Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema 2014-2015 Gary C.K. Huang President 2014-15 Rotary Club of Taipei Taiwan Gary C.K. Huang, a member of the Rotary Club of Taipei, Taiwan, will become.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema 2014-2015 Gary C.K. Huang President 2014-15 Rotary Club of Taipei Taiwan Gary C.K. Huang, a member of the Rotary Club of Taipei, Taiwan, will become."— Presentationens avskrift:

1 Tema 2014-2015 Gary C.K. Huang President 2014-15 Rotary Club of Taipei Taiwan Gary C.K. Huang, a member of the Rotary Club of Taipei, Taiwan, will become Rotary International’s 2014-15 president on 1 July.

2 TEMA 2014-2015

3 2014 - 2015 Gary Huang, RI PresidentAntti Harkila, DG 1410

4 TEMABILD

5 1390 Matti Poikolainen 1400 Tarja Repo 1420 Birger Stjernberg 1430 Risto Löppönen 1380 Antti Salminen FINLANDS 2014– 15 guvernörer

6 Gary C.K. Huang: • Rotary är en organisation som ger nånting åt envar. Överallt i världen, i byar och i städer har rotarianer, i över hundra års tid, samlats för att tjäna. Vi har blivit ett verkligt, internationellt och frivilligt nätverk.

7 Gary C.K. Huang: • Som rotarian styrs jag ofta av Konfucius tankar. Enligt min mening är han den första verkliga rotarianen. Över 2000 år före Paul Harris födelse sade han: För att få ordning i världen så måste vi först få ordning i vårt eget land och före det i vår egen familj, som vi får i ordning genom att få våra egna hjärtan i ordning.

8 Gary C.K. Huang: • I våra Rotaryhjärtan sätter vi tjänandets ideal framom själviskheten. Under Lys Upp Rotary – året är vår målsättning 1,3 miljoner rotarianer. Detta innebär att vi måste behålla alla nuvarande medlemmar, samt skaffa nya. För detta behöver vi nya metoder och nya idéer. Kom ihåg att Rotary är en familj och för familjen:

9 Gary C.K. Huang: • Uppmana era äkta hälfter och andra familjemedlemmar att överväga anslutning till vår organisation. • Vår målsättning är fortfarande att eliminera polion en gång för alla. Det är därför viktigt att hålla frågan aktuell och antaga utmaningen av Bill & Melinda Gates.

10 1410 • En korrekt skött klubbadministration är grunden och förutsättningen för en flexibel verksamhet • Då administrationen är i skick så kan klubben koncentrera sig på verksamheten • De administrativa uppgifterna bör årligen rotera, skattmästaren ofta undantagen

11 1410 • Vi håller fast vid överenskomna saker och förverkligar dessa • Vi utvecklar nya projekt • Alla distrikts ROTARY DAG är 11.10.2014 – Avsikten är att höja Rotarys offentliga profil – Vi rör oss i shoppingcentra mm – Demonstration av Shelterbox, krokusar, mm.

12 Wear a Crocus! • Krokus-tävling 2014-15 – 3 bästa får pris Om varje rotarian i distriktet skaffar tex. 5 krokusar åt familj och vänner så skulle enbart detta inbringa över 15 000 €

13 Rotaryklubbens årsklocka

14 RI:s SAR-rapport och per capita-betalning 1.7. RI:s SAR-rapport och per capita-bet 1.1. Sommarpaus max 3 möten i rad PETS och distriktssamråd Distrikts- konferensen Verksamhetsberättels och bokslut Planering av det nya rotaryåret Höstseminarium och årsmöte sept- okt Byte av halsked, juni Anmälning av nya funktionärer före årsskiftet DG besöker klubbarna aug - dec 2.bet.rat till SR och distrikt 1.bet.rat till SR o distrikt medlemmar utvidgning nya generationer yrkes- tjänst Rotary Foundation familj rotary- kunskap sam-förståelse läs- och skrivkunskap rotary- tidningar kamrat- grupper Matrikeluppgifter up-to-date RI-konferensen

