Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landskrona, 15 september, 2011 Föreläsare: Lies Korevaar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landskrona, 15 september, 2011 Föreläsare: Lies Korevaar"— Presentationens avskrift:

1 Landskrona, 15 september, 2011 Föreläsare: Lies Korevaar
STÖD I STUDIER (Supported Education) Delaktighet i samhället genom utbildning för unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar Landskrona, 15 september, 2011 Föreläsare: Lies Korevaar

2 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Översikt 1. Varför bör vi erbjuda Stöd i studier (Supported Education)? 2. Vad innebär Stöd i studier (Supported Education)? Vem får stöd i en Stöd i studier (Supported Education) verksamhet? Stöd i studier (Supported Education) i Rotterdam Resultat i Rotterdam 3. Riktlinjer för Supported Education i Holland 4. Vikten av Psykiatrisk rehabilitering och Supported Education, ur ett psykiatri perspektiv 5. Vikten av Psykiatrisk rehabilitering och Supported Education, ur ett individperspektiv (återhämtning) 6. Är Psykiatrisk rehabilitering och Supported Education (Boston modellen) effektivt vad gäller ökad delaktighet i samhället? 7. Varför behöver vi utbildning i Psykiatrisk Rehabilitering och Supported Educcation? 8. A B C i Stöd i utbildning (Supported Education) Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

3 1. Varför bör vi erbjuda Stöd i studier (Supported Education)?
Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

4 Utifrån forskning inom området:
De flesta studenter är unga vuxna Under perioden som ung-vuxen finns en ökad risk att utveckla psykiatriska symtom I många psykiska sjukdomar sker det första insjuknandet i åldrarna 17 – 25, just då många påbörjar en högre utbildning och en yrkeskarriär Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

5 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Ekonomiska aspekter ... Ett ökat antal unga vuxna påbörjar universitet och högskoleutbildning. Slutbetyg krävs för framgång. Tidigt insjuknande med funktionsnedsättningar som följd, leder till arbetslöshet genom dess påverkan på utbildning Personer med psykiska funktionsnedsättningar som börjar arbeta är ofta hänvisade till lågavlönat arbete Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

6 Aspekter på utbildning ..
6% av dem som studerar vid universitet och högskola drabbas av så pass allvarliga psykiatriska symtom så att man behöver psykiatrisk vård och stöd (2001/2005) Personer med känslomässiga/psykologiska funktionsnedsättningar tillhör den största handikappgruppen 50% behöver extra stöd för att klara att genomföra sina studier Fortfarande kan de flesta studenter vid universitet och högskola inte erhålla ett fungerande stöd Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

7 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Apekter i samhället ... Personer med kronisk sjukdom och funktionsnedssättning tillhör de mest utsatta i vårt samhälle. (Rapportage Gehandicapten 2002) Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

8 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
EINSTEIN Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

9 2. Vad innebär stöd i studier (supported education)?
Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

10 Syfte med Stöd i studier (Supported Education)
Att hjälpa unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar att välja, skaffa och behålla (reguljär) utbildning. (Unger & Anthony, 1992) Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

11 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Genom …. Förberedelse, assistans och stöd (på plats och via mobil) Till personer med psykiska funktionsnedsättningar Som önskar fortsatt utbildning Att följa en psykiatrisk rehabiliterings modell Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

12 ROTTERDAM SUPPORTED EDUCATION PROGRAM (1999-2009)
Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

13 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Sammanhang Holland innvånare Rotterdam medborgare Största hamnen i världen 165 olika nationaliteter Högskola/Community College ROC Zadkine studenter 1.800 professorer/lektorer 70 olika lokaliteter Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

14 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Antagningskrav 16 år och äldre Villighet att använda en en utbildnings(grupp) för att upprätta en utbildningsplan Erfarenhet av allvarlig psykisk funktionsnedssättning under det senaste året Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

15 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Data avseende deltagarna (N = 45) Kön: Kvinnor 51% Män 49% Ålder (år): Medel Radie: Civilstånd : Singel 80% Gift 20% Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

16 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Data avseende deltagarna (N = 45) Diagnos grupper: Schizofreni 31% Förstämningssyndrom 18% Personlighetsstörning 24% Annat % Okänt % Kontakt med psykiatri, antal år: Genomsnitt år Radie år Psykiatrisk medicinering: Ja % Nej 20% Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

17 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Data avseende deltagarna (N = 45) Boende situation: Ensamboende 42% Med familj 31% Stödboende/avdelning 24% Annat % Utbildning: Grundutbildning 31% Högre utbildning 53% Yrkes utbildning % Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

