Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“Att göra skillnad i globalt korrosion förebyggande”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“Att göra skillnad i globalt korrosion förebyggande”"— Presentationens avskrift:

1 “Att göra skillnad i globalt korrosion förebyggande”
Oxifree Global LLC “Att göra skillnad i globalt korrosion förebyggande” Oxifree metall skydd teknisk Information

2 Vad är Oxifree? Beläggning eller inkapsling?
Oxifree är en sprejbar organisk polymer (kemiska föreningar) beläggning för skydd av metallkomponenter. Det innehåller korrosionsinhibitorer, är återanvändbar och ger skydd mot alla frätande föroreningar med den viktiga kommersiella fördelen av att vara mycket kostnadseffektiv. I tillägg uppfyller de de strängaste miljö koder är icke-skadliga.   Beläggning eller inkapsling?  Detta är förmodligen den vanligaste frågan: en sprayad färg beläggning är finfördelad och normalt tillämpas på en väl definierad förbehandling som sandblästring för att skapa en specifik yt profil som är avgörande för adhesionen av beläggningar.  Oxifree pumpas faktiskt på det rengjorda substraten med lågt tryck och bildar en cocoon eller inkapsling och som sådan inte följer underlaget, i själva verket har vi en olje film mellan substratet och polymera hartset som fungerar på flera olika sätt: vända all befintlig korrosion och bilda en barriär för att förhindra att luft, fukt och föroreningar från att tränga in i gränssnittet beläggning/substrat. Denna filmtjocklek mäts i millimeter, 4mm för att vara exakt, där måleri beläggningar mäts i mikron. Detta enda uttalande gör att Oxifree ska kunna tillämpas på komponenter utanför normala styrsystem som har styrt måleri branschen i årtionden och som sådan minskar inverkan på traditionella förbehandling som är kostsamt, genomsyrad av hälsa, säkerhet och miljölagstiftning och är potentiellt skadligt för miljön.

3 Vad är Oxifree? Forts. Vad gör det?
Det praktiseras av en egen uppvärmd appliceringsmaskin som ger en smidig polymera barriär beläggning, den kommer att skydda alla typer av metallkomponenter mot galvanisk punktfrätning och atmosfärisk korrosion. Det syftar till att förhindra utsatta utrustningar och komponenter från att vatten och damm tränger in. Så det är idealiskt för ett brett utbud av flänsar och ventiler på process rör och på långsiktig lagring/bevarande av utrustning i normala atmosfäriska förhållanden med en viktig kommersiell särskiljande fördel att den är återanvändbar. Applikations maskinerna har genomgått en omfattande utveckling och testning och finns i 2 olika storlekar: 5,5 kg (12lbs) > 22kg (50 lbs) > maskinerna är designade för att täcka alla storlekar av applikationer. Maskinerna är anpassade till specifika program. Med erfarenhet har vi funnit att inte varje jobb kräver samma verktyg. Varje maskin kan läggas i en speciell transport och magasinerings låda som möjliggör enkel åtkomst till Kontrollpanel, tank och grundläggande underhåll. Höljet gör det möjligt med mycket lite maskin förberedelser och snabb driftsättning på arbetsplatsen, samtidigt som det är säkert och erbjuder fullständigt skydd för utrustningen.

4 En förklaring av korrosion Process
PÅTVINGAD PROCESS SPONTAN PROCESS MINERAL ENERGI METALL + METALLURGI KORROSION VATTEN DROPPE KOLSTÅL OXID Fe²+ (ROST) KATOD ANOD ANJON e- VID GRÄNSSNITTET MELLAN VATTEN DROPPE, KOLSTÅL OCH LUFT SKER ETT FLÖDE MED ELEKTRONER FRÅN ANODEN TILL KATODEN, SOM FÖRANLEDER ATT OXIDATION PÅBÖRJAS, DETTA MINSKAR METALLYTAN.

