Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klippt från: http://www.falkman.se/vemvad/retorfig/retorfra.html Retoriska figurer Klippt från: http://www.falkman.se/vemvad/retorfig/retorfra.html.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klippt från: http://www.falkman.se/vemvad/retorfig/retorfra.html Retoriska figurer Klippt från: http://www.falkman.se/vemvad/retorfig/retorfra.html."— Presentationens avskrift:

1 Klippt från: http://www.falkman.se/vemvad/retorfig/retorfra.html
Retoriska figurer Klippt från:

2 Ljud och betydelser Språkets olika aspekter Medvetet och undermedvetet
Icke-verbalt och verbalt

3 Accumulatio En trop för förstärkning genom upprepning. Istället för att säga "han gick" säger man "han gick, försvann, dunstade". ”I will not excuse you: you shall not be excus‘d; excuses shall not be admitted; there is no excuse shall serve you; you shall not be excus‘d.” (Shakespeare)

4 Allegori Olika ting i en berättelse eller ett tal får symbolisera någonting annat. Kyrkan kryllar av allegoriska symboler; nattvarden (Kristi kött och blod), korset, konfirmationen o.s.v. Amerika ­ denna atombombens barnkammare...

5 Anafor En retorisk figur som bygger på att meningarna i ett tal eller ett stycke prosa inleds med samma ord eller fras: ”We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, /.../ we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.” (Winston Churchill)

6 Antites Att påvisa eller konstruera en slående motsats mellan två ting eller begrepp. Det är ett sätt att ordna, förenkla och förklara en verklighet som annars kunde förefalla åhörarna oklar och förvirrande. Stor i orden, liten på jorden Upp som en sol, ner som en pannkaka.

7 Asyndetisk satskonstruktion
Är raka motsatsen till polysyndes. Satserna hängs direkt på varandra, utan konjunktioner, för att rytmen i framställningen skall stiga. ”Han kom, han såg, han segrade” (Julius Caesar)

8 Klimax Att ordna ord, fraser och exempel efter ordens kraft. Oftast det svagaste först och det starkaste sist. ”One equal temper of heroic hearts, Made weak by time and fate, but strong in will.To strive, to seek, to find, and not to yield.” (Tennyson, Ulysses)

9 Eironeia (Ironi) Själva ordet betyder "förställning". Talaren förställer sig och låtsas ta motståndarens parti och använda dennes argument och språk - men på ett sådant sätt att åhörarna upptäcker hur orimligt, falskt eller upprörande detta sätt att tala egentligen är.

10 Ellips Ellips betyder att man utelämnar, utesluter ord och tankeled (som därmed får uppfattas som underförstådda) för att skapa ett mer koncentrerat uttryck och på så sätt öka det sagdas pregnans. ”Et tu, Brute" (Shakespeare)

11 Epifor Släkting till anaforen men, som namnet antyder kommer upprepningen i slutet av meningen istället. ”In 1931, ten tears ago, Japan invaded Manchuka ­ without warning. In 1935, Italy invaded Ethiopia, without warning. In 1938 Hitler occupied Austria ­ without warning. In 1939, Hitler invaded Czechoslovakia ­without warning. Later in 1939, Hitler invaded Poland ­without warning. And now Japan has attacked Malaya and Thailand ­ and the United States ­ without warning.” (Franklin D. Roosevelt.)

12 Eufemism Att ersätta ett stötande ord eller uttryck med ett mera acceptabelt. Judefrågans slutgiltiga lösning. (Massmord) Hygientekniker. (Städare) Personalrationalisering. (Att ge folk sparken)

13 Interrogatio Talaren riktar en s.k. retorisk fråga till publiken. Skulle inte ni uppfatta Dennispaketet som ett politiskt misslyckande?

14 Katakres En effektfull figur där ord och uttryck motsägelsefullt kombineras. Törstiga öron Att gråta blod En talande tystnad sänkte sig

15 Kiasm Ett språkligt lappkast som uppnås genom att en fras eller två fraser placeras i inverterad ordning (a-b-b-a). Figuren har fått sitt namn efter den grekiska bostaven chi (X). ”Those gallant men will remain often in my thoughts and in my prayers always.” (MacArthur) ”På åttiotalet såg vi en kund i varje människa. På nittiotalet ser vi en människa i varje kund.” (Jan Carlzon)

16 Litotes Motsatsen till hyperbole, alltså en kraftig underdrift. Bättre känd som "understatement". ”Det vore ganska kul om vi blev av med arbetslösheten.”

17 Metafor Tropens namn är grekiskt och betyder att något bärs till ett ställe från ett annat.Metaforer är direkt överförda bilder, d.v.s. att orden överförs från sin vanliga betydelse till en annan. Dina ögon äro duvor... ("Duvor" har här förlorat sin vanliga betydelse, nämligen en fågelart, och övergått till att beskriva det milda i den älskades ögon.) Att gå på en smäll. Stolsben, Stolsrygg, Ta nya tag!, Vassa armbågar

18 Oxymoron I termen förenas de grekiska orden för "skarpsinnig" och "dum". Egentligen är det omöjligt att säga så, antingen är man klok eller dum. Men här sätter man sig över logikens regler och säger "bitterljuv", "fulsnygg" o.s.v. ”Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.” (Winston Churchill)

19 Paradox Ett påstående som tycks orimligt vid första påseendet men ändå visar sig innehålla en sorts sanning. Man ska alltså i den logiska motsägelsens form säga någonting logiskt. ”If a man hasn’t discovered something that he will die for, he isn’t fit to live.” (Martin Luther King)

20 Pleonasm Ett stilgrepp som betecknar all form av utsmyckning i en text. Det täcker en skala från goda men inte nödvändiga förstärkningsord till ren blomsterstil. Du är vacker. Du är vacker, oemoståndlig, ljuv, beundransvärd ­ en fröjd för betraktaren, balsam för själen....

21 Praeterito Är en trop som lämpar sig för såväl skamgrepp som överdrivet beröm. Det hela går ut på att få något sagt, genom att säga att man inte säger det. ”Det skulle aldrig falla mig in att påstå att min motsåndare skulle ha något att skämmas för i den här frågan, trots de oomtvistliga bevisen.”

22 Pars pro toto Att låta en detalj beteckna helheten eller helheten beteckna en detalj. Jag är en tjej på 37 vårar... (Jag är ung och frisk i sinnet, en vårmänniska.) ...under mitt tak... (...i mitt hus...)

23 Zeugma Tekniken (egentligen felet) att låta ett verb i första ledet gälla outtalat i därpå följande led. I midsommarnatten sloknade snart blommorna, på morgonkvisten deltagarna och vid lunchtid värden. Klockan och bonden slår, tiden och bondhustrun lider. Alf Henriksson


Ladda ner ppt "Klippt från: http://www.falkman.se/vemvad/retorfig/retorfra.html Retoriska figurer Klippt från: http://www.falkman.se/vemvad/retorfig/retorfra.html."

Liknande presentationer


Google-annonser