Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cay Corneliuson handläggare för läsfrämjandebidrag, inköpsstöd och Alla tiders klassiker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cay Corneliuson handläggare för läsfrämjandebidrag, inköpsstöd och Alla tiders klassiker"— Presentationens avskrift:

1

2 Cay Corneliuson handläggare för läsfrämjandebidrag, inköpsstöd och Alla tiders klassiker
Vad ska jag prata om: Läsfrämjande i ett förändrat samhälle Ökad datoranvändning, hot och möjlighet Litteraturen är en tystlåten konstform Litteraturen som konstform – vad läggs i begreppet Skola folkbibliotek – olika utgångspunkter Vikten av nöjesläsning Vidgad text och littercybegreppet syftet = främja litteratur

3 Bidrag med inriktning läsfrämjande
(Skapande skola, 150 milj) Läsfrämjande 12 milj. Inköpsstöd, ca 25 milj Litteraturstöd till barn- och ungdomslitteratur ca 7 milj Alma 5 milj

4 Strategidokument för läsfrämjande Kulturrådet - SLB
Kompetens Konstformen litteratur Nätverk med samsyn Biblioteksplaner

5 Från industrisamhälle till kunskaps- och upplevelsesamhälle
Fritiden - fylld av aktiviteter o kommunikation framlyft som bakgrundsfaktor för lässkicklighet Nya metoder och förhållningssätt krävs för att väcka intresse för läsning 9.20

6 Ökad datoranvändning – hot och möjlighet
Fritiden används till datoranvändning Alla läser på webben - hur lyfta litteraturen där Nya tekniker skapar också nya läsare Nu teknik – möjlighet till skapande Pirls, Rosen Monica Förändringar i läskompetens

7 Litteraturen är en tystlåten konstform
Stark upplevelse för den invigde … men i läsfåtöljens tysta djup Hur högljutt visa på möjligheterna?

8 Litteraturen – kusin med andra konstformer
Kusinerna kan hjälpa! Förhållningssättet är prövat Läskonster Bokens alla sidor Skönlitteraturen i fokus – men glöm inte facklitteraturen

9 Nöjesläsare= storläsare= proffsläsare
Bakgrundsfaktorer, fritid, föräldrar, inställning Folkbibliotek i fokus

10 Skola folkbibliotek olika utgångspunkter
Folkbibl/kultur Skola/utbildning Estetiska teorier/begrepp Fritid Nuet (beings) Konstformer som upplevelse o utmaning Lärande för att kunna delta Pedagogik/didaktik Skoltid Framtiden (becomings) Konstformer ur kunskapssynpunkt Lärande för framtiden

11 Vidgad text och litteracybegreppet
Alla uttryckssätt/språk i meningsskapande kommunikation = text (LPO 94) Vi utvecklar litteracitet genom: bild, gester, symboler, sång etc. i socialt samspel och kommunikation Multimodalitet – används i skolsammanhang

12 Kulturådets läsfrämjande gäller bara litteraturen
Former för litteratur – vidgas Ljud Filmade böcker på teckenspråk Gränserna för hur vi kommunicerar berättelser vidgas


Ladda ner ppt "Cay Corneliuson handläggare för läsfrämjandebidrag, inköpsstöd och Alla tiders klassiker"

Liknande presentationer


Google-annonser