Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SGF Omvärldsanalys Staffan Östlund © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund Printad, reducerad version.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SGF Omvärldsanalys Staffan Östlund © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund Printad, reducerad version."— Presentationens avskrift:

1 SGF Omvärldsanalys Staffan Östlund © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund Printad, reducerad version

2 SGF:s nya kompetensområde växer fram Strukturanalys • medlemmar • rekrytering • omvärld Profiler, preferenser & beteende • Bevekelsegrunder • Klubbundersökning Specialundersökningar • Kvinnor/tjejer • Entry/exit analys • Livscykel & lojalitet • Konsumtionsbeteende • Utökad GIT-funktionalitet Nyckeltal Vintern- sommaren 2007 Hösten-vintern- våren 2007-2008 Ungdomar © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

3 Dagens agenda 1.Bakgrund och utveckling –Hur kom vi hit? 2.Nuläge –Var står vi (egentligen)? 3.Trender & preferenser –Varför mer av samma inte kommer att räcka… 4.Rekrytering & tillväxt –Var hittar vi potentialen? 5.Slutsatser & diskussion –Hur tolkar vi vår nyvunna kunskap? –Hur agerar vi för att skapa förändring? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

4 Europa-perspektiv: antal banor BAKGRUND & UTVECKLING © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

5 Europa-perspektiv: antal spelare BAKGRUND & UTVECKLING © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

6 Medlemsutvecklingen © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund 90-talet80-talet 88.000 nya spelare 93.000 222.000 118.000 1.200 / år 9.300 / år 22.000 / år 17.000 / år 1904 - 19802000 - BAKGRUND & UTVECKLING

7 Vi ser en extremt splittrad bild.. © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund BAKGRUND & UTVECKLING

8 Ålderskurva med många tolkningar Medlemmar, födelseår 1926-1996, i relation till Sveriges population 15 25 3555 © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund BAKGRUND & UTVECKLING

9 Tillväxten 1996-97 2001-022005-06 © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund BAKGRUND & UTVECKLING

10 Pojkar och flickor 2003-2007 © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund BAKGRUND & UTVECKLING

11 Dagens agenda 1.Bakgrund och utveckling –Hur kom vi hit? 2.Nuläge –Var står vi (egentligen) 3.Trender & preferenser –Varför mer av samma inte kommer att räcka… 4.Rekrytering & tillväxt –Var hittar vi potentialen? 5.Slutsatser & diskussion –Hur tolkar vi vår nyvunna kunskap? –Hur agerar vi för att skapa förändring? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

12 Läget i brytpunkten Medlemsutveckling Klubbutveckling Banutveckling Från ideell förening med Idrotten och Pron i centrum… - till Allt möjligt Från enkla, medlemsbyggda, medlemsdrivna och medlemsägda - till Allt möjligt Från homogen medlemskår, med välbeställda, medel- ålders med spelet i fokus - till Allt möjligt NULÄGE ? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

13 Har ni sett de här kurvorna..? Intresse Golfspel Medlemmar NULÄGE © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

14 Utvecklingen 1993-2007 Möjlig marknad: +25% Faktisk marknad: +80% Klubbarnas tillväxt: +40% Marknadsandel 1993: 68% Marknadsandel 2007: 53% Utveckling: -15 procentandelar NULÄGE © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

15 Några slutsatser innan vi går vidare..  Intresset för golfen växer fortfarande  Men vi tappar marknadsandelar  Den ”alternativa” sektorn växer starkt  För att förstå - och dra nytta av - den nya tillväxten måste vi förstå vilka våra medlemmar är  Att välja rätt väg för en klubb utifrån just sin egen unika verklighet blir avgörande REFLEKTION © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

16 Intresserade: 1,5 miljoner Spelar: 1,1 miljoner Medlemmar: 580.000 Kärnan : 150.000 NULÄGE Beslutsfattare & utvecklingsansvariga (vi..) Frågan är: - känner vi till vår “verklighet”? - och hur skaffar vi oss perspektiv? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

17 Dagens agenda 1.Bakgrund och utveckling –Hur kom vi hit? 2.Nuläge –Var står vi (egentligen) 3.Trender & preferenser –Varför mer av samma inte kommer att räcka… 4.Rekrytering & tillväxt –Var hittar vi potentialen? 5.Slutsatser & diskussion –Hur tolkar vi vår nyvunna kunskap? –Hur agerar vi för att skapa förändring? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

18 Så… känner du till dina medlemmars olika behov ? Tar du betalt efter vad de får, och vad de vill ha ? Har du valt vad just din klubb skall erbjuda? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund TRENDER & PREFERENSER

