Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!. Kvällens upplägg - Årsmöte 2014-01-15 i distrikt Östergötland - Inledning - Årsmötesöverläggningar - Hälsning från Sveriges Ingenjörers kansli.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!. Kvällens upplägg - Årsmöte 2014-01-15 i distrikt Östergötland - Inledning - Årsmötesöverläggningar - Hälsning från Sveriges Ingenjörers kansli."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen!

2 Kvällens upplägg - Årsmöte i distrikt Östergötland - Inledning - Årsmötesöverläggningar - Hälsning från Sveriges Ingenjörers kansli - Visualiseringscenter visar häpnadsväckande saker

3 Om det är möjligt, visa Sveriges Ingenjörers årskrönika: forbundet/Arskronika/

4 POP har kritiseras för att göra ”tråkiga bilder” varför ett antal gulliga djur kommer att dekorera kommande sidor.

5 Inledning 20 distrikt Länk mellan medlemmarna ute i landet och förbundets centrala organisation. Delta i det regionala opinionsarbetet Nätverk

6 Central organi sation Distrikt AF Medlemmar Sveriges Ingenjörer valval valval Resurser: Förtroende- mannalagen Resurser: Små anslag och fritid Resurser: Anställda, ombudsmän, anslag Direktiv, regler, anslag

7 Vad kan vi nå med aktiviteterna? Aktivitet Nätverkande Medlemsvård Rekrytering Opinion Engagemang! Aktiviteterna är ett bra verktyg att nå målen för Sveriges Ingenjörer! Se till att använda aktiviteterna för våra syften! Marknadsföring

8 Inledning  Medlemsstruktur hela Sverige  Totalt antal medlemmar: omkring  Medlemskategori och Andel  Yrkesverksamma (ordinarie medlemmar), 82,0 %  Studerandemedlemmar, 12 %  Pensionärsmedlemmar, 6 %

9 Inledning. Lite färsk statistik

10

11 Årsmötesförhandlingar

12 1. Mötets o ̈ ppnande 2. Val av mo ̈ tesordfo ̈ rande 3. Val av mötets sekreterare 4. Val av protokolljusterare 5. Mötets stadgeenliga utlysande (utskick )

13 Årsmötesförhandlingar 6. Godkännande av dagordning. Förslag till dagordning: 7. Styrelsens årsberättelse för Kassarapport för Revisionsrapport 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2013 gentemot medlemmarna 11. Valberedningens förslag till ny styrelse 12. Val av ordförande Val av övriga styrelseledamöter Val av valberedning till nästa årsmöte 15. Verksamhetsplan och budget Övriga frågor 17. Mötet avslutas

14 Årsmötesförhandlingar 7. Styrelsens årsberättelse för 2013 Styrelsen har 2013 bestått av: Per Ola Post Ordförande (vald på årsmötet) Sonia SangariVice ordförande Michael KamdemSekreterare Peter LundvikVice sekreterare Erik Hallbäck Ekonomiansvarig Fredrik Thörnell Press och informationsansvarig Marjam MemapuriVice Press och informationsansvarig Fariba Hashemi BaniLedamot Lars Berg Ledamot Linnea Hanson Suppleant Martin BjörklundSuppleant

15 Årsmötesförhandlingar 7. Styrelsens årsberättelse för 2013 Övriga funktionärer: Håkan ByströmValberedning Tibor MuhiStyrelsefadder Frida Lejonqvist MajakKanslifadder och verksamhetsrevisor

16 Årsmötesförhandlingar 7. Styrelsens årsberättelse för 2013 Årsmötet hölls på LiU/ Planck med 70 deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna fick vi höra Troed Troedsson berätta om framtiden. ”Information och kunskap har blivit allmän egendom – nu måste vi konkurrera med hur vi använder kunskapen.” Styrelsens verksamhet Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten (25/2, 25/3, 22/4, 27/5, 26/8, 23/9, 29/10, 26/11, 8/1-14) samt ytterligare en sammankomst av mer informell karaktär. Mentorsprogrammet med Östergötlands Tekniska Förening, ÖTF, riktat till studenter vid LiTH har kört vidare med en ny omgång. Nu deltar 24 teknologer.

