Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självständiga barn och Sova över:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självständiga barn och Sova över:"— Presentationens avskrift:

1 Självständiga barn och Sova över:
Om arbetet med att göra det lätt att hitta barn- och ungdomsböcker. Marta Hedener Hagman & Cecilia Östlund, Sbi Presentation av oss och av Sbi (CÖ)

2 Conrad Portas Jungfruspegel, 1591, 2. uppl. 1601 Hellsing-samlingen
Presentation av oss och av Sbi (CÖ) Conrad Portas Jungfruspegel, 1591, 2. uppl. 1601 Hellsing-samlingen

3 Finns det lättlästa böcker som handlar om någon som får hittelön?
Finns det bilderböcker som handlar om matvägran? Som ni vet så kan man ofta hitta böcker genom fritextsökningar. Men det är ju inte alltid som titeln eller presentationen ger en ingång till alla bokens ämnen. I sådana fall är det väldigt bra med ämnesord. Man kan ju tänka sig att få frågan: Finns det lättlästa böcker där någon får hittelön? Bild 1 Eller så kanske det kommer en förälder som vill ha en bilderbok som handlar om matvägran och djur. Bild 2 Här ger inte titlarna den information som ämnesorden ger.

4 Historik (CÖ)

5 Redaktionskommittén består av 2 arbetsgrupper varav den ena arbetar med barnämnesorden och den andra med ämnesord för vuxna. Hela redaktionskommittén sammanträder 2 gånger per år för att diskutera övergripande frågor. Ledamöterna i barngruppen ses några gånger per termin för att diskutera och enas om nya ämnesord. Vi som är med är Svenska barnboksinstitutet, Stockholms stadsbibliotek, Bibliotekstjänst, Lunds stadsbibliotek, Medioteket och en representant för skolbiblioteken – det är för närvarande Täby bibliotek. Inför mötena skickar vi förslag till varandra och tar emot eventuella förslag som inkommit via Biblioteksföreningen. Ni kan alla lämna förslag till nya ämnesord biblioteksföreningens hemsida. VISA! För att ett nytt ord ska tillföras listan ska det finnas minst en bok som referens. Innan vi tar ett nytt ord så stämmer vi av mot SAO och NE i första hand. Det är att föredra om ordet finns i SAO, men vissa ord i barnlistan är sådana att det inte är möjligt att ställa det kravet. Till exempel behövde vi ämnesordet Fisar. Det fanns inte i SAO ;-). Orden ska vara anpassade till målgruppen i görligaste mån, om det finns ett mera barntillvänt ord så försöker vi välja det. vi valde till exempel ämnesordet Tränare istället för Idrottsledare trots att Idrottsledare finns i SAO. Men vi bedömde att barn använder Tränare i högre utsträckning. Från börja var ämnesorden tänkta att bara gälla skönlitteratur, men både BTJ och SBI använder dem även för facklitteratur och numera tillför vi rena faktaämnesord till barnlistan. När vi enats om orden så tillförs de den reviderade listan och skickas till SAO där de finns sökbara i en egen databas. Det är bara barnämnesorden som finns i SAO, tyvärr ännu inte ämnesorden för vuxen skön. Var hittar man då alla ämnesorden? För att komma åt ämnesordslistorna finns flera ingångar: Man kan ladda ned originallistorna i PDF på Biblioteksföreningens hemsida och där finns även Handledningen och kompletterande listor med ord med de nya ord och ändringar som tagits i barngruppen. Ganska många! De uppdaterad kontinuerligt VISA!!! Hit uppgift om antal tillförda ord!! Och orden finns sökbara i SAO och också i ett verktyg som BTJ gjort och som finns tillgängligt på deras hemsida. Man kan även söka dem i vårt index i ELSA. Tänkte jag skulle VISA!!!

6 För oss som arbetar med ämnesorden är det lite besvärligt att det inte finns något helt uppdaterat verktyg. Här ser ni ett uppslag ur min privata barnämnesordslista. Som synes är den ganska kladdig ;-) Listorna trycktes 2004 och de har inte kommit i någon ny upplaga sedan dess. Det har varit en stående punkt i redaktionskommitténs planering att försöka få pengar till skapandet av en databas, men hittills har vi inte fått gehör. Eftersom kommittéerna kommer att flyttas från Biblioteksföreningen till Kungliga biblioteket ligger frågan på is, men kanske kan komma att aktualiseras på nytt.

