Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsblad från

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsblad från"— Presentationens avskrift:

1 Informationsblad från
Fabriken 27 Juni 2004

2 Fabriken 27 Innehållsförteckning: Sida 3: Allmän information Styrelsen
Brf Innehållsförteckning: Sida 3: Allmän information Styrelsen Sida 4: Lägenhets förteckning Sida 5: Hus rutiner Sopor/Grovsopor Tvättstuge information Sida 6: Vinds information UPC Hiss 2:a hands uthyrningar Övrigt Sida 7: Felanmälan mm.

3 Fabriken 27 Allmän Information:
Brf Allmän Information: Välkommen!.. till Bostadsrättsföreningen Fabriken 27. Detta blad har producerats för att informera lite om vad som händer i huset samt meddela om vilka rutiner Ni har som bostadsrättsinnehavare/hyresgäst. Detta för att underlätta för föreningen. Vi är ju alla ansvariga till att skapa en trevlig miljö och trivsel i huset. Nedan kommer lite information som kan vara bra att veta. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar Ni själv för allt som händer inom lägenhetens väggar. Föreningen ansvarar för trappuppgång samt övriga utrymmen och hyresrätter. För att hålla ner ”onödiga” kostnader medverkar vi mycket själva i underhållet av huset såsom vår/höst storstädning, sophantering mm. Obs! Se till att eventuella försäkringar är aktuella för bostadsrätt. (gäller ej hyresrätter) Huset: Huset är byggt 1930 och består av 30 lägenheter på 6 våningsplan samt vind, källare och trappuppgång med hiss. Det finns en tvättstuga i källaren samt cykelförvarings utrymme. Vindförråd finns också att tillgå. Lägenheterna varierar i storleksordning från 19 kvm till 48 kvm. Huset drivs med fjärrvärme. Kabeltv förmedlas av UPC och finns anslutet i samtliga lägenheter (dock ej inkluderat i avgiften). Även internet-uppkoppling via TV-nätet är tillgängligt. Styrelsen: Styrelsen består för närvarande av 9 st personer. 7 st styrelsemedlemmar samt 2 st suppleanter. Posterna är valda på 1 år. 29 av 30 lägenheter är anslutna till föreningen. Dessa är: Truls Borgström (ordförande) Björn Roth (sekreterare) Mats Pergel (kassör) Merja Pyykönen Tomas Jonsson Mia Lorentzson Johan Andersson Peter Holm (suppleant) Lars Gustavsson (suppleant)

4 Fabriken 27 Lägenhetsförteckning: (Uppdelad i våningsplan) Brf
Lgh Namn (B)ostadsrätt/(H)yresrätt NB 1. Leif Larsson B 2. Dag Wennerström H 3. Gunvor Johansson B 4. Mats Pergel B 5. Bengt-Göran Mårtensson B PL 1 6. Truls Borgström B 7. Annika Nentzel B 8. Henrik Ohlin B 9. Sven Draganja B 10. Christian Weibull B PL 2 11. Anne Yli-Hynnilä B 12. Katarina Tegström B 13. Tina Arfwidsson B 14. Merja Pyykönen B 15. Lars Gustafsson B PL 3 16. Kristina Forsell B 17. Elin Malmström B 18. Acasso Music AB (Osslund) B 19. Tomas Jonsson B 20. Åsa Lindefelt B PL 4 21. Rolf Eriksson (Sandegård) B 22. Maria Mohlin B 23. Margareta Andersson B 24. Björn Roth B 25. Mia Lorentzson B PL 5 26. Peter Holm B 27. David Göteman B 28. Johan Andersson B 29. Gunnar Hellström B 30. Åsa Gustavsson B

5 Fabriken 27 Städrutiner: Sop- och grovsopshantering: Tvättstugan: Brf
Fastigheten får hjälp med underhåll av Enroth Fastighetsservice som svarar för lättare underhåll samt städning. Sop- och grovsopshantering: Varje lägenhetsinnehavare ansvarar själva för transport av eventuella grovsopor från lägenhet till sopstation. Sopstationer finns i närområde. Dels vid Hornstullsstrand och vid Folkskolegatan. Större saker kan transporteras till Årsta sopstation. Papper/tidningar och kartonger skall vikas ihop och slängas i avsedd returpappers behållare i källaren. Sopor skall slängas i sopinkast i källare. Sopor får EJ förvaras i trappuppgång. Annat bråte får ej heller förvaras i trapp, källare eller gemensamt vindsutrymme. Föreningen har dock storstädning 2 ggr per år då man beställer grovsop hämtning. Styrelsen kommer att informera om eventuell storstädning där man även passar på att beställa en grovsops- tömning. Datum när lägenhetsinnehavare kan bära ner eventuella grovsopor kommer att informeras via informationsblad. Om sopinkastet är fullt eller krånglar vänligen ta kontakt med Mats Pergel (lgh 4) Tvättstugan: Tvättstugan är belägen i källaren. Här kan varje hyres-/bostadsrättsinnehavare boka sig till de 2 st tvättmaskiner som finns. Bokningen är uppdelad i 3 st block. KL , KL KL Under dessa 3 block kan man boka sig. Bokning gör man i den pärm som hänger invid dörr till Tvättstuga. Man kan givetvis utnyttja viss tid som är kvar på block om den som bokat är klar. Viktigt är också att den som bokar tydligt visar att man har för avsikt att använda full tid. Man får ha MAX 2 st bokade tider inbokade. (Mer information finns vid tvättstugan) Efter tvättning skall tvättutrymme iordningställas och städas. Glöm ej att ta bort ”ludd” från tork- tumlaren och se till att torkskåp är avstängt. Vid problem på maskiner i tvättstugan vänligen kontakta Björn Roth (lgh 24)

