Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från förstudie till sammanslaget system hos Preem Frank Severinsson Anneli Dolff Anders Jansson Maximo användarmöte Kista 2009-11-04 - 05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från förstudie till sammanslaget system hos Preem Frank Severinsson Anneli Dolff Anders Jansson Maximo användarmöte Kista 2009-11-04 - 05."— Presentationens avskrift:

1 Från förstudie till sammanslaget system hos Preem Frank Severinsson Anneli Dolff Anders Jansson Maximo användarmöte Kista 2009-11-04 - 05

2 Bakgrund och lite Preem historia Förstudie Koncerngemensamt Maximo Erfarenheter Diskussion / Frågor 10:30 Start 11:20 kort paus och därefter diskussion/workshop 12:00 Lunch Innehåll

3 Framsteg AB ”Framsteg AB levererar lösningar inom beslutsstöd och verksamhetsutveckling.” ”FRAMSTEG – för bättre beslut, bättre beslut ger Framsteg”

4 Företagsfakta Kundnöjdhet: 5,0 Kundfordringar : 0 kr > 60d Supportärende < 30d Tillväxt: 50 % Faktureringsgrad: 81 % Våra nyckeltal Grundat 2002 Lönsamt sen starten Omsättning 27 MSEK Högst rating av UC Störst på QlikView! Om Framsteg AB QlikTech AB Pervasive Software IBM Path A/S FSV IT Våra partners Preem Eka Chemicals McNeil Vägverket Öresundsbron Sandvik Ecophon Våra kunder

5 Lite om Preem PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag. Två helägda raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Preem har ca 1300 anställda. Rikstäckande servicenät med 480 Preemstationer och 215 TruckStops/Tankställen 3400 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke.

6 Lite om Preem Omsättning 95,8 miljarder SEK Ett av Sveriges största exportföretag Produktionskapacitet på 18 miljoner ton Över 65 procent av produktionen exporteras. Svarar för 80 % av den svenska raffinerings- kapaciteten och 30 % av den nordiska. Levererar energi och drivmedel i Sverige motsvarande 15 % av Sveriges totala energiförbrukning. Cirka 50 % av alla raffinerade produkter som säljs i Sverige produceras av Preem. Cirka 25 % säljs under eget varumärke.

7 Bakgrund Lite historia 1970197519801985199019952000200519652010 GOR LYR

8 Bakgrund Maximo Roadmap hos Preem 1970197519801985199019952000200519652010 GOR LYR

9 Bakgrund Koncerngemensamt Maximo Gemensamt arbetssätt i den nya raffinaderiorganisationen Integration av raffinaderierna i ett Maximo Idag version 6 i Lysekil och version 4 i Göteborg Göteborg får arbetssättet från inköpsprojektet ”Beställning till betalning”

10 Förstudie - Nuläge 2008 Maximo LYR Rain- dance Smar- Team P3 Maximo GOR Ritn. liggare

11 Tidplan för förstudien Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8Vecka 9 Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15Vecka 16Vecka 17 Uppstart med UH-seminarium Styr grp möte Arb.grp möte Styr grp möte Styr.grp möte Färdigst. Rapport Present. rapport Mellan de fastställda mötestiderna, så pågick fullt arbete på såväl kundsidan som leverantörssidan med dokumentation och framtagning av de olika delarna i slutrapporten. Arb.grp möte

12 Målsättning med KGM Gemensamma processer Gemensamt Maximo Rain- dance Smar- Team P3 Qlick- View

13 Förstudie - Processarbete Processmodellering och framtagning av rutinbeskrivningar Beslutstöd Konstruktion/Anläggning Materialförsörjning Projekt Arbetsorder FU Resurs

14 Förstudie - Nulägesanalys Beslutstödsprocessen Anläggnings-/Konstruktionsprocessen Materialförsörjningsprocessen Projektprocessen Arbetsorderprocessen FU-processen Resurshanteringsprocessen Organisation Användandet av Maximo idag

15 Erfarenheter från Förstudien En bra genomgång av verksamheten där vi tog pulsen och temperaturen på verksamheten och datasystem. När man sitter i den egna verksamheten är det ibland svårt att se möjligheter. Då är det bra med nya ögon. Ofta fokuserar man på det som är närmast sin egen verksamhet och det är bra att få en samlad bild över hela organisationen och det som påverkar. Framsteg har färdiga arbetsprocesser tillgängliga om man saknar detta, behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Preem hade dock sina processer.

16 Erfarenheter från Förstudien Förstudien tydliggör sambanden och behovet av grunddata till ett användbart beslutstöd. Definiera datakvalitet för att mäta och uppnå förbättringar för verksamheten, och vilken data som behövs för göra det mätbart. Bedömning av arbetssätt samt datasystem (workflow, resurshantering etc.) för att uppnå den bästa lösningen för verksamheten. Tydliggör den ekonomiska betydelsen som underhåll har, för verksamheten och ledning.

17 Erfarenheter från Förstudien Vi kunde spenderat mer tid i verksamheten för att få en ännu bättre inblick i Preems arbetssätt och rutiner. Det positiva var naturligtvis engagemanget bland Preems medarbetare. Beslutstödet kommer självklart att ge möjlighet att göra bättre och mer relevanta uppföljningar av verksamheten på avdelning, site nivå och hela företaget.