18 Supported Education programmets erbjudande
Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

19 Service 1: Förberedelse-klass
Varaktighet: 16 veckor Omfattning: 2 dagar per vecka under 6 tim Deltagare: (unga) vuxna vilka inte redan har vetskap om vilken utbildning de önskar Ämnes områden: Vägledning på universitetet och till student service Identifiera persoliga kriterier för studier Utveckla akademiska och sociala färdigheter Utveckla (cooping) färdigheter för att hantera symtom Resurs bedömning och koordination Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

20 Service 2: Stöd på plats och via mobil
Varaktighet: Så länge det behövs och är önskat Innehåll: Känslomässigt stöd Utveckla akademiska och sociala färdigheter Stöd och förhandling med instituation för anpassningar i studier Hjälp med ansökningar om ekonomiskt stöd och studiemedel Kamratstöd i grupp Utveckla färdigheter för att hantera symtom Resurs bedömning och koordination Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

21 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
RESULTAT Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

22 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Resultat 1 Förberedelse-klass: 45 students påbörjade “Impulse” kursen 30 av de 45 fuyllföljde kursen (66%) 26 av de 30 satte ett övergripande mål för studier 20 av de 26 fortsatta i reguljära studier med vanliga studenter Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

23 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Resultat 2 Stöd på plats och via mobil: Efter 1 års heltidsstudier var 17 av 20 studenter kvar i studier college (= 38% of the 45) Vanliga problem: Hantera stress Öppenhet kring funktiosnnedssätting Efterfråga stöd och anpssning Ta emot/hantera feedback Osäkerhet i sociala kontakter och i samarbete med andra studeter / lärare Internship (requires another role) Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

24 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
HUR STÖDET INTEGRERAS Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

25 ‘VÄLJA’ ‘SKAFFA’ ‘BEHÅLLA’
Andra levnadsområden än UTBILDNING ‘Skaffa’ ‘Behålla’ REHAB CENTER/ Psykiatrisk verksamhet SEd program KLASS-RUM IMPULSE REHAB CENTER och annan psykiatrisk verksamhet ON-SITE SUPPORT SERVICE Supp Ed ZADKINE COLLEGE SUPPORT or MOBILE Vägledning Antagning ‘VÄLJA’ ‘SKAFFA’ ‘BEHÅLLA’ INDIVIDUELL GRUPP MOBIL PÅ PLATS ANNAT COLLAGE ‘Behålla’ innehåller också grupp för kamratstöd Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

26 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
3. Stöd i studier, Riktlinjer för Supported Education verksamheter i Holland Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

27 Supported Education Practices
SEd program i >20 regioner/städer : Amsterdam Eindhoven Utrecht Deventer, Apeldoorn Heerlen Rotterdam Den Bosch West Noord-Brabant Groningen Friesland Drenthe Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

28 Studie om god praktik (2009)
Forsknings fråga: Vilka är de kritiska/viktiga faktorerna i ett Supported Education program? Organisatoriska Innehållsmässiga Mål med forskningen: Skapa riktlinjer för Supported Education verksamheter Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

29 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Design Good Practice study – bästa praktik Urvals kriterier: Välja – Skaffa - Behålla Reguljär utbildnings miljö Varaktighet med minst 1 år 5 verksamheter: Eindhoven, Rotterdam, Apeldoorn/Deventer, Amsterdam, Heerlen Intervjuer med chefer, SEd specialister, studenter Studie av dokument Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

30 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Framgångsfaktorer PSR som en gemensam vision och filosofi Sammordning av psykiatri och utbildnings experter Engagerade medarbetare och chefer Korta beslutsvägar, informella kontakter och små verksamheter Utvecklingspotent organisation Policy avseende upprop Skräddarsytt arbete Hela välja – skaffa – behålla processen Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

31 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Risk faktorer 9. Brist på strukturell finansiering 10. Upprops situationen på skolan Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

32 Einstein eller 3 kvinnor
Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

33 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
4. Vikten av Psykiatrisk rehabilitering och Supported Education, ur ett psykiatri perspektiv Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

34 TRE ASPEKTER PÅ PSYKIATRISK VÅRD OCH STÖD
Trygghet, Hälsa & Stabilitet Problem- orientering Miljö orientering Stöd (Omvårdnad) Behandling Utvecklings orientering Rehabilitering (Boende, Arbete, Studier, Fritid/Socialt umgänge) Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

35 Traditionell behandlingsplan
Medicinering (management) Dygnsrytm Personlig hygien Ekonomi Städa rummet Åtvervända eller stanna kvar i skolan Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