6 Fabriken 27 Vinden: Hiss: UPC: (Tv & Internet) 2:a hands uthyrningar.
Brf Vinden: Vindsutrymmet är uppdelat så att var och en har ett vindsförråd. Varje boende måste dock själva stå för (häng)lås till vindsförråd. Saker skall förvaras i eget avsett vindutrymme. Saker får EJ finnas i gång/trappa. Vid problem/frågor kontakta Truls Borgström (lgh 6). Hiss: Hissen är av en äldre modell. Max 3 personer får färdas samtidigt i hiss. Tänk på att hiss ej fungerar om grind samt dörr EJ är stängda korrekt. Innan ni felanmäler hiss (om ej akut) ta kontakt med Björn Roth (lgh 24) innan för att undvika dubbel utryckningar. Björn skall även kontaktas vid andra problem med hissen. UPC: (Tv & Internet) Fastigheten är ansluten till UPC. Dessa ansvarar för Tv/Radio samt internet koppling (via kabel). Lägenhetsinnehavare kan själv välja vilket utbud som önskas. Grundutbudet (STV1, 2 och 4:an) är fritt. Därefter kan extra programutbud beställas hos UPC på telefon Internet uppkoppling via kabeltv nätet är också tillgängligt. För en fast kostnad per månad kan du ”surfa” fritt. För vidare information samt vid problem kontakta Mats Pergel (lgh 4), alternativt med UPC. (Nummer presenteras på nästa sida) 2:a hands uthyrningar. Föreningen följer samma regler som hyreshus. Skälen skall vara goda och uthyrningen skall vara godkänd av styrelsen. Om det skulle bli aktuellt kontakta Merja Pyykönen omedelbart så att styrelsen kan ta ställning till ärendet i god tid. Övrigt : Vi har alla givetvis ett gemensamt ansvar för huset. Om ni ser en trasig glödlampa eller dylikt, är ni mer än välkomna att byta denna. Om ni köper glödlampa el dyl. spara kvitto och överlämna till Mats Pergel (Lgh 4) som har hand om föreningens kassa. Fester: Fester i huset är givetvis tillåtet. Hänsyn måste dock tas till andra boendes trivsel i fastigheten. Därför har vi sagt att festandet skall förekomma i upphovslägenhet och EJ spridas till trapphus . Rökning är förbjuden i samtliga allmänna utrymmen i huset.

7 Fabriken 27 Välkommen! Felanmälan: Brf
Huset sköts ju som känt mestadels av oss medlemmar men det kan inträffa händelser Där extern hjälp krävs. Om saker ej är av AKUT natur skall om möjligt ansvarig person kontaktas. Nedan följer vissa kontaktpersoner och nummer till de saker i huset som är ”vanligast” förekommande. Kontaktpersoner i hus: Hiss Björn Roth Kodlås Björn Roth Nycklar Henrik Ohlin UPC Mats Pergel Information Mats Pergel Lägenhetsfrågor Björn Roth Tvättstuga Björn Roth Städning / Fastighet Truls Borgström Övriga frågor är Ni självklart välkomna att kontakta vilken ledamot som helst. Det finns även en brevlåda vid porten där man kan lämna in frågor eller synpunkter. Journummer (Externt) Hiss Hissvård AB Tel: Dygnet runt Tv/Radio UPC Tel: EL Birka Energi Tel: Dygnet runt Felanmälan Tel: Dygnet runt Skadedjur Anticimex Tel: Låssmed Södermalms låssmed Tel: Dygnet runt Nöd (Polis, Ambulans, Brandkår) SOS Alarm Tel: 112 Dygnet runt Välkommen!


Ladda ner ppt "Informationsblad från"

Liknande presentationer


Google-annonser