Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Rapport till ESO: Beskattning av privat pensionssparande Seminarium 24 maj 2010 Åsa-Pia Järliden Bergström Mårten Palme Mats Persson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Rapport till ESO: Beskattning av privat pensionssparande Seminarium 24 maj 2010 Åsa-Pia Järliden Bergström Mårten Palme Mats Persson."— Presentationens avskrift:

1 - Rapport till ESO: Beskattning av privat pensionssparande Seminarium 24 maj 2010 Åsa-Pia Järliden Bergström Mårten Palme Mats Persson

2 - Uppdraget Tre övergripande frågor: •Är pensionssparandet gynnat? •Bör pensionssparandet vara gynnat? •Bör skattereglerna för pensionssparande ändras?

3 - Cirka 2 400 miljarder kronor år 2010 Privata, individuella pensioner Tjänstepensioner till privat, statligt och kommunalt anställda Lagstadgade pensioner: Inkomstpension, Garantipension, ATP, Premiepension Privata pensioner

4 - Regelverket som studeras –Avdragsrätten –Avkastningsskatten –Särskild löneskatt –Gränsöverskridande regler/skatteavtal •De flesta länder har ngn form av subvention av pensionssparande. •Sverige skiljer sig åt genom att beskatta avkastningen, samt utfallande pensioner rel. högt. •Kan den svenska skattebasen säkerställas?

5 - Vilka sparar individuellt?

6 - Fördelningen av tjänstepensionerna •Proportionell upp till förmånstaket (med lika stora procentuella avsättningar) •Tjänstemännen sätter av betydigt större belopp över förmånstaken.

7 - Argument för pensionssystem ”Snålskjuts-åkare på solidariteten” Vi är ”tids-inkonsistenta” Slutsats: obligatoriska pensionssystem behövs. Statliga system, tjänstepensioner. Men – behöver de vara skattegynnade?

8 - Principer för beskattning av kapital Kapitalskatten ska vara låg… … men där finns praktiska problem. Risken för arbitrage. Påverkas investeringarna i Sverige av skatten på sparande? Svar: nej. Liten, öppen ekonomi.

9 - Är pensionssparande skattegynnat? Tre potentiella skattefavörer: 1. Ändrade marginalskatter över livscykeln. 2. Den s.k. särskilda löneskatten. 3. Den 15-procentiga avkastningsskatten.

10 - Är pensionssparande skattegynnat? 1. Ändrade marginalskatter över livscykeln. Oklart. Gäller främst för hög- inkomsttagare, och för personer som flyttar utomlands vid pensioneringen.

11 - Är pensionssparande skattegynnat? 2. Den s.k. särskilda löneskatten. Avser bara tjänstepensioner. Gynnar höginkomsttagare. Förklarar varför personer med chefsbefattningar gärna använder s.k. löneväxling.

12 - Är pensionssparande skattegynnat? 3. Den 15-procentiga avkastningsskatten. Skattefavör i jämförelse med banksparande (30 %)… … men i jämförelse med aktiesparande? Fondsparande?

13 - Är pensionssparande skattegynnat? Aktiesparande: 30 % reavinstbeskattning vid slutpunkten. Pensionssparande: 15 % löpande beskattning. Villet är förmånligast? Beror på… … sparhorisont, ränta, aktieavkastning, avkastningens fördelning på värdestegring och avkastning.

14 - Uppbyggnads- period Avvecklings- period Ålder

15 - Historiska data 1918- 2008 Historiska data 1960- 2008 Historiska data 1992- 2008 Framåt- blickande 5% Framåt- blickande 7% Framåt- blickande 9% Aktiefond (Sverige) 1,541,421,481,311,421,50 Aktiefond (Lux) 0,960,941,010,951,011,05 Direktägda Aktier 1,361,241,291,171,251,32 Räntefond (Lux) 0,790,740,790,84 Bank- sparande 1,211,261,121,14

16 - Påverkar skattereglerna det individuella pensionssparandet? Tidigare forskning främst på amerikanska data. Inga svenska studier. Konsensus om att skattereglerna påverkar allokeringen av sparandet Gale och Scholz (1994) undersöker om förändringen av avdragsbegränsningen för Individual Retirement Accounts (IRA) påverkar totala sparandet. Kommer fram till ingen eller mycket liten effekt.

17 - Påverkar tjänstepensionerna det totala pensionssparandet? Relaterar till klassisk fråga inom ekonomisk forskning: påverkar socialförsäkringar individernas pensionsförmögenheter, eller ersätter de bara individuellt sparande? Konsensus att de påverkar individuellt sparande, men att de ändå påverkar pensionsförmögenheten. Ganska färska studier Attanasio och Brugiavini (2003) samt Attanasio och Rohwedder (2003).

18 -

19 - Påverkar skattegynnande av pensionssparande arbetsutbudet? Genererar i genomsnitt en större pensionsförmögenhet än vad som hade varit fallet utan skattegynnande. Om fritid är en normal vara leder detta till en inkomsteffekt mot tidigare pensionering. Hur stor den genomsnittliga förändringen i pensionsförmögenheten blir och hur stora beteendeförändringar det i sin tur leder till är svåra empiriska frågor som vi överlåter till en framtida utredning.

20 -

21 - Huvudsakliga problem •Brist på transparens och tydlighet •Brist på likformighet i förhållande till beskattning av annat sparande •Godtyckligt skattegynnande med avseende på fördelningsmål •Problem med skatteuppbörd

22 - ”Rättvänd” beskattning löser problemet med - transparens och tydlighet - enhetlighet i beskattningen - flyende skattebaser

23 - Nettoinkomst från pensionssparande i förhållande till annat sparande. Sparandet påbörjas vid 25 års ålder. Avkastningsskatt 27%.

24 - Nettoinkomst från pensionssparande i förhållande till annat sparande. Sparandet påbörjas vid 45 års ålder. Avkastningsskatt 27%.

25 - Fördelningen av individer som sparar i privata pensionsförsäkringar, efter sammanräknad förvärvsinkomst 2007.


Ladda ner ppt "- Rapport till ESO: Beskattning av privat pensionssparande Seminarium 24 maj 2010 Åsa-Pia Järliden Bergström Mårten Palme Mats Persson."

Liknande presentationer


Google-annonser