Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Studentsupport Öppet hus 2010-11-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Studentsupport Öppet hus 2010-11-30."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Studentsupport Öppet hus 2010-11-30

2 Welcome to Student Support Services Open House 2010-11-30

3 Frivilligt, inga poäng Process – tidig kontakt viktig! Första samtal – arbetsplan Så ofta som behövs – mycket olika Individuellt/smågrupper/workshops/ seminarier Samarbete mellan studenter, student- support och institutionernas lärare Studentsupport Emma Kjellén; Läs- och skrivsvårigheter /Dyslexi emma.kjellen@hb.se, 033-435 43 10 Kerstin Holmeros Skoglund; Röst, tal och kommunikation, Våga Tala kerstin.holmeros@hb.se, 033-435 40 17 0705-425734 Johanna Persson Elma Selmanovic; Svenska som andraspråk Språkverkstaden johanna.persson@hb.se, 033-435 42 65 elma.selmanovic@hb.se, 0732-305946

4 Frivilligt, inga poäng Process – tidig kontakt viktig! Första samtal – arbetsplan Så ofta som behövs – mycket olika Individuellt/smågrupper/workshops/ seminarier Samarbete mellan studenter, student- support och institutionernas lärare Student Support Services Emma Kjellén; Reading and Writing Disabilities/Dyslexia emma.kjellen@hb.se, 033-435 43 10 Kerstin Holmeros Skoglund; Voice, Speech and Communication, Speak Up kerstin.holmeros@hb.se, 033-435 40 17 0705-425734 Johanna Persson Elma Selmanovic; Swedish as a Second Language The Language Lab johanna.persson@hb.se, 033-435 42 65 elma.selmanovic@hb.se, 0732-305946

5 Stöd/Handledning Frivilligt, inga poäng Process – tidig kontakt viktig! Första samtal – arbetsplan Så ofta som behövs – mycket olika Individuellt/grupper/workshops/ Seminarier Samarbete mellan studenter, Studentsupport och institutionernas lärare om studenten så vill

6 Support/ Counselling Voluntary, no credits Process – early contact important! First meeting– work plan As often as is needed– individual differences Individual/group/workshops/ Seminars Co-operation between students, Student Support Services and teachers at the different schools if students want

7 Vilka är välkomna? Du som är registrerad som student vid högskolan Institutionsövergripande De som vill utveckla sina muntliga och skriftliga språkfärdigheter i svenska, engelska, svenska som andraspråk Alla studenter kan ha nytta av Språkverkstaden

8 Who are welcome? All registered students at University of Borås, independant of which school you attend Students who want to develop their written or oral skills in Swedish, English Swedish as a Second Language All students might benefit from The Language Lab!

9 Kurser Vi erbjuder olika workshops, kurser och föreläsningar med olika Teman inom våra kompetensområden Kursutbudet och information om vilka kurser som ges för tillfället finns på hemsidan Aktuella kurser Ta kontakt med oss för att eventuellt skräddarsy kurser, föreläsningar etc. efter behov

10 Courses We offer workshops, courses and lectures in different subjects within our fields of expertise. Find more information about this under Current Courses Please contact us if you have any requests for a workshop in a specific subject within our fields. If we have time we try to meet your requests.

11 Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi Funktionsnedsättning Intyg/Kartläggning Arbetsplan Kompensatoriska hjälpmedel Pedagogiskt stöd Individuell träning i Studion (talsyntes)

12 Reading and Writing Disabilities/Dyslexia Functional Disability Identification/Assessment Work plan Compensatory aids Pedagogical support Individual practise in the Studio (speech synthesis )

13 Röst, tal och kommunikation Våga tala/Talängslan Muntliga Presentationer Röst- och talträning Individuell eller grupphandledning

14 Voice, Speech and Communication Skills Speak Up/ Speech Anxiety Speech & Presentation Skills Voice Training Individual/group counselling

15 Svenska som andraspråk Underlätta förståelse Kurslitteratur/Föreläsningar Finslipa grammatiken Förbättra uttal Ordkunskap Handledning individuellt eller i grupp

16 Swedish as a Second Language Facilitate understanding of Course Literature/Lectures Grammar brush-up Improve pronunciation Enhance vocabulary Individual or group counselling

17 Språkverkstaden är en verktygslåda! Utvecklar dina språkliga färdigheter i svenska,svenska som andraspråk och engelska Tips, support, handledning i språkliga frågor Individbaserat, utgår från dina ordinarie Studieuppgifter Drop-in Språkverkstaden

18 The Language Lab is a tool box! Develop your language skills in Swedish, Swedish as a Second Language, English Tips, support, counselling in language related issues Based on individual questions regarding course work Drop-in The Language Lab

19 Mattesupport Bemannas av studenter för studenter Öppet Hus Bibliotek och läranderesurser, plan 1

20 Datasupport Detta kan du få hjälp med: Scanning Epost Cd-bränning Filer Skrivare Ordbehandling

21 Praktiskt och konkret pedagogiskt stöd Om du ger din vän en fisk blir han mätt för en dag, men om du lär honom fiska blir han mätt för hela livet. gammalt kinesiskt ordspråk

22 Practical and Concrete Pedagogical Support Give a man a fish and you feed him for a day Teach a man to fish and you feed him for a lifetime old Chinese proverb

23 Tack för att du lyssnade!


Ladda ner ppt "Välkommen till Studentsupport Öppet hus 2010-11-30."

Liknande presentationer


Google-annonser