Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept. 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Mats Backström Polisinspektör Närpolisen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept. 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Mats Backström Polisinspektör Närpolisen."— Presentationens avskrift:

1 Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept. 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Mats Backström Polisinspektör Närpolisen Botkyrka Kurt Hassel Grannstödjare Sture Nilsson Grannstödjare Jan Karlsson fd anställd på hyresgästföreningen och Botkyrkabyggen

2 Trygghet och Säkerhet Trygg och säker miljö

3 Trygghet och Säkerhet Säkerhetschef KLF Marcus Qvennerstedt Trygghetssamordnare SF Beyron Ahxner Säkerhetssamordnare SF Lena Maria Fritzberg Informationssäkerhetssamordnare Carine Spång

4 Stöd till insatser till medborgare Samverkan mot brott: Polisen, kommunen, Lokala Brå Botkyrka  Grannsamverkan: Kommunen, polisen, Grannstöd och kontaktombud  Grannstöd: Kommunen, polisen och frivilliga/grannstödjare  ”Töm bilen själv”-skylt: Kommunen, polisen och Grannstöd  Certifiering av p-plats och p-hus: Kommunen, polisen, bostadsföreningar och företag  Certifiering av säkert och tryggt centrum: Kommunen, polisen, centrumägare  Handslag mot klotter: Kommunen, polisen, centrumägare, Sl Vattenfall, bostadsföretag, grannsamverkan, Grannstöd  Social grannsamverkan: Kommunen/områdesgrupp Tullinge och grannsamverkan

5 Grannsamverkan i Botkyrka

6 Bostadsinbrott  2009: 230 inbrott/försök, 2010: 219 inbrott/försök, 2011: 190 inbrott/försök  Första halvåret 2012: 67 inbrott i småhus och 35 inbrott i flerbostadshus. Jan-mars ökade bostadsinbrotten kraftigt men har sedan april gått ner igen. Kom in många tips från boende  Jämför ökningen i landet med 12,3 % och ökningen i Stockholm 39,4.  Minskning med 40 polisanmälda bostadsinbrott på 2 år

7 Våra kostnader och besparingar  Polis och trygghetssamordnare (tills. ca 1 tjänst) och Grannstödsbil, ca 700 000 kr/år  Besparing - ca 20 000 kr/bostadsinbrott. 40 färre bostadsinbrott (på 2 år) ger en besparing på ca 800 000 kr  Civilsamhällets tidsinsatser i kronor 2 Grannstöjdare/dag i bilen och kontaktombudens timmar ca 850 000 kr/år

8 Bilbrott  2009: 1337 anmälda, 2010:1092 anmälda, 2011: 1087 anmälda  Bilbrotten minskade något första halvåret 2011 men ökade under hösten och minskar igen sedan årsskiftet  Det är främst skadegörelse och bilinbrotten som har minskat  Bilbrotten sker över hela kommunen (P-platser: ca 30 %)  Alla kan bidra till minskade bilbrott genom genom att följa uppmaningen ”Töm bilen själv”. Ännu bättre är att säkra/certifiera P-platser och P-hus  Till bilar som inte är är utrustade med säker startnyckel och billarm rekommenderas rattkrycka

9  Startade i USA på 1970-talet och i Sverige 1985 (Linköping)  Startade i Botkyrka 2002 och hade 110 grannsamverkansområden 2009  Antalet ökade under 2010 till ca 150 och under 2011 till ca 230  I augusti 2012 finns det ca 255 grannsamverkansområden och täckningsgraden är drygt 60 % av hushållen  Botkyrka har ca 85 000 invånare  Det finns omkring 32 800 hushåll: 20 800 i flerbostadshus (varav 12 000 hyresrätter) och ca 12 000 i småhus  Det finns ca 300 kontaktombud  Vi har även en stor grupp intresserade Grannsamverkan i Botkyrka

10  Stöd och resurser från kommun- och polisledning  Samordning av säkerhet och trygghet/social prevention i kommunen  Logistiken för Grannsamverkan ligger på kommunen i nära samverkan med polisen och Grannstöd  Nära samarbete med kontaktombud för grannsamverkan, kommunens kontaktcenter, samhällsbyggnadsförvaltning, bostadsföretag, bostadsföreningar, områdesarbetet (viktig del i klotterarbetet och vid allvarliga incidenter)  Gemensam styrgrupp för Grannsamverkan och Grannstöd (polis, kommun, frivilliga)  Södertörnspolisens prioritering av bostadsinbrott Framgångsfaktorer