5 Hur Oxifree TM198 fungerar
Användningen av olika metaller, komplexa former och av bultade strukturer gör det till en grogrund för rost, som verkar omöjligt att helt utrota med befintliga metoder av rostskydd Oxifree kommer att skydda för 10 + år och kan tas bort när som helst utan att skada underlaget och utan behov av specialutrustning

6 Grundläggande skillnader mot annat rostskydd
Oxifree TM198 kommer att expandera och få kontakt med metall underlaget som det kapslar in utan krackelering eller sprickbildning Oxifree kommer att försegla metall ytan från externa föroreningar till ett tryck av 1 ATM Inre läckage kommer inte att stängas inne-detta är inte en tryckinkapsling Oxifree hämmande oljor skapar ett aktivt hinder för externt inträngande, även när den externa polymer beläggningen punkteras Innehåller inget lösningsmedel

7 Oxifree Beläggnings funktioner
Innehåller aktiva ekologiska korrosions hämmare Lite ytförberedelser krävs och snabb att tillämpa Visat sig tåla år av exponering i tuffa miljöer Lätt att ta bort eftersom beläggningen inte fäster sig på underlaget Inget avfall – Oxifree beläggningar är 100% återvinningsbara Ekologiskt säker och icke-farligt Skyddar nya och befintliga metallstommar inklusive roterande utrustning såsom lagerhus Kan tillämpas i farliga miljöer med ATEX / Ex godkänd utrustning

8 Oxifree Beläggnings fördelar
Signifikant minskar arbetskraft omkostnader för att skydda tillgångar Minskade driftkostnader för underhåll Löser tillgångs utmaningarna för industrin– tillåter våra kunder att allokera kapital någon annanstans Inspektion / service poster är lätt tillgängliga utan att skada underlaget Visat sig minska produktionsbortfall Tar bort miljöfrågor som förknippas med traditionella beläggning skydd Ersätter flera produkter med en effektiv lösning för att kunna lösa rostskydd och förorenings frågor

9 Oxifree TM198 Tekniska detaljer
Beskrivning: Oxifree TM198 är en organisk sprejbar beläggning som appliceras i ett flytande tillstånd. Det kan enkelt tas bort när det krävs och är 100% återanvändbara. Det innehåller rostskyddande ämnen som hämmar korrosion och penetrerar gängade fästen för att stoppa korrosionsanfall. Rekommenderad användning: Korrosion skyddande beläggning tillämpas på skruvade flänsar, ventiler, lager hus, kritiska pipeline anslutningar, kort och lång lagring av strategiska maskindelar och metallytor oavsett storlek eller form som utsätts för aggressiva / frätande arbetes och lagrings miljöer Metall bestående av olika material och metallytor som påverkas av korrosion som orsakas av exponering för miljö-, kemiska- och marina föroreningar. Skydd av mobila maskiner och komponenter, i kort eller långtidslagring. Flexibel beläggning möjliggör enkel borttagning för kontroll och förnyad applikation under planerat underhåll

10 Oxifree TM198 tekniska detaljer forts. 2
Utseende: Standard grå, halvblank yta eller annat på begäran Smältpunkt: 120C / 248F Rekommenderad applikations temperatur: 165 till 175C / 329 till 347F (drifttemperatur bör inte överstiga detta) Flampunkt: Mer än 220C / 428F Kemiska definitionen: 100% fasta ämnen Motstånd: Motstår ett stort antal fysiska metall reaktioner inklusive kemiska stänk och havet vatten/spray

11 Oxifree TM198 tekniska detaljer forts 3
Applikation: Ett val av 3st bärbara Polymelt värme enheter att applicera Oxifree TM198 12LB/5,5 KG maskin som är lätt och erbjuder enkel transport för mindre applikationer 50LB / 22KG maskin för högre nivåer av ihållande arbete, större applikationer. 50LB / 22KG ATEX 2-22 Maskin för användning i farliga miljöer Förbehandling: En allmän kommersiell rengöring, ta bort lösa och fjällnings fragment av befintliga beläggningar och rost. Följ efter med ett avfettningsmedel, tvätta med vatten för att avlägsna fet yta eller föroreningar Torka ytan innan ni applicerar Oxifree materialet Rekommenderad tjocklek: 4,0 mm för skydd på plats 2,0 mm för skydd av delar i lager Tid att torka: Varierar beroende på omgivande förhållanden och yttemperatur, men inte mer än: Klibbfri: 3-5 minuter Övertäckning: 5-10 minuter Allmän hantering: 15 minuter

