Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inspel till RUS – näringslivsutveckling alt Innovationskraft 1.Gör en egen 10 pkt prioritering i områdeslistan plus lägg till eventuella egna (ca 20 min).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inspel till RUS – näringslivsutveckling alt Innovationskraft 1.Gör en egen 10 pkt prioritering i områdeslistan plus lägg till eventuella egna (ca 20 min)."— Presentationens avskrift:

1 Inspel till RUS – näringslivsutveckling alt Innovationskraft 1.Gör en egen 10 pkt prioritering i områdeslistan plus lägg till eventuella egna (ca 20 min). Markera från listan t ex A3, B4 etc) på bifogad mall 2.Samtala med andra i gruppen om en gemensam gruppering av 10 pkt (markera motsvarande t ex A2, B5) på en ny mall. 3.Gruppera därefter (så gott det går) era gemensamma pkt i mallen, d v s vad är mål som täcker flera prioriteringar och vilka insatser krävs för att uppnå dessa ?

2 Mål / Prio / Insats •Putsa och lägg till ? •Går något att göra mätbart av alla insatser ! •Motiverar skrivningarna att vi gör inspel till någon annan RUS grupp för deras diskussioner?

3 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Jämställdhetsdirektörens medskick: Näringslivsutveckling – Förädling/vilka branscher/könsuppdelad statistik? Seniorer som mentorer – går de att använda för att bryta könssegregationen i länet? Utveckla små företag – info/pengar/lån/trovärdighet/bransch? Idrott och fritid som tillväxtnäring – hur motiverar vi kvinnor och män att delta? Kvinnor och män använder fritid till olika saker och det kostar olika mkt pengar. Bearbeta råvaror – borde vi inte bearbeta våra tjänster såväl? Stimulera företagande, på vilket sätt? Hur bryta könssegregeringen där? Innovationskraft – Finns könsuppdelad statistik? Vem är det som arbetar inom innovationssektorn? Innovationer inom vilken bransch? Hur får man information om stödet till innovationer och kunskapstriangeln? Smart specialisering – hur har vi tagit tillvara på det varumärke västerbotten utgör när det gäller jämställdhetsarbete? Studenter – hur informeras dem? Vilka är dom?


Ladda ner ppt "Inspel till RUS – näringslivsutveckling alt Innovationskraft 1.Gör en egen 10 pkt prioritering i områdeslistan plus lägg till eventuella egna (ca 20 min)."

Liknande presentationer


Google-annonser