Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljonprogrammets bostadsområden 6 april 2011 Jenny Berglund Byggchef Sigtunahem Omhändertagandet av rekordårens bostäder är en stor och viktig fråga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljonprogrammets bostadsområden 6 april 2011 Jenny Berglund Byggchef Sigtunahem Omhändertagandet av rekordårens bostäder är en stor och viktig fråga."— Presentationens avskrift:

1 Miljonprogrammets bostadsområden 6 april 2011 Jenny Berglund Byggchef Sigtunahem
Omhändertagandet av rekordårens bostäder är en stor och viktig fråga som kräver många olika lösningar.

2 Dessa åtgärder gjordes i ombyggnationen Norrbackavägen 21 o 23
Ny takbeläggning Ny takisolering inklusive tilläggsisolering av värmekulvert Nya plåtdetaljer och takluckor Tilläggsisolerade fönster Renovering av entrédörrar (igensatta postinkast) Renoverad frånluftventilation, tilluft bakom radiatorer och återvinning av frånluft i ett hus. Ett helt nytt FTX ventilationssystem i det andra huset.

3 Dessa åtgärder gjordes i ombyggnationen
Alla ytterväggar tilläggsisolerade invändigt Tilläggsisolering på golvet mot plattan Individuell mätning och debitering av kall- och varmvatten. Totalt nya ytskikt invändigt Vissa tillgänglighetsåtgärder Nya kökssnickerier och innerdörrar Nya stammar, vatten o avlopp.

4 Norrbackavägen 21 o 23 Norrbackavägen 23
Värmeledning inflyttad in på vind Ventilation Från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX) Nya kanaler Norrbackavägen 21 Tilläggsisolering av värmekulvert med 200 mm cellplast Ventilation Frånluftsventilation (F). Nya tilluftsventiler bakom radiatorer.

5 Energiresultatet efter åtgärderna ingångsvärde 172,2 kWh/m2 A temp
Beräknade värden Uppmätta värden Norrbackavägen nr: 21 23 Värme 62,9 52,9 46,1 36,1 kWh/m2 A temp Varmvatten 33,5 31,9 41 38 Driftel 4,6 8,2 5 8 Energiprestanda 101 93 92,1 81,7 Hushållsel 33,4 24,7 30 27

6 Kostnader för energiåtgärder
Ekonomi Hus 21 Hus 23 Besparing 80,10 90,50 kWh/m2 Atemp  1kWh = 1kr Avkastningskrav 5% 0,05 Energiprisökning 2% 0,02 80,1/(0,05-0,02) 2 667* 3 017* kr/m2 Atemp *Nuvärde Kostnader för energiåtgärder F ventilation hus 21 kr FTX ventilation hus 23 kr Isolering av golv i bottenvåning kr Renovering av fönster kr Isolering av vindsbjälklag kr Invändig tilläggsisolering av yttervägg kr Individuell mätning kv och vv inkl. utrustning för mätinsamling kr Summa. kr 1674 kr/m2 Atemp Totala kostnader alla åtgärder hus 21 o 23 Bygg kr Mark 8 844 kr Projektering kr Byggherre kost kr Hyresförl o evak kr Summa: kr 10305kr /m2 Atemp

7 Vad kom vi fram till… Tilläggsisolering invändigt = total ytskiktsrenovering Total ytskiktsrenovering = evakuering av allt och alla FTX är numera standard. Inte så mycket dyrare , Norrbacka ca kr/lgh än vanlig frånluft. Planlösnings ändringar på grund av att ytan minskas Byggnadsprocessen inte tillräckligt förankrad i området.

8 Och så hände det som inte får hända…
De nyrenoverade husen har drabbats av mögelskada i träregelstommen. Eftersom invändig tilläggsisolering är kontroversiellt har en fuktanalys med beräkningsprogram (WUFI) utförts före åtgärd samt uppföljande mätningar.

9 …men … Vad lär vi oss av detta! Inventera noggrant
Då utredning av mögel angreppet pågår påträffas styrenskum i hela luftspalten bakom både tegel och träpanel. Vad lär vi oss av detta! Inventera noggrant Leta efter sådant som inte borde finnas Gör inte för stora enheter innan metoden är provad Detta utförande gör att den gamla träregelstommen inte kan torka ut och att den nu blir kallare än tidigare. Detta innebär att mögeltillväxt har startat. KARBAMID!

