderar user-initiated interlibrary loans (låntagarbeställningar direkt till långivande bibliotek) •snabbare handläggningstid, lägre kostnad, högre effektueringsgrad •effektueringsgrad 91% (ordinarie fjärrlån 86%) •handläggningstid kopior: 2,7 dagar (ordinarie fjärrlån 6,2 dagar) LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

13 Låntagarbeställningar (user-initiated/unmediated ILL) - omvärlden •presentation av Borrow direct - programvara för hantering av låntagarbeställningar inom ett konsortium •används vid 7 nordamerikanska universitetsbibliotek (Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Penn, Princeton och Yale) Arbetsgång: •samsökning i de 7 lokala bibliotekskatalogerna - lånestatus visas •låntagaren beställer direkt hos långivande bibliotek (leveranstid 4 dagar) •beställt material hämtas på hembiblioteket (30 dagar/ej omlån) •kostnad under 10 US $ LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

14 Låntagarbeställningar (user-initiated/unmediated ILL) - omvärlden •Ontario Council of University Libraries – 19 universitetsbibliotek i ett konsortium använder programvaran VDX ILL management system för hantering av låntagarbeställningar Arbetsgång: •samsökning i bibliotekskatalogerna vid de 19 universiteten •låntagaren beställer direkt hos långivande bibliotek •har även tillgång till gemensamt förvärvade e-böcker inom konsortiet •samarbetsavtal inkl. Reciprocal Borrowing Agreement involverar flertalet universitetsbibliotek i Kanada LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

15 Låntagarbeställningar (user-initiated/unmediated ILL) - omvärlden •Se konferensprogram och papers •http://www.nla.gov.au/ilds/

16 Låntagarbeställningar – omvärlden Danmark (bibliotek.dk) •Bibliotek.dk - databas över beståndet i danska offentliga bibliotek med beställningsrutin för låntagare – start år 2000 •låntagaren sänder beställning till sitt lokala bibliotek (oavsett om biblioteket äger materialet eller ej) Arbetsgång: •låntagaren söker fram önskad publikation i bibliotek.dk •kontrollerar vilka bibliotek i Danmark som äger materialet •väljer bibliotek för avhämtning •lämnar personliga upplysningar (inkl lånekortsnummer motsvarande vid valt bibliotek) •Mary Jackson: –såväl mediated som unmediated ILL om fem år –låntagarna förväntar sig allt bättre service som är snabb, utan kostnad och utan restriktioner –user-initiated ILL är ett sätt att erbjuda denna service LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

17 •Projektstart 2003 – sjösättning av basversion våren 2004 •Vad innebär denna nya låntagarservice i LIBRIS? –låntagare som använder söktjänsten LIBRIS webbsök får möjlighet att via LIBRIS skicka beställningar på publikationer som inte finns i det egna bibliotekets samlingar •Målgrupper: –låntagare vid forskningsbibliotek, folkbibliotek, specialbibliotek, bibliotek vid myndigheter, företag, sjukhus, muséer etc med rätt att beställa fjärrlån Projekt Låntagarbeställningar - LIBRIS LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

18 Projekt Låntagarbeställningar •Rutinen steg för steg –aktuell bok/tidskrift sökes fram i LIBRIS webbsök –vid träff sker inloggning till beställningsdelen i LIBRIS fjärrlån –vid första inloggningstillfället öppnar låntagaren ett särskilt låntagarkonto och registrerar namn och adressuppgifter, faktura- och e-postadress mm samt bibliotekstillhörighet LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

19 Projekt Låntagarbeställningar •beställningarna går via det egna bibliotekets fjärrlåneenhet för kontroll •finns publikationen i de egna samlingarna? •är fjärrlån motiverat? •bör publikationen förvärvas till det egna biblioteket? •låntagaren kan följa beställningens fortsatta handläggning via en personlig sida i LIBRIS (Mina beställningar) LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

20 Välkommen till LIBRIS fjärrlån Ange användarnamn och lösenord för att logga in i LIBRIS fjärrlån **************** Användarnamn: Lösenord: **************** Information till låntagare LIBRIS fjärrlån för låntagare - allmänna villkor för anslutning Har Du glömt ditt lösenord?

