Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STÖD I STUDIER (Supported Education) Delaktighet i samhället genom utbildning för unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar Landskrona, 15 september,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STÖD I STUDIER (Supported Education) Delaktighet i samhället genom utbildning för unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar Landskrona, 15 september,"— Presentationens avskrift:

1 STÖD I STUDIER (Supported Education) Delaktighet i samhället genom utbildning för unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar Landskrona, 15 september, 2011 Föreläsare: Lies Korevaar

2 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Översikt 1. Varför bör vi erbjuda Stöd i studier (Supported Education)? 2. Vad innebär Stöd i studier (Supported Education)? • Vem får stöd i en Stöd i studier (Supported Education) verksamhet? • Stöd i studier (Supported Education) i Rotterdam • Resultat i Rotterdam 3. Riktlinjer för Supported Education i Holland 4. Vikten av Psykiatrisk rehabilitering och Supported Education, ur ett psykiatri perspektiv 5. Vikten av Psykiatrisk rehabilitering och Supported Education, ur ett individperspektiv (återhämtning) 6. Är Psykiatrisk rehabilitering och Supported Education (Boston modellen) effektivt vad gäller ökad delaktighet i samhället? 7. Varför behöver vi utbildning i Psykiatrisk Rehabilitering och Supported Educcation? 8. A B C i Stöd i utbildning (Supported Education)

3 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation 1. Varför bör vi erbjuda Stöd i studier (Supported Education)?

4 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Utifrån forskning inom området: F De flesta studenter är unga vuxna F Under perioden som ung-vuxen finns en ökad risk att utveckla psykiatriska symtom F I många psykiska sjukdomar sker det första insjuknandet i åldrarna 17 – 25, just då många påbörjar en högre utbildning och en yrkeskarriär

5 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Ekonomiska aspekter... F Ett ökat antal unga vuxna påbörjar universitet och högskoleutbildning. Slutbetyg krävs för framgång. F Tidigt insjuknande med funktionsnedsättningar som följd, leder till arbetslöshet genom dess påverkan på utbildning F Personer med psykiska funktionsnedsättningar som börjar arbeta är ofta hänvisade till lågavlönat arbete

6 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Aspekter på utbildning.. F 6% av dem som studerar vid universitet och högskola drabbas av så pass allvarliga psykiatriska symtom så att man behöver psykiatrisk vård och stöd (2001/2005) F Personer med känslomässiga/psykologiska funktionsnedsättningar tillhör den största handikappgruppen F 50% behöver extra stöd för att klara att genomföra sina studier F Fortfarande kan de flesta studenter vid universitet och högskola inte erhålla ett fungerande stöd

7 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Apekter i samhället... Personer med kronisk sjukdom och funktionsnedssättning tillhör de mest utsatta i vårt samhälle. (Rapportage Gehandicapten 2002)

8 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation EINSTEIN

9 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation 2. Vad innebär stöd i studier (supported education)?

10 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Syfte med Stöd i studier (Supported Education) Att hjälpa unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar att välja, skaffa och behålla (reguljär) utbildning. (Unger & Anthony, 1992)

11 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Genom …. F Förberedelse, assistans och stöd (på plats och via mobil) F Till personer med psykiska funktionsnedsättningar F Som önskar fortsatt utbildning F Att följa en psykiatrisk rehabiliterings modell

12 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation ROTTERDAM SUPPORTED EDUCATION PROGRAM (1999-2009)

13 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Sammanhang Holland 16.000.000 innvånare Rotterdam 650.000 medborgare Största hamnen i världen 165 olika nationaliteter Högskola/Community College ROC Zadkine 33.000 studenter 1.800 professorer/lektorer 70 olika lokaliteter

14 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Antagningskrav F 16 år och äldre F Villighet att använda en en utbildnings(grupp) för att upprätta en utbildningsplan F Erfarenhet av allvarlig psykisk funktionsnedssättning under det senaste året

15 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Data avseende deltagarna (N = 45) F Kön: Kvinnor51% Män 49% F Ålder (år): Medel30.6 Radie:17-51 F Civilstånd : Singel80% Gift 20%

16 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Data avseende deltagarna (N = 45) F Diagnos grupper: • Schizofreni31% • Förstämningssyndrom18% • Personlighetsstörning24% • Annat 24% • Okänt 3% F Kontakt med psykiatri, antal år: Genomsnitt6.5 år Radie1-24 år F Psykiatrisk medicinering: Ja80% Nej20%

17 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Data avseende deltagarna (N = 45) F Boende situation: Ensamboende42% Med familj31% Stödboende/avdelning24% Annat 3% F Utbildning: Grundutbildning31% Högre utbildning53% Yrkes utbildning 16%

