Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Dahlbom 1 Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Dahlbom 1 Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid,"— Presentationens avskrift:

1 Bo Dahlbom 1 Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid, Liber 2007 www.viktoria.se/dahlbom www.sust.se Bo Dahlbom

2

3

4

5

6

7 Det moderna miraklet 1800200017001600150014001300 5 000 1900 200 000 150 000 100 000 1200 50 000 Bnp per person i Sverige

8 Bo Dahlbom 8 Mindre slit, elände, svält, fattigdom Drägligt arbete, bättre boende, mat Sjukvård, utbildning, kultur, fritid Längre, friskare, rikare, andligare liv Tillväxtens belöning

9 Livet blir bara längre 1800200017001600150014001300 20 1900 60 50 40 1200 30 80 år 10 70

10 Bo Dahlbom 10 Teknisk utveckling, ständig förändring Ökad handel, ökat resande, transporter Stress, konkurrens, utslagning Ökad miljöpåverkan, miljöförstöring Tillväxtsamhället

11

12 Bo Dahlbom 12 •Persondatorn (1985) – dokument •Internet (1995) – epost •Google, Webb 2.0 (2005) – omvärld •Mobile office (2008) – marknad, möten 15 år med Internet

13 Bo Dahlbom 13  Teknikexplosion En fantastisk

14

15 Bo Dahlbom 15 •Globalisering: en värld utan gränser •Automatisering: arbetet automatiseras •Kommersialisering: marknaden tar över •Systemisering: allt hänger samman •Rationalisering: kunskap och konkurrens Den globala femkampen

16 Bo Dahlbom 1616 Globalisering •Världen växer samman, skillnader reduceras •Kina blir hela världens fabrik •Bangalore blir hela världens kontor •Global uppvärmning, pandemier, terrorism

17 Sveriges utrikeshandel 2000198019701960 100 19901950 Mdr kr 0 1000 500

18 Bo Dahlbom 18 Automatisering •Maskinerna tömde landsbygden, gav jobb i fabrikerna i städerna •Datorerna tömde fabrikerna, gav jobb på kontoren •IT tömmer kontoren, ger oss alla jobb på marknaden

19 Samhället förändras

20 Bo Dahlbom 20 Kommersialisering •Från produktion till handel •Säljare, köpare, förmedlare •Marknad, media, mötesplatser •Offentlig sektor som upphandling

21 Bo Dahlbom 21 Offentlig sektor •Offentlig sektor och näringsliv följs åt •Kundorientering och ökad konkurrens •Globalisering, automatisering och omstrukturering •Från fabrik till marknad (upphandling)

22 Bo Dahlbom 22 Systemisering •Från lokala system för företagstyrning till globala system för samhälle och marknad •System för handel, finans, logistik, arbete, råvaror, energi, sjukvård, utbildning, försvar, bistånd, säkerhet, miljö, media, turism, politik

23 Bo Dahlbom 23 2000-talets tjänstesamhälle •Automatiserade system med tjänster för självbetjäning •Mobil tjänsteutövning för personlig service, nyförsäljning och tillsyn •Global utveckling, nationell upphandling och utvärdering

24 Bo Dahlbom 24 •Teve på nätet, kunskapen googlar vi, all världens media, nätuniversitet, mobilt arbete, elektroniska gemenskaper, chatt, skatt och deklaration på nätet Livet är online

25 Bo Dahlbom 25  Var god vänta Svensk sjukvård

26 Bo Dahlbom 26 Vården på marknaden •Globalisering och automatisering •Automatisk diagnos, självbetjäning •Myndiga medborgare, erfarna amatörer •Medborgarens journal

27 Bo Dahlbom 27 •Från reparationer till säker drift •Från besök till serviceavtal •Från hantverk till processövervakning •Från kollektiv hälsa till individuell konsumtion Sjukvård online

28 Bo Dahlbom 28 •Resultat, större krav, högre tempo •Marknad, konkurrens och kunskap •Omvärldsbevakning, benchmarking •Effektivisering, förnyelse och mångfald Rationalisering

29 Bo Dahlbom 29 •Vi mäter, testar, räknar, beräknar, det lilla såväl som det stora, kroppens tillstånd, marknaden, jorden och atmosfären •Vi har överblick och planerar, rationaliserar och effektiviserar, livet, familjen, staden, samhället, världsekonomin, klimatet Vi vet så mycket

30 Bo Dahlbom 30 •Tekniksamhälle, konsumtionssamhälle, kunskapslyft, kompetenta amatörer •Prosumenter – Wikipedia, MySpace, YouTube, Facebook, bloggar, Twitter •Folkets röst, betyg, en salig blandning, öppen innovation, en tillgänglig värld Webb 2.0

31 Bo Dahlbom 31 Skolan börjar Sitt i bänken!

32 Bo Dahlbom 32

33 Bo Dahlbom 33 Nya kompetenskrav •Förr skulle vi kunna utföra våra arbetsuppgifter väl, vara pålitliga, flitiga, punktliga – vi var arbetare, tjänstemän •Nu skall vi förstå företagets processer, affär och kunder, förstå mål och mening med arbetet, ha överblick – vi är alla chefer

34 Bo Dahlbom 34 Kunskap och samhälle •Kunskap som traditionellt hantverk •Kunskap som industriell produktion •Kunskap som handelsvara •Fokus på innovation

35 Bo Dahlbom 35 •Omvärldsorientering •Arbetslivsinriktning •Kundanpassning •Samhällsintegrering Skola i ständig förändring

36 Bo Dahlbom 36 •När kunskapen inte finns i skolan •Ett integrerat lärande •Från byggnad till verksamhet •Barnarbete och livslångt lärande Skolan i informationssamhället