12 Oxifree TM198 tekniska detaljer FK 4
Brand och Explosion information: Släckmedel – vattenånga, torra kemiska, skum och CO2 Behandlas som olje brand Ångor möjligen brandfarliga okända 220C / 428F flampunkt Lagring och hantering: Lagras i en sval torr miljö (nedan 27C / 80F) Avfallshantering enligt lokal lagstiftning samma som vax eller vegetabilisk olja Säker hantering: Använd skyddshandskar vid hantering av varma material Bära overall för att täcka huden vid applicering av hett material Bära ögonskydd vid hantering av varmt material

13 Resultaten Del av en fläns lämnad oskyddat i 6 månader
Ta bort Oxifree på skyddade delen av flänsen Del av samma fläns som skyddas av Oxifree

14 Provning och certifiering
ASTM B117 – salt sprej test – framgångsrikt testats till 4x industrins riktmärke ASTM G154 UV - klarat testet framgångsrikt överskridit normer Volatile Organic Compound Test (<0.05%) Boeing BSS 7239 – framgångsrikt rökgift test ASTM E662 – framgångsrikt rökutvecklings test ASTM G85-94 Annex A5 prohesion test – framgångsrikt godkänt med 1000h testning BS EN – brinnande punkt test– Komplett och passerade inom normer ISO Annex A –motstånd mot åldrande test- start januari 2013 Tester till ISO rost och ISO sprickbildning ASTM D790 - Kryogen böj flexibilitet ASTM D149 – Dialektriskt styrk test BS2782 Pt.2 - Volymetrisk resistivitet test (elektriskt motstånd)

15 “Varm Salt dimma Test” ASTM B 117 till 11,688 timmar
ASTM B117 test visar de korrosions hämmande kvaliteterna på Oxifree. Våra konkurrenter har gått på en industri standard maximum 3000hrs, vi har nästan fyrdubblat denna med enastående resultat.

16 Global kundaktivitet. Petrobras Brazil - beläggnings specifikation godkänd och används på 3 offshore-plattformar i 4 år. Petrobras Brazil – beläggnings specifikation godkänd och används i ett brasilianskt raffinaderi. Petrobras - Globalt godkännande och skall appliceras på ny rigg. Vale - beläggnings specifikation godkänd och används i flera gruvdrifter, transportörsystem i 3 år Vale alkohol och socker - beläggning specifikation godkänd och används för bevarandet av transportörsystem Ultrafertil - beläggnings specifikation godkänd och används på kemiska ledningar i 3 år Deten Chemical – beläggnings specifikation godkänd och används på Urea/Amonia anläggning rörinstallationer. Pemex – Godkänd för bevarande av tillgångar offshore i Mexikanska golfen BP live tester UK - 12 månader pågående Shell Holland/NAM -ultraljud bad test slutförts med success BHP Billiton E&P UK –live tester 12 månader / material godkänt för användning på gas terminal kylnings rack och andra bultad strukturer Talisman Energy UK - Live försöksprojekt 12 månader klar, godkännande för användning på Offshore-plattformar Piper Bravo och andra tillgångar i Talisman.

17 Fortsättning… Total – test avslutad och godkänd för användning, bevarande lösning för FPSO-fartyg RWE Renewables - Pågående 3års bevarande projekt Kinder Morgan – Godkänd produkt och används för att skydda rör, rack, flänsar och ventiler. Plains XP West Coast - Offshore tester på deluge system 12/11 Anglo Gold - levande tester pågår Goldfields - levande tester pågår Perenco UK - Levande tester ESD ventiler och tittar på nya offshore bevarande projekt att skydda områden där besättningen inkvarterar. Maersk - levande tester (borrning, Global lager och olja & Gas) Schlumberger Holland - utrustning bevarande godkänd Transocean - bevarande lösning UK och Västafrika Oil States -bevarande lösning

18 Fortsättning… NOV - pågående försök med Houston technology centre för bevarande av borrnings utrustning. Tester färdiga, använde Oxifree i syra etsnings process. Fann att TM198 skyddade i 100 grader C saltsyra (30% koncentration) i 24 timmar. Exxon Mobil- produktgodkännande inleddes 11/11, fältförsöks begäranden loggas av Sea River (Exxon Maritime skydda fartyg) Korea National Oil Corp- godkänd och används på offshore-plattformar Vietnam Black Elk Energy- Godkänd och används Offshore för bevarande av tillgångar i Mexikanska golfen Husky Energy- pilotprojekt som påbörjades 02/13 Helis Energy- Produkten används för offshore satellit plattform borrhåls skydd BHP Billiton USA- Offshore-projekt för GOM plattformar vatten linje ZADCO – Tester inleddes augusti 2012 ADMA OPCO – Testerna inleddes augusti 2012 Noble Drilling – Godkänd för användning för lagring av BOPS

