Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-03 Välkommen! 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-03 Välkommen! 1."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! 1

2 Kvällens upplägg - Årsmöte 2014-01-15 i distrikt Östergötland
Kvällens upplägg - Årsmöte i distrikt Östergötland Inledning Årsmötesöverläggningar Hälsning från Sveriges Ingenjörers kansli Visualiseringscenter visar häpnadsväckande saker 2

3 Om det är möjligt, visa Sveriges Ingenjörers årskrönika: http://www

4 POP har kritiseras för att göra ”tråkiga bilder” varför ett antal gulliga djur kommer att dekorera kommande sidor.

5 Inledning 20 distrikt Länk mellan medlemmarna ute i landet och förbundets centrala organisation. Delta i det regionala opinionsarbetet Nätverk delta i det regionala opinionsarbetet skapa och samordna nätverk aktiva gällande utbildning rekrytering kompetensutveckling

6 Medlemmar Sveriges Ingenjörer
Central organisation Resurser: Anställda, ombudsmän, anslag val Direktiv, regler, anslag Resurser: Små anslag och fritid Distrikt Distrikt Resurser: Förtroende-mannalagen AF AF AF AF Medlemmar Sveriges Ingenjörer

7 Vad kan vi nå med aktiviteterna?
Se till att använda aktiviteterna för våra syften! Opinion Nätverkande Aktiviteterna är ett bra verktyg att nå målen för Sveriges Ingenjörer! Aktivitet Engagemang! Medlemsvård Rekrytering Marknadsföring

8 Inledning Medlemsstruktur hela Sverige
Inledning Medlemsstruktur hela Sverige Totalt antal medlemmar: omkring Medlemskategori och Andel Yrkesverksamma (ordinarie medlemmar), 82,0 % Studerandemedlemmar, 12 % Pensionärsmedlemmar, 6 % Styrelsen leder ordföranden kassör sekreterare ledamöter antal årsmötet teknologer yrkesverksamma seniorer sektorer branscher orter

9 Inledning. Lite färsk statistik
Inledning. Lite färsk statistik Styrelsen leder ordföranden kassör sekreterare ledamöter antal årsmötet teknologer yrkesverksamma seniorer sektorer branscher orter

10 Inledning. Lite färsk statistik
Inledning. Lite färsk statistik Styrelsen leder ordföranden kassör sekreterare ledamöter antal årsmötet teknologer yrkesverksamma seniorer sektorer branscher orter

11 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 11 11

12 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötets sekreterare 4. Val av protokolljusterare 5. Mötets stadgeenliga utlysande (utskick )

13 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 6. Godkännande av dagordning. Förslag till dagordning: Styrelsens årsberättelse för 2013 Kassarapport för 2013 Revisionsrapport Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2013 gentemot medlemmarna Valberedningens förslag till ny styrelse Val av ordförande 2014 Val av övriga styrelseledamöter 2014 Val av valberedning till nästa årsmöte Verksamhetsplan och budget 2014 Övriga frågor Mötet avslutas

14 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 7. Styrelsens årsberättelse för 2013 Styrelsen har 2013 bestått av: Per Ola Post Ordförande (vald på årsmötet) Sonia Sangari Vice ordförande Michael Kamdem Sekreterare Peter Lundvik Vice sekreterare Erik Hallbäck Ekonomiansvarig Fredrik Thörnell Press och informationsansvarig Marjam Memapuri Vice Press och informationsansvarig Fariba Hashemi Bani Ledamot Lars Berg Ledamot Linnea Hanson Suppleant Martin Björklund Suppleant

15 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 7. Styrelsens årsberättelse för 2013  Övriga funktionärer: Håkan Byström Valberedning Tibor Muhi Styrelsefadder Frida Lejonqvist Majak Kanslifadder och verksamhetsrevisor Ny kanslifadder Frida Lejonqvist Ny styrelsefadder Måns Östring

16 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 7. Styrelsens årsberättelse för 2013 Årsmötet hölls på LiU/ Planck med 70 deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna fick vi höra Troed Troedsson berätta om framtiden. ”Information och kunskap har blivit allmän egendom – nu måste vi konkurrera med hur vi använder kunskapen.” Styrelsens verksamhet Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten (25/2, 25/3, 22/4, 27/5, 26/8, 23/9, 29/10, 26/11, 8/1-14) samt ytterligare en sammankomst av mer informell karaktär. Mentorsprogrammet med Östergötlands Tekniska Förening, ÖTF, riktat till studenter vid LiTH har kört vidare med en ny omgång. Nu deltar 24 teknologer.