19 Svenska golfare  Utifrån hypoteser kring golfarnas relation till golfen har fyra profiler tagits fram bland SGF:s medlemmar. - Sociale Sebastian - Sportige Stefan - Aktive Anders - Klubb Karl  Profilerna skiljer sig åt i attityden till golf, drivkrafterna bakom golfspelet, deras behov och konsumtionsvanor  I profileringen lyfts det som särskiljer profilen från de andra fram. Analysen ska inte tolkas som att majoriteten i profilen beter sig på ett visst sätt utan det är det särskiljande som redovisas. TRENDER & PREFERENSER © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

20 Oberoende Förenings- benägenhet Social gemenskap Idrott/aktivitet Fördelning medlemsprofiler Sportige Stefan Aktive Anders Sociale Sebastian Klubb Karl TRENDER & PREFERENSER © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

21 Klubb Karl Att spela golf är en självklar del av mitt liv och golfen utgör en stor del av min fritid. Mina vänner har alltid spelat golf och vi umgås mycket genom golfklubben. Klubben är en viktig del av golfen och jag deltar ofta i min klubbs mer sociala aktiviteter såsom middagar, tävlingar och städdagar. TRENDER & PREFERENSER © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

22 Klubb Karl Profil: •11% av populationen •Äldre är överrepresenterade •Kvinnor är överrepresenterade (41%) •Oftare pensionär •Bor i mindre tätort •Inga hemmavarande barn Konsumtionsprofil: •Normalkonsument som satsar mycket pengar på golf •Vill ha de allra senaste och modernaste sakerna. •Han reser ofta utomlands och i Sverige •Köper utrustning, kläder, skor, utbildning, handske, golfresor Förhållningssätt till golfen och klubben: •Klubb Karl har ett stort engagemang i både i sporten och i klubben. Han deltar ofta i både sociala sammanhang och spelar själv i tävlingar. Mycket aktiv Mycket lojal © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

23 Aktive Anders Jag är engagerad i klubbens verksamheter såsom träningar, tävlingar och andra evenemang. Golf handlar för mig mycket om spelet och klubben är viktig för golfen och för mitt utövande av sporten. TRENDER & PREFERENSER © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

24 Aktive Anders Profil: •14% av populationen •Medelålders (35-55år) •Normal könsfördelning (70/30) •Studerande är överrepresenterade •Landsbygd och mindre tätort •Hemmavarande barn (33%) Konsumtionsprofil: •Inte lika stor allmän konsumtion. Färre utlandsresor och restaurangbesök •Anders är dock en bra golfkonsument: –Utrustning & kläder –Instruktioner & utbildningar –Resor Förhållningssätt till golfen och klubben: •Aktive Anders ser golf främst som en sport och klubben är en central del av sporten •Aktive Anders deltar ofta i klubbens sociala aktiviteter, men även som spelare i tävlingar, samt som ungdomsledare och funktionär. Aktiv och lojal © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

25 Sociale Sebastian Att spela golf är för mig främst ett sätt att umgås med mina vänner och/eller affärsbekanta. Jag spelar ibland i affärssammanhang eller åker på golfresor tillsammans med mina vänner och familjen men jag spelar sällan golf på egen hand. TRENDER & PREFERENSER © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

26 Sociale Sebastian Profil: •33% av populationen •Medelålders (35-55år) •Högre andel män •Många egenföretagare •Bor i mindre tätort •Inga hemmavarande barn Konsumtionsprofil: •Lägger ned förhållandevis mycket pengar på golfen. •Köper gärna golfresor, ny utrustning och nya kläder. •Konsumerar mest frekvent även i andra sammanhang (restaurang, resor, nöjen) Förhållningssätt till golfen och klubben: •Sociale Sebastian är en social livsnjutare som blivit beroende av golfen som umgänges- och motionsform. •Spelar med vänner och sköter affärsrelationer på golfbanan •Medelgod spelare, spelar mer sällan än Aktive Anders och Klubb Karl Social men oberoende © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

27 Sportige Stefan Golf är för mig en sport och att spela golf handlar mest om mitt eget spel och hur jag kan utvecklas i detta. Klubben är inte viktig för mig och jag deltar inte i klubbens olika aktiviteter. Jag gillar att spela på olika banor för att få en variation och utveckla mitt spelande. TRENDER & PREFERENSER © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

28 Sportige Stefan Profil: •42% av populationen •Yngre överrepresenterade (15-34 år) •Fler kvinnor i denna grupp (34%) •Anställda förvärvsarbetare •Storstad/större tätort •Hemmavarande barn (34%) Konsumtionsprofil: •Sportige Stefan sparar sina pengar och har en lägre allmän konsumtion. •Även inom golfen lägger man ned mindre pengar på utrustning och kläder. •Om Stefan köper något så är det i större utsträckning en utbildning/kurs. Förhållningssätt till golfen och klubben: •Sportige Stefan har ett brett idrottsintresse och har ofta börjat spela golf i vuxen ålder, kanske efter skador i annan idrottsutövning •Sportige Stefan gillar tävlingsmomentet i golfen och spelar med vänner eller partnern Oberoende och mindre engagerad © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

