Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presented by: iScala Collect. Agenda •Introduktion •Historia •Vad är iScala Collect ? •Vad ingår i iScala Collect ? •Demonstration av vissa flöden •Frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presented by: iScala Collect. Agenda •Introduktion •Historia •Vad är iScala Collect ? •Vad ingår i iScala Collect ? •Demonstration av vissa flöden •Frågor."— Presentationens avskrift:

1 Presented by: iScala Collect

2 Agenda •Introduktion •Historia •Vad är iScala Collect ? •Vad ingår i iScala Collect ? •Demonstration av vissa flöden •Frågor © 2007 Epicor Software Corporation.

3 Bakgrund streckkod •Partner med MSC •Tidigare partner versioner – inte tillräckligt bra –Lokala –Smala –Ej fokuserade •Epicor gör ERP – inte streckkodssystem •Behövde en partner/system som –Standard –Flexibel –Global –Erfaren och skicklig © 2007 Epicor Software Corporation.

4 Manufacturing Systems Corp - MSC  Bildat i Kanada 1996, idag över 125 kunder  Fokuserade på att leverera kvalitetslösningar till tillverkningsindustrin  Tillhandahåller produkter och lösningar inom ERP, WMS, RFID, Data collection, Implementation och utbildning  Guld Partner till Intermec  Premium Partner till Epicor i Ontario sedan 8 år

5 Några av MSC’s kunder –Multimatic, Inc. – bilbranchen –Union Tools – underleverantör till bland annat Wal-Mart. Tillverkar trädgårdsredskap –Oetiker, Inc. – slangklämmor och ringar till bilbranchen –Waterpik Technologies, Inc. – pool produkter –SHURflo Pumps – industriella pumpar och vätske system –Klipsch Audio Technologies – Levererar till Best Buy- RFID - allt inom högkvalitativ audio –RH Peterson – allt inom grillning – gas eller kol

6 Summering •MSC välkänd och erfaren partner •Inte Epicor’s eller Scala’s första streckkods lösning •Detta är en global, standard men ändå flexibel lösning som innehåller –Hårdvara –Mjukvara –Integration –Implementation –Utbildning –Support © 2007 Epicor Software Corporation.

7 Vad är iScala Collect

8 © 2006 Epicor Software Corporation. iScala Collect - Översikt •Paketerad lösning för automatiserad lagerstyrning - innehållande –Inleverans mot Inköpsorder –Plockning mot Säljorder –Plockning mot Kundanmodan –Plockning mot Lagerförflyttning –Inventering •Traditionell inventering •Rullande inventering •Tillfällig inventering på en specifik hylla –Frågor •Saldo på en specifik LP/Hylla •Visa vart på lagret en Artikel håller hus –Kvalitetskontroll – Uppdatering baserat på inspektion •Andra Kvalitetskontrolls status på en batch •Uppdatera placering för KK artiklar –Utskrifter •Utskrift etiketter, pack listor etc. •Utskrift av iScala standard dokument

9 Process översikt

10 iScala Collect Mottagning Inpektion &Uppdatering LeveransPlock Leverantör Intern förflyttning Tillverkning Inventering Flyttning Lager Kund Automatiserade processer med iScala collect

11 iScala Collect - Produkten

12 © 2006 Epicor Software Corporation. iScala Collect Produkt paketering (1 av 3) •iScala Collect Standard –Ingångs nivå för små och mindre komplexa lager –Support för sälj, inköp och traditionell inventering •iScala Collect Advanced –Stöd för rullande inventering, batch och serienummer –Möjlighet att skriva ut dokument från iScala direkt från handdatorn –Tillfällig inventering •iScala Collect Klient –iScala Collect klient licens –Säljs i paket om 4

13 © 2006 Epicor Software Corporation. •iScala Collect Tillverkning –Utökar funktionalitet för iScala MPS modul –Plockning mot tillverkningsorder, återrapportering av operationer, tid etc. •iScala Collect WMS –Warehouse Management System –Pall och container hantering med multipla ordrar –RFID support (radio frequency identification) iScala Collect Tillverkning och WMS kommer att lanseras under 2007. Alla funktioner och datum kan komma att ändras efterhand iScala Collect Produkt paketering (2 av 3)

14 © 2006 Epicor Software Corporation. •Handdator, skrivare och trådlös hårdvara –Standard produkter tillgängliga •Konsulter och support kan hjälpa till med mjukvara samt hårdvara –Anpassad konfigurering är även det tillgängligt efter önskemål •Mjukvara för etikett utskifter –BarTender från Seagull Scientific iScala Collect Produkt paketering (3 av 3)

15 © 2006 Epicor Software Corporation. Produkter •Byggstenar –Alla installationer behöver: •iScala Backoffice och de moduler som används •iScala Collect Standard •iScala Collect Klient (minst ett 4-pack) •Hårdvara –Alla andra moduler är tillägg, inte ersättningar •Lägg till Advanced om du vill ha funktioner för –Batch –Serienummer –Utökade Inventeringsfunktioner •Lägg till Tillverkning för att jobba med iScala MPS modulen •Lägg till WMS för att jobba med RFID, pallhantering, plockning av flera ordrar samtidigt mm.