21 Allmänna villkor för anslutning A. För att börja använda denna beställningsservice i LIBRIS fjärrlån krävs att Du är inskriven som låntagare och har ett giltigt lånekort på något av de bibliotek, som tar emot låntagarbeställningar via LIBRIS webbfjärrlån, se lista över bibliotek. Observera att övriga LIBRIS- bibliotek för närvarande inte tar emot beställningar via LIBRIS. Beställt material hämtas som regel på biblioteket, som därför måste vara beläget på Din hemort. Vissa bibliotek, erbjuder dessutom direktleverans till hemadress. Allmän information om anslutningsvillkor m.m. för olika bibliotek: Välj bibliotek (deltagande bibliotek i rullgardinsmeny)

22 B. Du skall också öppna ett låntagarkonto för LIBRIS beställningsrutin och registrera in uppgifter om namn och adress, lånekortsnummer, e-postadress, faxnummer m.m. Är Du inskriven som låntagare vid flera olika bibliotek måste Du öppna ett låntagarkonto för vart och ett av biblioteken. Välj bibliotek och öppna låntagarkonto Följande LIBRIS- bibliotek tar för närvarande emot låntagarbeställningar via LIBRIS webbfjärrlån. Välj Ditt bibliotek och registrera in namn- och adressuppgifter för ditt låntagarkonto: Välj bibliotek (deltagande bibliotek i rullgardinsmeny) > > > > >

23 Låntagarkonto i LIBRIS för Kungl. biblioteket (S) Steg 1: Registrera namn- och adressuppgifter m.m. - förnamn - efternamn - adress - postnummer - ort - telefon - mobil - e-post - lånekortsnummer - önskar direktleverans till hemadressJA/NEJ (i tillämpliga fall beroende på valt bibliotek) m.m.

24 Steg 2: Registrera Användarnamn och Lösenord A.Användarnamn Din e-postadress är också Ditt användarnamn. Denna e-postadress kommer att användas i alla kontakter mellan Dig och biblioteket. britt.sagnert@libris.kb.se B.Lösenord Välj valfritt lösenord (lösenordet måste vara minst åtta tecken långt och bestå av såväl bokstäver som (minst 2) siffror (eller motsvarande).

25 Har Du glömt Ditt lösenord? Du kan få Ditt gamla lösenord via e-post! 1. Registrera Din e-postadress: britt.sagnert@libris.kb.se 2. Beställ lösenord!(knapp)

26 Välkommen till LIBRIS fjärrlån Ange användarnamn och lösenord för att logga in i LIBRIS fjärrlån **************** Användarnamn: Lösenord: **************** Information till låntagare LIBRIS fjärrlån för låntagare - allmänna villkor för anslutning Har Du glömt ditt lösenord?

27 Kungl. biblioteket – Välkommen till LIBRIS fjärrlån Allmänna villkor – Kungl. biblioteket LIBRIS webbsök - sök bok/artikel för beställning Mitt låntagarkonto – ändra och uppdatera personliga uppgifter Mina beställningar – lista över ivägsända beställningar Låntagare: Nils Persson Bibliotek: Kungl. biblioteket

28 Jag önskar beställa: Lån Kopia Läs detta! Är Dina personliga uppgifter aktuella? Uppdatera Ditt låntagarkonto när det behövs! Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga måste beställningen tyvärr makuleras!

29 Lån Beställare: Nils Persson Jag önskar beställa följande publikation: (Bibliografisk information från LIBRIS webbsök) Beställt material önskas senast: 2003-12-05 Jag önskar beställa fjärrlån från bibliotek utanför Norden JA NEJ Prislista (länk till prislistan för låntagare för aktuellt bibliotek) Meddelande till bibliotekets fjärrlåneavdelning:

30 Lån Beställare: Nils Persson Jag önskar beställa följande publikation: (Bibliografisk information från LIBRIS webbsök) OBSERVERA Denna publikation finns i bibliotekets samlingar Lånestatus Växla över till bibliotekets lokala katalog (länk)

31 Kopia Beställare: Nils Persson Jag önskar beställa följande kopia: (Bibliografisk information från LIBRIS webbsök) OBSERVERA Denna publikation finns i bibliotekets samlingar Beståndsinformation och Lånestatus Ange: Vol-År-Nr: Sidor: Artikelförfattare: Artikel: etc.

