Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spyken Bodil Merkel Lärare i engelska, svenska och kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spyken Bodil Merkel Lärare i engelska, svenska och kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 Spyken Bodil Merkel Lärare i engelska, svenska och kommunikation Epost:bodil.merkel@utb.lund.se

2 Programprofil • Estetiska programmet musik • Spetsutbildning i musik • Humanistiska programmet • Naturvetenskapsprogrammet • Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000 elever ca 100 lärare

3 Utifrån-perspektiv o Studiebesök på innovativa skolor o Nätverk med andra skolor i Sverige och utomlands o Följa aktuell forskning o Inspirationsföreläsningar för all personal o Rådgivande styrelse med näringsliv, universitet och framtidsforskning

4 SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! Vår vision

5 Pilotklasser Trådlöst nät i ett hus Organiserat utbildning av personal 1:1 Trådlöst i alla hus IKT-pedagog anställs Pedagogiska diskussioner. Materialbank IT-stödjare Workshops Frukostklubb IKT-utvecklare anställs Pedagogiska grupper 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Formalisering och organisation Läsplattor med ämnesappar En digital resa…

6 Förmågor för morgondagens samhälle o Kreativitet o Självständighet och ansvar o Kommunikation o Självkänsla och självtillit o Reflektion och analys o Entreprenörskap o Digital förmåga och informationskompetens

7

8 Hög måluppfyllelse i form av betyg – över medel i riket på alla program Trivsel och relationer • 97% trivs på skolan • 95 % av eleverna instämmer relationerna lärare - elev kännetecknas av respekt Så det är väl allt frid och fröjd då?

9 Utmaning 1: elevstress Ur Lunds kommun – elevers enkätsvar 2010 – 2013 ÅrEn gång/vecka – varje dag < 1 gg/månad 201082% flickor 41% pojkar 18% flickor 58% pojkar 201387% flickor 64% pojkar 14% flickor 36% pojkar SpykenGanska mktMycket pojke28%16% flicka40%38% Ur Levnadsundersökning Unga 2012 Hur skapar vi en hållbar skola ur elevhälsoperspektiv i en driven läroverksmiljö?

10 Vad ger stress? Ur uppsats på engelsk profil åk 1 under rubriken ”The Good Girl Syndrome”: High achieving girls …with low self- esteem often tend to link their self- esteem to their achievements and that is where the danger lies. …some parents should know the line between encouragement and pressure. …however important school and grades are, nothing is more important than being happy and healthy.

11 Fler elevröster om skolan …a crucial aspect when dealing with unmotivated students. The teenagers simply do not understand why they are learning certain things in school, and most of the time, the teachers do not tell them…They are being encouraged to study, but not to learn. Varför vill jag studera i Finland? • The same curriculum • The homework loads are lighter • Little use of standardized testing • Grading starts in high school • Teachers visit each other’s classes to observe • Diagnostic testing of students is very common

12 Elevröster om lösningar Elevröster om lösningar Betona inre motivation hellre än yttre Dela upp undervisningen i inlärningstid och bedömningstid Utrymme att experimentera och lära av sina misstag Bättre framförhållning vid stora inlämningsuppgifter och prov Fler kontakter med arbetslivet och möten i andra sammanhang Varierade redovisningsformer

13 Utmaning 2: lärarstress GY11 Bristen på arbetstid - tidigare skolutvecklingsprojekt fortsätter Bristen på överblick – nya kurser byggs under tiden de pågår GY11 - nytt betygssystem som utgår från förmågor istället för ett ämnesspecifikt språk med hårdare krav Fokus på bedömning i kommunen – formativ och summativ Dokumentationskrav – läraren blir tjänsteman i skrivbordsskolan Vad är lärares främsta uppdrag? Vilka läraruppgifter kan annan personal göra?

14

15 Utmaning 3: organisation och kommunikation Nya mötesstrukturer och nya organisatoriska lösningar varje år Lärare tillhör flera program, vilket skapar splittring I ämnesöverskridande projekt ”Fredagsfikan” - de informella mötenas betydelse Ombyggnad av arbetsrum till mindre enheter – de fysiska mötenas betydelse Många kanaler och system för information: epost/websida/kalender. Hur ska en mötesstruktur se ut som stimulerar pedagogiska samtal runt elever och lärande i en stor organisation och som håller över tid?

16 Utmaning 4: ledarskap Nya skolledare - problemlösning och rutiner kan se olika ut: Strävan att utveckla skolan programvis kontra Spyken som en skola Pedagogiskt ledarskap? Fokus på chefskap kontra ledarskap. Vision kontra underhåll Kommunens centraliserade skoltutveckling kontra den verksamhetsnära skolutvecklingen Hur ska vi definiera pedagogiskt ledarskap så att olika nivåer samspelar och ger stöd åt skolutveckling?

17 Utmaning 5: Identitet Byggprogrammet utflyttat Estetiska programmets bild och teaterinriktning utflyttad Hållbar utveckling hamnar på Teknikprogrammet på annan skola Ekonomisk inriktning blir Ekonomiprogrammet på annan skola Spetsutbildning Musik tillkommer Humanistprogrammet tillkommer Hur bibehåller vi Spykens syn på unga människors lärande i det nya programutbudet/GY11?

18 Det formella lärandet i kombination med det informella Hur lyckas man? Tydliga mål och stöd ”uppifrån” Alla ska med; genomförandet vilar inte på eldsjälar i skolan Strategier för att arbetsuppgifter inte läggs till utan kan ersätta något annat Organisation: möjligheter att dela med sig. Hur gör man organisationen transparent? Systematiserad utveckling och fortbildning – en riktning Långsiktighet En kultur som innebär att man lär på jobbet, vågar prova nytt Tid för reflektion och återkoppling Workshops och enskilda samtal En bearbetning av Åsa Klausens original (kollegahandledare på Spyken 2012


Ladda ner ppt "Spyken Bodil Merkel Lärare i engelska, svenska och kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser