Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANDT arbetet i Västerås

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANDT arbetet i Västerås"— Presentationens avskrift:

1 ANDT arbetet i Västerås
Aros Congress Center Västerås 2 maj 2011

2 Uppdragets innehåll Målgrupp:
Ledning och personal på skolor och fritidsgårdar i Västerås. Samordnaren för Alkohol & Narkotika prevention skall: Införa ett metodiskt förebyggande arbete inom alkohol- och narkotikaområdet. Implementera metoder i verksamheterna som är evidensbaserade och grundar sig på beprövad erfarenhet. Stödja enheterna i deras arbete med att ta fram handlingsplaner i utvecklingen av ett systemiskt arbete. Genomföra aktiviteter tillsammans med enheterna. Följa upp och utvärdera effekterna av arbetet.

3 Uppdragsgivare Kultur, Fritid & Förebyggande Pedagogiska nämnderna
Individ och Familjenämnden

4 Policy för prevention och strukturellt stöd
Kommunal alkohol- och drogpolicy Primärvård Stöd från den politiska ledningen Familj BVC Tillgänglighet Arbetskamrater Samordnare Kompisar Arbetsgivare Skola Opinionsbildning Media

5 Varför samverka? Specialisering och professionalisering ökar
Fler aktörer: statliga, kommunala, regionala, privata, ideella… Verksamheter i välfärdsområdet har fragmentiserats – brister i helhetssyn Samverkan motverkar splittring och brist på helhetssyn Samverkan kan i bästa fall leda till bättre resursutnyttjande Skyldighet att samverka (länssamordnarna har regeringens uppdrag via FHI att samordna länens resurser)

6 Hur samverka? För att samverkan inte ska bli ett hinder behövs först och främst motivation och sedan: Styrning: Tydligt mål, legitimera samverkan och efterfråga uppföljning! Struktur: Överenskommelser och tydlighet om ex. mål, begrepp och arbetsfördelning/mönster Samsyn: Tillit och förtroende mellan de professionella som förutsätter god kommunikation

7 Tips En kan inte bestämma att/hur fler ska samverka
Gå igenom varför ni ska samverka, återkom till detta varje gång en ny person ingår i gruppen Berätta om varandras organisationer: geografiska avgränsningar, uppdrag, resurser, rutiner, beslutsfattande organ, budgetprocesser – förutsätt inte att andra vet Fråga när du inte förstår, personen bredvid förstod ju inte heller Tvärprofessionell kompetens- och metodutveckling: gå tillsammans på relevanta utbildningar

8 Förutsättningar för att lyckas Organisatoriskt
Chefsmässig prioritet Mandat Politisk prioritet Tydligt uppdrag God struktur Budget Tydliga mål Långsiktighet Låt mig bara få bestämma! Placering i organisationen Tydlig organisation

9 Förutsättningar för att lyckas Individuellt
Många bollar i luften Tydlig Engagemang Saklig & trovärdig Vänta in Driven Inspirerande Social kompetens Eftertänksamhet Har jag allt? Lockas av alt. stå ut med politikerstyrd org. ”Tala med bönder på bönders vis”

10 Samverkans partner i ett Västeråsperspektiv
Polis Kyrkan Familjecentrum Familjevägledare barn & ungdom Länet Kyrkan Barn ungdomar och deras familjer Skola Elevhälsa Värna Västerås Fritid Gård & klubb Media Föreningar Organisationer

11

12 Alkohol och narkotikaförebyggande handlingsplan Justerad 2009-09-28
Främjande – samhällsnivå Främjande – gruppnivå Främjande – individnivå Förebyggande – samhällsnivå Förebyggande – gruppnivå Förebyggande – individnivå Uppföljning – utvärdering Analys

13 Informationsforum Ungdomsforum Elevhälsoforum Föräldraforum

14

15 Att se och ställa frågan
Veta var de kan vända sig

16 Preventionsprogram högstadiet & gymnasiet
Med all personal: Information 1 ggr/ läsår med innehåll: Preparatkännedom, Drogtecken & symtom Läget i Västerås, trender & tendenser Hur förmedla oro/ misstanke om missbruk Hur agera vid upptäckt, utifrån den gemensamma handlingsplanen Anmälningsskyldighet Med elevhälsopersonal: 2 halvdagsträffar per läsår Nyheter Falldisk & erfarenhetsutbyte Att konfrontera elev och föräldrakontakter Skolans delaktighet vid ev. behandling Metodutbildningar såsom ÖPP & DISA Med elever: Gymnasiet. Gränser eller livsviktigt, Don´t drink and Drive & Vett och etikett på krogen. Högstadiet. Nya steg, DISA, here4U, SET mm Med föräldrar ÖPP Temaföräldramöten Föräldraforum

17

18 HUVUDKOMPONENTER NOLLTOLERANS MOT NARKOTIKA BLAND GÄSTER OCH PERSONAL VERKA FÖR HÖGRE POLISIÄR NÄRVARO FÖRBÄTTRA SAMARBETET MELLAN MYNDIGHETER OCH BRANSCHEN NARKOTIKAUTBILDNING FÖR KROGARNAS PERSONAL MEDIA OCH PR ARBETE FÖRÄNDRINGAR I DEN FYSISKA KROGMILJÖN

19

20 TONÅRSGUIDEN www.tonarsguiden.se
Västerås Stads digitala föräldrastöd för tonårsföräldrar

21 Sidans innehåll Startsida med allmän information, inbjudningar och aktuella artiklar. Presentation av stadens resurser för tonårsföräldrar, med kontaktuppgifter. Expertpanel Frågor och svar – där man kan se vad andra frågat. ”Är det verkligen sant att…”

22 Expertpanel Skoljurist Barnombudet Familjerätten Alkohol/narkotika
Barn- och ungdomshälsan (BUP) Familjecentrum Elevhälsan Fritidsledare Skolan IDA Fråga en ungdom Barnombudet Alkohol/narkotika CAN Socialsekreterare Ekonomisekreterare Iris Ungdoms-mottagningen Polisen Fältassistenter

23 Lena Nyman Västerås Stad, proAros
Kontaktuppgifter Lena Nyman Västerås Stad, proAros Fritid och Förebyggande FörebyggarCentrum, Växhuset Västerås Tfn , E-post:


Ladda ner ppt "ANDT arbetet i Västerås"

Liknande presentationer


Google-annonser