Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Änglagårdsskolan 2 Idrottskonceptet – en unik satsning inom svensk grundskola Konfidentiellt dokument ©

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Änglagårdsskolan 2 Idrottskonceptet – en unik satsning inom svensk grundskola Konfidentiellt dokument ©"— Presentationens avskrift:

1 Änglagårdsskolan 2 Idrottskonceptet – en unik satsning inom svensk grundskola Konfidentiellt dokument ©

2 Änglagårdsskolan och samverkande föreningar har starka varumärken. Vår sammantagna kompetens skapar unika förutsättningar för att kombinera kvalitativ träning, personlig utveckling och bra skolresultat. Vårt fokus är att värna om elevernas hälsa, skapa sunda värderingar så att eleverna lyckas med både skola och idrott. Tillsammans skapar vi kunskap och verktyg för att optimera elevens resurser och finner gemensamma vägar för utveckling och framgång.

3 Individ/spelare Fritid / soc. relationerFamilj / soc. relationer Skola - kunskap Förening - karriär Idrott och hälsokoncept i praktiken Holistik syn: Hälsa och idrott – Individens fotbollsutveckling, skolresultat och personliga utveckling ses som ett resultat av integreringen och kvalitén inom skola, fritid, familj och förening. Individbaserad: Individens upplevda hälsa används som utgångspunkt, för att koordinera belastning i träning, vilket kan innebära mer eller mindre kvantitet i träning för att optimera skolresultat och prestationer Samarbete: Koordinerar samarbetet mellan skola- förening-familj-kompisar. Regelbundna rapporter om skolresultat, hälsoutveckling (prof. hälsoprofil) och fotbollsutveckling (träningsdagbok). Prestation/utveckling

4 Kvalitetssäkrad Kvalificerad instruktör Upplägg i samspel med förening Kvalitetssäkrad träning Idrottspsykologisk rådgivning Leg. Idrottspsykolog Idrottspsykologisk rådgivning Leg. Idrottspsykolog Prof. hälsoprofiler analys – rådgivning - stresshantering Ämnesintegrerad undervisning -ökad kunskapsinlärning Ämnesintegrerad undervisning -ökad kunskapsinlärning Stöd läxarbete Mellanmål/skolskjuts-träning* Kunskapsseminarier- klubb/elev/föräldrar Nätverk - rekommendationer - karriär IFK Göteborg – Frölunda HC – Göteborgs KK – IFK - IFK Friidrott – Högsbo basket Tillsätts i samspel med förening Möjlighet till stöd – rådgivning för elever/föräldrar/förening Rådgivning-utbildning – föräldrar- tränar stöd Regelbundna rapporter hälsa-skola-idrottsutveckling Profilerna kartlägger och följer hälsoutvecklingen över tid. Nyttja drivkraften och samarbetet och synergierna från idrotten Träningspass på engelska kost – hälsa - livskunskap Stöd av lärare efter lektionstid Förberedd och klar inför träning Serveras till självkostnadspris Mervärde till samtliga parter föräldrar-elev-förening T.ex: Föräldrarinvolvering, mental träning,prestationspsykologi, mm. Ökad möjlighet att bli identifierad som spelare IFK Göteborg – Frölunda HC – Göteborgs KK – IFK - IFK Friidrott – Högsbo basket – Calcio - förbund Ett unikt koncept inom svensk skola !

5 Vi ska bli Sveriges bästa grundskola – med integrerad special idrottsutbildning! Vinning för elev-förälder-förening: - Trygghet för individ och förening - Maximal idrotts- utveckling - Kvalitetssäkrad kompetens - Kvalitetssäkrad individbaserad träning - Kvalitetssäkring av individens hälsoutveckling - Kvalitetssäkrad anpassning av skola - träning - Bästa samarbetsutveckling med regelbunden kontakt och rapporter - Stärker klubbens egna varumärke - Ökade karriärmöjligheter inom och utanför den egna föreningen - Möjlighet till hjälp med transport, skola- träning Vinning för elev-förälder-förening: - Trygghet för individ och förening - Maximal idrotts- utveckling - Kvalitetssäkrad kompetens - Kvalitetssäkrad individbaserad träning - Kvalitetssäkring av individens hälsoutveckling - Kvalitetssäkrad anpassning av skola - träning - Bästa samarbetsutveckling med regelbunden kontakt och rapporter - Stärker klubbens egna varumärke - Ökade karriärmöjligheter inom och utanför den egna föreningen - Möjlighet till hjälp med transport, skola- träning

