Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energirådgivning i växthusodling Kurs för rådgivare 2012 10 24 Inger Christensen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energirådgivning i växthusodling Kurs för rådgivare 2012 10 24 Inger Christensen."— Presentationens avskrift:

1 Energirådgivning i växthusodling Kurs för rådgivare 2012 10 24 Inger Christensen

2

3 Fördelning på energislag

4

5 Vad ger våra bränsleslag EnergikällaEnergiinnehållSumma CO 2 ekvivalenter/kWh Eldningsolja 110 kWh/l0,270 Eldningsolja 2-510,5 kWh/l0,280 Naturgas11 kWh/m30,206 Gasol12,9 kWh/kg0,256 El0,01-0,125 Skogsflis0,9 kWh/dm30,025

6 Exempel på nyckeltal GurkaTomatJulstjärna Odlingsperiod vecka 4-424-4433-48 Produktion 65 kg/m250 kg/m220 st /m2 Energiförbrukning kWh/m2 350380160 Energiförbrukning totalt i kWh /enhet 5,47,68 El i kWh/enhet 0,20,32

7 CO2 ekvivalenter vid användning av olika energikällor GurkaTomatJulstjärna Naturgas 1,11,51,2 Eldningsolja 1 1,42,01,6 Skogsflis och CO 2 gasol 0,410,62 Skogsflis och ren CO 2 0,10,20,2 -0,4

8 Energi för att få en bra produktion ›Temperatur – utvecklingshastighet, färg och form ›Ljus- avgörande för tillväxt ›CO2 – bättre utnyttjande av ljus och temperatur ›Fuktighet- för hög ger problem med svampar, växtnäringsupptagning m.m.

9 Uppskattning av fördelning Energi helår kWh/m2 Varav RF styrning Varav belysning Tomat320-45085-100 Gurka320-45050 Kryddor650300-400 Krukväxter250-450varierande

10 Energibehov i kWh/m 2 och vecka för bara värme 17 o natt och 19 o dag Källa: SLU Rapport 2010:36

11 Energianvändning

12

13 Energiberäkning Dubbelt tak, isolerad sockel, dubbla vävar 108 Enkelglas i tak215 Standardsockel249 En väv291 En väv 10 mm sidorna306

14 kWh/m2 jan-sep

15 Energi för CO2 ›CO2 produktion ›1 kg propan ger 3 kg CO2 ›Till en grönsaksodling vill man ha ca 24 kg/m2 ›Ger tillskottsenergi på 103 kWh/m2 ›Med bra tillgång på ackumulator tankar kan det mesta ersätta energibehov för ex fuktighetsstyrning

16 Energianvändning för uppvärmning och CO2 produktion

17 Klimatrelaterade odlingsproblem ›Gråmögel ›Gurkbladmögel ›Mjöldagg ›Fallsjuka tulpaner ›Rända plantor ›Stora lösa blad ›M.m.

18 Energianalys och energieffektiv odlingsteknik ›Energianalys/energikartläggning ›Temperaturstrategi ›Luftningsstrategi ›Vävstyrning ›Belysning ›Fuktighetsstyrning Källa: SLU Rapport 2010:36

19 Förbättringssnurran –alltid aktuell

20 Energianalys bör ge svar på: • Hur ligger min energianvändning till som helhet • Hur har utvecklingen varit i företaget – vilken är trenden • Vilka perioder ligger förbrukningen bra till • Vilka perioder ligger förbrukningen dåligt till • Vilka perioder finns det möjligheter att göra förbättringar • Hur stor är förbättringspotentialen

21 Egen energibedömning Total användning Odlingsperiod nov-feb mars-april maj-juni sept-okt Tomma växthus- frostfritt Låg Hög

22 Områden att utvärdera 1.Värmeproduktion, pannrummet 2.Värme distribution med pumpar, shuntar, ledningar 3.Växthusets kondition, täthet, isolering, vävar 4.Energianvändning t.ex. styrning av väv, lampor, fukt

23 Lämpliga nyckeltal • Energianvändning/areal – t.ex. kWh/m 2 • Energianvändning/producerad enhet – kWh/kg, kWh/st • Andel förnybar energi – % av total energiåtgång • Koldioxidpåverkan/areal – CO 2 -ekv/m 2 • Koldioxidpåverkan/producerad enhet – CO 2 - ekv/kg, CO 2 -ekv/st

