Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AU Digital samverkan Offentliga rummet 2014-05-21 ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AU Digital samverkan Offentliga rummet 2014-05-21 ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!”"— Presentationens avskrift:

1 AU Digital samverkan Offentliga rummet 2014-05-21 ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!”

2 ”Endoch desse fem concilia därtill äre instichtade, att alle riksens ärender måge ordentligen och utan försummelse eller blandning drifvas igenom, och till konungens och riksens tiänst räckia hvarandra handen, så skall doch härmed det ena så väl som det andra, mycket mera praesidenterna vara förbundet att blanda sig in i dens andres tiänst och ärenden, villiandes amplificera och vidga sin jurisdiction vidare än honom tillstår och är betroedt”

3 Digital samverkan – Oxenstierna 2.0

4 VARFÖR SKA VI SAMVERKA?

5 Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter! Digitala agendan för Sverige ”IT i människans tjänst” Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter! Digitala agendan för Sverige ”IT i människans tjänst” Med Medborgaren i Centrum ”Myndigheterna till för medborgaren” ”Förändringar ges en samlad inriktning och sker på ett strukturerat sätt” ”En offentlig förvaltning” ”Enskilde Medborgaren behov och önskemål centrum” ”Medborgaren i högsätet” ”Underlätta vardagen för människor och företag” Förord i regeringens strategi ”Med medborgaren i centrum” Med Medborgaren i Centrum ”Myndigheterna till för medborgaren” ”Förändringar ges en samlad inriktning och sker på ett strukturerat sätt” ”En offentlig förvaltning” ”Enskilde Medborgaren behov och önskemål centrum” ”Medborgaren i högsätet” ”Underlätta vardagen för människor och företag” Förord i regeringens strategi ”Med medborgaren i centrum”

6 Samverkan med medborgare och företagare i fokus Arbete Skola Hälsa Företag Familj Åldrande Vårdnad Samhälle

7 Samverkan med medborgare och företagare i fokus Målbild 2020

8 Gemensamma tjänster och information Tjänster och information från en enskild organisation Gemensamt Enskilt Näringslivet e-legitimationMina ärenden Mina fullmakterMina meddelanden Effektivare informationsförs. E-arkiv och e-diarium HälsaUtbildningxx Arbete BoendeFritidFamilj Tjänster och information från privata sektorn xx EnklareÖppnareEffektivare Förutsättningar för samverkan (vägledning, metod, standard, arkitektur)

9 KONCEPT STRUKTUR METOD 3

10 HUR KAN VI SAMVERKA? KONCEPT

11 FOKUS KOMMUN- SPECIFIK ARKITEKTUR LANDSTINGS- SPECIFIK ARKITEKTUR MYNDIGHETS- SPECIFIK ARKITEKTUR SEKTORSGEMENSAM ARKITEKTUR FÖRVALTNINGSGEMENSAM ARKITEKTUR (Process, Information, Tjänst) Fokus på det förvaltningsgemensamma

12 Mer samverkan kräver mindre komplexitet Komplexitet Antal aktörer Förändringsbarhet

13 Federation Partnership Enterprise Mer samverkan kräver mindre komplexitet Komplexitet Antal aktörer Minska komplexiteten Förändringsbarhet Samverkansformer

14

15 Samverkans- område Begrepp & Information Koncept och byggstenar för samverkan Samverkan ”Federation” Syfte? Aktör Samordning Tjänst.. Information Tjänster Processer Informations- utbyteskatalogen Tjänster Tjänstekatalog - Myndighetsspecifika - Förvaltningsgemensamma - Privata (Näringsliv) - Katalogtjänster - Infrastrukturella Tjänstebeskrivningar Begrepp Informations- utbytesobjekt Process- katalogen ”Livshändelser” Samverkans- processkarta Processbeskrivningar Info.beskrivningar Aktör Sektor.xsd.csv

16 MED VAD BYGGER VI DIGITAL SAMVERKAN? STRUKTUR

17 Principer

18 Digital Samverkan är en del av ett större sammanhang

19 Ramverk för Digital samverkan Federal Arkitektur för samverkan Process Information Krav, Juridik, Säkerhet ArkitekturprodukterSamverkansmodell Strategier Principer Vägledningar Standarder Metoder Uppdragsportfölj UtvecklingFörvaltning Modeller Mönster Tjänst Stadsplan process Stadsplan information Stadsplan tjänst Policy Myndighet Sverige EU InnehållerStödjer

20 Koppling mellan Processer, Information och Tjänster Finns också i UML (Metamodell)

21 Utrycks som tjänster Tjänstekatalog Tjänstebeskrivning xxxxx Info./Dataschema-mappning xxxxxx xxxxx Info.utb.katalog Info.beskrivning Spårbarhet emellan Federationens kataloger xxxxxx

