Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska matematikersamfundet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska matematikersamfundet"— Presentationens avskrift:

1 Svenska matematikersamfundet
Jana Madjarova Matematiska vetenskaper Chalmers/GU

2 Spetsutbildningar i matematik
Att vara eller icke vara …

3 I princip … För … Synliggör matematiken

4 I princip … För … Synliggör matematiken
Ger möjlighet att lära sig spännande matematik

5 I princip … För … Synliggör matematiken
Ger möjlighet att lära sig spännande matematik Ger möjlighet att umgås med elever med samma intressen

6 I princip … För … Synliggör matematiken
Ger möjlighet att lära sig spännande matematik Ger möjlighet att umgås med elever med samma intressen Kan ”smitta av sig” på resten av matteundervisningen

7 I princip … … och emot Är man redo att flytta hemifrån vid års ålder?

8 I princip … … och emot Är man redo att flytta hemifrån vid års ålder? Hur stor är risken för ”nördifiering”?

9 I princip … … och emot Är man redo att flytta hemifrån vid års ålder? Hur stor är risken för ”nördifiering”? Har man stängt andra dörrar för tidigt?

10 I princip … … och emot Är man redo att flytta hemifrån vid års ålder? Hur stor är risken för ”nördifiering”? Har man stängt andra dörrar för tidigt? Kan det få en motsatt effekt för de andra – i form av mindre matte och/eller skolor som töms på talanger?

11 Bredd!!! Matematiska cirklar

12 Bredd!!! Matematiska cirklar Specialgrupper för matematikintresserade

13 Bredd!!! Matematiska cirklar Specialgrupper för matematikintresserade
Intresse och uppmuntran från skolans sida

14 … och, om ”att vara”, i vilken form?

15 … och, om ”att vara”, i vilken form?
En sammanhållen klass vs elever utspridda i vanliga NV-klasser

16 … och, om ”att vara”, i vilken form?
En sammanhållen klass vs elever utspridda i vanliga NV-klasser Fördjupningsmoment i varje kurs vs nya kurser

17 … och, om ”att vara”, i vilken form?
En sammanhållen klass vs elever utspridda i vanliga NV-klasser Fördjupningsmoment i varje kurs vs nya kurser Nya kurser på universitetsnivå vs kurser i skol- och (kanske) tävlingsmatematik

18 … och, om ”att vara”, i vilken form?
En sammanhållen klass vs elever utspridda i vanliga NV-klasser Fördjupningsmoment i varje kurs vs nya kurser Nya kurser på universitetsnivå vs kurser i skol- och (kanske) tävlingsmatematik Kurser enbart för ”spetseleverna” vs öppna kurser (distans?)

19 Egen klass För Emot

20 Egen klass För Sammanhållning Emot Isolering

21 Egen klass För Sammanhållning Kritisk massa Emot Isolering
Man missar ”smitta av sig”-effekten

22 Egen klass För Sammanhållning Kritisk massa
Stimulerar intresset för matematik Emot Isolering Man missar ”smitta av sig”-effekten Risk för ”nördifiering”

23 Egen klass För Sammanhållning Kritisk massa
Stimulerar intresset för matematik ??? Emot Isolering Man missar ”smitta av sig”-effekten Risk för ”nördifiering” ???

24 Tillspetsade vanliga kurser
Lite mer av allt (snuttifiering?)

25 Tillspetsade vanliga kurser
Lite mer av allt (snuttifiering?) Orättvisa betyg?

26 Tillspetsade vanliga kurser
Lite mer av allt (snuttifiering?) Orättvisa betyg? Inget att visa upp på papper?

27 Tillspetsade vanliga kurser
Lite mer av allt (snuttifiering?) Orättvisa betyg? Inget att visa upp på papper? Oklara mål?

28 Nya kurser: högskolenivå?

29 Nya kurser: högskolenivå?
Emot …

30 Nya kurser: högskolenivå?
Emot … Den typen av kurser kräver mognad

31 Nya kurser: högskolenivå?
Emot … Den typen av kurser kräver mognad Man kan bli ”vaccinerad” mot t.ex. envariabelanalys

32 Nya kurser: högskolenivå?
Emot … Den typen av kurser kräver mognad Man kan bli ”vaccinerad” mot t.ex. envariabelanalys Kan ge en falsk känsla av överlägsenhet vid universitetsstudier senare

33 Nya kurser: högskolenivå?
… och för

34 Nya kurser: högskolenivå?
… och för

35 Nya kurser: högskolenivå?
… och för

36 Nya kurser Förslag Geometri Talteori Mängdlära och logik Kombinatorik Algebra ???


Ladda ner ppt "Svenska matematikersamfundet"

Liknande presentationer


Google-annonser