17 Årsmötesförhandlingar 7. Styrelsens årsberättelse för 2013 Av distriktet anordnade aktiviteter: 20, inkl årsmöte Totalt antal anmälda: 800 Antal unika anmälda (mobiltelefonnummer): 630 Populäraste event: ”Så får du andra att lyssna på dig” (226 anmälda)

18 Årsmötesförhandlingar 7. Styrelsens årsberättelse för 2013 Opinionsbildning är ett av distriktets uppdrag. Norrköpings Tidningar, debatt ”Åt vilket håll lutar Pisa? Pisa-resultatet borde inte komma som en överraskning för någon. Det skriver Per Ola Post och Fariba Hashemi Bani, Sveriges Ingenjörer Östergötland, Lars Stjernkvist (S) och Päivi Johansson (M). Som en bomb slog den ner. Den senaste Pisa-rapporten som sammanfattar testresultat för utbildningens kvalitet i världen. Det kan inte ha undgått någon att Sveriges elever presterar sämre än tidigare och sämre än de flesta ledande industriländerna. Årets svenska fokusämne, matematik, visade att både de sämsta och de bästa eleverna har tappat i Sverige. … Vi efterlyser en grundorsaksanalys där fakta tas fram som ett brett politiskt uppdrag. Sedan behövs ett konsensusbeslut bland de politiska partierna för att återupprätta den svenska utbildningen så att Sveriges framtid som tekniskt ledande nation ska kunna säkras.”

19 Årsmötesförhandlingar 8. Kassarapport för Revisionsrapport 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2013 gentemot medlemmarna

20 Årsmötesförhandlingar 11. Valberedningens förslag till ny styrelse: Per Ola Post (omval)Ordförande Sonia Sangari (omval) Michael Kamdem(omval) Peter Lundvik(omval) Fariba Hashemi Bani (omval) Martin Björklund(omval) Marjam Memapuri(omval) Lars Sjöström (nyval) Emma Abrahamsson (nyval) Sofia Willquist (nyval)Suppleant Sandra Mauritzson (nyval)Suppleant 12. Val av ordförande Val av övriga styrelseledamöter 2014

21 Årsmötesförhandlingar 14. Val av valberedning 2014 Håkan Byström Fredrik Thörnell

22 Årsmötesförhandlingar 15. Verksamhetsplan och budget 2014 Vision Sveriges Ingenjörer ska vara välbekanta för majoriteten av den yrkesverksamma befolkningen. Distriktsorganisationen ska vara naturlig samtalspartner för ingenjörsfrågor i regionen. Våra medlemmar ska ha ett starkt nätverk bland annat med hjälp av distriktets verksamhet. Mål Kvoten (medlemmar) / (potentiella medlemmar) ska öka Medlemmarna ska vara stolta över distriktets verksamhet

23 Årsmötesförhandlingar 15. Verksamhetsplan och budget 2014 Aktiviteter för medlemmar Mål: Vi ska genomföra minst 1 medlemsaktiviteter per månad. Studiebesök Samlingar och föredrag med olika teman, t ex Kvinna och ingenjör Teknikkollo för medlemmar med barn Konflikthantering Ledarskap Pensioner Branchspecifika eller utbildningsspecifika samlingar After Work i Linköping och Norrköping Fortsätta samarbetet med Östergötlands Tekniska Förening med Mentorskapsbanken på LiTH.

24 Årsmötesförhandlingar 15. Verksamhetsplan och budget 2014 Aktiviteter för förtroendevalda Minst 2 st aktiviteter t ex halvdagsaktivitet om konflikthantering aktivitet om t ex Om löneavtal, AF saknas, Små-AF och kontaktpersoner samt Förhandla andras löner Rekrytering Genom bra aktiviteter ska det märkas att det finns ett mervärde att vara medlem En riktad rekryteringsaktivitet under 2014 Den effektivaste medlemsrekryteringen sker annars på arbetsplatser och på universitet och där ska distriktet stötta men inte driva. Opinionsbildning Målsättning 2014: Två debattartiklar samt delta i diskussionen kring ingenjörens verklighet i distriktet.

25 Årsmötesförhandlingar 15. Verksamhetsplan och budget 2014

26 Årsmötesförhandlingar 16. Övriga frågor 17. Mötet avslutas

27 Hälsning från Sveriges Ingenjörers kansli

28 Inspirerande film


Ladda ner ppt "Välkommen!. Kvällens upplägg - Årsmöte 2014-01-15 i distrikt Östergötland - Inledning - Årsmötesöverläggningar - Hälsning från Sveriges Ingenjörers kansli."

Liknande presentationer


Google-annonser