22 Tjänstekatalog Info.utb.katalog Processkatalog Uppdragskatalog Katalogernas tjänsteutbyte Processebeskrivning Tjänstebeskrivning Info.beskrivning Utvecklingsinsats Styrkort Gemensamma kataloger

23 HUR UTVECKLAR VI INOM DIGITAL SAMVERKAN? METODIK

24 Kan beskrivas som, • Scenariobeskrivning (textuell) • Storytelling/Persona (text, bild) • Modellbaserat (notation) • Grafisk (bild) Vad är det vi ska vi göra ? (Avgränsning) (“who,” “what,” “when,” “where,” “why,” and “how”) Livshändelser Samverkansprocesser Begrepp Informations- utbyte Samverkansområde ”Operativt koncept” Noder Aktörer Digitala tjänster Data Medborgare Näringsliv Livssituationer Agerande Samverkande processer Regelverk Information Organisation Krav System

25 Från idé till implementering Hur göra? (How?) Logisk Varför? (Why?) Konceptuell Med vad? (What?) Realisering Process Info./Data Tjänster

26 Hur göra? (How?) Logisk Varför? (Why?) Konceptuell Med vad? (What?) Realisering Process Info./Data Tjänster > Livshändelse > Livshändelse > Begrepp > Begrepp > Tjänst > Tjänst > Process > Process > Information > Information > Tjänst > Tjänst > Aktivitet > Data > Tjänst Från idé till implementering

27 Hur göra? (How?) Logisk Varför? (Why?) Konceptuell Med vad? (What?) Realisering Process Info./Data Tjänster > Kundflöde > Kundflöde > Begrepp > Begrepp > Tjänst > Tjänst > Process > Process > Information > Information > Tjänst > Tjänst > Aktivitet > Data > Tjänst AU Behovsdriven utveckling AU Digital samverkan Utvecklingsinsats Från idé till implementering

28 Hur göra? (How?) Logisk Varför? (Why?) Konceptuell Med vad? (What?) Realisering Utvecklingsinsats Från idé till implementering AU Behovsdriven utveckling AU Digital samverkan

29 AU DS, AU BU och Digitala mötet agera Livssituation livshändelse 1livshändelse 2livshändelse 3 livshändelse 4 Namn på livssituation Info kund- värde Aktör A Aktör B Aktör C Info Behovsdriven utveckling Digitala mötet Digital samverkan Utvecklingsinsatser Samordning kund- värde Samverkansprocess Samverkande processer

30 agera Livssituation livshändelse 1livshändelse 2livshändelse 3 livshändelse 4 Namn på livssituation Info kund- värde Aktör A Aktör B Aktör C Info kund- värde Samverkansprocess Utvecklingsmetodik & Instruktioner Info.utb.katalog Tjänstekatalog Processkatalog

31 SUMMERING Digital samverkan

32 Övergripande förändringar •Förslag om en federativ samverkansmodell •Nytt koncept där process, information och tjänst är i fokus •Tydlighet i hur processer, begrepp, information och tjänster bör beskrivas för att skapa goda förutsättningar till digital samverkan •Metod för digital samverkan som stöttar aktörerna i att ta fram de underlag som krävs för att lyckas med digital samverkan •Återanvändning genom dokumentation och publicering i Tjänste- och Informationsutbytes- och ev. Processkatalog

33 Vad kan göras redan nu? •Vid nya samarbeten nyttja de vägledningar vi tagit fram för då finns möjligheten att också utveckla dem. •I de samarbeten ni har: - Har ni beskrivit processer, information och tjänster enligt någon gemensam struktur? •Börja på hemmaplan: - Arbetar ni internt med processer, begrepp och information samt tjänster?

34 Dokument som finns publicerade •Vägledning för digital samverkan, version 2.1 •Principer för digital samverkan •Nationell strategi för interoperabilitet, version 1.0 •Ramverk för digital samverkan, version 1.0 (förstudie) http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Digital-samverkan/

35 Dokument under utveckling •Publicering juni 2014 –Vägledning för digital samverkan, version 3.0 –Ramverk för digital samverkan, version 2.0 •Tänkt publicering hösten 2014 –Ramverk för digital samverkan 3.0 –Nationell strategi för interoperabilitet (uppdatering) –Principer för digital samverkan (översyn)

36 Magnus Lingström Verksamhetsarkitekt e-förvaltning 010-495 64 92 magnus.lingstrom@transportstyrelsen.se @Lingen011 Kontaktinformation - Presentatör

37 http://www.edelegationen.se/


Ladda ner ppt "AU Digital samverkan Offentliga rummet 2014-05-21 ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!”"

Liknande presentationer


Google-annonser