Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept"— Presentationens avskrift:

1 Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept
Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Mats Backström Polisinspektör Närpolisen Botkyrka Kurt Hassel Grannstödjare Sture Nilsson Grannstödjare Jan Karlsson fd anställd på hyresgästföreningen och Botkyrkabyggen

2 Trygghet och Säkerhet Trygg och säker miljö

3 Trygghet och Säkerhet

4 Stöd till insatser till medborgare Samverkan mot brott: Polisen, kommunen, Lokala Brå Botkyrka
Grannsamverkan: Kommunen, polisen, Grannstöd och kontaktombud Grannstöd: Kommunen, polisen och frivilliga/grannstödjare ”Töm bilen själv”-skylt: Kommunen, polisen och Grannstöd Certifiering av p-plats och p-hus: Kommunen, polisen, bostadsföreningar och företag Certifiering av säkert och tryggt centrum: Kommunen, polisen, centrumägare Handslag mot klotter: Kommunen, polisen, centrumägare, Sl Vattenfall, bostadsföretag, grannsamverkan, Grannstöd Social grannsamverkan: Kommunen/områdesgrupp Tullinge och grannsamverkan

5 Grannsamverkan i Botkyrka

6 Bostadsinbrott 2009: 230 inbrott/försök, 2010: 219 inbrott/försök, : 190 inbrott/försök Första halvåret 2012: 67 inbrott i småhus och 35 inbrott i flerbostadshus. Jan-mars ökade bostadsinbrotten kraftigt men har sedan april gått ner igen. Kom in många tips från boende Jämför ökningen i landet med 12,3 % och ökningen i Stockholm 39,4. Minskning med 40 polisanmälda bostadsinbrott på 2 år

7 Våra kostnader och besparingar
Polis och trygghetssamordnare (tills. ca 1 tjänst) och Grannstödsbil, ca kr/år Besparing - ca kr/bostadsinbrott färre bostadsinbrott (på 2 år) ger en besparing på ca kr Civilsamhällets tidsinsatser i kronor Grannstöjdare/dag i bilen och kontaktombudens timmar ca kr/år

8 Bilbrott 2009: 1337 anmälda, 2010:1092 anmälda, 2011: 1087 anmälda
Bilbrotten minskade något första halvåret 2011 men ökade under hösten och minskar igen sedan årsskiftet Det är främst skadegörelse och bilinbrotten som har minskat Bilbrotten sker över hela kommunen (P-platser: ca 30 %) Alla kan bidra till minskade bilbrott genom genom att följa uppmaningen ”Töm bilen själv”. Ännu bättre är att säkra/certifiera P-platser och P-hus Till bilar som inte är är utrustade med säker startnyckel och billarm rekommenderas rattkrycka

9 Grannsamverkan i Botkyrka
Startade i USA på 1970-talet och i Sverige 1985 (Linköping) Startade i Botkyrka 2002 och hade 110 grannsamverkansområden 2009 Antalet ökade under 2010 till ca 150 och under 2011 till ca 230 I augusti 2012 finns det ca 255 grannsamverkansområden och täckningsgraden är drygt 60 % av hushållen Botkyrka har ca invånare Det finns omkring hushåll: i flerbostadshus (varav hyresrätter) och ca i småhus Det finns ca 300 kontaktombud Vi har även en stor grupp intresserade

10 Framgångsfaktorer Stöd och resurser från kommun- och polisledning
Samordning av säkerhet och trygghet/social prevention i kommunen Logistiken för Grannsamverkan ligger på kommunen i nära samverkan med polisen och Grannstöd Nära samarbete med kontaktombud för grannsamverkan, kommunens kontaktcenter, samhällsbyggnadsförvaltning, bostadsföretag, bostadsföreningar, områdesarbetet (viktig del i klotterarbetet och vid allvarliga incidenter) Gemensam styrgrupp för Grannsamverkan och Grannstöd (polis, kommun, frivilliga) Södertörnspolisens prioritering av bostadsinbrott

