Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Dahlbom Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Dahlbom Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid,"— Presentationens avskrift:

1 Bo Dahlbom Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid, Liber

2

3

4

5

6

7 Det moderna miraklet 200 000 Bnp per person i Sverige 150 000 100 000
5 000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

8 Tillväxtens belöning Mindre slit, elände, svält, fattigdom Drägligt arbete, bättre boende, mat Sjukvård, utbildning, kultur, fritid Längre, friskare, rikare, andligare liv

9 Livet blir bara längre 80 år 70 60 50 40 30 20 10 1200 1300 1400 1500
1600 1700 1800 1900 2000

10 Tillväxtsamhället Teknisk utveckling, ständig förändring Ökad handel, ökat resande, transporter Stress, konkurrens, utslagning Ökad miljöpåverkan, miljöförstöring

11

12 15 år med Internet Persondatorn (1985) – dokument
Internet (1995) – epost Google, Webb 2.0 (2005) – omvärld Mobile office (2008) – marknad, möten

13 En fantastisk Teknikexplosion

14

15 Den globala femkampen Globalisering: en värld utan gränser
Automatisering: arbetet automatiseras Kommersialisering: marknaden tar över Systemisering: allt hänger samman Rationalisering: kunskap och konkurrens

16 Globalisering Världen växer samman, skillnader reduceras
Kina blir hela världens fabrik Bangalore blir hela världens kontor Global uppvärmning, pandemier, terrorism

17 Sveriges utrikeshandel
Mdr kr 1000 500 100 1950 1960 1970 1980 1990 2000

18 Automatisering Maskinerna tömde landsbygden, gav jobb i fabrikerna i städerna Datorerna tömde fabrikerna, gav jobb på kontoren IT tömmer kontoren, ger oss alla jobb på marknaden

19 Samhället förändras

20 Kommersialisering Från produktion till handel
Säljare, köpare, förmedlare Marknad, media, mötesplatser Offentlig sektor som upphandling

21 Offentlig sektor Offentlig sektor och näringsliv följs åt
Kundorientering och ökad konkurrens Globalisering, automatisering och omstrukturering Från fabrik till marknad (upphandling)

22 Systemisering Från lokala system för företagstyrning till globala system för samhälle och marknad System för handel, finans, logistik, arbete, råvaror, energi, sjukvård, utbildning, försvar, bistånd, säkerhet, miljö, media, turism, politik

23 2000-talets tjänstesamhälle
Automatiserade system med tjänster för självbetjäning Mobil tjänsteutövning för personlig service, nyförsäljning och tillsyn Global utveckling, nationell upphandling och utvärdering

24 Livet är online Teve på nätet, kunskapen googlar vi, all världens media, nätuniversitet, mobilt arbete, elektroniska gemenskaper, chatt, skatt och deklaration på nätet

25 Svensk sjukvård Var god vänta

26 Vården på marknaden Globalisering och automatisering
Automatisk diagnos, självbetjäning Myndiga medborgare, erfarna amatörer Medborgarens journal

27 Sjukvård online Från reparationer till säker drift
Från besök till serviceavtal Från hantverk till processövervakning Från kollektiv hälsa till individuell konsumtion

28 Rationalisering Resultat, större krav, högre tempo
Marknad, konkurrens och kunskap Omvärldsbevakning, benchmarking Effektivisering, förnyelse och mångfald

29 Vi vet så mycket Vi mäter, testar, räknar, beräknar, det lilla såväl som det stora, kroppens tillstånd, marknaden, jorden och atmosfären Vi har överblick och planerar, rationaliserar och effektiviserar, livet, familjen, staden, samhället, världsekonomin, klimatet

30 Webb 2.0 Tekniksamhälle, konsumtionssamhälle, kunskapslyft, kompetenta amatörer Prosumenter – Wikipedia, MySpace, YouTube, Facebook, bloggar, Twitter Folkets röst, betyg, en salig blandning, öppen innovation, en tillgänglig värld

31 Skolan börjar Sitt i bänken!

32

33 Nya kompetenskrav Förr skulle vi kunna utföra våra arbetsuppgifter väl, vara pålitliga, flitiga, punktliga – vi var arbetare, tjänstemän Nu skall vi förstå företagets processer, affär och kunder, förstå mål och mening med arbetet, ha överblick – vi är alla chefer

34 Kunskap och samhälle Kunskap som traditionellt hantverk
Kunskap som industriell produktion Kunskap som handelsvara Fokus på innovation

35 Skola i ständig förändring
Omvärldsorientering Arbetslivsinriktning Kundanpassning Samhällsintegrering

36 Skolan i informationssamhället
När kunskapen inte finns i skolan Ett integrerat lärande Från byggnad till verksamhet Barnarbete och livslångt lärande

