Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljonprogrammets bostadsområden 6 april 2011 Jenny Berglund Byggchef Sigtunahem Omhändertagandet av rekordårens bostäder är en stor och viktig fråga som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljonprogrammets bostadsområden 6 april 2011 Jenny Berglund Byggchef Sigtunahem Omhändertagandet av rekordårens bostäder är en stor och viktig fråga som."— Presentationens avskrift:

1 Miljonprogrammets bostadsområden 6 april 2011 Jenny Berglund Byggchef Sigtunahem Omhändertagandet av rekordårens bostäder är en stor och viktig fråga som kräver många olika lösningar.

2 2 Dessa åtgärder gjordes i ombyggnationen Norrbackavägen 21 o 23 •Ny takbeläggning •Ny takisolering inklusive tilläggsisolering av värmekulvert •Nya plåtdetaljer och takluckor •Tilläggsisolerade fönster •Renovering av entrédörrar (igensatta postinkast) •Renoverad frånluftventilation, tilluft bakom radiatorer och återvinning av frånluft i ett hus. Ett helt nytt FTX ventilationssystem i det andra huset.

3 3 •Alla ytterväggar tilläggsisolerade invändigt •Tilläggsisolering på golvet mot plattan •Individuell mätning och debitering av kall- och varmvatten. •Totalt nya ytskikt invändigt •Vissa tillgänglighetsåtgärder •Nya kökssnickerier och innerdörrar •Nya stammar, vatten o avlopp. Dessa åtgärder gjordes i ombyggnationen

4 4 Norrbackavägen 21 o 23 Norrbackavägen 21 Tilläggsisolering av värmekulvert med 200 mm cellplast Ventilation Frånluftsventilation (F). Nya tilluftsventiler bakom radiatorer. Norrbackavägen 23 Värmeledning inflyttad in på vind Ventilation Från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX) Nya kanaler

5 5 Energiresultatet efter åtgärderna ingångsvärde 172,2 kWh/m 2 A temp Beräknade värdenUppmätta värden Norrbackavägen nr: 21232123 Värme62,952,946,136,1 kWh/m 2 A temp Varmvatten33,531,94138 kWh/m 2 A temp Driftel4,68,258 kWh/m 2 A temp Energiprestanda1019392,181,7 kWh/m 2 A temp Hushållsel33,424,73027 kWh/m 2 A temp

6 6 Ekonomi Hus 21 Hus 23 Besparing 80,10 90,50kWh/m2 Atemp 1kWh = 1kr Avkastningskrav 5% 0,05 Energiprisökning 2% 0,02 80,1/(0,05-0,02) 2 667* 3 017*kr/m2 Atemp * Nuvärde Totala kostnader alla åtgärder hus 21 o 23 Bygg 20 105 044 kr Mark 8 844 kr Projektering 379 510 kr Byggherre kost 780 318 kr Hyresförl o evak 1 758 831 kr Summa: 23 032 548 kr10305kr /m2 Atemp Kostnader för energiåtgärder F ventilation hus 21 364 000 kr FTX ventilation hus 23 1 153 654 kr Isolering av golv i bottenvåning 796 250 kr Renovering av fönster 687 500 kr Isolering av vindsbjälklag 337 500 kr Invändig tilläggsisolering av yttervägg 214 000 kr Individuell mätning kv och vv inkl. utrustning för mätinsamling 188 500 kr Summa. 3 741 404kr 1674 kr/m2 Atemp

7 7 Vad kom vi fram till… FTX är numera standard. Inte så mycket dyrare, Norrbacka ca 50 000kr/lgh än vanlig frånluft. Planlösnings ändringar på grund av att ytan minskas Total ytskiktsrenovering = evakuering av allt och alla Tilläggsisolering invändigt = total ytskiktsrenovering Byggnadsprocessen inte tillräckligt förankrad i området.

8 8 Och så hände det som inte får hända… De nyrenoverade husen har drabbats av mögelskada i träregelstommen. Eftersom invändig tilläggsisolering är kontroversiellt har en fuktanalys med beräkningsprogram (WUFI) utförts före åtgärd samt uppföljande mätningar.

9 9 …men … Då utredning av mögel angreppet pågår påträffas styrenskum i hela luftspalten bakom både tegel och träpanel. Detta utförande gör att den gamla träregelstommen inte kan torka ut och att den nu blir kallare än tidigare. Detta innebär att mögeltillväxt har startat. Vad lär vi oss av detta! •Inventera noggrant •Leta efter sådant som inte borde finnas •Gör inte för stora enheter innan metoden är provad

10 10 Så här går vi vidare i boende dialog ”utveckling Norrbacka” Visionsenkät till alla hushåll i hela Norrbacka, våren 2010 Sammanställning av enkäten och bildande av referensgrupp med hyresgäster sommaren 2010 Utformning av utställningsmaterial i samarbete med referensgrupp, stadsbyggnadskontoret, förvaltningspersonal samt arkitekt. Hösten 2010 Vernissage av utställningen december 2010 Ansökan om två nya detaljplaner till stadsbyggnadsnämnden februari 2011 Utvärdering och sammanställning av enkätsvar och synpunkter från utställningen. Jan 2011

