Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema Gary C.K. Huang President Rotary Club of Taipei

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema Gary C.K. Huang President Rotary Club of Taipei"— Presentationens avskrift:

1 Tema 2014-2015 Gary C.K. Huang President 2014-15 Rotary Club of Taipei
Taiwan Gary C.K. Huang, a member of the Rotary Club of Taipei, Taiwan, will become Rotary International’s president on 1 July.

2 TEMA

3 Gary Huang, RI President Antti Harkila, DG 1410

4 TEMABILD

5 FINLANDS 2014– 15 guvernörer 1390 Matti Poikolainen 1400 Tarja Repo
1420 Birger Stjernberg 1430 Risto Löppönen 1380 Antti Salminen

6 Gary C.K. Huang: Rotary är en organisation som ger nånting åt envar. Överallt i världen, i byar och i städer har rotarianer, i över hundra års tid, samlats för att tjäna. Vi har blivit ett verkligt, internationellt och frivilligt nätverk.

7 Gary C.K. Huang: Som rotarian styrs jag ofta av Konfucius tankar. Enligt min mening är han den första verkliga rotarianen. Över 2000 år före Paul Harris födelse sade han: För att få ordning i världen så måste vi först få ordning i vårt eget land och före det i vår egen familj, som vi får i ordning genom att få våra egna hjärtan i ordning.

8 Gary C.K. Huang: I våra Rotaryhjärtan sätter vi tjänandets ideal framom själviskheten. Under Lys Upp Rotary – året är vår målsättning 1,3 miljoner rotarianer. Detta innebär att vi måste behålla alla nuvarande medlemmar, samt skaffa nya. För detta behöver vi nya metoder och nya idéer. Kom ihåg att Rotary är en familj och för familjen:

9 Gary C.K. Huang: Uppmana era äkta hälfter och andra familjemedlemmar att överväga anslutning till vår organisation. Vår målsättning är fortfarande att eliminera polion en gång för alla. Det är därför viktigt att hålla frågan aktuell och antaga utmaningen av Bill & Melinda Gates.

10 1410 En korrekt skött klubbadministration är grunden och förutsättningen för en flexibel verksamhet Då administrationen är i skick så kan klubben koncentrera sig på verksamheten De administrativa uppgifterna bör årligen rotera, skattmästaren ofta undantagen

11 1410 Vi håller fast vid överenskomna saker och förverkligar dessa
Vi utvecklar nya projekt Alla distrikts ROTARY DAG är Avsikten är att höja Rotarys offentliga profil Vi rör oss i shoppingcentra mm Demonstration av Shelterbox, krokusar, mm.

12 Wear a Crocus! Krokus-tävling 2014-15
3 bästa får pris Om varje rotarian i distriktet skaffar tex. 5 krokusar åt familj och vänner så skulle enbart detta inbringa över €

13 Rotaryklubbens årsklocka

14 Rotaryklubbens årsklocka
Sommarpaus max 3 möten i rad RI:s SAR-rapport och per capita-betalning 1.7. Byte av halsked, juni Verksamhetsberättels och bokslut RI-konferensen kamrat- grupper medlemmar utvidgning Höstseminarium och årsmöte sept-okt Planering av det nya rotaryåret nya generationer rotary- tidningar yrkes- tjänst Distrikts- konferensen 1.bet.rat till SR o distrikt läs- och skrivkunskap Rotary Foundation 2.bet.rat till SR och distrikt DG besöker klubbarna aug - dec sam-förståelse familj rotary- kunskap Anmälning av nya funktionärer före årsskiftet PETS och distriktssamråd Matrikeluppgifter up-to-date RI:s SAR-rapport och per capita-bet 1.1.

15 Viktiga händelser Höstseminarium 4.10.2014 Kokemäki seuratalo
Behandlas distriktets bokslut och verksamhetsberättelse för föregående period PETS och distriktssamråd, i allmänhet i mars Utbildning av funktionärer samt beslut om distriktets budget och verksamhetsplan för den kommande perioden Distriktskonferensen, i Björneborg RI-konferensen, i allmänhet maj - juni 2014 Sydney / Australien, 2015 Sao Paulo / Brasilien, 2016 Soul / Sydkorea

16 Andra anmärkningsvärda tidpunkter
Guvernörens klubbesök aug–dec Utbildning av ansvarspersoner för ungdomsutbyte under hösten Ansökning till ungdomsutbyte under hösten Distriktets Rotary Foundation-seminarium under hösten

17 Viktiga betalningsdatum
Halvårsrapporten = Semi-Annual Report (SAR) och medlemsavgift till Rotary International (RI) förfallodagar 1.7. och 1.1. Medlemsavgift till Finlands Rotary (SR) och distriktet 1. raten i oktober 2. raten i mars Följd vid obetalda avgifter: klubbens upphörande!

18 Rotarys månadsteman Juli: Inget tema Augusti: Ökning av medlemmar
September: Nya generationer Oktober: Yrkestjänst November: Rotary Foundation December: Familjen Januari: Rotarykunskap Februari: Internationell samförståelse Mars: Läs- och skrivkunnande April: Rotarytidskrifter – Media Maj: Inget tema Juni: Samhörighet

19 Rotaryklubbens verksamhet
Månadsvis: Veckobreven Närvarorapporten (senast 15 följande månad) Guvernörens månadsbrev (oftast i början av månaden) Löpande: Medlemsförändringar/uppdateringar i FR:s register Donationer till Rotary Foundation (tex. Årsfonden, PolioPlus- fonden)

20 Praktiska råd Påbörja planeringen i tid (genast)
Gör verksamhetsplanen och veckoprogrammet klart under våren (maj) Gör upp veckoprogrammet tillsammans  ansvarsfördelning åt medlemmarna  motivation, förbinda sig Kom ihåg SAR-rapporten och RI-betalningen trots semester- och nyårsstress!!

21 STÄNDIGA PROBLEM? Medlemskåren blir äldre Kvinnliga medlemmar
En allmän passivitet Försummelse av lappningsskyldighet Alla världens klubbars dörrar är öppna! Är alla klubbars existens befogad?

22 Serviceprojekt Yrkestjänst Samhällstjänst
Är en av Rotarys fem tjänstegrenar. Resebiljett till framtiden och RYLA Samhällstjänst Varje klubb inom distrikt 1410 borde ha som målsättning att förverkliga åtminstone ett till samhällstjänst hörande projekt under verksamhetsåret.

23 Serviceprojekt Internationell tjänst
Kommitténs uppgift är att förbättra den internationella tjänsten inom distriktet. Kommittén bistår klubben gällande internationella kontakter, vid uppgörande av VTT-ansökning samt vid sökandet efter nya projekt.

24 Stöd åt klubben vid planering av verksamheten
Distriktet uppmuntrar, stöder och utbildar klubbarna vid planering av verksamheten. Klubbarnas årliga planerade verksamhet baserar sig på ledarskapsplanen. Vid uppgörandet av denna användes Rotary Club Central på Se även årsklockan

25 LYS UPP ROTARY!

26 International events in 2015, 2016, and 2017
–10 June — RI Convention, São Paulo, Brazil –23 January — International Assembly, San Diego, California, USA 29 May–01 June — RI Convention, Seoul, Republic of Korea –21 January — International Assembly, San Diego, California, USA 10–14 June — RI Convention, Atlanta, Georgia, USA


Ladda ner ppt "Tema Gary C.K. Huang President Rotary Club of Taipei"

Liknande presentationer


Google-annonser