6 http://www.youtube.com/watch?v=yyyEeed- BZc&feature=youtu.be&hd=1 FOTBOLL - Kvalitetssäkras i samarbete med IFK Göteborg Vi samarbetar med Västra Frölunda IF

7 Hockey - Kvalitetssäkras i samarbete med Frölunda HC  Individuell träning utifrån spelarens behov, utvecklingsmål och position.  Utvecklingsmålen styr innehållet i träningen  Övningar skapas i samspråk mellan instruktören & eleven.

8 Konståkning - Kvalitetssäkras i samarbete med Göteborgs konståkningsklubb

9 Friidrott - Kvalitetssäkras i samarbete med IFK Göteborg friidrott

10 Basket - Kvalitetssäkras i samarbete med Högsbo Basket

11 Kort om skolan: Kunskap – idrott - hälsa  Engagerade pedagoger med idrottsbakgrund  Ämnesintegration för sammanhang, ökad förståelse och därmed ökad motivation  Sammanhängande längre lektionspass - trygg harmonisk miljö  Studiestugor  Läxstugor med lärarstöd  Höga positiva förväntningar/se varje elevs styrkor  Fokuserar på friskfaktorer  Allsidighet/prova på  Specialidrott  Hemklassrum där lärarna kommer till eleverna – trygg harmonisk miljö  Modern IT-miljö  Optimerad möjlighet att kombinera skola – idrott!

12 Kort om Änglagårdskolorna och Prolympia  Prolympia skolan startade första skolan i Jönköping 2002 och Änglagårdsskolan 2008  Prolympia och Änglagårdsskolorna i södra Sverige finns representerade i Jönköping, Norrköping, Åkersberga, Virserum*, Gtbrg* och riktar sig till grundskolan åk F-9.  Antal elever Södra Sverige, tot. 1 665 elever  Antal elever Norra Sverige, tot. 1 569 elever  I Norra Sverige (Ulno AB) finns Prolympia skolorna i Gävle, Sundsvall, Umeå och Östersund.  Huvudägare är familjen Rune Tedfors.  I samma koncern (Rubato AB) finns även GAAB och Änglagårdsskolorna där IFK Göteborg är delägare.  I samma koncern (Rubato AB) finns även Calcio med Jonas Thern som delägare och Christer Tonning som VD.

13  En ansökan om tillstånd skall lämnas in den 30 januari.  Presumtiv skolstart aug-13, Flickor och pojkar -00 – 98 (åk7-9)  Kvalitetssäkring av idrotten och tillsättande av instruktörer görs i samsyn med samverkande klubbar.  Intresseenkät måste bifogas i ansökan. Tas in i samband med informationsmöte. Observera att denna ej på något sätt är bindande.  Samverkande klubbar kommer att för kontinuerlig information under ansökningsprocessen fram till att tillstånd är beviljat.  Föräldrar och elever får utförlig information under hösten innan de ansöker till skolan  Änglagårdsskolan/Prolympia står som garant för skolan, lokaler, kompetens etc. Praktisk att tänka på för att vi skall kunna förvekliga och ta del av denna möjlighet!

14 Änglagårdsskolan / PROLYMPIA i samarbete med samverkande föreningar tackar för visat intresse! Presumtiv start Göteborg aug 2013!


Ladda ner ppt "Änglagårdsskolan 2 Idrottskonceptet – en unik satsning inom svensk grundskola Konfidentiellt dokument ©"

Liknande presentationer


Google-annonser