18 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Supported Education programmets erbjudande

19 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Service 1: Förberedelse-klass F Varaktighet:16 veckor F Omfattning:2 dagar per vecka under 6 tim F Deltagare:(unga) vuxna vilka inte redan har vetskap om vilken utbildning de önskar F Ämnes områden: • Vägledning på universitetet och till student service • Identifiera persoliga kriterier för studier • Utveckla akademiska och sociala färdigheter • Utveckla (cooping) färdigheter för att hantera symtom • Resurs bedömning och koordination

20 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Service 2: Stöd på plats och via mobil F Varaktighet: Så länge det behövs och är önskat F Innehåll: • Känslomässigt stöd • Utveckla akademiska och sociala färdigheter • Stöd och förhandling med instituation för anpassningar i studier • Hjälp med ansökningar om ekonomiskt stöd och studiemedel • Kamratstöd i grupp • Utveckla färdigheter för att hantera symtom • Resurs bedömning och koordination

21 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation RESULTAT

22 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Resultat 1 Förberedelse-klass: 45 students påbörjade “Impulse” kursen 30 av de 45 fuyllföljde kursen (66%) 26 av de 30 satte ett övergripande mål för studier 20 av de 26 fortsatta i reguljära studier med vanliga studenter

23 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Resultat 2 F Stöd på plats och via mobil: Efter 1 års heltidsstudier var 17 av 20 studenter kvar i studier college (= 38% of the 45) Vanliga problem: • Hantera stress • Öppenhet kring funktiosnnedssätting • Efterfråga stöd och anpssning • Ta emot/hantera feedback • Osäkerhet i sociala kontakter och i samarbete med andra studeter / lärare • Internship (requires another role)

24 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation HUR STÖDET INTEGRERAS

25 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Andra levnadsområden än UTBILDNING ‘ Skaffa ’ ‘ Behålla ’ REHAB CENTER/ Psykiatrisk verksamhet SEd program KLASS- RUM IMPULSE ‘Skaffa’ REHAB CENTER och annan psykiatrisk verksamhet ON-SITE SUPPORT SERVICE Supp Ed ON-SITE SUPPORT SERVICE ZADKINE COLLEGE ON-SITE SUPPORT or MOBILE SUPPORT Vägledning Antagning ‘VÄLJA’‘SKAFFA’‘ BEHÅLLA ’ INDIVIDUELLGRUPPINDIVIDUELL MOBILPÅ PLATSMOBILPÅ PLATS ZADKINE COLLEGE PÅ PLATS ANNAT COLLAGE ‘Behålla’ innehåller också grupp för kamratstöd

26 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation 3. Stöd i studier, Riktlinjer för Supported Education verksamheter i Holland

27 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Supported Education Practices SEd program i >20 regioner/städer : F Amsterdam F Eindhoven F Utrecht F Deventer, Apeldoorn F Heerlen F Rotterdam F Den Bosch F West Noord-Brabant F Groningen F Friesland F Drenthe

28 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Studie om god praktik (2009) Forsknings fråga:  Vilka är de kritiska/viktiga faktorerna i ett Supported Education program?  Organisatoriska  Innehållsmässiga Mål med forskningen:  Skapa riktlinjer för Supported Education verksamheter

29 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Design  Good Practice study – bästa praktik  Urvals kriterier:  Välja – Skaffa - Behålla  Reguljär utbildnings miljö  Varaktighet med minst 1 år  5 verksamheter: Eindhoven, Rotterdam, Apeldoorn/Deventer, Amsterdam, Heerlen  Intervjuer med chefer, SEd specialister, studenter  Studie av dokument

30 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Framgångsfaktorer 1. PSR som en gemensam vision och filosofi 2. Sammordning av psykiatri och utbildnings experter 3. Engagerade medarbetare och chefer Korta beslutsvägar, informella kontakter och små verksamheter 4. Utvecklingspotent organisation 5. Policy avseende upprop 6. Skräddarsytt arbete 7. Hela välja – skaffa – behålla processen

31 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Risk faktorer 9. Brist på strukturell finansiering 10. Upprops situationen på skolan

32 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Einstein eller 3 kvinnor

33 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation 4. Vikten av Psykiatrisk rehabilitering och Supported Education, ur ett psykiatri perspektiv

34 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation TRE ASPEKTER PÅ PSYKIATRISK VÅRD OCH STÖD Problem- orientering Utvecklings orientering Miljö orientering Behandling Stöd (Omvårdnad) Rehabilitering (Boende, Arbete, Studier, Fritid/Socialt umgänge) Trygghet, Hälsa & Stabilitet

35 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Traditionell behandlingsplan 1. Medicinering (management) 2. Dygnsrytm 3. Personlig hygien 4. Ekonomi 5. Städa rummet 6. Åtvervända eller stanna kvar i skolan

