Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IOGT-NTO-rörelsens historia Grundutbildning för Junisledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IOGT-NTO-rörelsens historia Grundutbildning för Junisledare."— Presentationens avskrift:

1 IOGT-NTO-rörelsens historia Grundutbildning för Junisledare

2 •IOGT bildas i USA 1851 •Kräver helnykterhet av sina medlemmar •Radikal organisation som välkomnar alla oberoende av vilken klass, ras, kön, politisk eller religiös åskådning de har

3 •IOGT kom till Sverige 1879 •Snabb spridning pga. stor fattigdom och mycket hög alkoholkonsumtion •Den höga konsumtionen bidrog till att människor inte hade kraft och vilja att försöka förändra sin livssituation till det bättre

4 •1881 byggs det första ordenshuset, i Arboga •Ordenshusen kom att spela stor roll för organisationen. De blev en plats för diskussion och utbildning. •Husen möjliggjorde även kultur- yttringar av olika slag. Teater, dans, film och körsång var mycket vanligt i våra hus.

5 •De första icke privata biblioteken fanns i ordenshusen •Studiecirkeln startas 1902 av Oscar Olsson inom IOGT •Kursgårdar byggs runt om i landet •Vår folkhögskola Wendelsberg invigs 1908 •Verksamheten på Tollare folkhögskola startar 1952

6 •1910 är 6 procent av befolkningen medlem i någon av nykterhetsorganisationerna •1922 röstar 49 procent av befolkningen för ett totalförbud av alkohol. Detta är ett tecken på hur stark nykterhets-rörelsen var under den perioden

7 •IOGT splittrades tidigt och NGTO och TO bildades och verkade sedan jämsides med IOGT •NGTO och TO slogs sedermera ihop och bildade NTO 1922 •1970 gick IOGT och NTO samman och bildade IOGT-NTO

8 •I samband med sammanslagningen 1970 bildades UNF, NSF och IOGT- NTOs Juniorförbund •Barn, ungdoms och scoutverksamhet hade dock funnits långt innan dess inom IOGT och NTO

9 •Image och attitydundersökningar ledde fram till materialet Skapis och Friskus 1984. •Det första marknadsföringsmaterialet för ideella organisationer, Jun dé é ja dé, togs fram i slutet av 80-talet. •Först i rörelsen med egna distrikts- konsulenter och konsulentutbildningar

10 •Gynnsam medlemsökning hela 90-talet och fram till mitten av 00-talet •Fokuserat på grundsatser och program som ska omfatta alla barn och ungdomar •Antog 2002 smeknamnet Junis


Ladda ner ppt "IOGT-NTO-rörelsens historia Grundutbildning för Junisledare."

Liknande presentationer


Google-annonser