17 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar Styrelsens årsberättelse för 2013 Av distriktet anordnade aktiviteter: 20, inkl årsmöte Totalt antal anmälda: 800 Antal unika anmälda (mobiltelefonnummer): 630 Populäraste event: ”Så får du andra att lyssna på dig” (226 anmälda)

18 Årsmötesförhandlingar
Styrelsens årsberättelse för 2013 Opinionsbildning är ett av distriktets uppdrag. Norrköpings Tidningar, debatt ”Åt vilket håll lutar Pisa? Pisa-resultatet borde inte komma som en överraskning för någon. Det skriver Per Ola Post och Fariba Hashemi Bani, Sveriges Ingenjörer Östergötland, Lars Stjernkvist (S) och Päivi Johansson (M). Som en bomb slog den ner. Den senaste Pisa-rapporten som sammanfattar testresultat för utbildningens kvalitet i världen. Det kan inte ha undgått någon att Sveriges elever presterar sämre än tidigare och sämre än de flesta ledande industriländerna. Årets svenska fokusämne, matematik, visade att både de sämsta och de bästa eleverna har tappat i Sverige. Vi efterlyser en grundorsaksanalys där fakta tas fram som ett brett politiskt uppdrag. Sedan behövs ett konsensusbeslut bland de politiska partierna för att återupprätta den svenska utbildningen så att Sveriges framtid som tekniskt ledande nation ska kunna säkras.”

19 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 8. Kassarapport för 2013 9. Revisionsrapport 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2013 gentemot medlemmarna

20 Årsmötesförhandlingar
11. Valberedningens förslag till ny styrelse: Per Ola Post (omval) Ordförande Sonia Sangari (omval) Michael Kamdem (omval) Peter Lundvik (omval) Fariba Hashemi Bani (omval) Martin Björklund (omval) Marjam Memapuri (omval) Lars Sjöström (nyval) Emma Abrahamsson (nyval) Sofia Willquist (nyval) Suppleant Sandra Mauritzson (nyval) Suppleant 12. Val av ordförande Val av övriga styrelseledamöter 2014

21 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 14. Val av valberedning 2014 Håkan Byström Fredrik Thörnell

22 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 15. Verksamhetsplan och budget 2014 Vision Sveriges Ingenjörer ska vara välbekanta för majoriteten av den yrkesverksamma befolkningen. Distriktsorganisationen ska vara naturlig samtalspartner för ingenjörsfrågor i regionen. Våra medlemmar ska ha ett starkt nätverk bland annat med hjälp av distriktets verksamhet. Mål Kvoten (medlemmar) / (potentiella medlemmar) ska öka Medlemmarna ska vara stolta över distriktets verksamhet

23 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 15. Verksamhetsplan och budget 2014 Aktiviteter för medlemmar Mål: Vi ska genomföra minst 1 medlemsaktiviteter per månad. Studiebesök Samlingar och föredrag med olika teman, t ex Kvinna och ingenjör Teknikkollo för medlemmar med barn Konflikthantering Ledarskap Pensioner Branchspecifika eller utbildningsspecifika samlingar After Work i Linköping och Norrköping Fortsätta samarbetet med Östergötlands Tekniska Förening med Mentorskapsbanken på LiTH.

24 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 15. Verksamhetsplan och budget 2014 Aktiviteter för förtroendevalda Minst 2 st aktiviteter t ex halvdagsaktivitet om konflikthantering aktivitet om t ex Om löneavtal, AF saknas, Små-AF och kontaktpersoner samt Förhandla andras löner Rekrytering Genom bra aktiviteter ska det märkas att det finns ett mervärde att vara medlem En riktad rekryteringsaktivitet under 2014 Den effektivaste medlemsrekryteringen sker annars på arbetsplatser och på universitet och där ska distriktet stötta men inte driva. Opinionsbildning Målsättning 2014: Två debattartiklar samt delta i diskussionen kring ingenjörens verklighet i distriktet.

25 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 15. Verksamhetsplan och budget 2014

26 Årsmötesförhandlingar
Årsmötesförhandlingar 16. Övriga frågor 17. Mötet avslutas

27 Hälsning från Sveriges Ingenjörers kansli
Kari och Frida Hälsning från Sveriges Ingenjörers kansli 27 27

28 Inspirerande film 28 28


Ladda ner ppt "2017-04-03 Välkommen! 1."

Liknande presentationer


Google-annonser