11 Framgångsfaktorer, forts
Ett starkt engagemang bland alla medverkande Grannstödjare uppsök och kartläggning av grannsamverkan Tydliga rutiner Bra stöd av material och sponsring från Samverkan mot brott (utbildningar)

12 Grannsamverkan –samverkan mot brott.nu - Mål
Främja trivseln Öka tryggheten Minska brottsligheten Forskning bekräftar ovanstående

13 Utbildningar 1 utbildningskväll/termin - grundkurs
mars och oktober, hos polisen i Tumba (polis, kommun, Räddningstjänst, Grannstöd) Grannstöd har egna utbildningar strax efteråt mars och oktober (polis, Grannstöd)

14 Fördjupningskväll Byta erfarenheter Ge information och inspirera
Tema- anknyter till bostadsfrågor Något gott serveras 2 gånger/år (polis, kommun, föreläsare)

15 Nyhetsbrev Polisen och lokala brå informerar
Information och tips Statistik Inspirera 9 ggr/år

16 Grannstöd Samarbete mellan: Botkyrka kommun Närpolisen i Botkyrka Frivilliga grannstödjare

17

18 Vi patrullerar i hela kommunen

19 Vi observerar och rapporterar
Rapporterar till polisen Felanmäler till kommunen Dokumenteras av polis

20 Grannstöds forts Erbjuder brottsofferstöd/ återbesök
Strukturerade körningar Alltid kontakta kontaktombud Utbildas i säkerhetsfrågor

21 Kvalitetsäkring Grannstödjarna har genomfört en enkätundersökning
Ett frågeformulär gjordes med frågor.” 96 svar Några exempel: Kontaktuppgifterna kollas Finns informationsfolder och skyltar? På vilket sätt sprider kontaktombudet nyhetsbrevet och övrig information vidare? Vet alla var man ringer vid misstänkt brottslighet under dagtid samt kvällar och helgdagar?

22 Vi ger tips för ökad trygghet och säkerhet
Kampanjer Våren – Handslag klotter Hösten - Klippa häcken! Jul - ”Töm bilen själv”! Centrumdagar Politiker, kontaktombud, tjänstemän, pensionärsföreningar kan åka med bilen Styrgruppen

23 Botkyrkabyggen och privata bostadsföretag
Trygghetssamordnare träffar bostadsföretagens ledningar både centralt i kommunen men också ute i respektive områdesarbetet ang. etablering av grannsamverkan i flerbostadshus

24 Rutiner och arbetssätt
Etablera nytt Grannsamverkansområde Villa/radhusområden: Grannstödjarna tar kontakt med företrädare för föreningar etc. Talar med boende och lämna ut broschyrer om Grannsamverkan och försöker intressera någon att ta på sig uppgiften att vara samordnare för ett nytt Grannsamverkansområde. Flerbostadshus: Grannstödjarna tar kontakt med Bovärdar, Miljövärdar eller motsvarande kontaktpersoner och intressera dem för att vara kontaktpersoner för Grannsamverkan Grannstöd tar också kontakt med lokala ombud för Hyresgästföreningen ang. kontaktombud för Grannsamverkan Skyltar att placera i områdena lämnas ut när föreningen är bildad

25 Fördjupad information och uppföljning
Fördjupad information lämnas till boende i samband med möten i resp. Grannsamverkansområden. Trygghetssamordnare Botkyrka kommun ( och/eller Närpolisen kan medverka) Intresserade medhjälpare till Bovärdarna t ex ViBo (hyresgästföreningen) samt Miljövärdarna har inbjudits till Grannsamverkanskursen Grannstödjarna tar kontakt med resp. kontaktombud (inkl. Bovärdarna) två gånger/ år för uppföljning av hur Grannsamverkan fungerar. Man levererar även skyltar och informationsmaterial till Kontaktombuden Botkyrkabyggen (Kundcenter) meddelar Botkyrka kommun (trygghetssamordnare) ev. ändringar av Bovärdarnas arbetsområden


Ladda ner ppt "Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept"

Liknande presentationer


Google-annonser