Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 System Modeller Processer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 System Modeller Processer."— Presentationens avskrift:

1 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 System Modeller Processer

2 Från verklighet till system zVerklighet zUrval zModell zInformationssystem Produkt Order Kund

3 Att göra urvalet Företaget önskar sälja sina produkter, som är möbler, genom en webbutik. Kunderna skall kunna lägga beställningar på möblerna med hjälp av webbutiken. Produkterna levereras sedan med lastbil till kunderna. För att kunderna skall få en bra bild av möblerna så behöver de veta deras vikt, typ, storlek och det material de är tillverkade av; det behövs också foton på möblerna. Utöver kostnaderna för de enskilda möblerna måste kunden också betala för fraktkostnaden som baseras på den sammanlagda vikten. Kunden kan begära att få leverans inte bara till sin egen adress utan också till andra adresser. Kunden kan önska en tid då leveransen skall ske - det inträffar dock ibland att den verkliga leveranstiden avviker från den önskade. För att kunden skall veta om en leverans gått iväg eller inte behövs information om avgångstider för leveranser. Företaget eftersträvar att samtidigt skicka iväg alla de produkter som ingår i en beställning men man lyckas inte alltid med det, och då kan det behövas flera leveranser för en beställning. Kunden betalar med kontokort.

4 BESTÄLLNING KUND PRODUKT BESTÄLLNINGS- RAD LEVERANS

5 BESTÄLLNING KUND PRODUKT BESTÄLLNINGS- RAD LEVERANS 1..1 1..* 1..1 0..* 1..1 0..* 0..1 1..*

6 BESTÄLLNING KUND PRODUKT BESTÄLLNINGS- RAD LEVERANS 1..1 1..* 1..1 0..* 1..1 0..* 0..1 1..*

7 BESTÄLLNING KUND PRODUKT BESTÄLLNINGS- RAD LEVERANS 1..1 1..* 1..1 0..* 1..1 0..* 0..1 1..* Namn Typ Höjd Bredd Djup Material Vikt Pris Bild-liten Bild-stor Namn Gatuadress Postnummer Postadress Telefon Kontokort Giltighetstid Best-nummer Gatuadress Postnummer Postadress Datum Fraktkostnad Antal Leveransbil Avtalatdatum Avtaladtid Avgångsdatum Avgångstid Leveransdatum Leveranstid

8 Arkitektur hos ett informationssystem Data Presentation Applikationslogik Användargränssnitt via en browser Java servlets som exekverar på en server Data från en databashanterare

9 Relationsdatabaser KUND

10 Relationsdatabasstruktur zPRODUKT(Namn, Typ, Höjd, Bredd, Djup, Material, Vikt, Pris, Bild-liten, Bild-Stor) zKUND(Namn, Gatuadress, Postnummer, Postadress, Telefon, Kontokort, Giltighetstid) zBESTÄLLNING(Best-nummer, Kund, Gatuadress, Postnummer, Postadress, Datum, Fraktkostnad) zBESTÄLLNINGSRAD(Best-nummer, Produktnamn, Antal) zLEVERANS(Best-nummer, Produktnamn, Leveransbil, Avtalatdatum, Avtaladtid, Avgångsdatum, Avgångstid, Leveransdatum, Leveranstid)

11 Frågespråk zHur kommer applikationsprogrammen åt data i databasen? zGenom ett frågespråk. SELECT Namn FROM PRODUKT WHERE Typ = ”Stol”

12 Presentation Gränssnittet ger möjlighet att nå applikationsprogrammen och därmed data i databasen.

13 Modelltyper MÅL OBJEKT HAND- LINGAR styr påverkar uttrycker önskvärda tillstånd hos Objekt Typer Associationer Regler

14 Multiplicitet - en övning PERSON har_mor Envärd? Injektiv? Total? Surjektiv?

15 Ogdens triangel EXTENSION TERM INTENSION

16 Samma ord - olika begrepp zPå vilka sätt används ordet ”bok” i meningarna nedan? yJules Verne skrev många böcker yBiblioteket i Vällingby har många böcker yNazi Tyskland förbjöd många böcker yBokhandlaren i Jönköping sålde många böcker Kurskod Kursnamn Startdatum Antal poäng Kursansvarig KURS

17 Samma begrepp - olika ord zAvskeda - Friställa zArbetsgivare - Arbetsköpare zAfro-American - Colored - Black - Negro

18 Klassifikation av informationssystem zBeslutstyp Vilka typer av beslut som systemet stödjer yStrategiska yTaktiska yOperationella z Funktioner Vilken funktion i organisationen som systemet stöder yMarknadsföring yTillverkning och tjänster yEkonomi yPersonal