32 Beställnings- Titel Beställd Status Meddelande Ta bort nummer 100458 English poetry 2003-10-11 Väntar S-030605-1 Science 2003-10-11 Beställd 100446 History of art 2003-10-05 EJ BESTÄLLD Kursbok x Vad betyder statusmeddelandena? Väntar Din beställning har skickats till bibliotekets fjärrlåneavdelning för handläggning. Beställd Din beställning har skickats vidare till annat bibliotek som fjärrlån. Ej beställd Din beställning kan inte skickas som fjärrlån. Kontakta Ditt bibliotek för vidare information. Notera beställningsnummer för den aktuella beställningen. Detta nummer måste anges vid kontakter med biblioteket. Mina beställningar

33 Bibliografisk information från LIBRIS webbsök Denna titel finns i följande bibliotek: A S T ------------------------------------------------------------------------- Låntagare:Negativa svar: Nils Persson lånekortsnr Fjärrlånas ej eftersom + övrig låntagarinfo arbetet finns i annat Stockholmsbibliotek Fjärrlån senast: Fjärrlånas ej - Kursbok 2003-06-05 alt. ? + ruta för fritext till beställningsbilden>>>>>>>>>>>>> Klienten – enstaka beställning

34 Projekt Låntagarbeställningar - summering •Version 1 omfattar: •beställningsformulär i webbmiljö (önskemål om fjärrlån) •beställningen skickas till låntagarens hembibliotek för kontroll och godkännande •rutinen anpassas till resp. deltagande bibliotek (uppgifter registreras i Biblioteksdatabasen) •anslutningsvillkor •servicenivå m.m. LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

35 Projekt Låntagarbeställningar - summering •Låntagarens förberedelser •lånekort på hembibliotek •låntagarkonto i LIBRIS fjärrlån •Låntagaren skickar beställningar - arbetsgång • loggar in • söker fram bok/artikel i LIBRIS webbsök • skickar beställning till hembiblioteket • kontrollerar beställning på webbsidan Mina beställningar (beställd/inte beställd som fjärrlån) LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

36 Projekt Låntagarbeställningar - summering •På fjärrlåneavdelningen – arbetsflöde -en låntagarbeställning tas fram i fjärrlåneklienten -låntagaren kontrolleras (ev kan tidigare beställningsdatum redovisas) -beställningen förses med remisskedja och skickas iväg (lånestatus) – BESTÄLLD -Om EJ BESTÄLLD lämnas ett fördefinierat svarsmeddelade/fritt svar -fortsatta kontakter mellan bibliotek och låntagare sker via bibliotekets lokala system LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

37 Projekt Låntagarbeställningar - pilotbibliotek •Göteborgs universitetsbibliotek •Lunds universitetsbibliotek •Örebro universitetsbibliotek •Högskolebiblioteket i Halmstad •Medicinska biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek •Chalmers bibliotek •Kungl. biblioteket •Södertälje stadsbibliotek •Länsbibliotek Sydost, Växjö LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet

38 Projekt Låntagarbeställningar - pilotbibliotek •Ett pilotbibliotek hör till kretsen bibliotek, som först får möjlighet att prova rutinen Låntagarbeställningar •Ett pilotbibliotek har också goda möjligheter att påverka rutinens funktioner och utformning •Vill ditt bibliotek deltaga i projektarbetet som pilotbibliotek? •Kontakta britt.sagnert@libris.kb.se ! •FRÅGOR? LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet


Ladda ner ppt "Projekt Låntagarbeställningar i LIBRIS Britt Sagnert Kungl. biblioteket, LIBRIS-avdelningen LIBRIS det nationella biblioteksdatasystemet."

Liknande presentationer


Google-annonser