11 11 Ombyggnadsplaneringen ombyggnation med omtanke

12 12 Vad gör vi i Tingvalla •Tre nivåer, mini, midi, maxi, hyresgäst väljer •Ny el, 3-fasmätning, fler uttag, alla installationer jordade •Ny ventilation FTX på taket + spisfläkt •Nya, avloppsledningar, vattenledningar, VVC •Nya badrum, förberedelser för inkoppling av tvättmaskin/torktumlare •Delvis nya kök förberedelser för inkoppling diskmaskin •Säkerhetsdörr utan brevinkast •Postbox i entrén •Individuell vattenmätning kallt + varmt •HLU enligt gällande regler

13 13 Vad gör vi med hyresgästerna •Evakueras till ”stugbyn” under 5 veckor •Fullt möblerade + IKEA startpaket •TV, bredband, telefon •Möbler står kvar i lägenheten flyttas till mitten av rummen •Lösöre täcks in med lakan under ombyggnadstiden •1 månad hyresfritt •Flytthjälp •Uppehåll under Jul & nyår samt under sommaren

14 14 Vad kostar detta? •Budget totalkostnad 240 000 000 (481st lägenheter) •Per lägenhet ca 500 000 •Midi + 20 000 •Maxi + 180 000 Hyresintäkt •Mini 980 kr/m 2 /år relativ •Midi 1125 kr/m 2 /år relativ •Maxi 1150 kr/m 2 /år relativ

15 15 Vad är mini, midi och maxi? Omfattning. •Ombyggnaden genomförs för en grupp av lägenheter som bestäms i den specifika överenskommelsen. Ombyggnadstiden kan variera mellan 5 och 8 arbetsveckor. •Ombyggnaden genomförs i tre olika nivåer mini, midi och maxi. •Innehållet i dessa beskrivs i tabellen bilaga 1, generell. Vissa skillnader kan förekomma på grund av skillnader i de olika bostadsområdena varför en unik tabell fastläggs i den områdesspecifika överenskommelsen som förhandlas områdesvis. Om man tvingas göra större avvikelser ska hyresnivåerna som överenskoms här anpassas.

16 16 •Rörstammar för vatten och avlopp åtgärdas •Ny el i hela lägenheten •Engreppsblandare kök och badrum •Ny ventilation FTX BadrumMiniMidiMaxi Byte av golvbrunnXXX Helkaklade väggar, en fondvägg avvikande kulör/tre olika paket med samstämda nyanser XXX Klinker på golvetXXX Vägghängd wc-stol m utanpåliggande cistern (där det av tekniska skäl inte är omöjligt) XXX Ibland kan man inte montera in dessa maskiner om badkaret finns kvar. Det går dock att göra förbered- elsen. Nytt handfat XXX Befintligt badkar/alternativt ny duschstångXX Nytt badkar m ben/alternativt duschX Förberedelse för tvättmaskin (vatten och el)XXX ” ” torktumlareXXX ” ” elektrisk handdukstork (el)XXX Ny belysning,XXX Ny strömbrytare,XXX Eluttag 220v,XXX Jordfelsbrytare,XXX Nya handdukskrokar,XXX Målning av snickerier och takXXX Kök Köksfläkt med skåpXXX Nya köksluckor + tillkommande skåp pga köksfläkten X Nya köksskåp + tillkommande skåp pga köksfläktenX Ny spis om befintlig inte fungerar med ny eldragning XX Ny spisX Ny kyl/frys 3:or och större separat kyl o frysX Ny diskbänkXX Nya bänkskivor och höjning av underskåpX Nytt kökskakelXX Mini Mi di Ma xi Bänkbelysning,XXX Förberedelser så att diskmaskin kan monteras samt kopplas in X Övriga rum i lägenheten Helmålning samtliga rumX Slipning av parkett i vardagsrum, eller byte om den är för gammal (omslipad för många gånger) X Ny parkett i samtliga rum utom kök och badrum X Ny linoleum i köketX Nya tapeter i samtliga bostadsrum, enligt SH standardsortiment som man får välja ur. X Innerdörrar, målas om eller byts ut beroende på utförandet i lägenheten. X Foder, socklar, trösklar, befintliga skåpssnickerier, fönsterbänkar ses över. Målas och byts efter behov. X Utrustning för individuell mätning av kall- och varmvatten XXX


Ladda ner ppt "Miljonprogrammets bostadsområden 6 april 2011 Jenny Berglund Byggchef Sigtunahem Omhändertagandet av rekordårens bostäder är en stor och viktig fråga som."

Liknande presentationer


Google-annonser