19 Typer av beslutsstödssystem Transaction Processing Systems (TPS) Management Information Systems (MIS) Intelligent Support Systems (ISS) INFORMATIONS- BEHOV Alla dessa system stödjer besluts- fattande

20 TPS - system som hanterar och lagrar transaktioner Mata in data Step 1 Validera data Step 2 Bearbeta data Step 3 Transaktion: ett utbyte mellan två parter • Uttag från bankkonto • Förfrågan om pris på en produkt • Beställning av en vara Hur ett TPS hanterar en transaktion Lagra data Step 2

21 MIS - system som bevakar den interna verksamheten zSammanfattningsrapport - aggregerar data från många transaktioner och presenterar dem i ett koncist format yMånatlig försäljning yÅrlig personalomsättning zAvvikelserapport - beskriver avvikelser mellan prognos och faktiskt utfall yBudgetöverskridande yFörsäljningsminskning

22 ISS - Intelligenta StödSystem zISS - system som stödjer ledningen på högre nivåer att fatta beslut om ostrukturerade problem yDecision Support Systems (DSS) yExecutive Information Systems (EIS)

23 DSS - modell för beslutsstöd Intern data Extern data Beslutsmodeller •“What-if” analys •Måluppfyllelse •Riskbedömning

24 EIS - Executive Information Systems zEIS - system som kan användas för att interaktivt analysera och presentera stora mängder information yDrill-down yGrafisk presentation

25 ISS: ger stöd för komplexa beslut Samband mellan TPS, MIS och ISS TPS: hanterar transaktioner Omvärlds- bevakning MIS: genererar rap- porter om företaget Operationell Taktisk Strategisk

26 Organisatoriska funktioner zEn funktion är en enhet inom en organisation som utför ett antal relaterade aktiviteter. Vanligen kräver dessa aktiviteter en viss kompetens eller specifik utrustning. Funktioner på ett universitet Vakt-mästeriKursregistreringUndervisningSystemadministration

27 IS för marknadsföring zSystem som stödjer försäljning, marknadsföringskampanjer, marknadsanalys, m.m. yCRM (Customer Relationship Management) ySystem för försäljningsanalys

28 IS för tillverkning och tjänster zSystem som stöder inköp, kvalitetskontroll, lagerhantering, produktionsplanering, m.m. yLogistiksystem yMaterialförsörjningssystem

29 IS för ekonomi zSystem som tillhandahåller finansiell information som underlag för beslut yIntern och extern redovisning yOrdermottagning yFakturering

30 IS för personaladministration zSystem som stöder planering, samordning, administration och ledning av personal yLönesystem yKompetensdatabas

31 Processer En process är en sekvens av aktiviteter som resulterar i ett värde för en kund. Ofta behöver resurser från olika funktioner användas för att genomföra en process.

32 Vakt-mästeriKursregistreringUndervisningSystemadministration Processer korsar funktioner Kurs

33 Funktioner och IS FoUMarknadProduktionTjänsterEkonomiPersonal Funktioner Informations- system Varje informationssystem stöder sin egen funktion

34 Integrerade informationssystem Order- hantering Kund- tjänster Ekonomi- rapportering FoUMarknadProduktionTjänsterPersonal Produkt- utveckling Ekonomi

35 Dynamiska modeller zLivscykeldiagram zAktivitetsdiagram zDataflödesdiagram zSekvensdiagram zKollaborationsdiagram

36 Livscykeldiagram zEtt flygbolag har en flotta av flygplan, där följande kan hända med varje plan under dess livstid: yInköp yUnderhåll yStart yLandning ySkrotning

37 Livscykeldiagram Tillverkad PåMarken Skrotad ILuften Inköp Underhåll Skrotning Landning Start

38 Aktivitetsdiagram Aktivitetsdiagram används för att beskriva arbetsflöden Exempel: Då en order kommit in kontrollerar man kundens kreditvärdighet. Man kontrollerar varje orderrad och ser om varan i fråga finns i lager. Då dessa kontroller utförts skickar man iväg ordern.

39 Aktivitetsdiagram Ordermottagning Lägg till order Kolla orderradStoppa orderKreditkontroll Skicka order * för varje orderrad OK i lager ej OK Ekonomifunktion Orderfunktion

40 Talhandlingar zAssertives yBordet är grönt zCommissives yJag lovar att diska ikväll zDirectives yTa ut hunden! zDeclaratives yJag dömer dig till fem års fängelse zExpressives yKaffe är gott

41 Action Workflow Loop Begäran Bekräftelse Utförande Förhandling

42 Action Workflow Loop Kundorder Betalning Leverans Order accepteras Fabriksorder Bekräftelse Leverans Order accepteras


Ladda ner ppt "Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 System Modeller Processer."

Liknande presentationer


Google-annonser