11  Ett starkt engagemang bland alla medverkande  Grannstödjare uppsök och kartläggning av grannsamverkan  Tydliga rutiner  Bra stöd av material och sponsring från Samverkan mot brott (utbildningar) Framgångsfaktorer, forts

12  Främja trivseln  Öka tryggheten  Minska brottsligheten  Forskning bekräftar ovanstående Grannsamverkan –samverkan mot brott.nu - Mål

13 Utbildningar 1 utbildningskväll/termin - grundkurs • mars och oktober, hos polisen i Tumba (polis, kommun, Räddningstjänst, Grannstöd) Grannstöd har egna utbildningar strax efteråt • mars och oktober (polis, Grannstöd)

14  Byta erfarenheter  Ge information och inspirera  Tema- anknyter till bostadsfrågor  Något gott serveras  2 gånger/år (polis, kommun, föreläsare) Fördjupningskväll

15  Information och tips  Statistik  Inspirera  9 ggr/år Nyhetsbrev Polisen och lokala brå informerar

16 Grannstöd Samarbete mellan: - Botkyrka kommun - Närpolisen i Botkyrka - Frivilliga grannstödjare

17

18 Vi patrullerar i hela kommunen

19 Vi observerar och rapporterar  Rapporterar till polisen  Felanmäler till kommunen  Dokumenteras av polis

20 Grannstöds forts  Erbjuder brottsofferstöd/ återbesök  Strukturerade körningar Alltid kontakta kontaktombud  Utbildas i säkerhetsfrågor

21 Kvalitetsäkring  Grannstödjarna har genomfört en enkätundersökning  Ett frågeformulär gjordes med 10 frågor.” 96 svar Några exempel:  Kontaktuppgifterna kollas  Finns informationsfolder och skyltar?  På vilket sätt sprider kontaktombudet nyhetsbrevet och övrig information vidare?  Vet alla var man ringer vid misstänkt brottslighet under dagtid samt kvällar och helgdagar?

22 Vi ger tips för ökad trygghet och säkerhet Kampanjer  Våren – Handslag klotter  Hösten - Klippa häcken!  Jul - ”Töm bilen själv”!  Centrumdagar  Politiker, kontaktombud, tjänstemän, pensionärsföreningar kan åka med bilen Styrgruppen

23 Trygghetssamordnare träffar bostadsföretagens ledningar både centralt i kommunen men också ute i respektive områdesarbetet ang. etablering av grannsamverkan i flerbostadshus Botkyrkabyggen och privata bostadsföretag

24 Etablera nytt Grannsamverkansområde  Villa/radhusområden: Grannstödjarna tar kontakt med företrädare för föreningar etc. Talar med boende och lämna ut broschyrer om Grannsamverkan och försöker intressera någon att ta på sig uppgiften att vara samordnare för ett nytt Grannsamverkansområde.  Flerbostadshus: Grannstödjarna tar kontakt med Bovärdar, Miljövärdar eller motsvarande kontaktpersoner och intressera dem för att vara kontaktpersoner för Grannsamverkan  Grannstöd tar också kontakt med lokala ombud för Hyresgästföreningen ang. kontaktombud för Grannsamverkan  Skyltar att placera i områdena lämnas ut när föreningen är bildad Rutiner och arbetssätt

25  Fördjupad information lämnas till boende i samband med möten i resp. Grannsamverkansområden. Trygghetssamordnare Botkyrka kommun ( och/eller Närpolisen kan medverka)  Intresserade medhjälpare till Bovärdarna t ex ViBo (hyresgästföreningen) samt Miljövärdarna har inbjudits till Grannsamverkanskursen  Grannstödjarna tar kontakt med resp. kontaktombud (inkl. Bovärdarna) två gånger/ år för uppföljning av hur Grannsamverkan fungerar. Man levererar även skyltar och informationsmaterial till Kontaktombuden  Botkyrkabyggen (Kundcenter) meddelar Botkyrka kommun (trygghetssamordnare) ev. ändringar av Bovärdarnas arbetsområden Fördjupad information och uppföljning


Ladda ner ppt "Grannsamverkan i Botkyrka kommun - Regional grannsamverkanskonf. sept. 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Mats Backström Polisinspektör Närpolisen."

Liknande presentationer


Google-annonser