Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds tekniska högskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds tekniska högskola"— Presentationens avskrift:

1 Lunds tekniska högskola
Den 13 november 2012 Lunds tekniska högskola

2 13 november 2012 Allmänt om ekonomi och finansiering (Åsa Söderberg)
Primula ersätter Tur och Retur (Johan Ekman, Annika Hellberg) Bisysslor nya verktyg (Johan Ekman, Elisabet Kulle) Fika…. Internationella nyheter (Marie Brink, Carl-Johan (Kalle) Andersson) Relocationtjänster (Sonja Meiby) Meriteringsanställningen Medarbetarenkät vid LU Certifierade rekryteringsspecialister Övrigt

3 Relocationtjänster ”PAKET” Familj, Par, Singel Inom och utom EU
Previsit (i samband med rekrytering), Ankomst och Avresa    Kontaktperson LTH : Julia Edgerton      

4 Relocation Exempel tjänster previsit (vid rekrytering)
Info bostadsmarknad Expertrådgivning levnadskostnadsberäkning, skatter, socialförsäkringssystem, pensioner mm Medföljande, arbetsmarknad Utbildningssystem, skolor…

5 Relocationtjänster Exempel på tjänster ankomst: Hitta bostad
Regional orientering Skolor Försäkringar Tillstånd Osv.

6

7 Meriteringsanställning
HF §12 a/b – från Längst 4 år Skall utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för ”högre” läraranställning Kan förlängas p g a sjukdom, föräldraledighet, eller särskilda skäl som längst till 6 år. Behörighet doktorsexamen (7 år före ansökningstidens utgång el. motsvarande vetenskaplig kompetens, får företräde. Kan ej anställas enl. LAS inom 6 månader därefter! .

8 Anställningsformer som tillämpas vid LTH
Anställningsordningen på LU säger: ” Utgångspunkten är att alla anställningar som avser utbildning och forskning ska vara läraranställningar” Fördel: Tydliga karriärvägar – kan befordras Bättre för den enskilde att kunna söka externa medel, viktigt på LTH Följer lärartidsavtalet

9 Förslag LTH När-ings-liv Post doc Doktorand
Ny Meriteringsanställning Ny titel Kan prövas som lektor utan ”utlysning” Kriterier för lektorsanställning: Uppfyller krav för lektorsnivå Det finns ett uttalat behov från LTH att tillsvidareanställa Lektor Professor När-ings-liv Doktorand Post doc Näringsliv eller postdoc period efter doktorandperioden anses ofta vara meriterande i förhållande till dem som är kvar ”bara” på universitet. Men ibland är verkligen sådan att finansiering ”på plats” viktigare. Olika svårt att rekrytera och behålla personer på post dok nivå om det finns konkurrens från näringsliv Forskare/post doktor

10 Andra titlar Titlar för forskning och undervisning är i första hand lärartitlarna, adjunkt, postdoktor, ”meriteringsanställning”, lektor och professor. Vid ev. LAS anställning på post-doc nivå används titeln ”forskare” dock endast tidsbegränsade anställningar ej tillsvidare.

11

12 Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete
Resultat för LTH

13 Tabell 1 Bakgrund LTH % (n=696) Övriga LU % (n=2812) LU totalt % (n=3562) Kön Man 56,7 43,8 44,1 Kvinna 42,9 55,6 53,4 Annat 0,4 0,6 0,5 Ålder Medelvärde (år) 43,88 45,13 44,92 Standardavvikelse 12,12 11,22 11,4 25-39 år 41,7 35 36,3 40-54 år 33,8 40,4 38,9 55+ 24,5 24,6 24,8 Anställning Tidsbegränsad 36,8 31,2 32,2 Tillsvidare 63,2 68,8 67,8 under 50% 0,7 1,4 1,3 50-99% 8,4 12,6 11,7 100% 90,9 86 87 Anställd sedan mindre än 5 år 38,3 38 5-9 år 13,2 17,2 16,4 10-19 år 24,4 25,1 24,9 mer än 20 år 26,2 19,4 20,8

14 Tabell 3 Diskriminering och kränkande särbehandling
LTH % (n=696) Övriga LU % (n=2812) LU totalt % (n=3562) Har lagt märke till om någon blivit utsatt för kränkande särbehandling vid arbetsplatsen under de senaste sex månaderna? 10,7 14,1 13,6 Har blivit utsatta för kränkande särbehandling på arbetsplatsen under de senaste sex månaderna? 6,6 7,1 Anser att vi bemöter varandra med respekt vid Lunds universitet 87,2 83,4 83,9 För att kalla något "mobbning" ska den kränkande särbehandlingen ske vid upprepade tillfällen under en längre period och personen som är utsatt för detta upplever svårigheter att försvara sig. Det räknas inte som "mobbning" om två lika starka personer har en konflikt eller om det gäller en enstaka händelse.

15 Tabell 5 Upplevelse av stress
LTH % (n=696) Övriga LU % (n=2812) LU totalt % (n=3562) Har haft svårigheter att somna under de senaste tre månaderna? Aldrig/Sällan 73,5 68,7 69,7 Ofta/För det mesta 24,9 28,6 27,8 Alltid 1,6 2,7 2,6 Har dagar då individen känner sig uppe i varv hela tiden 56,5 55,4 55,5 Har dagar då individen känner sig mycket pressad, på gränsen av vad som klaras av 28,5 30,6 30,2 Har svårt att slappna av på fritiden 33,4 35,2 34,7 Har ofta oroande tankar 31,4 33,1 Är ofta rastlös 29,7 Individen känner sig inte utvilad även efter att ha tagit det lugnt ett par dagar 35,3 34,2 Har dagar då individen hela tiden känner sig stressad 41,6 43 42,7

16 Figur 1 Roll och självständighet i arbetet/ Balans mellan arbete och fritid (LTH, n=696)
*Omvänd skala

17 Figur 2 Mångfald (LTH, n=696) Enligt min erfarenhet behandlas alla vid Lunds universitet lika oberoende av:

18 Figur 2 Mångfald -LTHs kansli
Enligt min erfarenhet behandlas alla vid Lunds universitet lika oberoende av:

19 Figur 3 Kompetens- och karriärutveckling (LTH, n=696)

20 Figur 3 Kompetens- och karriärutveckling LTHS- KANSLI ENB ADM.

21 Figur 7 Kommunikation (LTH, n=696)

22 LTH (n=696)

23

24 Utbildning till ”Rekryteringsexpert vid LU”
Målgrupp: Personalsamordnare Grundkrav: PA-utbildning el. motsv. samt erfarenhet av rekrytering. Intresse för rekryteringsarbete och för att utveckla sitt arbetssätt

25 Kompetensutveckling för ”Certifierad rekryteringsspecialist ”
Kompetensbaserad rekrytering Arbetsrätt och tillämpning vid LU stödverktyg Administrativa Process kvalitets-säkrad rekrytering

26 Fördjupning urvals- och testverktyg
Påbyggnadsmoduler Rekryterings- specialist nationell rekrytering Inter- Rekrytering Chefer Fördjupning urvals- och testverktyg rekrytering och befordran Lärar-

27 Andra målgrupper – med anpassat innehåll
Chefer Lärarförslags- Nämnder


Ladda ner ppt "Lunds tekniska högskola"

Liknande presentationer


Google-annonser