Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CHALMERS Kraftcentral ENERGIFORSKNINGSANLÄGGNING Akademiska hus och Chalmers samverkar inom energiforskningen Bedriver forskning och utbildning inom energisektorn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CHALMERS Kraftcentral ENERGIFORSKNINGSANLÄGGNING Akademiska hus och Chalmers samverkar inom energiforskningen Bedriver forskning och utbildning inom energisektorn."— Presentationens avskrift:

1

2 CHALMERS Kraftcentral ENERGIFORSKNINGSANLÄGGNING Akademiska hus och Chalmers samverkar inom energiforskningen Bedriver forskning och utbildning inom energisektorn i samverkan med energiförsörjningen till Chalmers campus Vi producerar MWh och doktorsavhandlingar

3 12MW CFB pannan, Chalmers:

4 CFB-pannan…

5 Ångpanna med ångmotor

6 Energiomvandling i M3 (ENM025)  Att ge fördjupad förståelse för energiomvandlingsprocesser med tonvikt på värmeväxlande apparater och pannor samt att ge kunskap om vanliga mätmetoder Inlärningsmål:

7 Energiomvandling i M3 (ENM025)  Värmeledning  Konvektiv värmeöverföring  Strålningsvärmeöverföring Kursinnehåll: Värmeöverföring:

8 Energiomvandling i M3 (ENM025)  Forskningspannan  Värmeväxlare Kursinnehåll: Värmeöverföring: Tillämpning på:

9 Energiomvandling i M3 (ENM025)  Mätning av luftöverskott (O 2, CO 2 )  Mätning av förbränningstemperatur  Mätning av luft/rökgasflöde Kursinnehåll: Mätteknik: Tillämpning på:

10 Energiomvandling i M3 (ENM025)  Föreläsningar  Räkneövningar (enskilt)  Konstruktionsövning (obligatoriskt i grupp)  Laborationer (obligatorisk i grupp) Organisering av kursen:

11 Energiomvandling i M3 (ENM025)  Värmebalans på CFB pannan  Värmeöverföring i konvektionsstråket, mätning av rökgastemperatur  Mätning av luftflöde, luftöverskott, emissioner  Värmeväxlare i kraftcentralen, NTU- metoden Laborationer:

12 Energiomvandling i M3 (ENM025)  Lars-Erik Åmand, docent avd. Energiteknik  David Pallarés, forskare vid avd. Energiteknik  Robert Johansson, forskare vid Energiteknik  Pontus Markström, doktorand vid Energiteknik  Rustan Marberg, forskningsingenjör avd. Energiteknik  Johannes Öhlin, forskningsingenjör avd. Energiteknik  Jessica Bohwalli, forskningsingenjör avd. Energiteknik ”Lärarlaget”:

13 Sustainable Energy Systems: Sustainable Energy Systems: Kandidatarbeten och masterprogram:

14 Välkomna till kursen i Energiomvandling i läsperiod II!


Ladda ner ppt "CHALMERS Kraftcentral ENERGIFORSKNINGSANLÄGGNING Akademiska hus och Chalmers samverkar inom energiforskningen Bedriver forskning och utbildning inom energisektorn."

Liknande presentationer


Google-annonser