Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollektivtrafiken i Märstaområdet - problem och möjligheter!? Möte på Märsta bibliotek, tisdag den 24 april kl 14.00 Vi berättar mer. Kom och säg vad du.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollektivtrafiken i Märstaområdet - problem och möjligheter!? Möte på Märsta bibliotek, tisdag den 24 april kl 14.00 Vi berättar mer. Kom och säg vad du."— Presentationens avskrift:

1 Kollektivtrafiken i Märstaområdet - problem och möjligheter!? Möte på Märsta bibliotek, tisdag den 24 april kl 14.00 Vi berättar mer. Kom och säg vad du tycker! Mer information får du på: www.omstallningsigtuna.se/projekt/kollektivtrafikwww.omstallningsigtuna.se/projekt/kollektivtrafik Arr: Kollektivtrafikgruppen (En oberoende grupp av kollektivresande i kommunen), Kultur och Fritid

2 Välkommen och bakgrund • Kollektivtrafikgruppens uppgift: Bidra till omställning från biltrafik till kollektivt resande • Medborgardrivet • Kollektivtrafikgruppen bildades våren 2010 på ett medborgarmöte “Hur skall vi förbättra kollektivtrafiken till klimatsmart resande?” 2

3 Kollektivtrafikgruppens medlemmar • Carl Gunnar Jansson • Rolf Brunnberg • Anna Holmgren • Björn Lindbergson • Gunnel Peterson • Barbro Larsson • Kerstin Lindgren • Lars-Gunnar Bråvander • Lasse Wedén • Kurt Frödeberg 3

4 Kollektivtrafikgruppens arbetsuppgifter • Temporär förbättring av Märsta bytespunkter • Utveckling av busslinjer • Direktbuss Sigtuna – Märsta - Stockholm • Utveckling av beteende-/resvaneundersökningar • Program för fördubbling av kollektivtrafiken på 10 år • Samarbetsplan för kommun, SL och Arriva • Användarvänlig information • Spårbil Arlanda-Märsta-Valsta-Sigtuna Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 4

5 Utsläppen måste minska! •Kommunens klimatmål för 2020: en minskning på 40% av växthusgaserna jämfört med 1990 •Mer än 50% av alla koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn •Biltransporterna från/till Sigtuna kommun 5% högre än länsgenomsnittet •Kollektivtrafikandelen 6-7% lägre än länsgenomsnittet (SL 2009) •Minskning av fossilbränsledrivna transporter inom kommunen borde därför vara högsta prioritet för kommunens ledning och kommunens medborgare Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 5

6 Ska vi uppnå klimatmålet måste bilismen begränsas. Det går inte att bygga ut vägarna mer i Storstockholm utan mycket allvarliga miljökonsekvenser

7 Bilen – dyr bekvämlighet och miljöbov Ett exempel: Resa mellan Märsta station och Stockholm central BilresaKollektivtrafikresa CO2 – utsläpp 9 kg/resa0 kg/resa 2000 kg/år0 kg/år Kostnader 140 kr/resa50 kr/resa 60 000 kr/år10 000 kr/år (med 30 eller 90 dagars biljett) Källa: www.trafiken.nu 7

8 ”Arbetsunderlag” •Översiktsplan (2002), Klimatstrategin (2010), Trafikstrategin (2009), Miljöprogrammet (2009), Ortsanalyser (2010), Sigtuna kommun •Förstudien Märsta bytespunkt, Trafikverket, (2007) •Gruppens enkätundersökning bilisters resvanor till/från Märsta station, feb 2011 •Seminariet “Attraktiva stationsområden för enklare resande”, Jernhusen (sept. 2011) •Spårbilsseminariet, sept. 2011 •Resultat av våra kontakter med myndigheter m fl Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 8

9 Kontakter •Kommunen •Trafikverket •SL •Arriva •Upplandstrafiken •Bussförare, spärrvakt •Handikapprådet, Landsbygdsrådet •Handikapporganisation •SPF i Sigtuna, PRO i Sigtuna Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 9

10 Kommunens önskelista till SL 2011-10-10 (saxat) •KS vill ha större satsning på kollektivtrafiken i kommunen •Fokusera satsningar på nybyggnadsområden •Märsta stn – satsning på en totalombyggn, 14 000 resande idag •Generellt bättre tidsanpassning till pendeltågen •Brister i trygghet, belysning, väderskydd •Kollektiv trafik dygnet runt till Arlanda •Ökad turtäthet för bussarna 570 och 575 under högtrafik •Direktbuss från Valsta/Steninge till Märsta stn •Lokalbuss i Valsta (jfr 573 i centrala Märsta) •Förstärkt kollektrafik på landsbygden •Orättvisor i taxesystemet, med mera………. Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 11

11 • Stationen • Bussar i Sigtuna och mot Märsta 1.573:an - vad tycker vi? Annan linjesträckning? 2.583 till Arlanda - ny tull för bussresenärer? 3.Valsta /Steningehöjden 4.Steninge Slottspark 5.Rosersberg, nya industriområdet 6.Hållplatsutformning 7.Spårbil/ Spårvagn 8.Landsbygden Våra funderingar på problem i Märsta

12 Vilka problem har vi idag? Vad tycker du?

13 Bättre turtäthet!

14 Mindre trängsel mera trivsel! 14

15 Problem/möjligheter •Samarbetsplan saknas mellan kommun och SL (modell Norrtälje) •Klimatmål att infria •Fler busslinjer, bättre turtäthet •Problem för de med funktionshinder •Trafikstörningar •Väderskydd vid busshållplatser •Bristfällig information, fler digitala skyltar •Halkrisk vintertid på gångvägar till busshållplatser •Bättre passning mellan bussar och pendeltåg •En trafikantvänligare station (spärrar, väntsal….) Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun 12

16 Vad händer efter detta möte? Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun Idéer och synpunkter samlas in och presenteras i ett slutgiltigt förslag. Förslag med bakgrundsmaterial och minnesanteckningar från mötena finns tillgängliga på www.omstallningsigtuna.se/projekt/kollektivtrafik www.omstallningsigtuna.se/projekt/kollektivtrafik Förslaget lämnas till kommuns berörda politiker och tjänstemän, SL, Trafikverk och Arriva med begäran om att genomföra förslagen. Kontaktpersoner Lars-Gunnar Bråvander larsgunnar.bravander@bredband.net larsgunnar.bravander@bredband.net Rolf Brunnberg r.brunnberg@hotmail.comr.brunnberg@hotmail.com 16


Ladda ner ppt "Kollektivtrafiken i Märstaområdet - problem och möjligheter!? Möte på Märsta bibliotek, tisdag den 24 april kl 14.00 Vi berättar mer. Kom och säg vad du."

Liknande presentationer


Google-annonser