16 Exempel på affärsfördelar

17 © 2006 Epicor Software Corporation. Snabbare och noggrannare Att mata in 12 tecken tar i genomsnitt 6 sekunder, medan det med handterminal tar mindre än en ½ sekund Enligt en undersökning I USA som A.T. Kearney har gjort förlorar återförsäljare och tillverkare $2 miljoner för varje $1 miljard försäljning pga felaktig data.A.T. Kearney Generellt sett så sker fel vid manuell registrering 1 gång på 300 tecken. När det gäller streckkoder så ligger felmarginalen på 1 gång på 15,000 till 36 miljarder tecken beroende på streckkods-standard

18 Affärsfördelar Undersökning gjord av Wireless LAN Alliance (WLANA.ORG) på implementationer av Strekkodslösningar •90% av företagen minskning av felleveranser •Snittkostnad per fel var $168.50 •92% av företagen tjänade ekonomiskt på implementationen •97% av företagen sa att de blev mer effektiva •100% sa att dom hade pengarna tillbaka på investeringen inom ett år •Baserat på minskade fel, mindre säkerhetslager och förkortad plocktid •Snitt kost per användare = $4,550 •Snitt förtjänst/besparing = $15,989 © 2007 Epicor Software Corporation.

19 Vart finns besparingarna? Källa RFID/EPC: Managing the Transition av AT Kearney

20 © 2006 Epicor Software Corporation. Var finns affärsfördelarna? •Säljarnas åtagande vilar på att lagret stämmer. –Scanning minskar den mänskliga felandet –Minskade fel skapar nöjdare kunder –Automatisering ökar effektiviteten och besparar oss onödig felhantering •Allt som händer på ett lager kostar pengar –Mottagning, uppackning, flyttning och ompackning mm, tar tid från lagerpersonalen –Tid = Pengar (kom ihåg vart ni hörde det först) –För varje gång personal måste till en terminal för att lägga in information går det tid. –Ju mer komplex ett lager är ju mer ”gömda” kostnader finns –Att få bort den delen av kost är en del i att bli mer effektiv på lagret, s.k. ”lean” hantering

21 © 2006 Epicor Software Corporation. •Leveranssäkerhet –Undvika straffavgifter för att gods är felpackat eller felmärkt •Vid koppling till tillverkning ökar möjligheten att bli mer effektiv ännu mer: –Tiden det tar att ta reda på vilka lagerförflyttningar som behövs för en viss produktionslinje –Tiden det tar att rapportera tillbaka till iScala, avverkad tid, material etc. –Tiden det tar att rapportera vilka resurser som använts. Var finns affärsfördelarna?

22 © 2006 Epicor Software Corporation. Exempel på lönsamhetskalkyl (1/2) •Om vi kan minska lagret för att vi har mer kontroll och inte behöver lika stort säkerhetslager –Säg att värdet av säkerhetslager är 1%-10% av lagervärdet •Exempel: –35milj.sek i lagervärde, intern kapitalkostnad 4% –Minskning av säkerhetslager pga av minskad risk 5% –Besparing blir då SEK 70,000 per år (35,000,000*4%*5%) •Ökad effektivisering av lagerpersonal –Om personalen är 5%-20% mer effektiva •Exempel: –8 personer till en kostnad av SEK 200,000/år/person, 10% snitt besparing –Besparing blir då SEK 170,000 per år (200,000*8*10%)

23 © 2006 Epicor Software Corporation. •Om kunderna är nöjda köper dom mer och vi får också fler kunder –Om vi behåller 1%-5% fler kunder genom bättre service •Exempel: –400 aktiva kunder –Kostnad för att få en ny kund 35,000 SEK –Behålla 1% kunder per år som annars skulle gå till annan leverantör pga leveransavvikelse från din sida –Vinst blir SEK 140,000 per år (400*35,000*1%) •Snabb lönsamhet på investerade pengar •Exempel –Totala besparingar enligt dessa exempel blir SEK 380,000 enbart första året. –Det finns fler besparingar och inte minst fler möjligheter I en sån här lösning –I snitt får företag pengarna tillbaka på investeringen inom ett år eller mindre Exempel på lönsamhetskalkyl (2/2)

24 Teknik och integration

25 © 2006 Epicor Software Corporation. Teknik •iScala och Collect är väl etablerade produkter –Det är själva integrationen som är ny… –… men integrationen är byggd med våra egna verktyg •iScala Collect Server –Baserat på ODBC •Olika data typer kan ha olika uppdaterings timers, till exempel: –Plocklistan uppdateras varje minut medan artikel registret uppdateras en gång per dag •Manuell uppdatering av tabeller om så önskas •Collect Server iScala –Baserat på Service Connect, (tidigare Scala Connectivity Solution) •Använder sig av iScala Workflows och Managers •Collect Server Collect Client –Klienten körs på en Pocket PC, kommunicerar via TCP •Kan även köras på en PC med hjälp av Pocket PC emulator

26 Teknisk miljö © 2006 Epicor Software Corporation. MSC Miljö iScala Miljö iScala DB ODBC BarTender Print Manager Service Connect MSC Collect Server IRS MSC DB ERP Connector iScala 2.3 Emulator Collect Klient

27 Presented by: iScala Collect infosweden@epicor.com


Ladda ner ppt "Presented by: iScala Collect. Agenda •Introduktion •Historia •Vad är iScala Collect ? •Vad ingår i iScala Collect ? •Demonstration av vissa flöden •Frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser