Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Den 13 november 2012. 13 november 2012 •Allmänt om ekonomi och finansiering (Åsa Söderberg) •Primula ersätter Tur och Retur (Johan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Den 13 november 2012. 13 november 2012 •Allmänt om ekonomi och finansiering (Åsa Söderberg) •Primula ersätter Tur och Retur (Johan."— Presentationens avskrift:

1 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Den 13 november 2012

2 13 november 2012 •Allmänt om ekonomi och finansiering (Åsa Söderberg) •Primula ersätter Tur och Retur (Johan Ekman, Annika Hellberg) •Bisysslor nya verktyg (Johan Ekman, Elisabet Kulle) Fika…. •Internationella nyheter (Marie Brink, Carl-Johan (Kalle) Andersson) •Relocationtjänster (Sonja Meiby) •Meriteringsanställningen •Medarbetarenkät vid LU •Certifierade rekryteringsspecialister •Övrigt

3 Relocationtjänster •”PAKET” –Familj, Par, Singel –Inom och utom EU –Previsit (i samband med rekrytering), Ankomst och Avresa –Kontaktperson LTH : Julia Edgerton

4 Relocation •Exempel tjänster previsit (vid rekrytering) –Info bostadsmarknad –Expertrådgivning levnadskostnadsberäkning, skatter, socialförsäkringssystem, pensioner mm –Medföljande, arbetsmarknad –Utbildningssystem, skolor…

5 Relocationtjänster •Exempel på tjänster ankomst: –Hitta bostad –Regional orientering –Skolor –Försäkringar –Tillstånd –Osv.

6

7 Meriteringsanställning •HF §12 a/b – från 2012 08 15 •Längst 4 år •Skall utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för ”högre” läraranställning •Kan förlängas p g a sjukdom, föräldraledighet, eller särskilda skäl som längst till 6 år. •Behörighet doktorsexamen (7 år före ansökningstidens utgång el. motsvarande vetenskaplig kompetens, får företräde. •Kan ej anställas enl. LAS inom 6 månader därefter!.

8 Anställningsformer som tillämpas vid LTH •Anställningsordningen på LU säger: ” Utgångspunkten är att alla anställningar som avser utbildning och forskning ska vara läraranställningar” Fördel: •Tydliga karriärvägar – kan befordras •Bättre för den enskilde att kunna söka externa medel, viktigt på LTH •Följer lärartidsavtalet

9 Förslag LTH Ny Meriteringsanställning Ny titel Kan prövas som lektor utan ”utlysning” Kriterier för lektorsanställning: •Uppfyller krav för lektorsnivå •Det finns ett uttalat behov från LTH att tillsvidareanställa Lektor Professor

10 Andra titlar •Titlar för forskning och undervisning är i första hand lärartitlarna, adjunkt, postdoktor, ”meriteringsanställning”, lektor och professor. •Vid ev. LAS anställning på post-doc nivå används titeln ”forskare” dock endast tidsbegränsade anställningar ej tillsvidare.

11

12 Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för LTH

13 Tabell 1 Bakgrund LTH % (n=696) Övriga LU % (n=2812) LU totalt % (n=3562) Kön Man56,743,844,1 Kvinna42,955,653,4 Annat0,40,60,5 Ålder Medelvärde (år)43,8845,1344,92 Standardavvikelse12,1211,2211,4 25-39 år41,73536,3 40-54 år33,840,438,9 55+24,524,624,8 Anställning Tidsbegränsad36,831,232,2 Tillsvidare63,268,867,8 under 50%0,71,41,3 50-99%8,412,611,7 100%90,98687 Anställd sedan mindre än 5 år36,338,338 5-9 år13,217,216,4 10-19 år24,425,124,9 mer än 20 år26,219,420,8

14 Tabell 3 Diskriminering och kränkande särbehandling LTH % (n=696)Övriga LU % (n=2812)LU totalt % (n=3562) Har lagt märke till om någon blivit utsatt för kränkande särbehandling vid arbetsplatsen under de senaste sex månaderna?10,714,113,6 Har blivit utsatta för kränkande särbehandling på arbetsplatsen under de senaste sex månaderna?6,67,1 Anser att vi bemöter varandra med respekt vid Lunds universitet87,283,483,9 För att kalla något "mobbning" ska den kränkande särbehandlingen ske vid upprepade tillfällen under en längre period och personen som är utsatt för detta upplever svårigheter att försvara sig. Det räknas inte som "mobbning" om två lika starka personer har en konflikt eller om det gäller en enstaka händelse.

15 Tabell 5 Upplevelse av stress LTH % (n=696)Övriga LU % (n=2812)LU totalt % (n=3562) Har haft svårigheter att somna under de senaste tre månaderna? Aldrig/Sällan73,568,769,7 Ofta/För det mesta24,928,627,8 Alltid1,62,72,6 Har dagar då individen känner sig uppe i varv hela tiden 56,555,455,5 Har dagar då individen känner sig mycket pressad, på gränsen av vad som klaras av 28,530,630,2 Har svårt att slappna av på fritiden33,435,234,7 Har ofta oroande tankar31,433,433,1 Är ofta rastlös29,730,2 Individen känner sig inte utvilad även efter att ha tagit det lugnt ett par dagar 30,235,334,2 Har dagar då individen hela tiden känner sig stressad 41,64342,7

16 Figur 1 Roll och självständighet i arbetet/ Balans mellan arbete och fritid (LTH, n=696) *Omvänd skala

17 Figur 2 Mångfald (LTH, n=696) Enligt min erfarenhet behandlas alla vid Lunds universitet lika oberoende av:

18 Figur 2 Mångfald -LTHs kansli Enligt min erfarenhet behandlas alla vid Lunds universitet lika oberoende av:

19 Figur 3 Kompetens- och karriärutveckling (LTH, n=696)

20 Figur 3 Kompetens- och karriärutveckling LTHS- KANSLI ENB ADM.

21 Figur 7 Kommunikation (LTH, n=696)

22 LTH (n=696)

23

24 Utbildning till ”Rekryteringsexpert vid LU” Målgrupp: Personalsamordnare Grundkrav: PA-utbildning el. motsv. samt erfarenhet av rekrytering. Intresse för rekryteringsarbete och för att utveckla sitt arbetssätt

25 Kompetensbaserad rekrytering Arbetsrätt och tillämpning vid LU Administrativa stödverktyg Process kvalitets- säkrad rekrytering Kompetensutveckling för ”Certifierad rekryteringsspecialist ”

26 Påbyggnadsmoduler Rekryterings- specialist Inter- nationell rekrytering Rekrytering Chefer Fördjupning urvals- och testverktyg Lärar- rekrytering och befordran

27 Andra målgrupper – med anpassat innehåll Chefer Lärarförslags- Nämnder


Ladda ner ppt "LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Den 13 november 2012. 13 november 2012 •Allmänt om ekonomi och finansiering (Åsa Söderberg) •Primula ersätter Tur och Retur (Johan."

Liknande presentationer


Google-annonser