36 Rehabiliterings- och behandlingsplan
Återvända eller stanna kvar i skolan Medicinering Dygnsrytm Personlig hygien Ekonomi (Städa rummet) Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

37 Principer i psykiatrisk rehabilitering
Roll + Miljö (student) + (utbildning) önskemål Färdigheter + Stöd Framgång + Tillfredsställelse Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

38 Psykiatrisk rehabiltiering:
Bron mellan psykiatrin och samhället Psykiatrin PSR Samhälle Boende => Granne Arbete => Kollega Patient => Klient => Brukare => Medborgare => Utbildning => Student Socialt umgänge => Mormor Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

39 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
5. Vikten av Psykiatrisk rehabilitering och Supported Eduation, ur ett individperspektiv (återhämtning) Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

40 Återhämtnings processen: Definition
Återhämtning innebär ett utforskande av det egna jaget, personlig utveckling och förändring parallellt med att växa förbi de katastrofala konsekvenserna orsakade av psykisk sjukdom. Det handlar om att leva ett tillfredsställande och framgångsrikt liv utan begränsningar orsakade av sjukdom. Anthony, 1990 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

41 Kännetecken avseende återhämtning
Återhämtning kan ske utan professionell medverkan Rehabilitering är det professionella gör, återhämtning är det individen själv gör. Närvaro av personer som tror på personen i återhämtning är viktig Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

42 Partnerskap, kontakt/sammanhang
Först och främst måste MH-medarbetaren fokusera på sådant som sammalänkar personen med andra, inte på det som gör honom eller henne olik andra. Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

43 Vad är det människor återhämtar sig ifrån?
Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

44 Från psykisk sjukdom till funktionshinder
En person utvecklar psykisk ohälsa Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

45 Från psykisk sjukdom till funktionshinder
Stigma, diskriminering + Utanförskap Sjukdom Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

46 Från psykisk sjukdom till funktionshinder
Negativa resultat av inläggning och behandling: Erfarenheter med-patienter Biverkningar av medicinering Illness Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

47 Från psykisk sjukdom till funktionshinder
Avsaknand av självbestämmande Illness Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

48 Från psykisk sjukdom till funktionshinder
Negativa konsekvenser av att inte ha jobb eller utbildning Illness Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

49 Från psykisk sjukdom till funktionshinder
Brustna drömmar Illness Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

50 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Detta Sjukdom Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

51 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
är inte det samma som Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

52 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Detta Sjukdom Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

53 Vilket är sjukdom? Vilket är funktionshinder? Sjukdom Sjukdom
Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

54 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Summering Psykisk sjukdom Stigma, diskriminering, utanförskap Latrogeniska effekter i samband med inläggning och medicinering Brist på självbestämmande Negativa konsekvenser av att inte ha jobb eller utbildning Brustna drömmar Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

55 3 KVINNOR eller Einstein
Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

56 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
6. Är Psykiatrisk rehabilitering (Boston modellen) mer effektivt vad gäller ökad delaktighet i samhället? FORSKNING OM PSYKIATRISK REHABILTIERING Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

57 Mycket imponerande, kollega …., men fungerar detta också i teorin?
Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

58 Forskingsstudie avseende effekten av BA (IRB) in Holland (2003-2007)
A Multisite Randomnized Control Trial (RCT) in: Utrecht, Rotterdam, Eindhoven & Groningen Researchers: W. Swildens, J.T. van Busschbach, H. Michon, H.Kroon Altrecht, Rijksuniversiteit Groningen (Rob Giel Onderzoekcentrum), Trimbos-instituut. With the cooperation of: R. Augustijn, R. Blom, M. de Jong, A. van Keijzerswaard, K. Ferket, C. Wijsbek, C. Witsenburg, T. van Wel Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

59 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Behov av förändring Inklussion: personer med långvarig psykisk funktiosnedsättning, kontakt med psykiatri som uttalar en önskan, ett behov eller en målsättning Jag vill ha en inspirerande meningsfull aktivitet utanför mitt hem Jag vill vara i en behaglig miljö där jag känner mig väl till mods Jag vill ha professionell utbildning som passar mig och som jag kan hantera Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

60 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Antal objekt BA 80 BA 75 BA 67 304 Klienter med önskemål Rando- misering 156 Start T0 Efter 1 år T1 Efter 2 år T2 CC 76 CC 64 CC 55 147 icke antagna (48%) - Vill inte ha extra hjälp - Vill inte genomgå randomisering - Andra orsaker Drop out 17 (12%) BA 5, CC 12 (p=.05) Drop out 17 (13%) BA 8, CC 9 ns Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