15 Viktiga händelser • Höstseminarium 4.10.2014 Kokemäki seuratalo – Behandlas distriktets bokslut och verksamhetsberättelse för föregående period • PETS och distriktssamråd, i allmänhet i mars – Utbildning av funktionärer samt beslut om distriktets budget och verksamhetsplan för den kommande perioden • Distriktskonferensen, 11.-12.4.2015 i Björneborg • RI-konferensen, i allmänhet maj - juni 2014 Sydney / Australien, 2015 Sao Paulo / Brasilien, 2016 Soul / Sydkorea

16 Andra anmärkningsvärda tidpunkter •Guvernörens klubbesök aug–dec •Utbildning av ansvarspersoner för ungdomsutbyte under hösten •Ansökning till ungdomsutbyte under hösten •Distriktets Rotary Foundation-seminarium under hösten

17 Viktiga betalningsdatum • Halvårsrapporten = Semi-Annual Report (SAR) och medlemsavgift till Rotary International (RI) – förfallodagar 1.7. och 1.1. • Medlemsavgift till Finlands Rotary (SR) och distriktet – 1. raten i oktober – 2. raten i mars • Följd vid obetalda avgifter: klubbens upphörande!

18 Rotarys månadsteman • Juli: Inget tema • Augusti: Ökning av medlemmar • September: Nya generationer • Oktober: Yrkestjänst • November: Rotary Foundation • December: Familjen •Januari: Rotarykunskap •Februari: Internationell samförståelse •Mars: Läs- och skrivkunnande •April: Rotarytidskrifter – Media •Maj: Inget tema •Juni: Samhörighet

19 Rotaryklubbens verksamhet Månadsvis: • Veckobreven • Närvarorapporten (senast 15 följande månad) • Guvernörens månadsbrev (oftast i början av månaden) Löpande: • Medlemsförändringar/uppdateringar i FR:s register • Donationer till Rotary Foundation ( tex. Årsfonden, PolioPlus- fonden ) 19

20 Praktiska råd • Påbörja planeringen i tid (genast) • Gör verksamhetsplanen och veckoprogrammet klart under våren (maj) • Gör upp veckoprogrammet tillsammans  ansvarsfördelning åt medlemmarna  motivation, förbinda sig • Kom ihåg SAR-rapporten och RI-betalningen trots semester- och nyårsstress!!

21 STÄNDIGA PROBLEM? • Medlemskåren blir äldre • Kvinnliga medlemmar • En allmän passivitet • Försummelse av lappningsskyldighet – Alla världens klubbars dörrar är öppna! • Är alla klubbars existens befogad?

22 Serviceprojekt • Yrkestjänst – Är en av Rotarys fem tjänstegrenar. Resebiljett till framtiden och RYLA ● Samhällstjänst ● Varje klubb inom distrikt 1410 borde ha som målsättning att förverkliga åtminstone ett till samhällstjänst hörande projekt under verksamhetsåret.

23 Serviceprojekt • Internationell tjänst – Kommitténs uppgift är att förbättra den internationella tjänsten inom distriktet. Kommittén bistår klubben gällande internationella kontakter, vid uppgörande av VTT-ansökning samt vid sökandet efter nya projekt.

24 Stöd åt klubben vid planering av verksamheten • Distriktet uppmuntrar, stöder och utbildar klubbarna vid planering av verksamheten. • Klubbarnas årliga planerade verksamhet baserar sig på ledarskapsplanen. Vid uppgörandet av denna användes Rotary Club Central på www.rotary.org.www.rotary.org • Se även årsklockan

25 LYS UPP ROTARY!

26 International events in 2015, 2016, and 2017 • 2015 07–10 June — RI Convention, São Paulo, Brazil • 2016 17–23 January — International Assembly, San Diego, California, USA • 29 May–01 June — RI Convention, Seoul, Republic of Korea • 2017 15–21 January — International Assembly, San Diego, California, USA • 10–14 June — RI Convention, Atlanta, Georgia, USA


Ladda ner ppt "Tema 2014-2015 Gary C.K. Huang President 2014-15 Rotary Club of Taipei Taiwan Gary C.K. Huang, a member of the Rotary Club of Taipei, Taiwan, will become."

Liknande presentationer


Google-annonser