19 Oxifree metall skydd applikationer

20 Wellhead applikation

21 Kemiskt raffinaderi

22 Drivaxel skydd

23 Offshore rör klämm skydd

24 Offshore fläns skydd

25 Förbehandling är minimal-Stålborsta bort löst material, avfettning om det behövs, torka eller blås torrt, sedan applicera. 100% skydd till ett brett utbud av utrustning som anslutningar, ventiler, flänsar, kullager, inspektion luckor och mycket mer.

26 Oxifree dokument Method Statement Oxifree Application Method Statement
Safety Assessment Oxifree COSHH Assessment Risk Assessment Oxifree Risk Assessment Material Safety Datasheet Oxifree MSDS Machine Datasheet Oxifree Polymelt 50 ATEX DS August 2011.pdf

27 Hur enheten fungerar Polymelt enheten kommer i en transportvagn som också tillhandahåller lagring för den uppvärmda slangen, pistol och fjärrkontroll Den temperatur kontrollerande smältande enheten har två steg till behållare; före smälta och en filtrerande reservoar, som materialet passerar genom före det kommer till smält behållaren för att upprätthålla konstant användning Slangen och sprutpistol innehåller också värmeelement som kontrolleras av den centrala processorn. Uppvärmda material passerar genom filtret till en uppvärmd mekanisk pump, materialet trycksätts därifrån till den uppvärmda slangen och sedan vidare fram till den uppvärmda pistol med justerbart tryck i avtryckaren. Maskinen har också fördelen av att kontrolleras med en trådbunden fjärrkontroll som gör att användaren kan styra pumpens drift och trycket av det materiella flödet.

28 Våra applikations maskiner
Vi har ett utbud av olika maskiner tillgängliga från vår 12lb mindre bärbara enhet (ovan) till en 50lb Kapacitetsenhet för kontinuerligt arbete finns i 2 versioner - standard (ovan höger) och en ATEX zon 2/22 godkänd enhet (nederst till höger) för användning i explosionsfarliga områden

29 Oxifree Polymelt 50 Specifications Trattens kapacitet 22KG / 50lbs
Drifttemperatur 10 to 218C / 50 to 425F Smältning per timme 41Kg/hr / 90lb/hr Pump volym per minut 10cc Gear = 1.8Kg / 4lb Maximalt hydrauliskt arbetstryck 68 bar (1000psi) Temperatur stabilitet ±1c / 1F Elektrisk servicestandard 240 VAC 1 fas eller 3fas 50/60Hz 30Amp Ström försörjning 380 VAC 3fas Y 50/60 Hz Arbets viskositet 500-50,000 cps Dimensioner av maskinen monterad i inhägnad vagn Höjd (H) 101.6cm / 40in Djup (D) 109.22cm / 43in Bredd (W) 86.36cm / 34in Vikt (tom maskin) 145kg / 320lbs Slang längd 34ft/10m standard eller 50ft/ 15m

30 Oxifree Polymelt 50 ATEX 2-22 Continued
ATEX zon 2-22 säkerhetsföreskrifter Purge System ½ Inch NPT air fitting Purge rate (trycksättning I ATEX maskinens inslutning) IP66 rated stainless steel with anti static wheels, EX Standards: EN , EN FM Pressurized electrical equipment for use in Hazardous locations Class 3000, Class 3620 UL Certified: PURGING AND PRESSURIZING CONTROLS AND ACCESSORIES FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS (RFPW, RFPW7) Högsta luft tryck 7-10psi per minut Hörbara och synliga varningar Purge loss Alarm siren and flashing beacon Elektriska EN , EN , ATEX CAT 3G and 3D Compliant Manuell omställning Nyckel

31 Oxifree konkurrenter:
Det finns många produkter på marknaden som är utformade för att bekämpa korrosion Oxifree konkurrenter:

