Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANDT arbetet i Västerås Aros Congress Center Västerås 2 maj 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANDT arbetet i Västerås Aros Congress Center Västerås 2 maj 2011."— Presentationens avskrift:

1 ANDT arbetet i Västerås Aros Congress Center Västerås 2 maj 2011

2 Uppdragets innehåll •Målgrupp: •Ledning och personal på skolor och fritidsgårdar i Västerås. •Samordnaren för Alkohol & Narkotika prevention skall: •Införa ett metodiskt förebyggande arbete inom alkohol- och narkotikaområdet. •Implementera metoder i verksamheterna som är evidensbaserade och grundar sig på beprövad erfarenhet. •Stödja enheterna i deras arbete med att ta fram handlingsplaner i utvecklingen av ett systemiskt arbete. •Genomföra aktiviteter tillsammans med enheterna. •Följa upp och utvärdera effekterna av arbetet.

3 Uppdragsgivare •Kultur, Fritid & Förebyggande •Pedagogiska nämnderna •Individ och Familjenämnden

4 Fami lj Arbetskamrater Arbetsgivare Media Skola Kompisar BV C Primärvård Tillgänglighe t Stöd från den politiska ledningen Kommunal alkohol- och drogpolicy Opinionsbildning Samordnar e Policy för prevention och strukturellt stöd

5 Varför samverka? •Specialisering och professionalisering ökar •Fler aktörer: statliga, kommunala, regionala, privata, ideella… •Verksamheter i välfärdsområdet har fragmentiserats – brister i helhetssyn •Samverkan motverkar splittring och brist på helhetssyn •Samverkan kan i bästa fall leda till bättre resursutnyttjande •Skyldighet att samverka (länssamordnarna har regeringens uppdrag via FHI att samordna länens resurser)

6 Hur samverka? För att samverkan inte ska bli ett hinder behövs först och främst motivation och sedan: •Styrning: Tydligt mål, legitimera samverkan och efterfråga uppföljning! •Struktur: Överenskommelser och tydlighet om ex. mål, begrepp och arbetsfördelning/mönster •Samsyn: Tillit och förtroende mellan de professionella som förutsätter god kommunikation

7 Tips •En kan inte bestämma att/hur fler ska samverka •Gå igenom varför ni ska samverka, återkom till detta varje gång en ny person ingår i gruppen •Berätta om varandras organisationer: geografiska avgränsningar, uppdrag, resurser, rutiner, beslutsfattande organ, budgetprocesser – förutsätt inte att andra vet •Fråga när du inte förstår, personen bredvid förstod ju inte heller •Tvärprofessionell kompetens- och metodutveckling: gå tillsammans på relevanta utbildningar

8 Förutsättningar för att lyckas Organisatoriskt Politisk prioritet Mandat God struktur Långsiktighet Tydliga mål Tydligt uppdrag Tydlig organisation Placering i organisationen Chefsmässig prioritet Budget Låt mig bara få bestämma!

9 Förutsättningar för att lyckas Individuellt Engagemang Tydlig Social kompetens Vänta in Inspirerande Saklig & trovärdig ”Tala med bönder på bönders vis” Eftertänksamhet Många bollar i luften Driven Lockas av alt. stå ut med politikerstyrd org. Har jag allt?

10 Samverkans partner i ett Västeråsperspektiv Barn ungdomar och deras familjer Familjecentrum Familjevägledare barn & ungdom Skola Elevhälsa Fritid Gård & klubb Polis Värna Västerås Media Länet Föreningar Organisationer Kyrkan

11

12 Alkohol och narkotikaförebyggande handlingsplan Justerad 2009-09-28 1.Främjande – samhällsnivå 2.Främjande – gruppnivå 3.Främjande – individnivå 4.Förebyggande – samhällsnivå 5.Förebyggande – gruppnivå 6.Förebyggande – individnivå 7.Uppföljning – utvärdering 8.Analys

13 Informationsforum •Ungdomsforum •Elevhälsoforum •Föräldraforum

14

15 •Att se och ställa frågan •Veta var de kan vända sig

16 Preventionsprogram högstadiet & gymnasiet Med all personal: Information 1 ggr/ läsår med innehåll: Preparatkännedom, Drogtecken & symtom Läget i Västerås, trender & tendenser Hur förmedla oro/ misstanke om missbruk Hur agera vid upptäckt, utifrån den gemensamma handlingsplanen Anmälningsskyldighet Med elevhälsopersonal: 2 halvdagsträffar per läsår Nyheter Falldisk & erfarenhetsutbyte Att konfrontera elev och föräldrakontakter Skolans delaktighet vid ev. behandling Metodutbildningar såsom ÖPP & DISA Med elever: Gymnasiet. Gränser eller livsviktigt, Don´t drink and Drive & Vett och etikett på krogen. Högstadiet. Nya steg, DISA, here4U, SET mm Med föräldrar ÖPP Temaföräldramöten Föräldraforum

17

18 •N•NOLLTOLERANS MOT NARKOTIKA BLAND GÄSTER OCH PERSONAL •V•VERKA FÖR HÖGRE POLISIÄR NÄRVARO •F•FÖRBÄTTRA SAMARBETET MELLAN MYNDIGHETER OCH BRANSCHEN •N•NARKOTIKAUTBILDNING FÖR KROGARNAS PERSONAL •M•MEDIA OCH PR ARBETE •F•FÖRÄNDRINGAR I DEN FYSISKA KROGMILJÖN

19

20 TONÅRSGUIDEN www.tonarsguiden.se Västerås Stads digitala föräldrastöd för tonårsföräldrar

21 Sidans innehåll •Startsida med allmän information, inbjudningar och aktuella artiklar. •Presentation av stadens resurser för tonårsföräldrar, med kontaktuppgifter. •Expertpanel •Frågor och svar – där man kan se vad andra frågat. •”Är det verkligen sant att…”

22 Expertpanel •Barnombudet •Alkohol/narkotika •CAN •Socialsekreterare •Ekonomisekreterare •Iris •Ungdoms- mottagningen •Polisen •Fältassistenter •Skoljurist •Familjerätten •Barn- och ungdomshälsan (BUP) •Familjecentrum •Elevhälsan •Fritidsledare •Skolan •IDA •Fråga en ungdom

23 Kontaktuppgifter Lena Nyman Västerås Stad, proAros Fritid och Förebyggande FörebyggarCentrum, Växhuset 721 87 Västerås Tfn. 021-39 27 56, 076-569 20 39. E-post: lena.nyman@vasteras.selena.nyman@vasteras.se


Ladda ner ppt "ANDT arbetet i Västerås Aros Congress Center Västerås 2 maj 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser