Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur och fritidsnämnden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur och fritidsnämnden"— Presentationens avskrift:

1 Kultur och fritidsnämnden

2 Richard Dazley J:r, gruppledare

3 Rosa Kass Kawo, ledamot

4 Bo Jüterbock, ledamot

5 Elina Lindholm, ersättare

6 Carl-Magnus Fridén, ersättare

7 Petra Enger, ersättare

8 Kultur och fritidsnämnden
Nämndens verksamhet vilar på fyra ben (möjligen fem inom en snar framtid)

9 Järfälla Fritidscenter
Skötsel av kommunala fritids-/idrottsanläggningar Hantera kommunalt föreningsstöd Uthyrning av kommunens gymnastiksalar Teckna brukarmedverkansavtal Sommarverksamhet Samordna demokratiprojektet

10 Kostnad fritid: 38860

11 Järfälla folkbibliotek
Huvudbibliotek Jakobsberg Filialer Barkarby, Viksjö och Kallhäll Bok och medieutlåning Barnverksamhet Informationsförmedling Målgruppsinriktade sociala insatser

12 Kostnad bibliotek: 22774

13 Järfälla Kulturskola Bedriva ämnesundervisning, enskilt eller i grupp/ensemble, i musik, drama, nycirkus, bild och dans Utåtriktad kulturverksamhet mot kommunmedborgarna Genomföra kulturprojekt med eller på uppdrag av kommunala enheter, företag eller föreningar

14 Kostnad kulturskola: 9381

15 Järfälla Kultur, kulturkontoret
Kulturellt resurscentrum Ansvara för kommunens konstinköp Ansvara för ” Hyllan” Uthyrning av aulan, Jakobsbergsskolan Arrangera skolbio Ansvar för kommunens bildarkiv

16 Kostnad kultur: 6036

17 Det femte benet Det finns planer på att överföra fritidsgårdsverksamheten från BUN till KFN. Dels en V motion, dels en skrivelse från kommundirektören till kommande kommunstyrelsesammanträde. S-gruppen KFN är positiv till förslaget


Ladda ner ppt "Kultur och fritidsnämnden"

Liknande presentationer


Google-annonser