18 Beställning Till Betalning Maximo inköpssystem för hela Preem (Lysekil, Stockholm och senare Göteborg) Startade 2007 Produktionssatt i september 2009 Tydligt arbetsflöde från beställning till betalning Ny integration Maximo och Ekonomisystem samt ny fakturaportal Ny hårdvarustruktur och Maximouppgradering

19 SmarTeam Ny och bättre integration mellan SmarTeam och Maximo Startade 2008 Produktionssättning i februari 2010. Placeringar och Inventarier från SmarTeam till Maximo. Arbetsorder och uppgifter med tillhörande materialplan från SmarTeam till Maximo. Arbetsordrar och Företag från Maximo till SmarTeam

20 Koncerngemensamt Maximo Definition/Designfas 200820092010 augsepoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdecjanfebmarapr Konfigurering/Systemfas Tester LYR Tester GOR Utbildning LYR Utbildning GOR 2009-08-24 – 2009-11-13 2009-10-26 – 2009-11-24 2009-11-16 – 2010-01-22 Datum 2010-01-22 – 2010-01-24 2010-01-04 – 2010-01-29 2009-11-30 – 2010-02-27 Driftstart KGM Lysekil Driftstart KGM Göteborg 2010-02-27 – 2010-03-01

21 Designfasen 22 Workshops genomförda med verksamheten Beslutsstöds program System kartläggning Grindvakt Personal kategorier AO-prioritet Arbetsorder typer Styra & Följa upp resurser Multisite AO-statusWorkflow Anläggnings status och data Anläggnings prioritet KontosträngArtikelnummer Saldokontroll och ABC-hantering Felklass struktur Rapporter FU samt uppföljnings AO Verksamhets genomgång Produktion Inspektion och Certifikat AO process/ flödec Verktyg

22 Resultat från Definition/Design Workshop protokoll och flödesscheman Utbyte av erfarenheter samt kunnande Ta med det bästa från varje raff in i KGM Aktivitetslista Vissa aktiviteter kunde påbörjas av Preem direkt när det gällde Nuvarande systemmiljö Organisation Systemspecifikation Applikation, Integrationer och databas Rapporter inkl. QlikView

23 Konfigurering/Systemarbete Korta avstämningsmöte varannan dag tillsammans med Preem Vi reder snabbt ut frågetecken tillsammans med Preem och tar beslut för att komma vidare Löpande genomgångar av färdig funktionalitet Det har vi igen senare i testfasen

24 Konfigurering/Systemarbete Applikation Konfigurering sker per modul/applikation Rapporter Städarbete Vissa rapporter kunde ersättas med QlikView Databas Synkronisera databasmodellerna (GOR LYR) Konvertering till gemensamma koder Uppgradering av GOR databas samt Migrering av GOR data till KGM Integration Översyn och mindre justeringar

25 Tester En samlad testgrupp Tydlig indelning vem som ska testa vad Återanvända testfall från BtB + nya som tas fram Dagliga avstämningar Rättningar genomförs direkt och kan snabbt testas om

26 Tester Systemtester Integrationstester Acceptanstester

27 Utbildning Delmoment Basutbildning GOR Repetitions­ utbildning LYR underhåll Områdesansvariga och ambassadörs­ genomgång Allmänt PlaneringResurser, personer Arbetsorder, inriktning underhåll, samt beställardelen Arbetsorder, inriktning projekt BeställardelenFörrådInköpAvtal Förebyggande underhåll InspektionsmodulSjälvbetjäning Inventarier, Anläggning

28 Utbildning Lärarledd utbildning Utbildning av lärare Användarutbildning internt Preem eLearning Använda den utbildningsportal som redan finns Lathundar Instruktioner

29 Införande Införande av KGM i Lysekil I januari 2010 Innebär mindre förändringar för användarna Införande av KGM i Göteborg I februari 2010 Ett större steg från Maximo 4 till 6 Mycket större utbildningsinsats Stöd/Support den första tiden

30 Förvaltningsorganisation Preem har byggt upp en Maximo förvaltningsorganisation bestående av RollGöteborgLysekilStockholm Systemadministratör2 Områdesansvariga761 Ambassadörer9154 Antal användare300600300 (Inköp)

31 Erfarenheter från KGM Samordning mellan projekten Beställning till Betalning Koncerngemensamt Maximo Patchning av Maximo Uppgradering av Raindance SmarTeam Resursutnyttjande mellan dessa projekt Utbilda en kärntrupp hos den site som har äldre version i samband med projektstart

32 Diskussion/Workshop Vad har ni för erfarenheter från liknande projekt / aktiviteter? Vilka svårigheter ser ni med denna typ av sammanslagning? Har ni några förslag/kommentarer på vad vi kunde gjort annorlunda/kan göra annorlunda? Frågor?


Ladda ner ppt "Från förstudie till sammanslaget system hos Preem Frank Severinsson Anneli Dolff Anders Jansson Maximo användarmöte Kista 2009-11-04 - 05."

Liknande presentationer


Google-annonser