36 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Rehabiliterings- och behandlingsplan 1. Återvända eller stanna kvar i skolan 2. Medicinering 3. Dygnsrytm 4. Personlig hygien 5. Ekonomi 6. (Städa rummet)

37 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Principer i psykiatrisk rehabilitering Roll + Miljö (student) + (utbildning) önskemål Färdigheter + Stöd Framgång + Tillfredsställelse

38 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Psykiatrisk rehabiltiering: Bron mellan psykiatrin och samhället Psykiatrin PSR Samhälle Boende => Granne Arbete => Kollega Patient => Klient => Brukare => Medborgare => Utbildning => Student Socialt umgänge => Mormor

39 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation 5. Vikten av Psykiatrisk rehabilitering och Supported Eduation, ur ett individperspektiv (återhämtning)

40 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Återhämtnings processen: Definition Återhämtning innebär ett utforskande av det egna jaget, personlig utveckling och förändring parallellt med att växa förbi de katastrofala konsekvenserna orsakade av psykisk sjukdom. Det handlar om att leva ett tillfredsställande och framgångsrikt liv utan begränsningar orsakade av sjukdom. Anthony, 1990

41 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Kännetecken avseende återhämtning Återhämtning kan ske utan professionell medverkan Rehabilitering är det professionella gör, återhämtning är det individen själv gör. Närvaro av personer som tror på personen i återhämtning är viktig

42 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Partnerskap, kontakt/sammanhang Först och främst måste MH-medarbetaren fokusera på sådant som sammalänkar personen med andra, inte på det som gör honom eller henne olik andra.

43 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Vad är det människor återhämtar sig ifrån?

44 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Från psykisk sjukdom till funktionshinder Sjukdom En person utvecklar psykisk ohälsa

45 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Från psykisk sjukdom till funktionshinder Sjukdom Stigma, diskriminering + Utanförskap

46 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Från psykisk sjukdom till funktionshinder Illness Negativa resultat av inläggning och behandling: • Erfarenheter med-patienter • Biverkningar av medicinering

47 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Från psykisk sjukdom till funktionshinder Illness Avsaknand av självbestämmande

48 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Från psykisk sjukdom till funktionshinder Illness Negativa konsekvenser av att inte ha jobb eller utbildning

49 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Från psykisk sjukdom till funktionshinder Illness Brustna drömmar

50 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Sjukdom Detta

51 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation ≠ är inte det samma som

52 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Sjukdom Detta

53 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Sjukdom Vilket är sjukdom? Vilket är funktionshinder ?

54 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Summering F Psykisk sjukdom F Stigma, diskriminering, utanförskap F Latrogeniska effekter i samband med inläggning och medicinering F Brist på självbestämmande F Negativa konsekvenser av att inte ha jobb eller utbildning F Brustna drömmar

55 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation 3 KVINNOR eller Einstein

56 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation 6. Är Psykiatrisk rehabilitering (Boston modellen) mer effektivt vad gäller ökad delaktighet i samhället? FORSKNING OM PSYKIATRISK REHABILTIERING

57 Mycket imponerande, kollega …., men fungerar detta också i teorin? Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

58 Forskingsstudie avseende effekten av BA (IRB) in Holland (2003-2007) A Multisite Randomnized Control Trial (RCT) in: Utrecht, Rotterdam, Eindhoven & Groningen Researchers: W. Swildens, J.T. van Busschbach, H. Michon, H.Kroon Altrecht, Rijksuniversiteit Groningen (Rob Giel Onderzoekcentrum), Trimbos- instituut. With the cooperation of: R. Augustijn, R. Blom, M. de Jong, A. van Keijzerswaard, K. Ferket, C. Wijsbek, C. Witsenburg, T. van Wel

59 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Behov av förändring F Inklussion: personer med långvarig psykisk funktiosnedsättning, kontakt med psykiatri som uttalar en önskan, ett behov eller en målsättning F Jag vill ha en inspirerande meningsfull aktivitet utanför mitt hem F Jag vill vara i en behaglig miljö där jag känner mig väl till mods F Jag vill ha professionell utbildning som passar mig och som jag kan hantera

60 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Antal objekt 304 Klienter med önskemål BA 80 147 icke antagna (48%) - Vill inte ha extra hjälp - Vill inte genomgå randomisering - Andra orsaker CC 76 Drop out 17 (12%) BA 5, CC 12 (p=.05) BA 75 BA 67 CC 64 CC 55 Drop out 17 (13%) BA 8, CC 9 ns Start T0 Rando- misering 156 Efter 1 år T1 Efter 2 år T2