37 Bo Dahlbom 37

38 Bo Dahlbom 38 Det gamla företaget •En fabrik i samhällets utkant •En väl avgränsad organisation, med egna mål och mått på kvalitet

39

40 Bo Dahlbom 40

41

42 Bo Dahlbom 42 •En mobil säljorganisation med website •En innovativ serviceinrättning som anpassas till kundernas organisering, krav och önskemål Det nya företaget

43 Bo Dahlbom 43 •Ett globalt näringsliv, stora städer, Internet •En centraliserad statsapparat med liten offentlig sektor, inriktad på upphandling •Ett arbetsliv med handel och ett vardagsliv med shopping Marknadssamhället

44 Bo Dahlbom 44 •Från tillverkning till handel, från landsbygd till städer •1800 bodde 3% av oss i städer 1900 bodde 13% i städer 2000 bodde 50% i städer •Livet på nätet är ett liv i staden Livet på marknaden

45

46 Bo Dahlbom 46 Marknadens utveckling •Från fabrik till marknad •Arbete på marknaden •Från fabriker till försörjningskedjor •Företag som vardagsbyggare

47 Bo Dahlbom 47 En mogen marknad •Kompetenta konsumenter •Aktiva medarbetare •Företag med ansvar •Företag med identitet - varumärke

48 Bo Dahlbom 48 Teknik för marknaden •Från maskiner till Internet •Webb 2.0 och öppen innovation •Webb 3.0 och telepresens •Komplexa kundrelationer

49 Bo Dahlbom 49 Öppen innovation •Öppen källkod, fri tillgång, fildelning •Lego Mindstorms, Lego Factory •Procter & Gamble Connect+Develop •Innovationsarenor och nätverk

50 Bo Dahlbom 50 •Förr levde vi med arbetsplatsen i centrum: arbetstid, fritid, arbetslös, utbildning, arbetsliv, pension •Förr fanns befattningar, bestämda uppgifter vi skulle utföra i produktion och administration •Nu skall vi utveckla och sälja, vara innovativa och gränsöverskridande Ett nätverkande samhälle

51 Bo Dahlbom 51 cocktail-party Livet är ett

52 Bo Dahlbom 52 Atomkrig, kärnkraft, strålning Utslagning, utbrändhet, stress Miljöförstöring, resursbrist, förgiftning Terrorism, pandemier, klimathot, askmoln Alltid nån svininfluensa…

53 Bo Dahlbom 53 Den tekniska utvecklingen tvingar oss att springa allt fortare för att hinna producera och konsumera Tempot ökar

54 Global uppvärmning

55 Bo Dahlbom 55 Antingen eller… •Slå av på takten, gå tillbaka, ställ bilen, lev lokalt, med risk för ekonomisk recession, krympande handlingsutrymme •Teknikutveckling, tillväxt, mer resurser, fler möjligheter, större handlingsutrymme

56 Elbilar, elcyklar, elmopeder, …

57 El 2.0

58

59 Early experiments in transportation

60

61 Bo Dahlbom 61 Vi lyfter blicken Bejakar förändring Startar expeditioner Strategi för överlevnad

62 Bo Dahlbom 62 Kommuner i framtiden •Kommunens roll förändras •Myndighet, infrastruktur, tjänster •Lokalfrågornas betydelse •Lokal omvandling, innovation

63 Bo Dahlbom 63 Stora utmaningar •Från förvaltning till förändring •En projektinriktad organisation •Från produktion till upphandling •Kommunsamarbeten, sammanslagningar

64 Bo Dahlbom 64 Vad väntar vi på? •Internets betydelse ökar •En framtidsbild, en riktningsangivelse •CIO, e-ID, Min sida, min journal, … •Offentlig sektor som portal

65 Bo Dahlbom 65 Internets betydelse ökar •Kommunen på nätet – för medborgare •Det mobila kontoret – för medarbetare •Myndigheter och myndiga medborgare •Medborgarna och ärendehanteringen

66 Bo Dahlbom 66 Medborgarkontoret •Medborgarens ärenden •Ett skrivbord, en portal, single sign-on •Elektronisk identifikation •Min sida, min journal, mina minnen

67 Bo Dahlbom 67 Kommunal service •Kommunens ärenden eller medborgarnas •Kostnadseffektivisering för vem •Hur ser man sig utifrån? •Kommunen som portal

68 Bo Dahlbom 68 Kommunen som företag •Kostnader, intäkter, framgångsfaktorer •Produkter, tjänster, marknad •Konkurrenter och samverkan •Marknadsbevakning, framtidsbevakning

69 Bo Dahlbom 69 Kommunen som förening •Kommunen som gemenskap, som portal •Kommunen är vi, vi är kommunen •Delaktighet, engagemang, öppenhet •Kommunen som nätverk, tillgång, resurs

70 Bo Dahlbom 70 2000-talets utmaningar •Högre tempo, snabbare förändringar •Ökad konkurrens, krav på innovationer •Ökade klyftor, svårare prioriteringar •Ansvarslös privatisering

71 Bo Dahlbom 71 Fem utmaningar •Ta position på en global marknad •Ständig automatisering, rationalisering •Offentlig-privat sam- och motverkan •Allt komplexare, allt viktigare system •Konkurrenskraftig kompetens

72 Bo Dahlbom 72 Att hålla balansen •De gamla grekernas livsideal •Förnuft och marknad •Att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt •Apor med projekt – vilket projekt?

73 Bo Dahlbom 73  Framtiden Tillsammans bygger vi

74


Ladda ner ppt "Bo Dahlbom 1 Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid,"

Liknande presentationer


Google-annonser