32 Tillverkarens garantier på sådana här strukturer är nästan obefintlig.
  Färg beläggningar Färger har en låg inledande material kostnad per liter och används mestadels för att täcka stora ytor . Färger används som en "Universal lösning” mot korrosion. Ingen vidhäftning I komplexa strukturer som bultar,flänsar och ventiler Tillverkarens garantier på sådana här strukturer är nästan obefintlig. Svinnet är ofta väldigt högt , 50% plus I de flesta fläns applikationer och när det väl har använts kan det självklart inte återanvändas . Ytbehandling innan målning är förmodligen den mest betydelsefulla faktorn för misslyckande. Färg kräver i allmänhet ommålning vart annat år, även om korrosion faktiskt kan återkomma redan efter 6 månader. Dessutom innehåller färg eller lösningsmedel högre halter av otrevliga flyktiga organiska föreningar (VOC).

33 Petrolatum band Petrolium/vax band fungerar på ett liknande sätt som Oxifree det används för att kapsla in strukturer såsom flänsar, ventiler etc. Emellertid på grund av den komplexa naturen i dessa områden, tomrum tenderar att skapa potential för inträngning av luft och fukt som kan utlösa en korrosion cell.  Petrolium band måste därför användas tillsammans med andra kitt/fyllnadsmedel för att få radierna mjukare i en bultad struktur. Låg kostnad att köpa och kan användas utan specialutrustning, men applikationen är mycket tidskrävande och sölig. Innehåller höga halter av VOC, har höga deponerings kostnader, begränsade områden som applikationen kan användas på grund av den ekologiska effekten och att den inte kan återanvändas.

34 Sleeves and Band  Sleeve och band produkter produceras av tillverkare som Kleerband, FPG, Step Ko och många andra. Skyddar endast gapet mellan två flänsar eller röranslutningarna till en ventil. De är gjorda av antingen metall eller plast och monteras på plats för hand med enkla verktyg. Sleeves/Band är snabba att montera och har liten eller ingen ekologisk påverkan. Priserna för skyddande ärmar/band är vanligtvis runt $30 för en sex tum fläns kit men då behövs bultskydd samt fyllnads medel för att få en mjukare radie. Produkten är därför dyr i form av material kostnad. band har en högsta hållbarhetstid på 5 år och kan inte återanvändas.

35 Fogtätningar och bultmössor
Fog tätning används för att fylla det ringformade mellanrummet mellan 2 flänsar. Fog tätning lider av krympning och sprickbildning och har endast en mycket begränsad användning. När man skyddar bultade strukturer med fog tätning, används också skyddslock för att täcka de exponerade bult huvudena och muttrarna. Dessa är mycket billiga men passar ofta inte riktigt och även korrekt specificerade lock tenderar att krympa och skapa sprickor så att korrosions celler kan bildas. Denna bild visar tydligt att lock ger ett mycket marginellt skydd

36 Oxifree är helt klart en konkurrent som har en lösning:
En ögonblicks analys av de olika produkterna som finns beskrivs nedan. De omfattar de viktigaste komponenterna, från leverans av tjänsten till kostnad och hur lätt applikationen / borttagning är. Oxifree är helt klart en konkurrent som har en lösning: Färg/beläggningar Petrolium Tejp Sleeves/Band Drevning / bulthuvar Oxifree Materialkostnad God Dålig Yt förbehandling Tillhörande produkter krävs Ja Nej Applikations tid Mycket dålig Rengöring Medel Good Mycket bra Svinn dålig Inget Livslängd Average Avtagningsbar Återanvändbara Miljövänliga

37 OXIFREE kan ersätta alla dessa lösningar med bara en produkt och grundligt överträffa alla!

38 FAKTUM… “US$ 1 .8trillion, är den årliga kostnaden för korrosion världen över, det är över 3% av världens BNP "*. Det finns en lösning Oxifree Den ultimata lösningen på komplexa frågor som korrosion och kontaminering * Extract from NACE, National Association of Corrosion Contractors

39 Industrier Oxifree polymer harts kommer att skydda mot korrosion och föroreningar i ett stort antal applikationer inom branscher som anläggningar för tillverkning av olja och Gas, Pipeline, Marin, gruvdrift, verktyg, militär och el produktions anläggningar.

40 Prime Markets


Ladda ner ppt "“Att göra skillnad i globalt korrosion förebyggande”"

Liknande presentationer


Google-annonser