37

38 Det gamla företaget En fabrik i samhällets utkant
En väl avgränsad organisation, med egna mål och mått på kvalitet

39

40

41

42 Det nya företaget En mobil säljorganisation med website
En innovativ serviceinrättning som anpassas till kundernas organisering, krav och önskemål

43 Marknadssamhället Ett globalt näringsliv, stora städer, Internet
En centraliserad statsapparat med liten offentlig sektor, inriktad på upphandling Ett arbetsliv med handel och ett vardagsliv med shopping

44 Livet på marknaden Från tillverkning till handel, från landsbygd till städer 1800 bodde 3% av oss i städer bodde 13% i städer bodde 50% i städer Livet på nätet är ett liv i staden

45

46 Marknadens utveckling
Från fabrik till marknad Arbete på marknaden Från fabriker till försörjningskedjor Företag som vardagsbyggare

47 En mogen marknad Kompetenta konsumenter Aktiva medarbetare
Företag med ansvar Företag med identitet - varumärke

48 Teknik för marknaden Från maskiner till Internet
Webb 2.0 och öppen innovation Webb 3.0 och telepresens Komplexa kundrelationer

49 Öppen innovation Öppen källkod, fri tillgång, fildelning
Lego Mindstorms, Lego Factory Procter & Gamble Connect+Develop Innovationsarenor och nätverk

50 Ett nätverkande samhälle
Förr levde vi med arbetsplatsen i centrum: arbetstid, fritid, arbetslös, utbildning, arbetsliv, pension Förr fanns befattningar, bestämda uppgifter vi skulle utföra i produktion och administration Nu skall vi utveckla och sälja, vara innovativa och gränsöverskridande

51 Livet är ett cocktail-party

52 Alltid nån svininfluensa…
Atomkrig, kärnkraft, strålning Utslagning, utbrändhet, stress Miljöförstöring, resursbrist, förgiftning Terrorism, pandemier, klimathot, askmoln

53 Tempot ökar Den tekniska utvecklingen tvingar oss att springa allt fortare för att hinna producera och konsumera

54 Global uppvärmning

55 Antingen eller… Slå av på takten, gå tillbaka, ställ bilen, lev lokalt, med risk för ekonomisk recession, krympande handlingsutrymme Teknikutveckling, tillväxt, mer resurser, fler möjligheter, större handlingsutrymme

56 Elbilar, elcyklar, elmopeder, …

57 El 2.0

58

59 Early experiments in transportation

60

61 Strategi för överlevnad
Vi lyfter blicken Bejakar förändring Startar expeditioner

62 Kommuner i framtiden Kommunens roll förändras
Myndighet, infrastruktur, tjänster Lokalfrågornas betydelse Lokal omvandling, innovation

63 Stora utmaningar Från förvaltning till förändring
En projektinriktad organisation Från produktion till upphandling Kommunsamarbeten, sammanslagningar

64 Vad väntar vi på? Internets betydelse ökar
En framtidsbild, en riktningsangivelse CIO, e-ID, Min sida, min journal, … Offentlig sektor som portal

65 Internets betydelse ökar
Kommunen på nätet – för medborgare Det mobila kontoret – för medarbetare Myndigheter och myndiga medborgare Medborgarna och ärendehanteringen

66 Medborgarkontoret Medborgarens ärenden
Ett skrivbord, en portal, single sign-on Elektronisk identifikation Min sida, min journal, mina minnen

67 Kommunal service Kommunens ärenden eller medborgarnas
Kostnadseffektivisering för vem Hur ser man sig utifrån? Kommunen som portal

68 Kommunen som företag Kostnader, intäkter, framgångsfaktorer
Produkter, tjänster, marknad Konkurrenter och samverkan Marknadsbevakning, framtidsbevakning

69 Kommunen som förening Kommunen som gemenskap, som portal
Kommunen är vi, vi är kommunen Delaktighet, engagemang, öppenhet Kommunen som nätverk, tillgång, resurs

70 2000-talets utmaningar Högre tempo, snabbare förändringar
Ökad konkurrens, krav på innovationer Ökade klyftor, svårare prioriteringar Ansvarslös privatisering

71 Fem utmaningar Ta position på en global marknad
Ständig automatisering, rationalisering Offentlig-privat sam- och motverkan Allt komplexare, allt viktigare system Konkurrenskraftig kompetens

72 Att hålla balansen De gamla grekernas livsideal Förnuft och marknad
Att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt Apor med projekt – vilket projekt?

73 Tillsammans bygger vi Framtiden

74


Ladda ner ppt "Bo Dahlbom Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid,"

Liknande presentationer


Google-annonser