7 Vad är starka flickor?! 7

8 (meddelande från redaktionskommittén; inlägg på Biblist mm.)
”Kan det kort sagt vara så att man, trots det goda syftet, egentligen förstärker de traditionella könsrollerna genom att använda en term som starka flickor? För att komma ifrån den polarisering av egenskaper som kan uppkomma med begreppet ”starka flickor” borde man kanske nyansera begreppet. Så tänkte i alla fall Redaktionskommittén för indexering av skönlitteratur (barnämnesord) när den sammanträdde på Svenska barnboksinstitutet den 29 april. Redaktionskommittén föreslår att man istället använder ämnesordet Självständiga barn (gärna i kombination med Flickor respektive Pojkar om det är tillämpligt). ” (meddelande från redaktionskommittén; inlägg på Biblist mm.) CÖ + mera att tänka på vid indexering 8

9 ”Åh så skönt att det är fler än jag som reagerar på ämnesordet Starka flickor. Det har stört mig i många år! När man tänker efter på saken så låter termen mer och mer absurd - starka på vilket sätt? Finns det svaga flickor? Är Starka/svaga pojkar en motsvarighet? Och om det är tänkt att Starka flickor ska representera böcker som handlar om normbrytande, könsrollsöverskridande protagonissor, hur klassar vi böckerna som handlar om motsvarande pojkar? Bör Mjuka män och Morska morsor också införas bland begreppen? Ärligt talat, ska vi inte bara ta och strunta i övertydligheten, hur välmenande den än är? Som ämnesord betraktat är väl Självständiga barn snäppet mindre polariserande än Starka flickor, även om jag personligen anser att vi pratar om grader i helvetet ...” (svar på Biblist) CÖ + mera att tänka på vid indexering 9

10 Sbi får ny roll i ämnesordsarbetet – samarbete med KB
ingår avtal med KB att lägga ämnesord på poster i Libris inom en vecka efter boken inkommit till Sbi (c:a 2 v. efter utgivningsdatum) Sbi får bokleveranser från Bokrondellen – via NB alla bibliotekarier på Sbi involveras i ämnesordsarbetet för att hinna med – intern fortbildning behövs arbetsmaterial med fullständiga listor måste skapas tid måste frigöras för - fortbildning - nya rutiner - diskussion om tillämpning projektpengar behövs för start

11 Kap 3: Geografi Sverige, Notre Dame, Landskapen, Asien
Kap 1: Genre och form Bilderböcker, Rim, Deckare, Pocketböcker, Taktila böcker Kap 2: Tidsperioder och historiska företeelser Vikingar, 1900-talet, Titanic Kap 3: Geografi Sverige, Notre Dame, Landskapen, Asien Kap 4: Miljöer Lönnrum, Småstäder, Ridläger, Spaanläggningar Kap 5: Människan, hälsa och sjukdom Flickor, Hjärtat, AIDS, Envis, Läkare Kap 6: Familj och vardagsliv Få syskon, Flytta, Pannkakor, Flirta, Tjat, Lucia Kap 7: Skola och läsning Byta skola, Dyslexi, Bokstäver, Storlek Kap 8: Lek, sport och fritid Låtsasdjur, Segling, Utflykter, Resor, Väva Kap 9: Kultur och medier Musikaler, Bibliotek, Idoler, Jazz, Cirkus Kap 10: Ekonomi och arbetsliv Yrken, Fotomodeller, Brandmän, Sjömän Kap 11: Missbruk, brottslighet och sociala problem Hot, Mord, Droger, Hemlös Kap 12: Politik, krig och fred Nazism, Presidenter, Flyktingar, Krig, Fred Kap 13: Folk och kulturer Judar, Massajer, Punkare, Veganer Kap 14: Religion och livsfrågor Druider, Kristendom, Gud, Ramadan, Ondska Kap 15: Övernaturligt Alver, Näcken, Alrunor, Parallella världar, Gå in i bilden Kap 16: Djur, natur och miljö Bondgårdens djur, Valar, Svampar, Öar, Miljövård Kap 17: Teknik och naturvetenskap Bilar, Vindkraft, Fysik, Kloning Kap 18: Personer, gestalter och motiv Gustav Vasa, Nalle Puh, Askungemotivet Barnämnesordslistan är uppbyggd på 18 kapitel. Här ser ni kapitelrubrikerna i fet stil och några exempel på olika ämnesord från de olika kapitlen. Kap. 1 är bestämmande för genre och form. Här finner man alltså beskrivande ord, för såväl innehåll som bokens fysiska kännetecken. I listan för vuxna skiljer man på genre och form, men vad gäller barnlitteratur är det svårt att göra det. t ex Bilderböcker är ju både en fysisk och innehållsmässig och även åldersindikerande beskrivning. Och Bilderböcker är ett av de åldersindelande genre/formorden vi använder. De andra är Kapitelböcker (Hcf), Mellanålderböcker (Hcg) Ungdomsböcker (uHc). I och med övergången till Dewey försvinner ju åldersindelningen och ämnesorden blir ensamma om att indikera ålderskategori i LIBRIS så kan vara bra att ha koll på dem. Kapitel 2, 3 och 4 anger tidsperiod, geografi och miljö och resterande kapitel är uppdelade på olika ämnesområden. Som synes samsas högt och lågt i de olika kapitlen. Vissa ord förekommer i flera olika kapitel, t ex Läkare som både finns i kapitel 5 och i kapitel10. Det finns också ett alfabetiskt index som man kan söka i. I de flesta fall använder man pluralform på ämnesorden som ni ser. Undantagen är årstiderna, vissa kroppsdelar och sinnen. Vi kan ju tyvärr inte visa er allt här och nu, men som ni nu vet så kan man lätt ladda ned listorna och de kompletterande listorna och titta om man är intresserad. Däremot tänkte vi gå igenom grundprinciperna för hur man går till väga när man indexerar böcker. Och det göra man lättast med konkreta exempel .