29 Profilernas relation till golfen Social gemenskap Idrott/aktivitet Klubb- oberoende Förenings- benägenhet 42% 33% 14% 11% Sociala Sebastian Klubb Karl Aktiva AndersSportiga Stefan • Lära känna andra • Sociala sammanhang på klubben, deltar i tävlingar, anordnade eller egna golfresor • Sport, naturupplevelse, energi • Sociala sammanhang, aktiv vid tävlingar (starter), anordnade och egna golfresor • Umgås med vänner, affärsrelationer • Egna golfresor, färre sociala sammanhang än andra • Sport, egen utmaning, umgås med familj, egen utveckling • Mindre aktiv i olika sammanhang, följer tävlingar TRENDER & PREFERENSER © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

30 Nuläge till framtid En samvetsfråga : Klubbledningen - är den och dess beslut representativa för majoriteten av klubbens medlemmar och deras behov? Är de olika medlemsintressena väl företrädda i styrelsen? REFLEKTION © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

31 Framtid Ungdomsrekrytering – man måste så för att kunna skörda! REFLEKTION © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

32 Dagens agenda 1.Bakgrund och utveckling –Hur kom vi hit? 2.Nuläge –Var står vi (egentligen) 3.Trender & preferenser –Varför mer av samma inte kommer att räcka… 4.Rekrytering & tillväxt –Var hittar vi potentialen? 5.Slutsatser & diskussion –Hur tolkar vi vår nyvunna kunskap? –Hur agerar vi för att skapa förändring? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

33 Rekrytering - inte bara en ungdomsfråga! Potential !Livssituation ! 12 18 35 55 © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund REKRYTERING & TILLVÄXT

34 Omsättning Medlemsvård – att behålla en medlem är kanske viktigare än att rekrytera en ny…? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund REKRYTERING & TILLVÄXT

35 Framtid Tjejer – en enorm rekryteringspotential?! REKRYTERING & TILLVÄXT © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

36 Kvinnorna… •Kvinnor 31 % •Män 69 % ? - och vi har störst potential! - vi är bäst i världen! © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund REKRYTERING & TILLVÄXT

37 Hur fungerar kvinnorna..? •Vår pinfärska analys visar att kvinnorna är överrepresenterade i den lågfrekventa delen av Sportige Stefan •Vi har valt att kalla denna för Sportiga Sara Förenings- benägenhet Social gemenskap Idrott/aktivitet Oberoende Klubb Karoline Sportiga Stefanie Sportiga Sara REKRYTERING & TILLVÄXT

38 Klubb Karoline •Klubb Karoline är i övre medelåldern eller nära pensionsåldern och har barn i tonåren eller som redan är utflugna •Hon är en mycket frekvent golfare och golfen är en stor del av hennes liv och hon spelar gärna tävlingar •Klubb Karoline gillar klubbkänslan. Det är skönt att komma till hemmaklubben och hon har ofta själv varit engagerad i klubbverksamheten. Men hon är inte klubblojal mot en klubb – hon är gärna med i flera klubbar samtidigt och ser gärna att det vore billigare och smidigare att prova andra klubbar ”Man kommer aldrig att bli färdig – det finns alltid nya utmaningar” REKRYTERING & TILLVÄXT

39 Sportiga Stefanie •Sportiga Stefanie är typiskt en aktiv kvinna som nyligen passerat åren med småbarn och idag har mer tid för golf än tidigare •För henne är golfen främst en sport och en fysisk aktivitet. Hon har ofta ett bredare idrottsintresse och därför är tävlingsmomentet i golfen extra viktigt för henne •Golfen ger henne dessutom upplevelser och socialt umgänge. Av denna anledning åker hon gärna på golfresor •Golfen är i hög grad ett sätt för henne att utveckla sig själv och sin personlighet ”Jag började när jag var tolv och spelade till 25 men sen gjorde jag uppehåll. Sen blev mina barn sugna och då började jag spela igen” REKRYTERING & TILLVÄXT

40 Sportiga Sara •Sara är typiskt en kvinna, ung eller gammal, som aldrig lyckats få upp golfglädjen i sitt spel för att hon spelar för lite golf idag. Hon är en tävlingsmänniska och därför är inte golfen rolig när man inte uppehåller nivån och kan prestera bra •Den största anledningen till det är troligen brist på likasinnat spelsällskap på samma nivå – när hon spelar är det med hennes man eller med pappa ”Jag tog grönt kort när vi flyttade hem till Sverige. Men sen har jag renoverat och så och har inte hunnit och inte blivit biten. Det är ju tråkigt när man inte har tid.” REKRYTERING & TILLVÄXT

