Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-2010. Richard Dazley J:r, gruppledare Rosa Kass Kawo, ledamot.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-2010. Richard Dazley J:r, gruppledare Rosa Kass Kawo, ledamot."— Presentationens avskrift:

1 2007-2010

2 Richard Dazley J:r, gruppledare

3 Rosa Kass Kawo, ledamot

4 Bo Jüterbock, ledamot

5 Elina Lindholm, ersättare

6 Carl-Magnus Fridén, ersättare

7 Petra Enger, ersättare

8 Nämndens verksamhet vilar på fyra ben (möjligen fem inom en snar framtid)

9  Skötsel av kommunala fritids- /idrottsanläggningar  Hantera kommunalt föreningsstöd  Uthyrning av kommunens gymnastiksalar  Teckna brukarmedverkansavtal  Sommarverksamhet  Samordna demokratiprojektet

10  Kostnad fritid: 38860

11  Huvudbibliotek Jakobsberg  Filialer Barkarby, Viksjö och Kallhäll  Bok och medieutlåning  Barnverksamhet  Informationsförmedling  Målgruppsinriktade sociala insatser

12  Kostnad bibliotek: 22774

13  Bedriva ämnesundervisning, enskilt eller i grupp/ensemble, i musik, drama, nycirkus, bild och dans  Utåtriktad kulturverksamhet mot kommunmedborgarna  Genomföra kulturprojekt med eller på uppdrag av kommunala enheter, företag eller föreningar

14  Kostnad kulturskola: 9381

15  Kulturellt resurscentrum  Ansvara för kommunens konstinköp  Ansvara för ” Hyllan”  Uthyrning av aulan, Jakobsbergsskolan  Arrangera skolbio  Ansvar för kommunens bildarkiv

16  Kostnad kultur: 6036

17 Det finns planer på att överföra fritidsgårdsverksamheten från BUN till KFN. Dels en V motion, dels en skrivelse från kommundirektören till kommande kommunstyrelsesammanträde. S-gruppen KFN är positiv till förslaget


Ladda ner ppt "2007-2010. Richard Dazley J:r, gruppledare Rosa Kass Kawo, ledamot."

Liknande presentationer


Google-annonser