10 Så här går vi vidare i boende dialog ”utveckling Norrbacka”
Visionsenkät till alla hushåll i hela Norrbacka, våren 2010 Sammanställning av enkäten och bildande av referensgrupp med hyresgäster sommaren 2010 Utformning av utställningsmaterial i samarbete med referensgrupp, stadsbyggnadskontoret, förvaltningspersonal samt arkitekt. Hösten 2010 Vernissage av utställningen december 2010 Utvärdering och sammanställning av enkätsvar och synpunkter från utställningen. Jan 2011 Ansökan om två nya detaljplaner till stadsbyggnadsnämnden februari 2011

11 Ombyggnadsplaneringen ombyggnation med omtanke
Ta bort pilar?

12 Vad gör vi i Tingvalla Tre nivåer, mini, midi, maxi, hyresgäst väljer
Ny el, 3-fasmätning, fler uttag, alla installationer jordade Ny ventilation FTX på taket + spisfläkt Nya, avloppsledningar, vattenledningar, VVC Nya badrum, förberedelser för inkoppling av tvättmaskin/torktumlare Delvis nya kök förberedelser för inkoppling diskmaskin Säkerhetsdörr utan brevinkast Postbox i entrén Individuell vattenmätning kallt + varmt HLU enligt gällande regler

13 Vad gör vi med hyresgästerna
Evakueras till ”stugbyn” under 5 veckor Fullt möblerade + IKEA startpaket TV , bredband, telefon Möbler står kvar i lägenheten flyttas till mitten av rummen Lösöre täcks in med lakan under ombyggnadstiden 1 månad hyresfritt Flytthjälp Uppehåll under Jul & nyår samt under sommaren

14 Vad kostar detta? Budget totalkostnad 240 000 000 (481st lägenheter)
Per lägenhet ca Midi Maxi Hyresintäkt Mini 980 kr/m2 /år relativ Midi kr/m2 /år relativ Maxi 1150 kr/m2 /år relativ

15 Vad är mini, midi och maxi?
Omfattning. Ombyggnaden genomförs för en grupp av lägenheter som bestäms i den specifika överenskommelsen. Ombyggnadstiden kan variera mellan 5 och 8 arbetsveckor. Ombyggnaden genomförs i tre olika nivåer mini, midi och maxi. Innehållet i dessa beskrivs i tabellen bilaga 1, generell. Vissa skillnader kan förekomma på grund av skillnader i de olika bostadsområdena varför en unik tabell fastläggs i den områdesspecifika överenskommelsen som förhandlas områdesvis. Om man tvingas göra större avvikelser ska hyresnivåerna som överenskoms här anpassas.

16 Rörstammar för vatten och avlopp åtgärdas Ny el i hela lägenheten
Badrum Mini Midi Maxi Byte av golvbrunn X Helkaklade väggar, en fondvägg avvikande kulör/tre olika paket med samstämda nyanser Klinker på golvet Vägghängd wc-stol m utanpåliggande cistern (där det av tekniska skäl inte är omöjligt) Ibland kan man inte montera in dessa maskiner om badkaret finns kvar. Det går dock att göra förbered-elsen. Nytt handfat Befintligt badkar/alternativt ny duschstång Nytt badkar m ben/alternativt dusch Förberedelse för tvättmaskin (vatten och el) ” ” torktumlare ” ” elektrisk handdukstork (el) Ny belysning, Ny strömbrytare, Eluttag 220v, Jordfelsbrytare, Nya handdukskrokar, Målning av snickerier och tak Kök Köksfläkt med skåp Nya köksluckor + tillkommande skåp pga köksfläkten Nya köksskåp + tillkommande skåp pga köksfläkten Ny spis om befintlig inte fungerar med ny eldragning Ny spis Ny kyl/frys 3:or och större separat kyl o frys Ny diskbänk Nya bänkskivor och höjning av underskåp Nytt kökskakel Mini Midi Maxi Bänkbelysning, X Förberedelser så att diskmaskin kan monteras samt kopplas in Övriga rum i lägenheten Helmålning samtliga rum Slipning av parkett i vardagsrum, eller byte om den är för gammal (omslipad för många gånger) Ny parkett i samtliga rum utom kök och badrum Ny linoleum i köket Nya tapeter i samtliga bostadsrum, enligt SH standardsortiment som man får välja ur. Innerdörrar, målas om eller byts ut beroende på utförandet i lägenheten. Foder, socklar, trösklar, befintliga skåpssnickerier, fönsterbänkar ses över. Målas och byts efter behov. Utrustning för individuell mätning av kall- och varmvatten El-handukstork, korkar på plats, Bara ny spis i maxi? Förberedelser? Bra standard nu? Rörstammar för vatten och avlopp åtgärdas Ny el i hela lägenheten Engreppsblandare kök och badrum Ny ventilation FTX


Ladda ner ppt "Miljonprogrammets bostadsområden 6 april 2011 Jenny Berglund Byggchef Sigtunahem Omhändertagandet av rekordårens bostäder är en stor och viktig fråga."

Liknande presentationer


Google-annonser