61 Data avseende deltagarna (n=156)
52% Kvinnor 44% Psykiastrisk slutenvård, säskillt boende 56% Ambulatory Genomsnittlig ålder 43 57% Slutfört gymnasium 8% Anställning med lön Diagnoser: 44% Schizophreni, 33% Personlighets störning Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

62 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Huvudskalig fråga … Är BA mer effektiv vad gäller hjälpa människor att behålla sina mål? Efter 2 years (n=156) Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

63 Livskvalitet och måluppfyllelse:BA-CC
Fullt uppnått - Mål efter 1år? + -Mål after 2yr? - Delvis uppnått - Mål after 1år? - Mål after 2år? Ingen måluppfyllse Signifikant förändring i livskvalitet efter 2 år hos klienter som uppnådde sina mål fullt ut via Boston Approach! Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

64 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Är Psykiatrisk rehabilitering - Boston Approach, mer effektiv i att bistå människor att uppnå mål inom arbete, frivillig arbete, sysselsättning och utbilding? Efter 2 år (n=69) Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

65 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Erbjuder Psykiatrisk rehabilitering, Boston Approach ett effketivt stöd på vägen till återhämtning? BA är mer effektiv än rehabilitering “som vanligt”/traditionell Stödjer klienter att behålla sina mål efter 1 år och efter 2 år. BA bidrar till arbetslivsinriktade aktiviteter för klienter. Måluppfyllelse via BA har positiva effekter på individens livskvalitet Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

66 7. Varför behöver vi utbildning i Psykiatrisk Rehabilitering och Supported Education?

67 (Boende, Arbete, Utbildning, Frittid/socialt umgänge)
Psykiatrisk rehabilitering i kursplaner för utbildning av personal (Omvårdnad, Socialt arbete, Psykiatri, etc.) Problem- orientering Mijöorienterng oriented Stöd (Care) 40% Behandling (Cure) 55% Utvecklings orientering Rehabilitering (Boende, Arbete, Utbildning, Frittid/socialt umgänge) < 5%

68 “Om vi alla ha en hammare kommer varje problem se ut som ett spik.”

69 Psykiatrisk rehabilitering i kursplaner för utbildning av personal
(Omvårdnad, Socialt arbete, Psykiatri, etc.) Problem- orientering Miljö orientering Stöd (Care) 1/3 Behandling (Cure) 1/3 Utvecklings orientering Rehabilitatering (Living, Working, Learning, Socializing) 1/3 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

70 Personal i psykiatrisk rehabilitering
Kunskap Förhållningssätt Färdigheter

71 PSR-KUNSKAP FILOSOFI OCH PRINCIPER
PSYKOLOGISKA OCH SOCIALA ASPEKTER PÅ PSYKISKA FUNKSTIONSNEDSSÄTTNIGNAR PSR OCH ÅTERHÄMTNING STIGMA, DISKRIMINERING OCH SOCIALT UTANFÖRSKAP PSR OCH BEHANDLING PSR OCH FAMILJ

72 FÖRHÅLLNINGSSÄTT PSR PARTNERSKAP PERSON ORIENTERING FUNKTION
DELAKTIGHET OCH EGNA VAL INDIVIDUAISERING MILJÖSPECIFICERING STÖD UTVECKLINGSPOTENTIAL

73 FÄRDIGHETER I PSR BEDÖMA BEREDSKAP TILL FÖRÄNDRING
SÄTTA ETT ÖVERGRIPANE MÅL FUNKTIONSBEDÖMNING RESURSBEDÖMNING FÄRDIGHETESUTVECKLING RESURSUTVECKLING SKAPA KONTAKT MED KLIENTER COACA KLIENTER

74 Boston Approach PSR TILLGÄNGLIGT I HOLLAND:
Handbook Rehabilitation for Health & Welfare Research -> RCT -> effective intervention BA in the multidisciplinairy guidelines for schizophrenia Master Rehabilitation Counselor Provision of extensive in company PSR education

75 8. A B C i Supported Education
Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

76 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
i Behandling Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

77 A B C i Supported Education
Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

78 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
EINSTEIN? Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

79 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
ALBERT Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

80 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Det är inte bara löpare som rör sig framåt, det gör också de som haltar fram på kryckor. Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

81 Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation
Det är inte bara Karolina Klyft som rör sig framåt, det gör också personer med funktionsnedssättningar i Sverige Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation

82 Tack för din uppmärksamhet !
Lies Korevaar Hanze University Groningen, Research Department of Rehabilitation


Ladda ner ppt "Landskrona, 15 september, 2011 Föreläsare: Lies Korevaar"

Liknande presentationer


Google-annonser