Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollektivtrafiken i Märstaområdet - problem och möjligheter!?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollektivtrafiken i Märstaområdet - problem och möjligheter!?"— Presentationens avskrift:

1 Kollektivtrafiken i Märstaområdet - problem och möjligheter!?
Möte på Märsta bibliotek, tisdag den 24 april kl 14.00 Vi berättar mer. Kom och säg vad du tycker! Mer information får du på: Arr: Kollektivtrafikgruppen (En oberoende grupp av kollektivresande i kommunen), Kultur och Fritid

2 Välkommen och bakgrund
Kollektivtrafikgruppens uppgift: Bidra till omställning från biltrafik till kollektivt resande Medborgardrivet Kollektivtrafikgruppen bildades våren 2010 på ett medborgarmöte “Hur skall vi förbättra kollektivtrafiken till klimatsmart resande?”

3 Kollektivtrafikgruppens medlemmar
Carl Gunnar Jansson Rolf Brunnberg Anna Holmgren Björn Lindbergson Gunnel Peterson Barbro Larsson Kerstin Lindgren Lars-Gunnar Bråvander Lasse Wedén Kurt Frödeberg

4 Kollektivtrafikgruppens arbetsuppgifter
Temporär förbättring av Märsta bytespunkter Utveckling av busslinjer Direktbuss Sigtuna – Märsta - Stockholm Utveckling av beteende-/resvaneundersökningar Program för fördubbling av kollektivtrafiken på 10 år Samarbetsplan för kommun, SL och Arriva Användarvänlig information Spårbil Arlanda-Märsta-Valsta-Sigtuna Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

5 Utsläppen måste minska!
Kommunens klimatmål för 2020: en minskning på 40% av växthusgaserna jämfört med 1990 Mer än 50% av alla koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn Biltransporterna från/till Sigtuna kommun 5% högre än länsgenomsnittet Kollektivtrafikandelen 6-7% lägre än länsgenomsnittet (SL 2009) Minskning av fossilbränsledrivna transporter inom kommunen borde därför vara högsta prioritet för kommunens ledning och kommunens medborgare Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

6 Ska vi uppnå klimatmålet måste bilismen begränsas
Ska vi uppnå klimatmålet måste bilismen begränsas. Det går inte att bygga ut vägarna mer i Storstockholm utan mycket allvarliga miljökonsekvenser

7 Bilen – dyr bekvämlighet och miljöbov
Ett exempel: Resa mellan Märsta station och Stockholm central Bilresa Kollektivtrafikresa CO2 – utsläpp 9 kg/resa 0 kg/resa 2000 kg/år 0 kg/år Kostnader 140 kr/resa 50 kr/resa kr/år kr/år (med 30 eller 90 dagars biljett) Källa:

8 ”Arbetsunderlag” Översiktsplan (2002), Klimatstrategin (2010), Trafikstrategin (2009), Miljöprogrammet (2009), Ortsanalyser (2010), Sigtuna kommun Förstudien Märsta bytespunkt, Trafikverket, (2007) Gruppens enkätundersökning bilisters resvanor till/från Märsta station, feb 2011 Seminariet “Attraktiva stationsområden för enklare resande”, Jernhusen (sept. 2011) Spårbilsseminariet , sept. 2011 Resultat av våra kontakter med myndigheter m fl Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

9 Kontakter Kommunen Trafikverket SL Arriva Upplandstrafiken
Bussförare, spärrvakt Handikapprådet, Landsbygdsrådet Handikapporganisation SPF i Sigtuna, PRO i Sigtuna Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

10 Kommunens önskelista till SL 2011-10-10 (saxat)
KS vill ha större satsning på kollektivtrafiken i kommunen Fokusera satsningar på nybyggnadsområden Märsta stn – satsning på en totalombyggn, resande idag Generellt bättre tidsanpassning till pendeltågen Brister i trygghet, belysning, väderskydd Kollektiv trafik dygnet runt till Arlanda Ökad turtäthet för bussarna 570 och 575 under högtrafik Direktbuss från Valsta/Steninge till Märsta stn Lokalbuss i Valsta (jfr 573 i centrala Märsta) Förstärkt kollektrafik på landsbygden Orättvisor i taxesystemet, med mera………. Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

11 Våra funderingar på problem i Märsta
Stationen Bussar i Sigtuna och mot Märsta 573:an - vad tycker vi? Annan linjesträckning? 583 till Arlanda - ny tull för bussresenärer? Valsta /Steningehöjden Steninge Slottspark Rosersberg, nya industriområdet Hållplatsutformning Spårbil/ Spårvagn Landsbygden

12 Vilka problem har vi idag?
Vad tycker du?

13 Bättre turtäthet!

14 Mindre trängsel mera trivsel!

15 Problem/möjligheter Samarbetsplan saknas mellan kommun och SL (modell Norrtälje) Klimatmål att infria Fler busslinjer, bättre turtäthet Problem för de med funktionshinder Trafikstörningar Väderskydd vid busshållplatser Bristfällig information, fler digitala skyltar Halkrisk vintertid på gångvägar till busshållplatser Bättre passning mellan bussar och pendeltåg En trafikantvänligare station (spärrar, väntsal….) Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

16 Vad händer efter detta möte?
Idéer och synpunkter samlas in och presenteras i ett slutgiltigt förslag. Förslag med bakgrundsmaterial och minnesanteckningar från mötena finns tillgängliga på Förslaget lämnas till kommuns berörda politiker och tjänstemän, SL, Trafikverk och Arriva med begäran om att genomföra förslagen. Kontaktpersoner Lars-Gunnar Bråvander Rolf Brunnberg Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun


Ladda ner ppt "Kollektivtrafiken i Märstaområdet - problem och möjligheter!?"

Liknande presentationer


Google-annonser