24 Arealer, växthusVävar mmRörsystemKulturer, odlingsperiod 14 000 m2 En sammanhängande byggnad m 6 avd Dubbelt/plexi i sidor o gavlar Grönsaksväv LS 10 i 2 hus Ac-folie i resten av anläggningen (10x10 cm) Bottenrör Klaserör + takrör på samma system, men taken stängs Tomater Vecka 3 och 6/7 3000 m2 special Resten vanlig EnergibärarePannorKoldioxidÖvrigt Naturgas Returflis Gaspanna Flispanna på 500 kW ? Behov av större panna/brännare för att ta större andel m flis Från naturgasen SpecifikationNivåBedömning/kommentarerMål för 2012 Totala energianvändning vecka 1-41 375kWh/m2Medel till något hög energianvändning jämfört med odlingar med samma odlingsperiod Mål för 2012 skulle kunna vara 375 kWh för hela året. Energianvändning i specifika perioder Speciellt perioden maj-augusti har energianvändningen varit något hög Energianvändning per producerad enhet Ca 8 kWh/kg Relativ högMål skulle kunna vara 7,5 kWh/kg Förnybar energi27 % Öka andelen något Växthusbeskrivning Energisystem Energianalys

25 Skörden har varit OK. Besvärande mycket gråmögel i ett hus. Åtgärd förPrecisering av åtgärd Möjligt resultat av åtgärd Ungefärlig kostnad Utförd tillUppföljning EnergibudgetDela in året i tvåveckorsperioder och precisera en förväntad energianvändning Få bättre koll på när åtgärd behöver göras Kontinuerligt under året VärmesystemKontroll av shuntar och rörslingor, spolning av rör. Förbättrad intrimning av panna Minska värmeförluster och få jämnare temperatur i växthuset. Växthus vävarVäv i hela odlingen Ny väv på 25% av ytan 2112 och sista 25% 2113 Byte av folie där väv saknas Undersöka om byte till folie med hål på 5*5cm men som behålls längre är ett energieffektivare alternativ än 10*10cm Antag 5*5 cm sparar 5% mindre. Den behöver då ligga på 2-3 veckor längre för samma energibehov som 10*10cm,gäller ett normalår. Snarast Ökad andel förnybar energi Utvärdera alternativ för större andel förnybar energi, behov av större pannkapacitet Mindre användning av naturgas Bedömning av odlingsresultatet Skörden har varit OK. Besvärande mycket gråmögel i ett hus.

26 Energifällor-Klimatstyrning ›Givarna är inte rätt kalibrerade ›Givarna är felplacerade ›Väven tas av för tidigt på morgonen och den energi som kommer med ljuset utnyttjas inte, väven går på sent på eftermiddagen ›Onödigt stor springa på väven när man upplever det för fuktigt ›Fuktighetsstyrning går alltid in vid en viss nivå och hänsyn tas inte till att fuktigheten bara är hög under en begränsad tid under dygnet. ›Luckorna öppnar för fort och för mycket vilket medför stora svängningar i temperatur och därmed värmebehov ›Temperaturluftningen går in under temperaturkravet ›Mintemperatur på rören är så hög så att temperaturluftningen går in vilket lätt ger ett ökat värmekrav.

27 Jaga gradtimmar En lathund som visar på storleksordningen 2* antal grader och timme = Wh så 10kWh = 5000 gradtimmar

28 Det kostar att köra frostfritt Källa: SLU Rapport 2010:36

29 Genomsnittlig energianvändning per vecka uttryckt i kWh per timma Källa: SLU Rapport 2010:36

30 Instrålning en solig och en mulen dag i mitten av februari Källa: SLU Rapport 2010:36

31 Väven på i tid Källa: SLU Rapport 2010:36

32 Ta vara på gratisenergi Källa: SLU Rapport 2010:36

33 Belysning och väv Källa: SLU Rapport 2010:36

34 Antal grader till kondensationspunkt vid 18 o lufttemperatur

35 Antal timmar med värme på rören samtidigt som luckorna är öppna

36 Ökning av energibehovet när väven öppnar Öppet i cm% inställningRelativ energianvändning i förhållande till stängd väv % 00100 20,6112 51,2125 5012,5181 Helt öppet100188 Källa: Gartner Tidende 2003:21

37 Se upp med fuktspalt Källa: SLU Rapport 2010:36

38 Het Nieuwe Telen - HNT

39 ”Det nya odlingssättet” för tomat ›Dubbla vävar (35 resp. 47 % energibesparing) ›Kontrollerad ventilation med avfuktning med värmeväxlare + vanlig luftning i taket ›Räknar med 25-30 % energibesparing – resultat från 2010 ännu mera - kommit ner till 210 kWh/m² ›Bibehållen skördenivå – ökat med 5-10 %

40 Användning av vävar

41 Energianvändning HNT


Ladda ner ppt "Energirådgivning i växthusodling Kurs för rådgivare 2012 10 24 Inger Christensen."

Liknande presentationer


Google-annonser