Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi producerar MWh och doktorsavhandlingar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi producerar MWh och doktorsavhandlingar"— Presentationens avskrift:

0 1. Panna översikt

1 Vi producerar MWh och doktorsavhandlingar
CHALMERS Kraftcentral ENERGIFORSKNINGSANLÄGGNING Akademiska hus och Chalmers samverkar inom energiforskningen Bedriver forskning och utbildning inom energisektorn i samverkan med energiförsörjningen till Chalmers campus Vi producerar MWh och doktorsavhandlingar

2 12MW CFB pannan, Chalmers:

3 CFB-pannan… 3. P1 Front

4 Ångpanna med ångmotor 3. P1 Front

5 Energiomvandling i M3 (ENM025)
Inlärningsmål: Att ge fördjupad förståelse för energiomvandlingsprocesser med tonvikt på värmeväxlande apparater och pannor samt att ge kunskap om vanliga mätmetoder

6 Energiomvandling i M3 (ENM025)
Kursinnehåll: Värmeöverföring: Värmeledning Konvektiv värmeöverföring Strålningsvärmeöverföring

7 Energiomvandling i M3 (ENM025)
Kursinnehåll: Värmeöverföring: Tillämpning på: Forskningspannan Värmeväxlare

8 Energiomvandling i M3 (ENM025)
Kursinnehåll: Mätteknik: Tillämpning på: Mätning av luftöverskott (O2, CO2) Mätning av förbränningstemperatur Mätning av luft/rökgasflöde

9 Energiomvandling i M3 (ENM025)
Organisering av kursen: Föreläsningar Räkneövningar (enskilt) Konstruktionsövning (obligatoriskt i grupp) Laborationer (obligatorisk i grupp)

10 Energiomvandling i M3 (ENM025)
Laborationer: Värmebalans på CFB pannan Värmeöverföring i konvektionsstråket, mätning av rökgastemperatur Mätning av luftflöde, luftöverskott, emissioner Värmeväxlare i kraftcentralen, NTU-metoden

11 Energiomvandling i M3 (ENM025)
”Lärarlaget”: Lars-Erik Åmand, docent avd. Energiteknik David Pallarés, forskare vid avd. Energiteknik Robert Johansson, forskare vid Energiteknik Pontus Markström, doktorand vid Energiteknik Rustan Marberg, forskningsingenjör avd. Energiteknik Johannes Öhlin, forskningsingenjör avd. Energiteknik Jessica Bohwalli, forskningsingenjör avd. Energiteknik

12 Sustainable Energy Systems:
Kandidatarbeten och masterprogram:

13 Välkomna till kursen i Energiomvandling i läsperiod II!
1. Panna översikt


Ladda ner ppt "Vi producerar MWh och doktorsavhandlingar"

Liknande presentationer


Google-annonser