12 Ungdomsböcker Hämnd Thrillers Indoktrinering Storbritannien Pojkar
Arbetsgång : Bestäm verkets genretillhörighet och/eller dess form 2. Bestäm den tid i vilken handlingen försiggår 3. Bestäm den plats och/eller miljö där handlingen utspelar sig 4. Bestäm verkets centrala teman och motiv 5. Lägg till specifika termer som kan underlätta identifieringen av boken 6. Lägg till personnamn som är intressanta att ha med i indexeringen Ungdomsböcker Hämnd Thrillers Indoktrinering Storbritannien Pojkar London Detta är EREBOS som kom i år: Och på bilden ser ni ett förslag till arbetsgång från vår handledning (går också att ladda ned). Det här är ett bra sätt att tänka då man indexerar. Läs på skärmen. Man börjar alltså med att försöka fastställa verkets litterära genre och form. I detta fall är det en ungdomsbok som handlar om ett fantasydataspel. MEN även om mycket av handlingen utspelar sig i spelet så är det ingen fantasy eftersom det inte handlar om någon ”äkta” parallell verklighet. Däremot är det en thriller – dataspelet har skapats av en hämndlysten programmerare och får de som spelar det att begår brott. I kapitel 1 finns orden genre/formorden Ungdomsböcker och Thrillers. Därefter är tittar man på tid och plats Platsen är Storbritannien, London och mycket av handlingen utspelar sig i skolmiljö. Stor del av boken utspelar sig i en fiktiv värld, så här kan man tänka sig fantasivärldar som ämnesord. Vad gäller tidsperiod så gör man lite olika, på Sbi indexerar vi bara tid om boken INTE utspelar sig i nutid. Denna bok utspelar sig i nutid och får därmed inte något ämnesord för tid. Centrala teman och motiv: Ja, ämnet är ju dataspel och spelet är konstruerat av någon som vill hämnas, så hämnd bör vara med. Dessutom indoktrinerar det här spelet sina spelare så det bör man också försöka fånga. Lite kärlek och vänskap finns det, men inte som huvudtema och då behöver man inte indexera det. Specifika termer och personnamn. Det figurerar inte några autentiska eller fiktiva personer i boken som behöver indexeras. Och det specifika fångar vi genom dataspel och indoktrinering. Bokens huvudperson är en pojke så ämnesordet pojkar ska med. Då har vi fått en indexering som ser ut såhär: Ungdomsböcker Thrillers Storbritannien London Dataspel Skolan Hämnd Indoktrinering Pojkar När man praktiskt indexerar lägger man orden i olika fält, så ordningen skiljer sig beroende på om man indexerar i Voyager/LIBRIS eller på annat vis. Skolan Fantasivärldar Datorspel