41 Gemensamt kvinnor •Familjen – Helheten – Tiden ! •Spelsällskap enskilt viktigast •Klubben central för de golfvana kvinnorna •Shopping - anpassa utbudet! •Variation gör golfen roligare •Naturupplevelsen •Mat & resor •Golfvett och säkerhet ”Det är som meditation, fast roligare” ”När det stämmer i golf så ger det lika mycket som en konstupplevelse eller musik – det är något läkande” REKRYTERING & TILLVÄXT

42 Dagens agenda 1.Bakgrund och utveckling –Hur kom vi hit? 2.Nuläge –Var står vi (egentligen) 3.Trender & preferenser –Varför mer av samma inte kommer att räcka… 4.Rekrytering & tillväxt –Var hittar vi potentialen? 5.Slutsatser & diskussion –Hur tolkar vi vår nyvunna kunskap? –Hur agerar vi för att skapa förändring? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

43 Några sammanfattande slutsatser :  Vår målgrupp är mycket heterogen - kräver mer flexibelt erbjudande  Vi har stor medlemsomsättning - medlemsvård effektivare än nyrekrytering  Kvinnor/tjejer - stor potential!  Svårt att skörda om man inte sår… - Ungdomsrekrytering viktigt för framtiden!  Därför viktigt att: - förstå din målgrupp, anpassa ditt erbjudande © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund REFLEKTION

44 Gräver du där du står? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund SLUTSATSER & DISKUSSION

45 Tar du rätt fighter? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund A B SLUTSATSER & DISKUSSION

46 Några funderingar… Är golfkultur viktigt för att skapa känsla för golfen? - Om svaret är ja – vad gör vi för att skapa den? Är klubben viktig i golfens framtid? - Om svaret är ja – vad gör vi för att stärka den? Är golfkunnandet viktigt för att njuta av golfen? - Om svaret är ja – vad gör vi för att höja det? Är klubbens samlade erbjudande viktigt för att skapa medlemmar som stannar i golfen? - Om svaret är ja – samarbetar vi rätt för bästa effekt? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund SLUTSATSER & DISKUSSION

47 Framtid Vad skall man välja - Att bli lite bra på många saker eller att bli mycket bra på några få? © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund SLUTSATSER & DISKUSSION

48 Extramaterial

49 Den svenska genomsnittsklubben: Medlemsutvecklingen: •Genomsnittsklubben¹ har minskat antalet medlemmar 2005-06 •Snittklubben är relativt pessimistisk om medlemsutvecklingen för 2007 och har inte medlemskö Spelaktiviteten: •En majoritet av klubbarna rapporterar totalt färre spelade rundor på sin bana under 2006 •I genomsnitt spelar landets medlemmar 11,3 rundor/år ¹ 47% av klubbarna minskade, 22% ökade under 2006 ² 26% av klubbarna har kö © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund

50 Den svenska genomsnittsklubben: Finansiering: •Snittklubben har en årsavgift (medlemskap + spelrätt) på 3.867 kr •58% av klubbarna har medlemslån och 22% har aktier Intäkter: •Klubben har i genomsnitt totala intäkter om 5,8 mkr/år •I genomsnitt¹ var klubbarnas intäkter oförändrade 2006 vs 05 •Genomsnittsklubben har ökat företagsintäkterna under 2006 •Företagsintäkterna hos genomsnittsklubben är 876 tkr/år •Genomsnittlig greenfeeintäkt är 1,3 mkr/år •Genomsnittsklubben² har minskade greenfeeintäkter under 06 •Genomsnittlig dagsgreenfee hos svenska klubbar är 278kr ¹ Andelen klubbar som har ökat intäkterna är lika stor som de som har minskade intäkter (ca 40%) ² Även 2007 verkar vara ett svagt år generellt

51 Den svenska genomsnittsklubben: Kostnader: •Genomsnittlig total kostnadsmassa hos svenska klubbar är 5,4 mkr/år •Genomsnittsklubben har 4,1 helårsanställda och 4,8 säsongsanställda Investeringar: •I genomsnitt har klubbarnas investeringsvolymer varit oförändrade¹ 2006 vs 2005 •75% av klubbarna planerar nyinvesteringar för 2007 •Genomsnittsklubben genomför investeringar om 966 tkr under 2007 •I genomsnitt planerar klubbarna investeringar om 1,5 mkr för åren 2008- 2010 ¹ 1/3 minskat, 1/3 ökat, 1/3 oförändrat © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund


Ladda ner ppt "SGF Omvärldsanalys Staffan Östlund © Svenska Golfförbundet 2007 / / Staffan Östlund Printad, reducerad version."

Liknande presentationer


Google-annonser