61 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Data avseende deltagarna (n=156) F 52% Kvinnor F 44% Psykiastrisk slutenvård, säskillt boende F 56% Ambulatory F Genomsnittlig ålder 43 F 57% Slutfört gymnasium F 8% Anställning med lön F Diagnoser: 44% Schizophreni, 33% Personlighets störning

62 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Huvudskalig fråga … Är BA mer effektiv vad gäller hjälpa människor att behålla sina mål? Efter 2 years (n=156)

63 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Livskvalitet och måluppfyllelse:BA-CC BACC Fullt uppnått - Mål efter 1år?++ -Mål after 2yr?+- Delvis uppnått - Mål after 1år?+- - Mål after 2år?-- Ingen måluppfyllse - Mål efter 1år?-- - Mål after 2år?-- F Signifikant förändring i livskvalitet efter 2 år hos klienter som uppnådde sina mål fullt ut via Boston Approach!

64 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Är Psykiatrisk rehabilitering - Boston Approach, mer effektiv i att bistå människor att uppnå mål inom arbete, frivillig arbete, sysselsättning och utbilding? Efter 2 år (n=69)

65 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Erbjuder Psykiatrisk rehabilitering, Boston Approach ett effketivt stöd på vägen till återhämtning? F BA är mer effektiv än rehabilitering “som vanligt”/traditionell F Stödjer klienter att behålla sina mål efter 1 år och efter 2 år. F BA bidrar till arbetslivsinriktade aktiviteter för klienter. F Måluppfyllelse via BA har positiva effekter på individens livskvalitet

66 66 7. Varför behöver vi utbildning i Psykiatrisk Rehabilitering och Supported Education?

67 Psykiatrisk rehabilitering i kursplaner för utbildning av personal (Omvårdnad, Socialt arbete, Psykiatri, etc.) Problem- orientering Utvecklings orientering Mijöorienterng oriented Behandling (Cure) 55% Stöd (Care) 40% Rehabilitering (Boende, Arbete, Utbildning, Frittid/socialt umgänge) < 5%

68 “Om vi alla ha en hammare kommer varje problem se ut som ett spik.”

69 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Psykiatrisk rehabilitering i kursplaner för utbildning av personal (Omvårdnad, Socialt arbete, Psykiatri, etc.) Problem- orientering Utvecklings orientering Miljö orientering Behandling (Cure) 1/3 Stöd (Care) 1/3 Rehabilitatering (Living, Working, Learning, Socializing) 1/3

70 Personal i psykiatrisk rehabilitering F Kunskap F Förhållningssätt F Färdigheter

71 PSR-KUNSKAP F FILOSOFI OCH PRINCIPER F PSYKOLOGISKA OCH SOCIALA ASPEKTER PÅ PSYKISKA FUNKSTIONSNEDSSÄTTNIGNAR F PSR OCH ÅTERHÄMTNING F STIGMA, DISKRIMINERING OCH SOCIALT UTANFÖRSKAP F PSR OCH BEHANDLING F PSR OCH FAMILJ

72 FÖRHÅLLNINGSSÄTT PSR F PARTNERSKAP F PERSON ORIENTERING F FUNKTION F DELAKTIGHET OCH EGNA VAL F INDIVIDUAISERING F MILJÖSPECIFICERING F STÖD F UTVECKLINGSPOTENTIAL

73 73 FÄRDIGHETER I PSR F BEDÖMA BEREDSKAP TILL FÖRÄNDRING F SÄTTA ETT ÖVERGRIPANE MÅL F FUNKTIONSBEDÖMNING F RESURSBEDÖMNING F FÄRDIGHETESUTVECKLING F RESURSUTVECKLING F SKAPA KONTAKT MED KLIENTER F COACA KLIENTER

74 Boston Approach PSR TILLGÄNGLIGT I HOLLAND: F Handbook Rehabilitation for Health & Welfare F Research -> RCT -> effective intervention F BA in the multidisciplinairy guidelines for schizophrenia F Master Rehabilitation Counselor F Provision of extensive in company PSR education

75 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation 8. A B C i Supported Education

76 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation 12 13 14 i Behandling

77 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation A B C i Supported Education

78 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation EINSTEIN?

79 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation ALBERT

80 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Det är inte bara löpare som rör sig framåt, det gör också de som haltar fram på kryckor.

81 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Det är inte bara Karolina Klyft som rör sig framåt, det gör också personer med funktionsnedssättningar i Sverige

82 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation Tack för din uppmärksamhet ! Lies Korevaar e.l.korevaar@pl.hanze.nl


Ladda ner ppt "STÖD I STUDIER (Supported Education) Delaktighet i samhället genom utbildning för unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar Landskrona, 15 september,"

Liknande presentationer


Google-annonser