13 ”Det finns ingen egentlig begränsning för hur många ämnesord ett verk kan ha. Det får avgöras från fall till fall, men viss begränsning rekommenderas. Det gäller att koncentrera sig på att hitta de viktigaste nyckelorden och ord som är av väsentlig betydelse för verket ifråga. En lyckad indexering återger handlingen i koncentrat. Vid sidan av huvudaspekterna kan det nämligen också finnas ovanliga företeelser, som kan vara synnerligen värdefulla för identifieringen av ett visst verk. När en ny företeelse dyker upp t.ex. ”flickor skär sig” i en barn- eller ungdomsbok kan den också få ett ämnesord även om den inte är ett huvudtema i boken.” (ur handledningstexten) Konkret användning av ämnesord: Jag vet inte hur många av er som använder ämnesord till vardags? Orden är ju tänkta att kunna användas både av barn och av professionella. Barn ska kunna söka på specifika ämnen och bibliotekarier och lärare inför teman och liknande. På Sbi har vi inga barn som besöker oss, men vi har väldigt konkret användning av ämnesorden då vi genomför vår årliga Bokprovning. Vi har sedan 1993 varje år räknat och analyserat den samlade barn- och ungdomsboksutgivningen. Bokprovningen äger rum i mars varje år och vi räknar då föregående års böcker. Att den ligger så pass långt in på nästa kalenderår beror på att många av de böcker som ges ut under vintern har föregående år som utgivningsår. Vi tittar på hur utgivningen fördelar sig över ålderskategorier, genrer, huvudpersonernas och upphovsmännens kön, vilka språk som översatts och mycket annat. Och vi tittar också på vad böckerna handlar om och hur de ser ut. Och när det gäller ämne så är ämnesorden ovärderliga för att faktiskt kunna se om det kommit ovanligt mycket böcker om t ex Miljöfrågor eller Dinosaurier. Eller vilka genre som des ges ut mest inom. Ämnesorden ger oss också möjligheten att jämföra mellan åren. 13

14 Historiska berättelser
Mellanåldersböcker Historiska berättelser Fantasy Internatskolor Andra världskriget ( ) Skattjakter Evakuering Magi Landsbygd Artursagan Förbannelser Storbritannien Gengångare London Bomber Towern Ruiner CÖ + mera att tänka på vid indexering

15 Bokprovning Konkret användning av ämnesord:
Jag vet inte hur många av er som använder ämnesord till vardags? Orden är ju tänkta att kunna användas både av barn och av professionella. Barn ska kunna söka på specifika ämnen och bibliotekarier och lärare inför teman och liknande. På Sbi har vi inga barn som besöker oss, men vi har väldigt konkret användning av ämnesorden då vi genomför vår årliga Bokprovning. Vi har sedan 1993 varje år räknat och analyserat den samlade barn- och ungdomsboksutgivningen. Bokprovningen äger rum i mars varje år och vi räknar då föregående års böcker. Att den ligger så pass långt in på nästa kalenderår beror på att många av de böcker som ges ut under vintern har föregående år som utgivningsår. Vi tittar på hur utgivningen fördelar sig över ålderskategorier, genrer, huvudpersonernas och upphovsmännens kön, vilka språk som översatts och mycket annat. Och vi tittar också på vad böckerna handlar om och hur de ser ut. Och när det gäller ämne så är ämnesorden ovärderliga för att faktiskt kunna se om det kommit ovanligt mycket böcker om t ex Miljöfrågor eller Dinosaurier. Eller vilka genre som des ges ut mest inom. Ämnesorden ger oss också möjligheten att jämföra mellan åren. 15

16 Bilderb. svenska 218 (184) Bilderb. översatta 267 (324)
Översatta språk: Engelska 179 (204) Nederländska 20 (11) Danska 13 (5) Ämnen: Förmänskligade djur Djur Lek Nallar Vänskap Här är statistik från bokprovningen i mars som visar antalet Bilderböcker, hur många som var översatta och från vilka språk de flesta översättningarna hämtats. Och här kan man också se villa ämnen som är vanligast förekommande i bilderböckerna! Det är alltid intressant att titta på det och jämföra mellan de olika ålderskategorierna. Här listar vi de vanligast förekommande ämnesorden i bilderböckerna bortsett från Pojkar och Flickor: Förmänskligade djur (som faktiskt är flera än pojkarna och flickorna), djur, lek, nallar och vänskap. Vi tittar också på miljön. Det syns inte på bilden, men miljön för handlingen i bilderböcker, i de fall den kan definieras, är gärna skogar, bondgårdar och förskolor.

17 Faktab. svenska 74 (70) Faktab. översatta 103 (79) Översatta språk:
Engelska 79 (55) Tyska 5 (2) Franska 4 (9) Ämnen: Djur Hästar Naturen Dinosaurier Språk Och även bland faktaböckerna ligger djur och natur i topp vad gäller ämnen. Djur, Hästar, Naturen, Dinosaurier och Språk var det vanligaste ämnena för faktaböcker 2010.

18 Sekelskiftet 1900 Landsbygd Bondgårdar Pojkar Busiga barn
Kapitelböcker Far och son Filmade böcker Sverige Småland Genre/form Plats Tid Miljö Ämnen Lönneberga

19 Parallella världar Pojkar Far och son Vänskap Ondska Riddare
Kapitelböcker Fantasy Genre/form Plats Tid Miljö Ämnen Filmade böcker

20


Ladda ner ppt "Självständiga barn och Sova över:"

Liknande presentationer


Google-annonser